PHÂN TÍCH KHAI THÁC DẦU KHÍ BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT

BÁO CÁO PHÂN TÍCH KHAI THÁC DẦU KHÍ BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT

BÁO CÁO PHÂN TÍCH KHAI THÁC DẦU KHÍ BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT
... Cơ chế khí hòa tan 21 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC BẰNG GASLIFT TẦNG MIOCENE HẠ MỎ BỜM MÃ Cài đặt Gaslift liên tục Cơ chế vận hành Gaslift định kỳ 22 Thời gian đưa Gaslift ... 23 HIỆU QUẢ KHAI THÁC TẦNG MIOCENE HẠ MỎ BỜM MÃ Kết mô dựa vào hệ số thu hồi trữ lượng 24 HIỆU QUẢ KHAI THÁC TẦNG MIOCENE HẠ MỎ BỜM MÃ Khai thác chế lượng tự nhiên Khai thác chế Gaslift 25 • ... CỨU • CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT CỦA MỎ • CHƯƠNG 3: QUÁ TRÌNH KHAI THÁC • CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC BẰNG GASLIFT CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT BỒN TRŨNG CỬU LONG Vị trí địa...
 • 27
 • 249
 • 0

Luận văn Thiết kế khai thác dầu khí bằng phương pháp gaslift liên tục cho giếng N711 tại giàn MSP7 Mỏ Bạch Hổ

Luận văn Thiết kế khai thác dầu khí bằng phương pháp gaslift liên tục cho giếng N711 tại giàn MSP7 Mỏ Bạch Hổ
... Dầu Khí -K52 Thiết kế khai thác dầu phương pháp gaslift liên tục CHƯƠNG IV: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KHAI THÁC DẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT CHO GIẾNG 803 Ở MỎ BẠCH HỔ 4.1 Các thông số giếng thiết kế ... Khoan- Khai Thác Dầu Khí -K52 Thiết kế khai thác dầu phương pháp gaslift liên tục Hình 1.2 Cột địa tầng mỏ Bạch Hổ Sinh viên: Hồ Tuấn Anh Khoan- Khai Thác Dầu Khí -K52 Thiết kế khai thác dầu phương ... gaslift - Phương pháp Gaslift phương pháp khai thác học Sinh viên: Hồ Tuấn Anh 19 Khoan- Khai Thác Dầu Khí -K52 Thiết kế khai thác dầu phương pháp gaslift liên tục - Phương pháp áp dụng giếng không...
 • 99
 • 925
 • 14

Rèn kĩ năng phát hiện, tìm hiểu, phân tích, khai thác kênh hình, bảng số liệu, giải thích các mối quan hệ địa lí

Rèn kĩ năng phát hiện, tìm hiểu, phân tích, khai thác kênh hình, bảng số liệu, giải thích các mối quan hệ địa lí
... dạy địa theo chương trình mới, thấy áp dụng phương pháp dạy học Rèn phát hiện, tìm hiểu, phân tích, khai thác kênh hình, bảng số liệu, giải thích mối quan hệ địa dạy – học thuyết địa ... rèn phát hiện, tìm hiểu, phân tích, khai thác kênh hình, bảng số liệu giải thích mối quan hệ địa dạy - học Địa theo sách giáo khoa hành theo phương pháp mà thực trình giảng dạy Với số ... vật địa đồ, biểu đồ, tranh ảnh, sơ đồ, lát cắt,,rồi thực địa học sinh Nói tóm lại, để rèn cho học sinh biết phát hiện, tìm hiểu, phân tích ,khai thác kênh hình, bảng số liệu, giải thích mối...
 • 15
 • 268
 • 2

nghiên cứu quy trình phân tích tannin trong thực vật bằng phương pháp quang phổ và ảnh hưởng của tannin lên sự sinh khí mêtan

nghiên cứu quy trình phân tích tannin trong thực vật bằng phương pháp quang phổ và ảnh hưởng của tannin lên sự sinh khí mêtan
... đƣợc nghiên cứu trƣờng Đại học Cần Thơ để đánh giá hiệu ứng dụng phân tích tannin Do đó, tiến hành đề tài Nghiên cứu quy trình phân tích tannin thực vật phƣơng pháp quang phổ ảnh hƣởng tannin lên ... phƣơng pháp Lowenthal II ảnh hƣởng tannin lên sinh khí mêtan điều kiện in vitro 2.1 Quy trình phân tích tannin phƣơng pháp hóa học Quy trình xác định thành phần dinh dƣỡng phân tích tannin thực ... tannin lên sinh khí mêtan Mục đích đề tài: Xác định quy trình phân tích tannin thực vật phƣơng pháp quang phổ so với phƣơng pháp Lowenthal I phƣơng pháp Lowenthal II Đánh giá phân hủy thực vật có...
 • 73
 • 105
 • 0

nghiên cứu khả năng xúc tác trong phản ứng oxi hóa vinylbenzen và phân tích sản phẩm oxi hóa bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ (TT)

nghiên cứu khả năng xúc tác trong phản ứng oxi hóa vinylbenzen và phân tích sản phẩm oxi hóa bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ (TT)
... hidroxit, diện tích bề mặt riêng hydrotalcite lớn, kích thước hạt đồng đều Đã nghiên cứu khả xúc tác phản ứng oxi hóa vinylbenzen phân tích sản phẩm oxi hóa phương pháp sắc khí khối ... thể tích định với chất chuẩn nội benzen trước đem phân tích 2.3.3 Phân tích sản phẩm 2.3.3.1 Phân tích sản phẩm phương pháp sắc Các phương pháp vật lý để giải thích cấu trúc, ví dụ phương pháp ... 0,20/phút 2.2.2 Phương pháp phổ hồng ngoại (IR) Phương pháp phân tích theo phổ hồng ngoại kỹ thuật phân tích hiệu Một ưu điểm quan trọng phương pháp phổ hồng ngoại vượt phương pháp phân tích cấu trúc...
 • 50
 • 106
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HÓA HỌC: NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG AXIT URIC BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC) VÀ ỨNG DỤNG PTHỬ NGHIỆM TRONG PHÂN TÍCH

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HÓA HỌC: NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG AXIT URIC BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC) VÀ ỨNG DỤNG PTHỬ NGHIỆM TRONG PHÂN TÍCH
... ca axit uric Kt qu kho sỏt tớnh thớch hp ca h thng sc i vi axit uric Bng 3.9 Kt qu kim tra lp li ca phng phỏp sc Bng 3.10 Kt qu xỏc nh ỳng ca axit uric trờn thit b sc lng hiu nng cao ... tớch axit uric vi cỏc iu kin ti u, t ú ng dng xỏc nh hm lng axit uric mu nc tiu Xõy dng thnh cụng iu kin sc phõn tớch xỏc nh quy trỡnh phõn tớch axit uric v ng dng quy trỡnh xỏc nh hm lng axit ... c coi l cú tng axit uric hay chớnh l cú s lng ng axit uric [201,21] C ch lng ng axit uric c th ch yu l tng axit uric mỏu kộo di, c th cú hng lot phn ng thớch nghi nhm gim axit uric mỏu bng cỏch:...
 • 196
 • 851
 • 0

Thiết kế phân xưởng sản xuất dầu nhờn bằng phương pháp trích ly

Thiết kế phân xưởng sản xuất dầu nhờn bằng phương pháp trích ly
... liền với trình sử dụng dầu nhờn ỏn tt nghip Thit k phõn xng sn xut du nhn bng phng phỏp trớch ly dung mụi phenol thực tế 3.3.1 Tính chống ma sát Tính chống ma sát dầu nhờn đặc trưng khả giảm ... loại dầu nhờn cần dựa vào độ nhớt vấn đề liên quan đến thay đổi độ nhớt đủ để đánh giá tính chống ma sát Giá trị độ nhớt loại dầu nhờn phụ thuộc vào thành phần cụ thể loại Đặc điểm cấu tạo phân ... phân tử thành phần khối lượng phân tử hidrocacbon có mặt dầu chi phối nhiều tới độ nhớt thay đổi trình sử dụng Độ nhớt dầu nhờn độ nhớt hỗn hợp hidrocacbon có mặt dầu đại lượng tính chất cộng...
 • 64
 • 398
 • 1

Nghiên cứu tổng hợp một số tác nhân quang hoạt từ β cyclodextrin để ứng dụng trong phân tích các chất quang hoạt bằng phương pháp điện di mao quản

Nghiên cứu tổng hợp một số tác nhân quang hoạt từ β cyclodextrin để ứng dụng trong phân tích các chất quang hoạt bằng phương pháp điện di mao quản
... CHÍ MINH LÊ THỊ THU CÚC NGHIÊN CỨU TỔNG HP MỘT SỐ TÁC NHÂN QUANG HOẠT TỪ BETA -CYCLODEXTRIN ĐỂ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH CÁC CHẤT QUANG HOẠT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN DI MAO QUẢN LUẬN ÁN TIẾN SĨ DƯC ... hoạt, đề tài Nghiên cứu tổng hợp số tác nhân quang hoạt từ betacyclodextrin để ứng dụng phân tích chất quang hoạt phương pháp điện di mao quản đượ c thự c vớ i nộ i dung nghiên cứu sau: Tổ ng ... 4.1 Tổng hợp dẫ n chất HP -β- CD HB -β- CD 87 4.2 Tiêu chuẩ n hóa dẫn chất HP -β- CD HB -β- CD 103 4.3 Ứng dụng HP -β- CD HB -β- CD để phân tích cá c chấ t quang hoạt phương phá p điện di mao quản...
 • 195
 • 684
 • 0

Báo cáo khoa học " PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH CỦA THANH BẰNG PHƯƠNG PHÁP MA TRẬN ĐỘ CỨNG ĐỘNG LỰC " docx

Báo cáo khoa học
... cân ổn định dạng động lực học, hệ ổn định định thức ma trận độ cứng động lực rút gọn không, từ ta nhận phương trình đặc trưng hoàn toàn trùng với phương trình (31), lực tới hạn chịu nén lực có ... nhận lại phương trình (23), tức cách giải theo phương pháp ma trận độ cứng động lực phương pháp giải tích cho ta kết 4.3 Xác định lực tới hạn Từ phương trình (23), ta nhận thấy: - Khi lực đuổi ...   sin  sinh     22 cos  cosh   (14) 3.2 Phương pháp ma trận độ cứng động lực Xem phần tử, khử dạng suy biến ma trận độ cứng động lực theo điều kiện biên ngàm nút x=0: U  ; U  , từ...
 • 6
 • 487
 • 3

PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG TẤM DÀY BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ TỰ DO GALERKIN (EFGM) potx

PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG TẤM DÀY BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ TỰ DO GALERKIN (EFGM) potx
... 78 Phân tích dao động dày phương pháp phần tử tự Galerkin (EFGM) Hình Thể mode dao động Ngôn ngữ Matlab sử dụng để lập trình tính toán dao động dày dựa theo phương pháp không lưới phần tử tự Galerkin ... plates, Taylor & Francis, 1999 80 Phân tích dao động dày phương pháp phần tử tự Galerkin (EFGM) VIBRATION ANALYSIS OF THICK PLATE BY ELEMENT FREE GALERKIN METHOD (EFGM) Ton That Hoang Lan Department ... 7.9% 0.33% 0.04% Kết luận Bài báo áp dụng phương pháp không lưới phần tử tự Galerkin để phân tích dao động dày Các kết thu cho thấy tính xác, hội tụ phương pháp TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] T Belytschko,...
 • 6
 • 242
 • 0

Phân tích động học thuận Robot bằng phương pháp ma trận DenavitHartenberg

Phân tích động học thuận Robot bằng phương pháp ma trận DenavitHartenberg
... độ dùng ma trận 3.2 Một số phép quay đặc biệt ma trận biến đổi IV Hệ phơng trình động học robot 4.1 Đặt vấn đề 4.2 Ma trận quan hệ 4.3 Bộ thông số động học Denavit-Hartenberg ma trận DenavitHartenberg ... giải toán động học thuận Robot công nghiệp Maple Robot: =module() 15 Đồ án tin học học Nguyễn Hữu Dĩnh lớp Cơtin-A #option package,'copyrigh(C) noname'; export DH,vantoc,giatoc; #Tinh ma tran cua ... n (4.3) 11 Đồ án tin học học Nguyễn Hữu Dĩnh lớp Cơtin-A Trong ma trận Ai mô tả vị trí hớng khâu đầu tiên, ma trận A2 mô tả vị trí hớng khâu thứ hai so với khâu đầu; ma trận Ai mô tả vị trí hớng...
 • 29
 • 656
 • 0

Báo cáo khoa học: Phân tích tài liệu từ tellua bằng phương pháp vòng Mohr docx

Báo cáo khoa học: Phân tích tài liệu từ tellua bằng phương pháp vòng Mohr docx
... tổng trở PHƯƠNG PHÁP VỊNG MOHR Vòng Mohr biết địa vật lý phương pháp để biểu diễn mối liên hệ sức căng ngang nén bình thường vật thể bị tác động lực học Trong này, vòng Mohr dùng để phân tích giá ... , γ r , Z q , λ q , γ q , δβ r biểu diễn hình tròn Hình 1: Biểu đồ vòng Mohr ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP VỊNG MOHR Phương pháp vòng Mohr (7 thơng tin) cung cấp cho nhìn tổng qt mức độ bất đối xứng mơi ... trí điểm đo 5, 6, 8, 9: Phương pháp vòng Mohr: Tâm đường phần thực phần ảo lệch khỏi trục Zxy xuất góc γ r γ q nên thể tính chất 3D mơi trường rõ rệt Qua phân tích vòng Mohr hai mơ hình, ta nhận...
 • 7
 • 347
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xác định điều kiện phân tích các chất nghiên cứu bằng phương pháp sắc ký khíkhai thác lưu huỳnh bằng phương phápphân tich hàm lượng vitamin b bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng caophân tích báo cáo tài chính bằng phương pháp dupontchuyên đề phân tích động học thuận robot bằng phương pháp ma trận denavithartenbergphân tích giải thuật đệ quy bằng phương pháp lặp4 3 kết quả phân tích yếu tố khám phá bằng phương pháp rút trích nhân tố của thang đo định hướng marketing quan hệphân tích xác định độ axit bằng phương pháp định phân bằng thuốc thử naoh 0 02n độ axit metyl da cam chuẩn độ tới ph 4 5 bằng chỉ thị metyl da camphân tích hàm lượng đạm tổng bằng phương pháp kjeldahlphân tích chế phẩm enzyme pectinase bằng phương pháp lọc gel bio gel p 30phân tích hệ thống phi tuyến bằng phương pháp mặt phẳng phaphân tích hệ thống phi tuyến bằng phương phápphương pháp khai thác dầu khíkhai thác dầu bằng phương pháp gasliftcác phương pháp khai thác dầu khíKỹ năng khen, phê bình quản lý mâu thuẫn70 câu dòng điện xoay chiều hay và khó có lời giải chi tiếtPhát triển kỹ năng quản trịKỹ năng Xây dựng mối quan hệTiểu luận Phát triển kỹ năng quản trị PHƯƠNG PHÁP 5STiểu luận Phát triển kỹ năng quản trị KĨ NĂNG ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNHTiểu luận Phát triển kỹ năng quản trịQUẢN LÝ CHIA SẺ TRI THỨCTiểu luận Phát triển kỹ năng quản trị Kỹ năng định lượng trong quản lýBÀI tập CHƯƠNG NITƠcau hoi on thi mon xa hoi hocCAU HOI ON THI TO TUNG HINH SUKiểm định và đánh giá chất lượng công trình xây dựng trong giai đoạn sử dụngTổ chức lao động và năng suất lao động trong xây dựngBài 16. Sóng. Thủy triều. Dòng biểnSo gehts noch besser 20145 de HSG tieng anh 9 cuc hot (1)đề cương vật liệu khí cụ điệnCau bi dong dac bietgiai sach bai tap XSTK DH KTQD chuong 2 full v3MÁY hàn YC 300WP5 TSM89578 09 说明书