Nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu tuyển nổi than cám 6mm vùng Quảng Ninh bằng thiết bị tuyển nổi trọng lực phòng thí nghiệm

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "“VĂN HOÁ LỜI NÓI” TRONG VIỆC GIẢNG DẠY TIẾNG NGA NHƯ MỘT NGOẠI NGỮ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... hoá ngôn ngữ văn hoá lời nói Graudina Sưraev viết: “Chúng ta nghiên cứu văn hoá ngôn ngữ Nga cổ Hy lạp cổ không thiết phải nghiên cứu hoạt động lời nói ngôn ngữ Đồng thời, sâu phân tích văn hoá ... tiếp dạng nói viết - Việc dạy “Văn hoá lời nói” cho sinh viên chuyên ngữ tiếng Nga học phần bắt buộc việc làm cần thiết, học phần cung cấp cho người học kiến thức chuẩn mực ngôn ngữ cách thức sử ... tốt kiến thức văn hoá lời nói, có khả làm cho lời nói mà hay Song viết đặc biệt quan tâm đến việc dạy “Văn hoá lời nói” cho sinh viên năm ba tư chuyên ngữ tiếng Nga Thời lượng học phần 15 tiết...
 • 7
 • 264
 • 0

Nghiên cứu thiết kế chế tạo trạm biến áp di động phòng nổ hầm lò làm mát bằng không khí mã hiệu TBKP 630 sử dụng trong các mỏ than hầm lò vùng quảng ninh

Nghiên cứu thiết kế chế tạo trạm biến áp di động phòng nổ hầm lò làm mát bằng không khí mã hiệu TBKP 630 sử dụng trong các mỏ than hầm lò vùng quảng ninh
... khô di động phòng nổ: TBKP - 630 Chơng IV Kết luận Quá trình nghiên cứu thực đề tài: Nghiên cứu thiết kế chế tạo thử nghiệm trạm biến áp khô di động phòng nổ hầm TBKP - 630 trạm biến áp đợc ... tài: Nghiên cứu thiết kế chế tạo thử nghiệm TBA khô di động phòng nổ: TBKP - 630 Chơng III chế tạo trạm biến áp khô di động phòng nổ TBKP- 630 I- Tổ chức sản xuất Thực đề tài nghiên cứu thiết kế chế ... tài: Nghiên cứu thiết kế chế tạo thử nghiệm TBA khô di động phòng nổ: TBKP - 630 20 - 25 trạm đợc sửa chữa Ngay năm 2010, nhu cầu bổ sung trạm biến áp di động phòng nổ hầm khoảng 55 trạm đến...
 • 33
 • 826
 • 2

nghiên cứu cải tiến công nghệ nuôi cây phôi dừa sáp makapuno (cocos nucifera l.) giai đoạn phòng thí nghiệm và vườn ươm.

nghiên cứu cải tiến công nghệ nuôi cây phôi dừa sáp makapuno (cocos nucifera l.) giai đoạn phòng thí nghiệm và vườn ươm.
... việc nghiên cứu qui trình công nghệ nuôi cấy phôi dừa Sáp từ giai đoạn phòng thí nghiệm đến vườn ươm Nội dung nghiên cứu: nghiên cứu cải tiến qui trình công nghệ nuôi cấy phôi dừa Sáp giai đoạn phòng ... nhiệm vụ Nghiên cứu Khoa học Phát triển công nghệ Cấp Bộ năm 2009 có tên: Nghiên cứu cải tiến qui trình công nghệ nuôi cấy phôi dừa Sáp Makapuno (Cocos nucifera L.) giai đoạn phòng thí nghiệm vườn ... Xây dựng qui trình nuôi cấy phôi dừa Sáp cải tiến giai đoạn phòng thí nghiệm vườn ươm, đạt tỷ lệ 30-35% - Đạt 200 dừa Sáp nuôi cấy phôi vườn ươm Đối tượng nghiên cứu: phôi dừa Sáp đặc ruột thu...
 • 68
 • 473
 • 1

Nghiên cứu lựa chọn công nghệ cơ giới hoá khai thác các vỉa dày, dốc trên 45o tại các mỏ than hầm lò vùng quảng ninh dàn chống tự hành có kết cấu hạ trần thu hồi than KDT 1

Nghiên cứu lựa chọn công nghệ cơ giới hoá khai thác các vỉa dày, dốc trên 45o tại các mỏ than hầm lò vùng quảng ninh  dàn chống tự hành có kết cấu hạ trần thu hồi than KDT 1
... đề Dàn chống tự hành kết cấu hạ trần thu hồi than kđt1 để khai thác vỉa dầy, dốc công nghệ chia lớp ngang, gơng khấu ngắn điều kiện khoáng sàng than Việt Nam _ Nhiệm vụ kỹ thu t ... điều kiện nằm vỉa dầy dốc: vỉa số (mỏ than Bình Minh); vỉa số 14 (mỏ than Khe Chàm) vỉa số 16 (mỏ than Hà Ráng) mỏ khác điều kiện tơng tự khoáng sàng than Việt Nam 2.2 Hệ thống khai thác cột dài ... dầy kết hợp thu hồi than dới lớp vách nh công nghệ khai thác than gơng sử dụng phơng pháp khoan nổ Các tài liệu thực tế khai thác công nghiệp ứng dụng chống giới kiểu M 81, M130, M145 Các tài liệu...
 • 167
 • 269
 • 1

Nghiên cứu lựa chọn công nghệ cơ giới hoá khai thác các vỉa dày, dốc trên 45o tại các mỏ than hầm lò vùng quảng ninh hướng dẫn vận hành dàn chống cơ giới tự hành DT1

Nghiên cứu lựa chọn công nghệ cơ giới hoá khai thác các vỉa dày, dốc trên 45o tại các mỏ than hầm lò vùng quảng ninh  hướng dẫn vận hành dàn chống cơ giới tự hành DT1
... hiệp công nghệ chế tạo máy Viện thiết kế chế tạo thử nghiệm máy mỏ ngành than OAO GIPROUGLEMAS Kỹ s trởng OAO GIPROUGLEMAS I.Ph.Travin Ngày tháng năm 2006 Dàn chống giới tự hành T1 hớng dẫn vận hành ... nghĩa 1.1.1 Vì chống mẫu T1 dùng tổ hợp KT1 để khai thác vỉa than dày dốc phơng pháp chia lớp chợ ngắn, thu hồi than điều kiện khoáng sàng than Việt Nam nhằm tăng công suất chợ bảo đảm ... hở vùng gơng lò, nơi có chắn dịch chuyển Độ chứa khí vỉa than cao không làm ảnh hởng đến việc áp dụng dàn chống, làm phức tạp số công đoạn, vỉa than có độ thoát khí cao cần phải tiến hành công...
 • 79
 • 216
 • 0

Nghiên cứu thiết kế chế tạo trạm biến tần phòng nổ 55 kw, 380 (660) v sử dụng trong các mỏ khai thác than hầm lò vùng Quang Ninh

Nghiên cứu thiết kế chế tạo trạm biến tần phòng nổ 55 kw, 380 (660) v sử dụng trong các mỏ khai thác than hầm lò vùng Quang Ninh
... Đánh giá sử dụng biến tần cho động điện phục v khai thác than hầm IV-1: Sự cần thiết phải chế tạo biến tần phòngnổ nớc - Thực tế nay, có đơn v nghành than sử dụng trạm biến tần hầm lý do: ... đồng Nghiên cứu Khoa họcvà phát triển Công nghệ số: 167.08RD/HĐ-KHCN v i công ty Cổ phần Thiết bị điện-TKV thực đề tài: Nghiên cứu thiết kế chế tạo trạm biến tần phòng nổ 5 5kW,3 80(660 )V sử dụng mỏ ... điện sử dụng trạm biến tần u điểm biến tần sử dụng cho động DK Đặc tính động không đồng sử dụng biến tần Đánh giá sử dụng biến tần cho động điện phục v khai thác than hầm Sự cần thiết phải chế...
 • 49
 • 511
 • 1

Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý bụi bằng phương pháp ly tâm quy mô phòng thí nghiệm 

Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý bụi bằng phương pháp ly tâm quy mô phòng thí nghiệm 
... suất xử bụi hình Nghiên cứu ảnh hƣởng vận tốc dòng khí cấp vào đến hiệu suất xử bụi hình Nghiên cứu ảnh hƣởng nồng độ bụi đến hiệu suất xử bụi hình 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu ... DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH XỬ LÝ BỤI BẰNG PHƢƠNG PHÁP LY TÂM QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG ... DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Nội dung nghiên cứu Nội dung nghiên cứu bao gồm:  Xây dựng hình hệ thống lọc bụi Cyclone quy phòng thí nghiệm công suất m3/phút  Nghiên cứu ảnh hƣởng...
 • 59
 • 240
 • 0

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÒ GIẾT MỔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ MÔ HÌNH BỂ KEO TỤ TẠO BÔNG KẾT HỢP LẮNG

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÒ GIẾT MỔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ MÔ HÌNH BỂ KEO TỤ TẠO BÔNG KẾT HỢP LẮNG
... Nghiên cứu xử nước thải giết mổ phương pháp keo tụ quy phòng thí nghiệm hình bể keo tụ tạo kết hợp lắng thực nhằm lựa chọn chất keo tụ xác định số thông số vận hành thích hợp để đạt hiệu ... nghệ Môi trường: 34 (2014): 108-118 Vận hành kiểm tra cải tạo hình Vận hành thử nghiệm Vận hành thức Y mg/L phèn + vôi Kết đầu Hình 5: Thí nghiệm bể keo tụ tạo kết hợp lắng 2014), biện pháp keo ... khác KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Đặc điểm nước thải giết mổ Để định hướng cho thông số thí nghiệm, nước thải giết mổ lấy phân tích tiêu để đánh giá xem đặc điểm nước thải có phù hợp với phương...
 • 11
 • 325
 • 3

Nghiên cứu đánh giá mức độ tác hại và hoàn thiện công nghệ xử lý chất thải rắn phát sinh trong khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh

Nghiên cứu đánh giá mức độ tác hại và hoàn thiện công nghệ xử lý chất thải rắn phát sinh trong khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh
... THI RN PHT SINH TRONG KHAI THC THAN HM Lề VNG QUNG NINH 2.1 CTR phỏt sinh khai thỏc than hm lũ vựng Qung Ninh 2.1.1 Ngun gc phỏt sinh CTR - Khi lng CTR phỏt sinh o lũ ỏ hng nm ca mt m than hm lũ ... sinh khai thỏc than hm lũ v cỏc gii phỏp x Chng 2: ỏnh giỏ mc tỏc hi ca CTR phỏt sinh khai thỏc than hm lũ vựng Qung Ninh Chng 3: Nghiờn cu la chn v hon thin cụng ngh x CTR phỏt sinh khai ... mụi trng ca CTR phỏt sinh khai thỏc m than hm lũ Tng hp v ỏnh giỏ kh nng s dng ca cht thi sau khai thỏc than hm lũ - xut cụng ngh x CTR phỏt sinh khai thỏc than hm lũ hp vi iu kin v kh nng...
 • 27
 • 49
 • 0

Báo cáo khoa học: Đánh giá trữ lượng nước dưới đất vùng côn đảo bằng phương pháp mô hình pptx

Báo cáo khoa học: Đánh giá trữ lượng nước dưới đất vùng côn đảo bằng phương pháp mô hình pptx
... dựng hình nước đất để đánh giá trữ lượng tiềm tính toán bổ sung nhân tạo tầng chứa nước Pliocen thượng khu vực TPHCM'', TPHCM, (2004) [2] Ngô Đức Chân, báo cáo chuyên đề: "Mô hình dòng chảy nước ... Lỗ khoan khai thác: Hiện hữu Dự kiến Hình 12.Bản đồ đẳng mực nước hạ thấp thời điểm tháng 9/2036 (so với tháng 9/2006) 3.4.3.Các nguồn hình thành trữ lượng Các nguồn hình thành trữ lượng Côn ... nước đất vùng đảo Côn Sơn” (thuộc Dự án: “Điều tra bổ sung, xây dựng mạng quan trắc, quy hoạch khai thác sử dụng bảo vệ tài nguyên nước vùng Côn Đảo TPHCM, (2006) [3] Nuyễn Hữu Điền, báo cáo...
 • 10
 • 280
 • 4

Báo cáo khoa học: "các mô hình ứng xử của bê tông, đánh giá mô hình tối -u dùng trongphỏng số các kết cấu bê tông" pptx

Báo cáo khoa học:
... tham số hình dễ dàng xác Qua phân tích số ví dụ tính toán phá hoại theo hình Mazars đánh giá u nhợc điểm hình ứng xử hình lại dựa kết nghiên cứu hình này, kết luận hình Mazars ... nhóm hình số tác giả đề xuất hình đặc biệt nh hình Microplane (mô hình vi mô) (Bazant & Os (1985)) hay hình nứt kết hợp (hay hình nứt-phá huỷ) M.Jirasek & T.Zimmermann (2001) hình ... hình khác nh hình đàn dẻo, hình đàn hồi-dòn, hình liên tục, liên tục yếu hay không liên tục, hình hỗn hợp đàn hồi dẻo - dòn, hình nứt-phá huỷ, hình vi hay vĩ Mỗi mô...
 • 7
 • 597
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu lựa chọn công nghệ cơ giới hóa khai thác các vỉa han dốc chiều dày mỏng và trung bình tại các mỏ than hầm lò vùng quảng ninhtuyển kỹ thuật viên phòng thí nghiệmtuyển dụng nhân viên phòng thí nghiệm môi trườngtuyển dụng nhân viên phòng thí nghiệm thực phẩmtuyển dụng nhân viên phòng thí nghiệm năm 2013tuyển dụng nhân viên phòng thí nghiệm 2014viện khoa học giáo dục tuyển sinh nghiên cứu sinhcơ sở vật chất của phòng thí nghiệm dịch vụ phân tích và thực hiện các nghiên cứu khoa họcbồi dưỡng cho bản thân phương pháp nghiên cứu khoa học và kĩ năng làm việc trong phòng thí nghiệm rèn luyện các đức tính kiên nhẫn say mê và trung thực đối với một người làm nghiên cứu khoa họcthiết bị phản ứng trong công nghiệp hóa học nghiên cứu tính toán và thiết kế tập 1hiện nay việc làm giảm hàm lượng chromium trong nước thải bằng phương pháp sinh học còn đang trong thời gian nghiên cứu ở quy mô phòng thí nghiệmnghiên cứu kết nối nguồn lựcvideo nghiên cứu sét hòn trong phòng thí nghiệmtrường đại học khoa học tự nhiên hà nội tuyển sinh 2014trường đại học khoa học tự nhiên hà nội tuyển sinhBài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 17. Hô hấp ở động vậtBài 16. ADN và bản chất của genBài 13. Di truyền liên kếtBài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thếTiết 9. Bình thông nhau - Máy nén thuỷ lựcUnit 3. People''''s backgroundUnit 9. Undersea worldUnit 6. CompetitionsỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NEO ĐẤT ĐỂ XỬ LÝỔN ĐỊNH TALUY NỀN ĐÀO SÂUchương 6 CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮNBÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘIKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VSATTP NĂM 2014thực trạng bạo lực học đường ở học sinh và các yếu tố liên quanBAI 10 SINH SAN o SINH VATPPCT môn KHTN HUNGVUONG 20172018Vận động tại quảng trịnghiên cứu hiệu ứng kênh ngắn trong các tranzito trường xuyên hầm với cấu trúc dị chất Si/SiGe sử dụng phương pháp mô phỏng hai chiềuCHUYÊN ĐỀ 1: ÔN LUYỆN VẬT LÍ 12 THI THPT QUỐC GIATìm hiểu về nghiệp vụ web designer Báo cáo THỰC tập tốt NGHIỆP