ĐỀ CƯƠNG ôn tập phân tích công cụ

ĐỀ CƯƠNG ôn tập phân tích công cụ

ĐỀ CƯƠNG ôn tập phân tích công cụ
... chuyn mc nng lng gii phúng dng bc x cú bc súng Kr hay tn s Kr Cng bc x ny l IKr c biu din qua cụng thc: K IKr = NKAKrhKr r ú: NK s nguyờn t b kớch thớch mc K AKr xỏc sut chuyn di electron t ... phn nguyờn t b ion húa l X thỡ s nguyờn t cũn li l (1 X)N0 khụng b ion húa Khi ú IKr c tớnh theo cụng thc: EK g I Kr (1 X)N0 K A Kr h Kr e KT g0 Cỏc ngun kớch thớch -Ngn la ốn khớ :+ c to bi ... cú Cu kt ta theo phn ng: Cu2+ + 2e = Cu Cõn catot trc v sau in phõn, tỡm mCu (g) ri tớnh Q theo cụng thc: Q= m Cu103 0,3292 (vỡ ng lng in húa ca ng l 0,3292 mg/c) Culong k khớ hiro oxi Cu to:...
 • 58
 • 370
 • 2

bài phúc trình thực tập phân tích công cụ

bài phúc trình thực tập phân tích công cụ
... mẫu phân tích Fe3+ + 2NH4OH → 4Fe2+ + N2O + H2O +4H+ Fe3+ +2NH4OH → 2Fe2+ + N2 + 2H2O + 2H+ Câu 4: Công thức phức chất Fe 2+ với 1.10 phenantrolin: 3+ N N Fe N N N N 18 PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG Bài ... định Khi ta ghi nhận biến đổi độ dẫn nên xác định bước nhảy PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ Bài 5: PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ GIẤY PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH HỖN HỢP CATION Ni2+, Co2+, Fe3+ I Nguyên tắc - Trong điều kiện ... nồng độ H , OH nồng độ tiểu phân khác cân -Không thể dùng công thức tính pKa λ = 470 nm để tính pKa λ = 640 nm ngược lại bước sóng khả hấp thụ ánh sáng khác nên dùng công thức tính pKa λ =470 nm...
 • 22
 • 1,948
 • 8

bài tập phân tích công cụ 3

bài tập phân tích công cụ 3
... a) Tính hệ số hấp thụ phân tử gam Ind- HInd 485nm 625nm b) Tính số phân ly thị biết pH =5 lượng nhỏ chất thị đo độ hấp thụ quang bước sóng 485nm 625nm giá trị 0,567 0 ,39 5 cách tương ứng (cuvet ... khác, có chứa chất màu HInd, thêm 12,10ml dung dịch chuẩn NaOH Độ hấp thụ quang dung dịch 485nm 0 ,33 3 625nm 0,655, cuvet 1cm Tính pH dung dịch Ka axit HA ...
 • 2
 • 475
 • 4

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn PHÂN TÍCH CÔNG cụ

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn PHÂN TÍCH CÔNG cụ
... Xác định nồng độ chất mẫu hỗn hợp • Phân tích hàm lượng chất mẫu mà không cần loại bỏ yếu tố cản trở phân tích mẫu PHO TO NGÂN SƠN TÀI LIỆU PHÂN TÍCH CÔNG CỤ - PHO TO NGÂN SƠN Câu 4: Trình bày ... -Phân tích nhiều mẫu • Nhược điểm: - Sự hấp thụ quang dung dịch mù tuân theo định luật Lambert-beer -Không loại trừ ảnh hưởng *Phương pháp thêm chuẩn PHO TO NGÂN SƠN TÀI LIỆU PHÂN TÍCH CÔNG CỤ ... điện phân 15 PHO TO NGÂN SƠN TÀI LIỆU PHÂN TÍCH CÔNG CỤ - PHO TO NGÂN SƠN Câu 10: định nghĩa yêu cầu điện cực so sánh, điện cực thị:  Điện cực so sánh: điện cực không đổi suốt trình chuẩn độ không...
 • 28
 • 254
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ PHẦN MỀM

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ PHẦN MỀM
... định tích hợp vào thủ tục chuyên dụng liệu Hãy nêu phân loại phần mềm theo ứng dụng - Phân loại phần mềm theo ứng dụng: Phần mềm hệ thống Phần mềm thời gian thực Phần mềm quản lý Phần mềm công ... thiết kế chi tiết phần mềm 65 Câu 18 Các chức EA giúp thiết kế liệu mức vật lí 65 65 SE-K48 Chương Cơ sở phân tích thiết kế phần mềm Nêu khái niệm phân tích thiết kế phần mềm (Software analysis ... hình hóa yêu cầu phần mềm 33 39 Các kỹ thuật EA giúp phân tích yêu cầu phần mềm .33 Chương Thiết kế phần mềm (Software Design) 35 1.Nêu quy trình thiết kế phần mềm mức Logic ...
 • 65
 • 216
 • 0

ôn tập, đề thi và đáp án kết thúc học phân môn các phương pháp phân tích công cụ

ôn tập, đề thi và đáp án kết thúc học phân môn các phương pháp phân tích công cụ
... ngày tháng năm 20 GVBM Tổ môn TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HÒA  -KHOA: CÔNG NGHỆ HÓA ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH CÔNG CỤ Số ĐVHT: – Lớp CĐLT – khoá 37 Học kỳ – Năm học 2014 ... CAO ĐẲNG ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: CÔNG NGHIỆP TUY HÒA PHÂN TÍCH CÔNG CỤ  Số ĐVHT: – Lớp CĐHLT – khoá 37 KHOA: CÔNG NGHỆ HÓA Học kỳ – Năm học 2014 – 2015 Thời gian làm bài: 45 phút Đề 001 ... TUY HÒA  -KHOA: CÔNG NGHỆ HÓA ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH CÔNG CỤ Số ĐVHT: – Lớp CĐLT – khoá 37 Học kỳ – Năm học 2014 – 2015 Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ CÂU NỘI DUNG ĐIỂM...
 • 21
 • 1,179
 • 11

ôn tập, đề thi và đáp án kết thúc môn phân tích công cụ

ôn tập, đề thi và đáp án kết thúc môn phân tích công cụ
... Hết Thông qua Tổ môn Người đề Võ An Định TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HÒA  -KHOA: CÔNG NGHỆ HÓA ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH CÔNG CỤ Số ĐVHT: – Lớp CĐLT ... CAO ĐẲNG ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: CÔNG NGHIỆP TUY HÒA PHÂN TÍCH CÔNG CỤ  Số ĐVHT: – Lớp CĐHLT – khoá 37 KHOA: CÔNG NGHỆ HÓA Học kỳ – Năm học 2014 – 2015 Thời gian làm bài: 60 phút Đề 002 ... 100ml, xốc trộn đều, để màu C(mg/l) NH4+ TRƯỜNG CAO ĐẲNG 0,1 0,2 0,3 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: CÔNG NGHIỆP TUY HÒA PHÂN TÍCH CÔNG CỤ  Số ĐVHT: – Lớp CĐHLT – khoá 37 KHOA: CÔNG NGHỆ HÓA Học...
 • 19
 • 563
 • 2

Tài liệu Câu hỏi ôn tập Phân tích bằng công cụ ppt

Tài liệu Câu hỏi ôn tập Phân tích bằng công cụ ppt
... dòng khuếch tán vào nồng độ chất phân tích 27 Tại phải đuổi oxy phân tích phương pháp cực phổ? 28 Chất cực phổ gì? Nêu vai trò chất cực phổ 29 Trình bày sở phân tích định tính định lượng phương ... Trình bày điện phân trình hóa học xảy trình điện phân 15 Trình bày yếu tố ảnh hưởng đến điện áp cần thiết đặt vào bình điện phân để phản ứng điện phân xảy 16 Trình bày phương pháp điện phân với hai ... dịch Fe cần phân tích ĐS: 8,33×10-5 M 35 Một dung dịch chuẩn bị cách trộn 10,00 ml dung dịch cần phân tích (X) với 5,00 ml dung dịch chuẩn (S) chứa 8,24 μg S/ml pha loãng hỗn hợp tới thể tích 50,0...
 • 4
 • 709
 • 13

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN PHÂN TÍCH CÔNG CỤ

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN PHÂN TÍCH CÔNG CỤ
...   x  0, 292 100 41, 25 June 26, 2015 [ÔN TẬP MÔN PHÂN TÍCH CÔNG CỤ - NGÔ TRUNG KIÊN] Câu 3: Hợp chất C7H6O có độ không no Δ = + - 6/2 = Theo phân tích MS thì: m/z = 106: M bị ion hóa m/z = ... cho biết phân bố cấu tử pha động pha tĩnh June 26, 2015 [ÔN TẬP MÔN PHÂN TÍCH CÔNG CỤ - NGÔ TRUNG KIÊN] k X'  K X VM tr , X  tm  VS tm Trong KX hệ số phân bố cấu tử X, VM, VS thể tích pha ... (μg) Diện tích (μV.s) 4,002 108764 8,004 225072 20,01 594420 Từ bảng số liệu ta lập đường chuẩn diện tích theo lượng methanol sau: 40,02 1313462 June 26, 2015 [ÔN TẬP MÔN PHÂN TÍCH CÔNG CỤ - NGÔ...
 • 15
 • 233
 • 1

Chuyên đề kiến tập “PHÂN TÍCH CÔNG TÁC QUẢN TRỊ LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH VISSAN – ĐÀ NẴNG”

Chuyên đề kiến tập “PHÂN TÍCH CÔNG TÁC QUẢN TRỊ LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH VISSAN – ĐÀ NẴNG”
... luận quản trị lực lượng bán hàng Phần hai: Thực trạng công tác quản trị lực lượng bán hàng Chi nhánh Phần ba: Kết luận Chuyên đề “Phân tích công tác quản trị lực lượng bán hàng Chi nhánh Vissan ... Thương Chuyên đề kiến tập GVHD: T.S Phạm Thị Lan Hương II Quản trị lực lượng bán hàng Khái niệm quản trị lực lượng bán hàng Quản trị lực lượng bán hàng hiểu công tác quản trị đội ngũ bán hàng, ... khai lực lượng bán hàng 10 c Đánh giá hiệu lực lượng bán hàng 13 Phần 2: Thực trạng công tác quản trị lực lượng bán hàng Chi nhánh Vissan - Đà Nẵng I Tổng quan Chi nhánh Vissan Đà...
 • 37
 • 784
 • 9

BỘ ĐỀ ÔN TẬP “PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN”

BỘ ĐỀ ÔN TẬP “PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN”
... thức đầu sau không coi đầu gián tiếp : a Mua cổ phiếu b Mua trái phiếu Đề thi lớp Phân tích kinh doanh chứng khoán - 12.2011 12 Trường ĐH Ngân Hàng Khoa TTCK c Đầu thông qua qũy đầu chứng ... xét lựa chọn tài sản đầu vào DMĐT f Xác định mục tiêu chiến lược đầu Câu 68: Khi đầu vào công cụ đầu gián tiếp, nhà đầu quan tâm đến yếu tố : a Dòng tiền công cụ b Tính rủi ro ... vọng đầu vào Vn-Index b) Hãy dự báo mức rủi ro đầu vào Vn-Index Câu 155 : Có phương án huy động vốn đưa nhằm tài trợ cho dự án đầu công ty A có số vốn đầu 100 tỷ đồng Ban lãnh đạo công...
 • 31
 • 2,470
 • 11

Phân tích công cụ PR và quảng cáo của café g7 của tập đoàn cafe trung nguyên - Đại học duy tân đà nẵng

Phân tích công cụ PR và quảng cáo của café g7 của tập đoàn cafe trung nguyên - Đại học duy tân đà nẵng
... quảng cáo café G7 Tập Đoàn Cafe Trung Nguyên GVHD: Th.S Trần Thị Như Lâm Trang 22 Phân tích công cụ PR quảng cáo café G7 Tập Đoàn Cafe Trung Nguyên GVHD: Th.S Trần Thị Như Lâm KẾT LUẬN Quảng cáo ... Phân tích công cụ PR quảng cáo café G7 Tập Đoàn Cafe Trung Nguyên GVHD: Th.S Trần Thị Như Lâm Giới thiệu Tập đoàn Café Trung Nguyên Ra đời vào năm 1996 -Trung Nguyên nhãn hiệu ... chờ đợi ( mẫu quảng cáo G7 thể chưa thuyết phục) Trang 15 Phân tích công cụ PR quảng cáo café G7 Tập Đoàn Cafe Trung Nguyên GVHD: Th.S Trần Thị Như Lâm 1.2 Mẫu quảng cáo Cafe G7 - xây dựng thương...
 • 23
 • 2,370
 • 0

Hệ thống công thức phục vụ ôn tập phần tích phân pdf

Hệ thống công thức phục vụ ôn tập phần tích phân pdf
... cậy công ty Các công ty có thu nhập phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế thờng có hệ số D/E thấp e Hệ số Nợ dài hạn Tổng tài sản: g Tỷ số nợ: Tỷ sô nợ Tổng nợ = Tổng nguồn vốn * Đánh giá thu nhập: a Hệ ... kho) Tổng nợ ngắn hạn d Hệ số lu chuyển tiền tệ: LCTT = Lợi nhuận ròng (hay lỗ) + Khấu hao e Hệ số tiền tệ: Hệ số tiền tệ = (Tiền mặt + Chứng khoán khả mại) Nợ ngắn hạn Hệ số hoạt động a Kỳ thu ... lãi định kỳ: Hệ số thu nhập trả lãi định kỳ Doanh thu = EBIT = Chi phí trả lãi Hệ số trang trải a Hệ số trang trải chung: Trang trải chung Các nguồn thu tiền mặt = Tổng phải trả b Hệ số toán lãi...
 • 11
 • 228
 • 0

đề tài phân tích công cụ tài chính công ty dược imexpharm

đề tài phân tích công cụ tài chính công ty dược imexpharm
... .4 0.2.3 Tài sản CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM VÀ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH 1.1 Công cụ tài công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM ... CÔNG CỤ TÀI CHÍNH CÔNG TY DƯỢC IMEXPHARM GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM 0.1 Sơ lược công ty 0.1.1 Lịch sử hình thành Tiền thân công ty dược Imexpharm XN Liên hiệp dược ... tín công ty khả chi trả nợ tăng, công ty sử dụng số tiền phải trả cho mục đích ngắn hạn trước chi trả khoản nợ c) Vòng quay hàng tồn kho P a g e | 11 PHÂN TÍCH CÔNG CỤ TÀI CHÍNH CÔNG TY DƯỢC IMEXPHARM...
 • 20
 • 288
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: bài tập phân tích công cụbài tập phan tich cong cubài tập phân tích công cụ phần điện thếôn thi phân tích công cụđề cương ôn tập phân tích tín dụngde cuong on tap phan tich kinh doanhđề cương ôn tập phân tích báo cáo tài chínhde cuong on tap phan tich hoat dong kinh doanhđề cương phân tích công cụbài tập hóa học phân tích công cụbài tập phương pháp phân tích công cụđề phân tích quang học trong phân tích công cụde tai thuc tap phan tich moi truong kinh doanh cong ty xuat nhap khau hai sanbài tập các phương pháp phân tích công cụ và đáp ánbài tập hóa học phân tích công cụ và lời giảiĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây