GIẢI THUẬT MỚI CHO BÀI TOÁN ĐỊNH VỊ VÀ NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE Ô TÔ

Báo cáo đồ án trí tuệ nhân tạo: Xây dựng giải thuật gene cho bài toán cái ba lô

Báo cáo đồ án trí tuệ nhân tạo: Xây dựng giải thuật gene cho bài toán cái ba lô
... a) Thuật toán GAs • Thuật toán Gene thuật toán khái quát, mà phải áp dụng cho toán cụ thể, lý thuyết chung hợp tham số thuật toán gene với toán • Sự giới thiệu thường kết việc học kinh nghiệm thuật ... khối lượng khác Người ăn xin có ba ( knapsack) mang khối lượng giới hạn, muốn cho lấy đầy ba với giá trị lớn Xong đồ vật lấy lần Bài tập xây dựng giải thuật cho có lựa chọn tối ưu • Áp dụng ... sở giả thuật gene ,’ lược đồ ngắn, lược đồ yêu cầu thấp,lược đồ mức trung bình nhận giá trị thử tăng theo hàm mũ quần thể sau Như lược đồ triển vọng đặt tên khối xây dựng Giải thuật gene xử...
 • 12
 • 769
 • 6

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "GIẢI THUẬT LAI CHO BÀI TOÁN SẮP HÀNG ĐA TRÌNH TỰ SINH HỌC" potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... - 2007 giải toán [9] Qua trình nghiên cứu, đề giải pháp kết hợp số kỹ thuật để giải toán Những kết trình bày phần kết thử nghiệm, phần dùng để trình bày toán hàng đa trình tự, phần trình bày phương ... chuỗi trình tự con, khoảng 5-10 ký tự cho DNA 2-3 ký tự cho Protein) thiết lập bảng băm (hash) duyệt trình tự Từ thông tin tìm vùng giống trình tự, có nghĩa điểm tương đồng hai phần chuỗi trình tự ... ba trình tự: S1: ATTCGAC; S2: TTCCGTC; S3: ATCGTC Ta có kết gióng cột: S1’ S2’ S3’ ATT-CGA-C -TTCCG-TC A-T-CG-TC GIẢI THUẬT LAI Với toán hàng đa trình tự, giải pháp giải toán dựa kết hợp giải thuật...
 • 10
 • 210
 • 0

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÁC GIẢI THUẬT METAHEURISTIC CHO BÀI TOÁN XẾP THỜI KHÓA BIỂU MÔN HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÁC GIẢI THUẬT METAHEURISTIC CHO BÀI TOÁN XẾP THỜI KHÓA BIỂU MÔN HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
... school timetabling) - Bài toán xếp thời khóa biểu cho trƣờng đại học (course timetabling) - Bài toán xếp lịch thi (examination timetabling) CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH HÓA BÀI TOÁN THỜI KHÓA BIỂU MÔN HỌC ... đƣợc sử dụng thông dụng để giải toán xếp thời khóa biểu, lớp toán dạng NP-khó Tuy nhiên việc áp dụng thuật toán theo hƣớng tiếp cận không đơn giản việc áp dụng thuật giải metaheuristic vào toán ... đƣợc áp dụng cho toán xếp thời khóa biểu gồm có: thuật giải Tabu Search, thuật giải luyện thép (Simulated Annealing) phiên deterministics, thuật giải Đại hồng thuỷ (Great Deluge), thuật giải Variable...
 • 26
 • 344
 • 2

NGHIÊN CỨU GIẢI THUẬT GA CHO BÀI TOÁN TSP

NGHIÊN CỨU GIẢI THUẬT GA CHO BÀI TOÁN TSP
... lý toán khác v Cùng với cách mã hóa thay đổi hàm thích nghi b Khuyết điểm : i Thời gian tính toán ii Chậm thuật toán khác iii Kết thúc tính toán lúc III Bài toán người đưa thư (TSP) : Bài toán TSP ... đưa giải pháp tối ưu hóa tìm kiếm (1) Để tìm hiểu thuật toán di truyền dễ dàng tìm hiểu thông qua ví dụ kinh điển toán Knapsack, toán người đưa thư (TSP) Bài viết giới thiệu cách giải toán TSP ... thuộc vào cách mã hóa toán tốt vài trường hợp Ưu khuyết điểm GA (3) a Ưu điểm : i Khả song song thuật toán ii Ít mắc cực trị địa phương thuật toán khác iii Dễ thể iv Khi có thuật toán gen cần mô tả...
 • 7
 • 246
 • 3

Nghiên cứu ứng dụng các giải thuật metaheuristic cho bài toán xếp thời khóa biểu môn học trường đại học

Nghiên cứu ứng dụng các giải thuật metaheuristic cho bài toán xếp thời khóa biểu môn học trường đại học
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  NGUYỄN TẤN TRẦN MINH KHANG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÁC GIẢI THUẬT METAHEURISTIC CHO BÀI TỐN XẾP THỜI KHĨA BIỂU MƠN HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC ... phân tốn xếp thời khóa biểu cho giáo dục thành ba nhóm chính:  Bài tốn xếp thời khóa biểu cho trƣờng phổ thơng (high school timetabling)  Bài tốn xếp thời khóa biểu cho trƣờng đại học (course ... xếp thời khóa biểu cho truờng đại học, nhƣng tốn có số điểm khác biệt, chẳng hạn nhƣ: xếp lịch thi cho thời gian kéo dài lịch thi (trong độ dài thời khóa biểu đƣợc xếp cho tốn xếp thời khóa biểu...
 • 230
 • 192
 • 1

LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: NGHIÊN CỨU VỀ MẠNG NƠRON TÍCH CHẬP ỨNG DỤNG CHO BÀI TOÁN NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE

LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: NGHIÊN CỨU VỀ MẠNG NƠRON TÍCH CHẬP VÀ ỨNG DỤNG CHO BÀI TOÁN NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE
... 1: Mạng nơron mạng nơron tích chập Chương 2: Tổng quan nhận dạng biển số xe Chương 3: Áp dụng mạng nơron tích chập nhận dạng ký tự CHƯƠNG 1: MẠNG NƠRON VÀ MẠNG NƠRON TÍCH CHẬP Mạng nơron mạng nơron ... tài “NGHIÊN CỨU VỀ MẠNG NƠRON TÍCH CHẬP VÀ ỨNG DỤNG CHO BÀI TOÁN NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE , thực hiện: - Nghiên cứu tổng quan nhận dạng biển số xe tìm hiểu - số giải thuật rút trích biển số, tách ký ... CÔNG NGHỆ LÊ THỊ THU HẰNG NGHIÊN CỨU VỀ MẠNG NƠRON TÍCH CHẬP VÀ ỨNG DỤNG CHO BÀI TOÁN NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE Ngành Chuyên ngành Mã số : Công nghệ thông tin : Kĩ thuật phần mềm : 60480103 LUẬN VĂN...
 • 50
 • 518
 • 0

Nghiên cứu về mạng neural tích chập ứng dụng cho bài toán nhận dạng biển số xe

Nghiên cứu về mạng neural tích chập và ứng dụng cho bài toán nhận dạng biển số xe
... có dạng tƣơng tự nhƣ biển số xe ngoại cảnh  Sự khác cấu trúc biển số xe nƣớc 2.1.4 Phân loại ứng dụng nhận dạng biển số xe Có nhiều cách thức khác để phân loại ứng dụng nhận dạng biển số xe ... thống nhận dạng biển số xe 40 2.1.4 Phân loại ứng dụng nhận dạng biển số xe 40 2.1.5 Ứng dụng thực tiễn Việt Nam 41 2.1.6 Phân loại biển số xe 42 2.2 Phƣơng pháp nhận dạng biển ... biển số xe nhận dạng ký tự biển số Với toán phát vùng chứa biển số cách tiếp cận theo phƣơng pháp hình thái học để phát vùng biển số cho biển đăng ký xe Việt Nam Bài toán nhận dạng ký tự sử dụng...
 • 58
 • 364
 • 0

Nghiên cứu về mạng neural tích chập ứng dụng cho bài toán nhận dạng biển số xe (tt)

Nghiên cứu về mạng neural tích chập và ứng dụng cho bài toán nhận dạng biển số xe (tt)
... TỔNG QUAN VỀ NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE 2.1 Khái niệm hệ thống nhận dạng biển số xe 2.1.1 Khái niệm Hệ thống nhận dạng biển số xe hệ thống có khả phân tích hình ảnh xác định vùng chứa biển số xe, thông ... mạng Neural tích chập Chạy ứng dụng nhận dạng biển số, đưa 376 ảnh liệu xe để kiểm tra kết phát biển số, tách ký tự nhận dạng ký tự chương trình, ghi nhận kết Tỉ lệ biển nhận dạng vùng biển số: ... CÔNG NGHỆ LÊ THỊ THU HẰNG NGHIÊN CỨU VỀ MẠNG NEURAL TÍCH CHẬP VÀ ỨNG DỤNG CHO BÀI TOÁN NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE Ngành : Công nghệ thông tin Chuyên ngành : Kĩ thuật phần mềm Mã số : 60480103 LUẬN VĂN...
 • 26
 • 490
 • 0

Tìm hiểu bài toán nhận dạng biển số xe

Tìm hiểu bài toán nhận dạng biển số xe
... thụng tin nh: chu s hu xe, theo doi xe vi tụ c ụ chõ m, *) Phõn loa i ng dng nhn dng bin s xe: ng dng nhn dng bin s xe l ng dng cú kh nng phõn tớch hỡnh nh v xỏc nh bin s xe t cỏc hỡnh nh chp ... s xe Vi s vựng i nh hn hn s vựng ma ta thu c ban u bin i Hough 2.4.3 Tiờu s ký t vựng bin s xe Vi mi nc thỡ s ký t bin l khỏc nc ta, s ký t bin s xe thng l 6,7,8 tng ng i vi cỏc xe quõn i, xe ... l xe ngoi giao 19 - NN l xe ca cỏc t chc, cỏ nhõn nc ngoi: Trong ú s gia l mó quc gia, s tip theo l s th t * Xe s 80 NG xxx-yy l bin cp cho cỏc i s quỏn, thờm gch gia v s cui l 01 l bin xe...
 • 56
 • 1,027
 • 16

ĐỒ ÁN " TÌM HIỂU BÀI TOÁN NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE " pptx

ĐỒ ÁN
... cỏc thụng tin nh: ch s hu xe, theo dừi xe vi tc chm, *) Phõn loai ng dng nhn dang bin s xe: ng dng nhn dng bin s xe l ng dng cú kh nng phõn tớch hỡnh nh v xỏc nh bin s xe t cỏc hỡnh nh chp c t ... cụng tỏc m cng cho xe vo Ngoi ra, h thng cũn c ng dng vo cụng tỏc chng trm xe, cỏc bói gi xe t ng, iu tit giao thụng (chng hn nh Thnh ph Dublin ó ng dng cụng ngh Nhn dng bin s xe t ng vic iu tit ... l xe ngoi giao 18 - NN l xe ca cỏc t chc, cỏ nhõn nc ngoi: Trong ú s gia l mó quc gia, s tip theo l s th t * Xe s 80 NG xxx-yy l bin cp cho cỏc i s quỏn, thờm gch gia v s cui l 01 l bin xe...
 • 54
 • 739
 • 5

Luận văn: TÌM HIỂU BÀI TOÁN NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE pdf

Luận văn: TÌM HIỂU BÀI TOÁN NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE pdf
... toỏn ng dng vic nhn dng bin s xe b Cỏc yờu cu cn gii quyt: Tỡm hiu khỏi quỏt v x lý nh v bi toỏn nhn dng bin s xe Tỡm hiu thụng tin v bin s xe v phõn loi bin s xe ca Vit Nam Tỡm hiu cỏc cụng ... nim v nhn dng bin s xe: 1.2.1 Khỏi nim & ng dng: a) Khỏi nim: , , *) ng dng nhn dng bin s xe: ng dng nhn dng bin s xe l ng dng cú kh nng phõn tớch hỡnh nh v xỏc nh bin s xe t cỏc hỡnh nh chp ... l xe ngoi giao 25 - NN l xe ca cỏc t chc, cỏ nhõn nc ngoi: Trong ú s gia l mó quc gia, s tip theo l s th t * Xe s 80 NG xxx-yy l bin cp cho cỏc i s quỏn, thờm gch gia v s cui l 01 l bin xe...
 • 61
 • 823
 • 3

Luận văn: Bài toán nhận dạng biển số xe

Luận văn: Bài toán nhận dạng biển số xe
... Thông Tin CHƯƠNG Bài toán nhận dạng biển số xe 3.1 - Khái niệm nhận dạng biển số xe 3.1.1 Khái niệm Hệ thống nhận dạng biển số xe hệ thống có khả phân tích hình ảnh xác định biển số xe, thông qua ... chương sau Chương I: Tổng quan nhận dạng Chương II Xử lý ảnh OpenCV Chương III Bài toán nhận dạng biển số Chương IV Kết hướng phát triển toán nhận dạng biển số xe SV: Phạm Thế Tài – Lớp S11-50TH ... thông tin như: chủ sở hữu, … Phân loại ứng dụng nhận dạng biển số xe: Ứng dụng nhận dạng biển số xe ứng dụng có khả phân tích hình ảnh xác định biển số xe từ hình ảnh chụp từ thiết bị thu hình Nguồn...
 • 91
 • 1,408
 • 33

XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE MÁY CHO BÃI GIỮ XE TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE MÁY CHO BÃI GIỮ XE TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
... trình nhận dạng biển số xe máy .7 2.2 Phân tích phần mềm nhận dạng biển số xe máy cho bãi giữ xe 2.3 Thiết kế phần mềm nhận dạng biển số xe máy cho bãi giữ xe 2.4 Cài đặt phần mềm nhận dạng ... cầu ngày thịnh hành bãi giữ xe, bãi giữ xe trƣờng Đại học Tiền Giang, chúng em chọn đề tài "Xây dựng phần mềm nhận dạng biển số xe máy cho bãi giữ xe Trƣờng Đại học Tiền Giang" làm đề tài nghiên ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG ĐỀ CƢƠNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE CHO BÃI GIỮ XE TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN Thuộc nhóm ngành khoa học: ...
 • 17
 • 398
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giải thuật aco cho bài toán tspgiải thuật greedy cho bài toán chọn hoạt độngcủa giải thuật greedy cho bài toán chọn hoạt độngmột số hướng giải quyết bài toán nhận dạng biển số xethuật toán nhận dạng biển số xebài toán nhận dạng biển số xetìm hiểu bài toán nhận dạng biển số xetổng quan về bài toán nhận dạng biến số xephần mềm nhận dạng biển số xe cho iphonethuật giải large neighborhood search và thuật giải simulated annealing cho bài toán vrpgiải thuật di truyền bài toán cây steinergiải thuật di truyền bài toán người du lịchlời giải chính xác cho bài toán nguyên tử hidrobài giảng định vị và dẫn đườngthuật toán nhận dạng biển sốTác động của việc sử dụng vốn đầu tư đến chất lượng tăng trưởng kinh tế việt nam thực trang va giải phápsách giải phẫu dịch Grays anatomy for students chương 8 giải phẫu đầu mặt cổTKKT Đề tài lấn át đầu tư của ngành CN so với các ngành khác ở VNBồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2TÌM GTLN, GTNN của hàm sốTai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121bài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBai_tap_trac_nghiem_Dong_hocthuyết trình dân sự bài tập nhómcác kinh cầu nguyện của người ki tô hữuGiáo án công nghệ 6Vận dụng kiến thức liên môn để viết bài văn cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn thi sĩ và tinh thần chiến sĩ qua bài thơ220 IELTS SPEAKING TOPICS_02220 IELTS SPEAKING TOPICS_01국 어 2 권Ung dung di truyen hoc