Giáo trình sinh học tế bào phần 2 hoàng đức cự

Sinh học tế bào ( phần 2 ) ppsx

Sinh học tế bào ( phần 2 ) ppsx
... hạch nhân nằm trần dịch nhân Thành phần hoá học hạch nhân - Quan trọng ARN ARN hạch nhân thay đổi tùy loại tế bào tuỳ trạng thái sinh tế bào ARN nhân tế bào chủ yếu nằm hạch nhân - Protein: ... loại tế bào tạo thành bó sợi có đường kính 120 0Å Các hạt nằm nucleonem có đường kính vào khoảng 150 - 20 0Å Ở chừng mực đó, tỷ lệ sợi hạt tương ứng với cường độ tổng hợp ARN tế bào tế bào tổng ... Sợi xoắn kép;3 Phần kèm; Vùng sinh nhân Bản chất chất nhiễm sắc ADN nhiễm sắc thể (chromosome) dạng tháo xoắn Nhiễm sắc thể có hình dáng kích thước đặc trưng kỳ (metaphase) phân bào Nhiễm sắc...
 • 7
 • 272
 • 2

Sinh học tế bào ( phần 35 ) Chu trình tế bàophân bào ở Eukaryote doc

Sinh học tế bào ( phần 35 ) Chu trình tế bào và phân bào ở Eukaryote doc
... bào soma Giảm phân (Meiose) Xảy tế bào sinh dục Một lần phân bào: tế bào Hai lần phân chia tạo tế bào Số NST giữ nguyên: tế bào 2n Số NST giảm nữa: tế bào 2n -> tế bào n tế bào 2n Một lần chép ... nhau: tế bào Tạo đa dạng sản có kiểu gen giống kiểu gen phẩm giảm phân tế bào mẹ Giảm phân luôn xảy Tế bào chia nguyên phân tế bào lưỡng bội (2 n) đa bội thể lưỡng bội (2 n) hay đơn bội (> 2n) (n) ... chia tế bào thành hai tế bào thực vật, phiến tế bào (cell plate) hình thành trung tâm tế bào chất lan rộng dần đến cắt tế bào thành hai Nguyên phân tạo tế bào có số lượng chất lượng NST tế bào...
 • 6
 • 208
 • 0

Giáo trình hóa học môi trường phần 2

Giáo trình hóa học môi trường phần 2
... N2O5 NO3 hν hν O2 NO O3 O2 HO2 OH RO2 RO hay hay RH N2O5 R H2O + M M NO2 hν O M O3 O O2 M HNO3 OH hν RCO-O2 + M H2O N2O4 H2O N2O3 H2O HNO2 M RCO-O2 RCO-O2-NO2 (PANs) Hình 2. 8 Các chuyển hóa hóa ... NO2 + NO → N2O3 N2O3 + 2H2SO4 → 2NOHSO4 + H2O Sản phẩm phản ứng bể sục phân hủy hệ thống phân hủy tái tạo lại H2SO4: 2NOHSO4 + 1/2O2 + H2O → 2H2SO4 + 2NO2 NO2 tạo thành HNO3 bể phản ứng: 3NO2 ... CO2 CH4 CH3 hay O2 + M H2O O∗ OH CH3O2 M CH3O O2 NO HCHO HCO HO2 hν H (λ < 340 nm) CO CO2 O2 H2O O3 O3 O2∗ O M hν hν M M + O2 (λ < 310 nm) (λ < 430 nm) O2 + M O2 NO2 Hình 2. 9 Các phản ứng oxy hóa...
 • 35
 • 489
 • 5

Giáo trìnhhọc đại cương: Phần 2 - đại học Sư phạm

Giáo trình Mĩ học đại cương: Phần 2 - đại học Sư phạm
... nữa, bắt nguồn sâu xa học Trớc Sécnsépxki, học chủ yếu khoa học đẹp nghệ thuật Mở đầu giảng học tiếng mình, Hegel viết: Những giảng nhằm nói học, đối tợng học vơng quốc bao la đẹp, ... (KT) - Tợng thờ - KT dân dụng KT công cộng - Tợng giáo khoa - KT tôn giáo - Tợng đài - Công viên - Tợng đồ chơi (búp bê) Đồ dùng công cụ Nhóm Hội hoạ ứng dụng Đồ hoạ - Thủ công không ứng dụng - ... ngời có trình độ văn hoá, trình độ thẩm Những nhận xét so sánh đ3 xuất phát từ quan điểm học lí luận thẩm đẹp Trong ba phạm trù chân thiện phạm trù hàm chứa nội dung hai phạm trù...
 • 56
 • 668
 • 8

Sinh học tế bào ( phần 3 ) pps

Sinh học tế bào ( phần 3 ) pps
... tế bào có nhân Có nhiều tế bào có nhân (tế bào gan, tế bào tuyến nước bọt động vật có vú, ) tế bào đa nhân, có hàng chục tế bào đa nhân (megacaryocyte) tuỷ xương Trái lại, có tế bào nhân tế ... thường có dạng hình cầu (tế bào limpho) Tế bào hình trụ (như tế bào c ) nhân có dạng dài hình bầu dục Tuy vậy, nhiều loại tế bào nhân có hình dạng phức tạp Ví dụ: tế bào bạch cầu có hạt nhân ... dụ: tế bào trứng giàu noãn hoàng, nhân thường nằm phần Tuy nhiên, tế bào phân hóa nhân vị trí bao tế bào chất Trung thể (centrosome) Cấu tạo Trung thể gọi trung tâm tế bào (cytocentrom), bào...
 • 6
 • 240
 • 1

Sinh học tế bào ( phần 1 ) pot

Sinh học tế bào ( phần 1 ) pot
... nhược trương (hypotonic): có áp suất thẩm thấu thấp áp suất thẩm thấu tế bào Ví dụ: cho tế bào thực vật vào dung dịch nước vào tế bào, tế bào trương lên c) Dung dịch ưu trương (hypertonic): có áp ... đái cóc, tế bào tiết, tế bào tuyến nước bọt, tuyến mồ hôi đặc biệt tế bào tiết tuyến dày Sự vận chuyển tích cực ion có vai trò quan trọng màng tế bào có chức cảm ứng (tế bào cơ, nơron ), điện ... thấu tế bào Ví dụ: cho tế bào thực vật vào dung dịch nước từ tế bào làm cho tế bào teo lại, tế bào chất tách khỏi màng cellulose Như áp suất thẩm thấu đóng vai trò quan trọng hoạt động sống tế bào...
 • 7
 • 281
 • 1

Sinh học tế bào ( phần 4 ) potx

Sinh học tế bào ( phần 4 ) potx
... sườn nội bào (cytoskeleton) hệ thống rãnh phức tạp giúp trì hình dạng tế bào Tiên mao (flagella) tiêm mao (cillia) Tiên mao tiêm mao thường nằm bề mặt tế bào, quan vận động tế bào, đặc biệt sinh ... ống thường nằm lớp tế bào chất, sát với tơ (tế bào vân), theo trục dọc tế bào (tế bào biểu b ), theo kiểu phóng xạ Vi ống liên quan chặt chẽ với ty thể, trung tử, mạng lưới nội sinh chất với màng ... Cấu tạo tiết Các tơ nằm tế bào chất tế bào cơ, lớp tế bào gọi chất (sarcoplasma), có nhân tế bào, ty thể bào quan khác Dưới kính hiển vi điện tử cấu trúc siêu hiển...
 • 6
 • 234
 • 1

Sinh học tế bào ( phần 5 ) pps

Sinh học tế bào ( phần 5 ) pps
... cặn bã bị tống khỏi tế bào + Các không bào tự tiêu (còn gọi xitolysosome) dạng lysosome chứa cấu trúc thân tế bào (ví dụ: ty thể, ribosome, mảnh mạng lưới nội sinh chất, ) trình bị tiêu hoá Vì ... hoá bị tiêu hoá Cấu tạo hoá học Màng lysosom màng sinh chất (màng tế bào) cấu tạo từ protein lipid Hệ thống màng có nguồn gốc từ màng Golgi màng tế bào (Smith, 196 9) Trong lysosom có chứa nhiều ... bào quan chuyên biệt để thực phản ứng tạo H 2O2, lại sử dụng H 2O2 để oxy hoá số chất khác tế bào Lysosome (tiêu th ) Lysosome De Duve (B ) nghiên cứu, mô tả vào năm 1949 đặt tên vào năm 1 955 ...
 • 6
 • 218
 • 1

Sinh học tế bào ( phần 6 ) Ribosome pps

Sinh học tế bào ( phần 6 ) Ribosome pps
... bao dẹt Cả thành phần nói bao bọc màng giống với màng tế bào, có chiều dày 75Å, nhẵn ribosome bám mặt Bộ Golgi phát triển tế bào tiết mạnh (tế bào tuyến) (hình 9. 2) Thành phần hóa học Cho đến chưa ... protein, hạt noãn hoàng (Kessel, 1 966 ), hoocmon thuộc loại steroit (Duffaire, 197 0), hoocmon insulin glucagon (Kawanishi, 1 966 ) - Bộ Golgi tham gia tạo tiền lysosome Ở tế bào dòng tinh, Golgi tạo ... (Golgi complex) Cấu tạo hình thái Bộ Golgi thường nằm gần nhân tế bào, tế bào động vật thường cạnh trung thể (centrosome) hay trung tâm tế bào Bộ Golgi tạo thành thành phần sau: Bộ Golgi (theo Bruce...
 • 7
 • 3,156
 • 9

Sinh học tế bào ( phần 11 ) potx

Sinh học tế bào ( phần 11 ) potx
... kích thước phân tử protein phụ trách tổng hợp Số lượng ARNm tế bào khác không giống Ở tế bào người có khoảng 80.000 - 100.000 ARNm khác tế bào ARNm có cấu tạo tổng quát sau: - Ở procariote: * ARNt ... số lắng 4,5s (M = 25000 30.00 0) Trong thành phần ARNt có khoảng 30 loại nucleotide hiếm, chiếm 10% tổng số nucleotide phân tử Cấu tạo tARN Nhiệm vụ ARNt vận chuyển acid amin từ tế bào chất đến ... với mô hình lý thuyết Watson - Crick, đời mô hình Watson Crick trở thành bước ngoặt sinh học, báo hiệu đời sinh học phân tử Cấu trúc không gian ADN, theo Watson - Crick, có đặc điểm sau : - Hai...
 • 7
 • 187
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: download giáo trình sinh học tế bàogiáo trình sinh học tế bào nguyễn như hiềngiáo trình sinh học tế bào của bộ giáo dục và đào tạogiá trình sinh học tế bàosinh hoc te bao chuong 2ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống bảng trò chơi ô chữ và trắc nghiệm hình ảnh trong dạy học khâu củng cố phần sinh học tế bào sinh học 10 chương trình nâng caoxây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi thiết kế bài giảng theo hướng dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy và học phần sinh học tế bào sinh học 10 chương trình chuẩncấu trúc nội dung chương trình sinh học 10 chuyên sâu phần sinh học tế bào2 rèn luyện cho học sinh kĩ năng khai thác và sử dụng kênh hình để tích cực hóa hoạt động học của học sinh trong dạy học phần sinh học tế bào sinh học 10 thptnăng lực khoa học trong dạy học phần 2 sinh học tế bàocấu trúc nội dung phần 2 sinh học tế bào sinh học 10 ctcgiáo trình sinh học phân tửgiáo trình sinh học phân tử đại cươngcâu hỏi trắc nghiệm phần sinh học tế bàogiao trinh sinh hoc phan tuhiện trạng kỹ thuật nuôi động vật thân mềm và ưu nhược điểm của từng phương phápcâu hỏi trắc nghiệm vật liệu cơ khíKỸ THUẬT TRỒNG VÀ BẢO QUẢN RONG NHOBất đẳng thức tích chập suy rộng KontorovichLebedev – Fourier và ứng dụngChuyên đề hydrocacbon không noPhân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại EVNPhân tích việc đánh giá thực hiện công việc tại ban QLDA công trình điện miền bắcPhân tích tầm quan trọng của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại tổng công ty truyền tải điện quốc gia NPTLuận bàn về thù lao lao động tại cơ quan tập đoàn điện lực việt namHãy phân tích thực trạng của một trong các hoạt động tuyển dụng đào tạo và thu lao lao độngPhân tích thực trạng về hoạt động trả thù lao lao động của trường đại học điện lựcChuyên đề Hydrocacbonno lý thuyết và bài tậpGiải đáp phụng vụ có qui định về sắc thái của màu tím phụng vụ mùa vọng khôngKế hoạch sơ kết học kì IĐề thi Giai tich 2 2014 2015 MTAChủ tịch hồ chí minh nói về cách mạng tháng tám và quốc khánh 2Chủ tịch hồ chí minh nói về công tác cán bộLuan van quan ly de tai tốt nghiệpChủ tịch hồ chí minh nói về sức mạnh đoàn kếtHCM voi CNMarx lenin