Giáo án mỹ thuật 6 kì 1 mỹ thuật 6 nguyễn thiên hương

Giáo án lớp 7 học 1 môn mỹ thuật

Giáo án lớp 7 học kì 1   môn mỹ thuật
... trình dạy học ổn định tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ số. (1) Kiểm tra cũ: KT đồ dùng HS.(2) Bài mới: Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung học Hoạt động 1: Hớng dẫn học sinh quan sát, nhận xét. (7) - GV: ... trình dạy học: ổn định tổ chức lớp. (1) - Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ.(2) Bài mới: Hoạt động GV HS Nội dung Hoạt động 1: Hớng dẫn học sinh tìm hiểu sơ l ợc I Sơ lợc mỹ thuật thời Trần mĩ thuật thời ... cho học sau V/Rút kinh nghiệm -*** Ngày soạn: / / 2 012 Tiết: Thờng thức mĩ thuật Một số công trình mỹ thuật thời trần ( 12 26 -14 00 ) I Mục tiêu học...
  • 27
  • 630
  • 1

Giáo án lớp 8 học 1 môn mỹ thuật

Giáo án lớp 8 học kì 1  môn mỹ thuật
... ông dành thời gian cho sáng tác minh họa sách báo Ông đợc nhiều giải thởng MT nh: Giải thởng Triển lãm MT toàn quốc1946 ,1 980 ; Giải thởng MT Thủ đô năm 19 69, 1 9 81 ,1 983 ,1 984 + Các tác phẩm tiêu ... / Ngày soaj: 21 / 10 / 2 012 Tit: 10 tiet :10 Thờng thức mĩ thuật Sơ lợc mĩ thuật việt nam Giai đoạn 19 54 - 19 75 I Mục tiêu học - KT:HS hiểu biết thêm cống hiến vai trò giới mĩ thuật XD XHCN miền ... Hs Trần Văn Cẩn Nguyễn Sáng Bùi Xuân Phái Một + Sinh ngày 13 / 08/ 19 10 - Kiến + Nguyễn Sáng sinh + Ông sinh vài nét An - Hải Phòng, tốt nghiệp 19 23 - Mĩ Tho - Tiền 01/ 09 /19 20 Quốc Oai Ông tốt -...
  • 40
  • 521
  • 1

Xem thêm