CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - THÔNG QUA THỰC TIỄN TỈNH NAM ĐỊNH

Cải cách thủ tục hành chính thông qua thực tiễn tỉnh nam định

Cải cách thủ tục hành chính  thông qua thực tiễn tỉnh nam định
... nghĩa vấn đề cải cách thủ tục hành phục vụ cho công đổi 15 1.2 Cải cách thủ tục hành 1.2.1 Khái niệm cải cách hành cải cách thủ tục hành 1.2.1.1 Khái niệm cải cách hành Cải cách hành khái niệm ... Chương 1: Lý luận thủ tục hành cải cách thủ tục hành Chương 2: Thực tiễn cải cách thủ tục hành địa bàn tỉnh Nam Định Chương 3: Một số giải pháp tăng cường cải cách thủ tục hành thời gian tới ... quy định pháp luật trình tự, thủ tục thực thẩm quyền quan hành nhà nước, người có thẩm quyền; cải cách quy định loại thủ tục hành chính; cải cách việc thực thủ tục hành Nói cách khác cải cách thủ...
 • 124
 • 427
 • 10

Cải cách thủ tục hành chính thông qua thực tiễn tỉnh nam định

Cải cách thủ tục hành chính  thông qua thực tiễn tỉnh nam định
... nƣớc ta cải cách thủ tục hành Error! Bookmark not defined Chƣơng 2: THỰC TIỄN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNHError! Bookmark not defined 2.1 Các bất cập thủ tục hành ... lý luận, thực tiễn công cải cách hành Đảng Nhà nước ta, cộng với kinh nghiệm thực tế công tác địa phương, mạnh dạn lựa chọn nội dung Cải cách thủ tục hành Thông qua thực tiễn tỉnh Nam Định làm ... thực trạng cải cách thủ tục hành tỉnh Nam Định, đề xuất số giải pháp góp phần triển khai tiến độ có hiệu việc cải cách thủ tục hành thực chế cửa, cửa liên thông, tiến tới cửa liên thông đại tỉnh...
 • 14
 • 98
 • 0

hoàn thiện cơ chế “một cửa” trong cải cách thủ tục hành chính tại ubnd cấp huyện tỉnh hải dương

hoàn thiện cơ chế “một cửa” trong cải cách thủ tục hành chính tại ubnd cấp huyện tỉnh hải dương
... nhiên Hình 3.1 Bản đồ tỉnh Hải Dương Nguồn: UBND tỉnh Hải Dương * Vị trí địa lý Tỉnh Hải Dương nằm vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, cách Thủ đô Hà Nội 60 km phía Tây, cách cảng Hải Phòng 45 km phía ... đầu tư vào lĩnh vực cấp nước nông thôn tỉnh Hải Dương 4.1.1 Tình hình cấp nước nông thôn tỉnh Hải Dương 44 44 4.1.2 Tình hình đầu tư vào lĩnh vực cấp nước nông thôn tỉnh Hải Dương 46 4.1.3 Các ... vậy, định chọn, tỉnh Hải Dương làm địa bàn nghiên cứu cho đề tài “Đối tác công tư lĩnh vực cấp nước nông thôn tỉnh Hải Dương Chọn huyện Thanh Hà Kim Thành làm điểm nghiên cứu huyện có hợp tác...
 • 123
 • 132
 • 1

hoàn thiện cơ chế một cửa trong cải cách thủ tục hành chính tại ubnd cấp huyện tỉnh hải dương

hoàn thiện cơ chế một cửa trong cải cách thủ tục hành chính tại ubnd cấp huyện tỉnh hải dương
... nhân cải cách thủ tục hành theo chế một cửa ; Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chế "một cửa" cải cách thủ tục hành UBND cấp huyện địa bàn tỉnh Hải Dương Không gian: Trên địa bàn tỉnh Hải Dương ... truyền cải cách thủ tục hành theo chế "một cửa" 4.4 70 Giải pháp hoàn thiện chế "một cửa" cải cách thủ tục hành UBND cấp huyện địa bàn tỉnh Hải Dương 70 4.4.1 Định hướng 70 4.4.2 Giải pháp nhằm hoàn ... thủ tục hành phận một cửa UBND cấp huyện 35 4.1.1 Khái quát phận một cửa UBND cấp huyện 35 4.1.2 Kết giải thủ tục hành phận một cửa UBND cấp huyện 4.2 42 Thực trạng việc thực chế "một cửa" ...
 • 100
 • 369
 • 7

Xây dựng phần mềm quản lý phục vụ cho quá trình cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Khoa học và Công nghệ Hải phòng

Xây dựng phần mềm quản lý phục vụ cho quá trình cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Khoa học và Công nghệ Hải phòng
...  Xây dựng chương trình quản hỗ trợ cho phận tiếp nhận trả kết theo chế “một cửa” giúp cho hiệu công việc đạt tốc độ cao quản hồ sơ cách tiện lợi  Đơn giản hoá giảm thời gian công sức trình ... lợi  Đơn giản hoá giảm thời gian công sức trình quản  Nâng cao trình độ ứng dụng khoa học công nghệ II Mô tả toán Lĩnh vực hoạt động phận “một cửa” 1.1 Hỗ trợ gián tiếp:bao gồm - Cấp phép sử ... 1.3 Vào sổ theo dõi D4 Sổ theo dõi D5 Phiếu biên nhận Thụ hồ sơ D8 Quyết định phê duyệt đơn xin hỗ trợ Trình 2.1 Tờ trình đề nghị hỗ trợ D7 Thụ trực tiếp PHÒNG CHỨC NĂNG Yêu cầu thụ hồ...
 • 28
 • 416
 • 0

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ PHỤC VỤ QUÁ TRÌNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ PHỤC VỤ QUÁ TRÌNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG
... cáo đồ án Chương trình quản cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG ... công nghệ thông tin Sở, đặc biệt quy trình thủ tục Bộ phận “một cửa” Từ em thực đề tài Xây dựng phần mềm quản phục vụ cho trình cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” Sở Khoa học Công nghệ ... Chương trình quản cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” HẢI PHÒNG 8–2007 Sinh viên: Nguyễn Thị Hằng Trang Lớp:CT701 Trang Báo cáo đồ án Chương trình quản cải cách thủ tục hành theo chế...
 • 122
 • 516
 • 6

cải cách thủ tục hành chính qua thực tiễn của thủ đô hà nội

cải cách thủ tục hành chính qua thực tiễn của thủ đô hà nội
... cách thủ tục hành qua thực tiễn Thủ đô Nội để nghiên cứu đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt 2 Tình hình nghiên cứu Cho đến có nghiên cứu cải cách thủ tục hành Giáo trình Thủ tục hành Học viện Hành ... luận thực tiễn cải cách thủ tục hành chính; thủ tục hành nghiên cứu thuộc thẩm quyền quản lý UBND Thành phố Nội chủ yếu cấp Thành phố Từ có đánh giá thực trạng số giải pháp tiếp tục cải cách hành ... cách thủ tục hành Thủ đô Nội Chương 3: Một số giải pháp tiếp tục thực cải cách thủ tục hành Thủ đô Nội TÀI LIỆU THAM KHẢO Acuña-Alfaro, Jairo (2009), (chủ biên), Cải cách hành Việt Nam, Thực...
 • 14
 • 579
 • 1

Cải cách thủ tục hành chính qua thực tiễntỉnh Hưng Yên

Cải cách thủ tục hành chính qua thực tiễn ở tỉnh Hưng Yên
... đại học quốc gia hà nội khoa luật nguyễn thị bích anh cải cách thủ tục hành qua thực tiễn tỉnh h-ng yên Chuyên ngành : Lý luận lịch sử nhà n-ớc pháp luật Mã số : 60 38 01 luận ... c quan nh nc v b mỏy nh nc núi chung Nú bao gm cỏc th tc quan h lónh o, kim tra ca c quan nh nc cp trờn vi cp di, quan h cụng tỏc, phi hp gia cỏc c quan nh nc cựng cp, ngang cp, ngang quyn, quan ... hot ng ca c quan tin hnh th tc C quan tin hnh 13 th tc phi cú ti liu, chng c v cú thm quyn ũi hi vic gii trỡnh, cung cp thụng tin, ỏp dng cỏc bin phỏp cn thit Cỏc cụng chc v c quan hu quan thc...
 • 118
 • 547
 • 6

Giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính về công tác quản lý thuế ở Chi cục Thuế thành phố Long xuyên đến năm 2015

Giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính về công tác quản lý thuế ở Chi cục Thuế thành phố Long xuyên đến năm 2015
... hiệu cải cách thủ tục hành công tác quản thuế Chi cục Thuế thành phố Long Xuyên đến năm 2015: Biện pháp quản thuế: Một số giải pháp công tác cải cách hành đại hoá công tác quản thuế ... tiêu giải pháp nâng cao hiệu công tác cải 20-27 cách thủ tục hành công tác Quản thuế Chi cục Thuế thành phố Long Xuyên đến năm 2015 3.1 Mục tiêu nâng cao hiệu công tác cải cách TTHC công tác Quản ... Quản thuế Chi cục Thuế thành phố Long Xuyên đến năm 2015 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu công tác cải cách TTHC công tác Quản thuế Chi cục Thuế thành phố Long Xuyên đến năm 2015 3.2.1 Biện pháp...
 • 34
 • 383
 • 3

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA”, “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TẠI UBND THÀNH PHỐ NINH BÌNH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA”, “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TẠI UBND THÀNH PHỐ NINH BÌNH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
... chức thực sự, tránh bỡ ngỡ bắt đầu làm PHẦN 2: BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA”, “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TẠI UBND THÀNH PHỐ NINH BÌNH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP LỜI ... khác cải cách hành chế "một cửa" , "một cửa liên thông" coi giải pháp để tiến hành cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành Cải cách hành theo chế “một cửa , “một cửa liên thông” 1.1 Khái niệm Theo ... cửa “một cửa liên thông” giải thủ tục hành UBND Thành phố Ninh Bình + Đề án 03/ĐA- UB ngày 16/6/2003 cải cách thủ tục hành theo mô hình " cửa " UBND Thị xã Ninh Bình (nay Thành phố Ninh Bình) ;...
 • 44
 • 392
 • 0

skkn một số BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ cải CÁCH THỦ tục HÀNH CHÍNH TRONG NGÀNH GIÁO dục và đào tạo

skkn một số BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ cải CÁCH THỦ tục HÀNH CHÍNH TRONG NGÀNH GIÁO dục và đào tạo
... tài Một số biện pháp nâng cao hiệu cải cách thủ tục hành ngành Giáo dục Đào tạo để đồng nghiệp tham khảo, góp ý, cho việc cải cách thủ tục hành ngành giáo dục nói chung cải cách thủ tục hành theo ... hành để ban hành thủ tục hành đơn vị, tổ chức thực số biểu mẫu nâng cao hiệu cải cách thủ tục hành ngành Giáo dục Đào tạo Nội dung, biện pháp thực giải pháp đề tài Trong năm qua, Ngành Giáo dục ... có kinh nghiệm: - Số năm có kinh nghiệm: 10 năm MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Cải cách hành động lực góp phần...
 • 41
 • 224
 • 1

Bài giảng truyền thông hỗ trợ công tác cải cách thủ tục hành chính đỗ thái hà

Bài giảng truyền thông hỗ trợ công tác cải cách thủ tục hành chính  đỗ thái hà
... tiêu truyền thông cải cách TTHC Phương pháp truyền thông Một số kết Một số kinh nghiêm TRUYỀN THÔNG LÀ GÌ MỤC TIÊU CỦA TRUYỀN THÔNG • Nâng cao nhận thức, đồng thuận toàn xã hội công tác cải cách ... sung từ khóa công cụ tìm kiếm (trên công cụ tìm kiếm #1 toàn cầu Google) TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CUỘC THI “Chung tay cải cách thủ tục hành chính MỘT SỐ KINH NGHIỆM • Lập kế hoạch truyền thông cụ thể, ... thử nghiệm thử nghiệm THÔNG ĐIỆP CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ “Huy động toàn xã hội tham gia vào quy trình kiểm soát thủ tục hành để bảo đảm nguyên tắc ban hành trì thủ tục hành thực cần thiết, hợp...
 • 36
 • 296
 • 0

Cải cách thủ tục hành chính qua thực tiễn của thủ đô hà nội luận văn ths luật 60 38 01 pdf

Cải cách thủ tục hành chính qua thực tiễn của thủ đô hà nội  luận văn ths luật 60 38 01 pdf
... Chương THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ ĐÔ HÀ NỘI 2.1 THỰC TRẠNG XÂY DỰNG THỂ CHẾ VÀ KẾ HOẠCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ ĐÔ HÀ NỘI Công tác cải cách hành Thành phố Nội ... Luận văn gồm 03 chương: Chương 1: Thủ tục hành cải cách thủ tục hành Chương 2: Thực trạng cải cách thủ tục hành Thủ đô Nội Chương 3: Một số giải pháp tiếp tục thực cải cách thủ tục hành Thủ đô ... Thủ đô Nội 10 Chương THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1.1 QUAN NIỆM VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1.1.1 Khái niệm thủ tục hành Theo Từ điển tiếng Việt thông dụng, thủ tục "cách thức...
 • 133
 • 282
 • 4

Mô hình cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại uỷ ban nhân dân quận hà đông

Mô hình cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại uỷ ban nhân dân quận hà đông
... TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HÀ ĐÔNG I CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI UỶ BAN NHÂN DÂN ... lý luận cải cách thủ tục hành theo chế cửa, cửa liên thông Uỷ ban nhân dân Quận Đông Thứ hai tình hình thực cải cách thủ tục hành theo chế cửa, cửa liên thông Uỷ ban nhân dân Quận Đông Phạm ... cải cách thủ tục hành .17 2.2 Mục tiêu phương thức cải cách thủ tục hành 20 II CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG 22 Giải thủ tục hành theo chế cửa, ...
 • 89
 • 352
 • 1

Thực trạng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện thuận thành

Thực trạng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện thuận thành
... cứu thực tiễn thực cải cách thủ tục hành theo chế một cửa, cửa liên thông UBND huyện Thuận Thành Đồng thời, đưa số đề xuất, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng việc thực chế cửa, cửa liên thông ... lý hành nhà nước 15 GVHD : Lê Thị Hương CHƯƠNG II TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THUẬN THÀNH I QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG” ... chế thực chế "một cửa, cửa liên thông" quan hành nhà nước địa phương, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Thành ban hành định sô 557/QĐ -UBND việc áp dụng thực chế cửa liên thông đại UBND huyện Thuận Thành...
 • 37
 • 164
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cải cách thủ tục hành chínhcải cách thủ tục hành chính ở tỉnh lai châucơ sở lí luận của cải cách cải cách thủ tục hành chínhcải cách thủ tục hành chính giáo dụctăng cường công tác cải cách thủ tục hành chínhkiến nghị cải cách thủ tục hành chínhlogo chung tay cải cách thủ tục hành chínhphiếu chung tay cải cách thủ tục hành chínhchung tay cải cách thủ tục hành chínhđáp án chung tay cải cách thủ tục hành chínhcâu hỏi chung tay cải cách thủ tục hành chínhchung tay cải cách thủ tục hành chính thuếchung tay cải cách thủ tục hành chính về thuếbài viết chung tay cải cách thủ tục hành chínhbài thi chung tay cải cách thủ tục hành chínhXu thế phát triển của báo chí địa phương việt nam trong bối cảnh truyền thông đa phương tiệnGiáo dục đạo đức người công an cách mạng cho sinh viên các trường đại học, học viện thuộc lực lượng công an nhân dân khu vực phía bắc nước ta hiện nay (tt)HEALING HOLIDAYS cambodia private toursđề tài công tác lập hồ sơ (1) (1)VĂN hóa CÔNG sở UBND quận Tây HồBáo cáo thực tập tốt nghiệp công tác soạn thảo văn bảnBÀI GIẢNG QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG VÀ VĂN HÓA CÔNG SỞVăn hóa ẩm thực và trang phục của người khmer nam bộWestern civilization beyond boundaries volume i to 1715 7th edition noble test bankWriting with style APA style made easy 6th edition szuchman test bankYour career how to make it happen 9th edition harwood test bankSách dịch grays anatomy for student chương 1 các hệ cơ quan trong cơ thể ngườikiểm tra 45 phút GDCD lớp 11_học kỳ IBrief principles of macroeconomics 6th edition gregory mankiw test bankBrock biology of microorganisms 14th edition madigan test bankBUSN 2nd edition kelly test bankBUSN 5 5th edition kelly test bankBUSN 7 7th edition kelly test bankC++ how to program 8th edition deitel test bankCalculus early transcendentals 7th edition james stewart test bank