BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA”, “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TẠI UBND THÀNH PHỐ NINH BÌNH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

44 784 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2015, 00:08

PHẦN I: BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THỰC TẬP I KẾ HOẠCH THỰC TẬP KẾ HOẠCH THỰC TẬP ( Từ 25/2/2008 đến 20/4/2008 ) Thời gian Tuần Từ 25/2 đến 2/3 Tuần Từ 3/3 đến 9/3 Tuần Từ 10/3 đến 16/3 Tuần Từ 17/3 đến 23/3 Tuần Từ 24/3 đến 30/3 Tuần Từ 31/3 đến 6/4 Tuần Từ 7/4 đến 13/4 Tuần Từ 14/4 đến 20/4 Nội dung - Gặp lãnh đạo trình giấy giới thiệu; - Gặp gỡ, làm quen với người phòng; - Bắt đầu làm quen với công việc phòng thực tập; - Tìm hiểu, nghiên cứu để định hướng chọn đề tài báo cáo thực tập; - Chọn đề tài bước đầu thu thập tài liệu đề tài chọn; - Tìm hiểu thực tế hoạt động vấn đề chọn; - Lập đề cương báo cáo gửi cô hướng dẫn; - Làm việc lãnh đạo yêu cầu; - Chỉnh sửa đề cương bắt đầu viết báo cáo; - Hoàn chỉnh tài liệu pháp lý cần thiết phục vụ cho viết; - Làm việc phận chọn đề tài để có nhiều hội tích luỹ kiến thức thực tế; - Viết báo cáo; - Chỉnh sửa báo cáo theo ý kiến cô; - Thu thập tài liệu làm phong phú thêm cho viết; - Xin xác nhận đánh giá lãnh đạo UBND Thành phố trình thực tập UB; - Hoàn thiện báo cáo; II NHỮNG VIỆC ĐÃ LÀM Ghi Làm việc trực tiếp phận tiếp dân Trung tâm cửa liên thông; Tham gia bán hồ sơ quầy giao dịch Trung tâm; Vào sổ, đóng dấu công văn giấy tờ quầy văn thư đặt Trung tâm; Tìm hiểu thực tế hoạt động giao dịch quầy Trung tâm; Cùng anh, chị Văn phòng tổ chức hội nghị tổng kết, khen thưởng năm 2007 UBND Thành phố; Tham dự hội nghị xoá đói giảm nghèo UBND Thành phố tổ chức; Cùng lãnh đạo thực tế lần xã, phường Thành phố khảo sát việc xoá đói giảm nghèo thực trạng ban hành văn xã phường; Tổng kết, báo cáo trình lãnh đạo qua lần khảo sát; Tìm tài liệu, thu thập thông tin, hình ảnh phục vụ cho báo cáo thực tập; III KẾT QUẢ Về mặt lý luận Quá trình thực tập UBND Thành phố giúp có điều kiện củng cố kiến thức tiếp thu giảng đường đại học lý luận quản lý nhà nước lĩnh vực, công tác quản lý điều hành cán công chức quan hành nhà nước địa phương, vai trò việc quản lý nhà nước việc phát triển kinh tế- xã hội, công tác triển khai cải cách thủ tục hành chính…Đây thực vấn đề vô quan trọng mà sinh viên hành phải hiểu, biết vận dụng cho tốt Về mặt thực tiễn Khoảng thời gian thực tập UBND Thành phố Ninh Bình nhiều quãng thời gian vô bổ ích sinh viên trường Trong quãng thời gian thực tập có điều kiện quan sát thực tế công tác quản lý hành nhà nước nào- điều mà trước biết qua sách vở, có hội trực tiếp làm việc để bước đầu rèn luyện kỹ cho từ rút số vấn đề sau: - Thực tế công tác quản lý nhà nước vô phức tạp đòi hỏi phải có chế độ sách phù hợp người cán công chức phải thực có đức, có tài, có lòng nhiệt thành với công việc - Muốn quản lý nhà nước có hiệu phải cải cách triệt để thủ tục hành đảm bảo nhanh gọn, xác, kịp thời Đây công việc vô khó khăn, phức tạp lâu dài đòi hỏi phải có tâm cao cấp quyền Tóm lại: Từ lý luận đến thực tiễn nhiều vấn đề, để vận dụng lý luận vào thực tiễn đạt hiệu cao việc xây dựng lý luận phải dựa sở khoa học đúc rút từ thực tế Thực tế tiền đề để xây dựng lý luận đồng thời lý luận lại soi đường cho thực tiễn Việc Học viện Hành xếp cho chúng em khoảng thời gian thực tập, có hội thực tế quan hành nhà nước trước trường có ý nghĩa quan trọng để chúng em có hội nắm bắt làm quen với công việc trước công chức thực sự, tránh bỡ ngỡ bắt đầu làm PHẦN 2: BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA”, “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TẠI UBND THÀNH PHỐ NINH BÌNH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP LỜI MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Nghị Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ Ban chấp hành Trung ương khoá VII khẳng định:” tiếp tục xây dựng hoàn thiện Nhà nước CHXHCN Việt Nam trọng tâm cải cách bước hành chính” Với mục đích đơn giản, công khai minh bạch thủ tục hành nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, Chính phủ ban hành Nghị số 38/CP ngày 04/5/1994 cải cách bước thủ tục hành việc giải công việc công dân tổ chức; Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 Phê duyệt chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2001- 2010; Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 việc ban hành quy chế “một cửa” quan hành nhà nước địa phương; Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 Ban hành Quy chế thực chế “một cửa”, chế “một cửa liên thông” quan hành nhà nước địa phương; Thực chủ trương Đảng Nhà nước tỉnh Ninh bình nói chung UBND Thành phố Ninh Bình nói riêng ban hành hàng loạt Quyết định để đạo thực Đó là: Quyết định số 1263/QĐ-UB ngày 26/6/2003 UBND tỉnh Ninh Bình việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành theo mô hình “một cửa” thị xã Ninh Bình ( Thành phố Ninh Bình ); Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 14/5/2007 UBND tỉnh Ninh Bình việc Phê duyệt đề án Cải cách hành UBND thành phố Ninh Bình tham gia thực nội dung Dự án Cải cách hành tỉnh giai đoạn 2; Quyết định số 2197/2007/QĐ4 UBND ngày 19/9/2007 UBND tỉnh Ninh Bình việc thực chế cửa, chế cửa liên thông quan hành Nhà nước địa bàn tỉnh Đối với UBND thành phố Ninh Bình, từ tháng năm 2007, Bộ phận tiếp nhận trả hồ sơ theo chế “một cửa” phát triển thành “Trung tâm cửa liên thông” trực thuộc quản lý Văn phòng HĐND - UBND thành phố Ninh Bình xong hoạt động độc lập, mang lại hiệu cao, đông đảo nhân dân đồng thuận mô hình mẫu tỉnh Ninh Bình Trên lý gợi ý cho chọn đề tài: “Cải cách thủ tục hành theo chế cửa liên thông UBND Thành phố Ninh Bình- Thực trạng giải pháp” làm báo cáo thực tập cuối khoá Phạm vi giới hạn nghiên cứu Tại Trung tâm cửa liên thông - UBND Thành phố Ninh Bình Kết cấu đề tài Ngoài lời mở đầu kết luận, đề tài gồm chương: - Chương I : Một số vấn đề chung cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ UBND Thành phố Ninh Bình - Chương II : Thực trạng hoạt động Trung tâm cửa Liên thông UBND Thành phố Ninh Bình - Chương III : Phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động trung tâm cửa liên thông Toàn cảnh Trung tâm cửa liên thông, thành phố Ninh Bình CHƯƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ỦY THÀNH PHỐ NINH BÌNH I Khái quát đặc điểm, tình hình UBND thành phố Ninh Bình Ngày 07/2/2007 Chính phủ ban hành Nghị định số 19/NĐ-CP việc thành lập thành phố Ninh Bình trực thuộc tỉnh Ninh Bình Thành phố Ninh Bình có 14 đơn vị hành chính: 10 phường, xã với diện tích 48,3 km 2, dân số 13 vạn người Đây trung tâm kinh tế- trị, văn hoá tỉnh Ninh Bình, nơi có khối lượng giao dịch tổ chức cá nhân với quan Quản lý Nhà nước cấp tương đối nhiều Năm 2006, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 15,1%, cấu kinh tế có chuyển dịch mạnh mẽ ( Công nghiệp- Xây dựng: 48,3%; Thương mại- Dịch vụ: 47,4%; Nông nghiệp: 4,3% ), tổng thu ngân sách địa bàn đạt gần 400 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo 2,42%; Hiệu lực quản lý điều hành quyền cấp nâng lên, quyền yếu kém; Đời sống vật chất tinh thần nhân dân không ngừng cải thiện bước nâng cao, sách xã hội đảm bảo quan tâm thường xuyên; Dân chủ sở phát huy Năm 2007, Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 17,2% (kế hoạch 15,5%); Hiệu lực quản lý điều hành quyền cấp nâng lên, quyền yếu kém; Đời sống vật chất tinh thần nhân dân không ngừng cải thiện bước nâng cao, sách xã hội đảm bảo quan tâm thường xuyên; Dân chủ sở phát huy II Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ UBND thành phố Cơ cấu tổ chức Về tổ chức máy, UBND Thành phố Ninh Bình gồm Lãnh đạo : người (Chủ tịch, 02 Phó chủ tịch) Tổng số biên chế chia cho phòng ban sau: Văn phòng HĐND- UBND: 10 người; Phòng Tư pháp: người; Thanh tra: người; Nội vụ - LĐTBXH: người; Kinh tế: người; Tài KH: người; Văn hoá TT-TT: người; Tài nguyên - MT: người; Quản lý đô thị: người; UBDSGD- TE: người; Phòng Giáo dục: 11người; Phòng Ytế: người; Đội kiểm tra TTĐT: người Ngoài ra, số phòng, ban, tuỳ tính chất công việc sử dụng thêm hợp đồng lao động ngắn hạn Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức UBND Thành phố Ninh Bình nay: Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn UBND Thành phố Ninh Bình Theo luật tổ chức HĐND UBND Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003 nhiệm vụ quyền hạn UBND cấp huyện gồm có: *Nhiệm vụ chung: - Quản lý nhà nước lĩnh vực kinh tế; - Quản lý nhà nước lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi đất đai; - Quản lý nhà nước lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; - Quản lý nhà nước lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải; - Quản lý nhà nước lĩnh vực thương mại, dịch vụ du lịch; - Quản lý nhà nước lĩnh vực giáo dục, ytế, xã hội, văn hoá, thông tin thể dục thể thao; - Quản lý nhà nước lĩnh vực khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường; - Quản lý nhà nước lĩnh vực quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội; - Quản lý nhà nước lĩnh thực sách dân tộc tôn giáo; - Quản lý nàh nước việc thi hành pháp luật; - Quản lý nhà nước việc xây dựng quyền quản lý địa giới hành * Cụ thể: (Quy định Quy chế làm việc của UBND Thành phố Ninh Bình) UBND Thành phố Ninh Bình giải công việc theo nhiệm vụ, quyền hạn quy định Luật Tổ chức HĐND UBND năm 2003 UBND Thành phố thảo luận tập thể định theo đa số vấn đề quy định Điều 124 Luật 10 vấn đề lớn đặt phương hướng phát triển kinh tế năm 2007 trình bày tổng kết tình hình kinh tế- xã hội năm 2006 Các cấp uỷ đảng, quyền tổ chức nhiều hội nghị riêng bàn vấn đề cải cách hành chính, đầu tư xây dựng Trung tâm “một cửa liên thông” Thành phố Ninh Bình góp phần vào việc giảm thủ tục phiền hà cho nhân dân Tại hội nghị thống phân công rõ trách nhiệm phận chuyên môn việc đầu tư xây dựng đề án, triển khai thực giám sát thực đề án Ngày 4/5/2007 UBND tỉnh Ninh Bình có Quyết định số 1072/QĐ- UBND việc phê duyệt Đề án CCHC UBND Thành phố Ninh Bình tham gia thực nội dung CCHC giai đoạn Ngày 11/5/2007 UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 1060/ QĐ-UBND việc thành lập Ban đạo dự án cải cách hành UBND Thành phố Ninh Bình Trong phân công nhiệm vụ rõ rang cho đồng chí với nội dung công việc cụ thể 2.2 Về việc tổ chức nghiên cứu, tham quan học tập mô hình “một cửa” - Ngày 20/4/2007 UBND thành phố Ninh Bình tổ chức đoàn tham quan gồm đồng chí lãnh đạo UBND, lãnh đạo Văn phòng HĐND- UBND thành phố Ninh Bình; thời gian: ngày để học tập mô hình “một cửa” Quận Ngô Quyền Quận Hồng Bàng thành phố Hải Phòng Đây hai Quận thực mô hình cửa liên thông thành công có nhiều khởi sắc, điểm sáng miền Bắc việc thực cải cách hành Ngày 22/5/2007, phối hợp với Ban cải cách hành tỉnh Ninh Bình, UBND thành phố Ninh Bình tổ chức chuyến nghiên cứu, tham quan, học tập mô hình cửa Ngô Quyền Hải phòng cho cán trực tiếp làm Trung tâm cửa liên thông Như trước Trung tâm “một cửa liên thông” vào hoạt động UBND thành phố Ninh Bình tổ chức cho đoàn tham quan học tập kinh nghiệm cải cách thủ tục hành 2.3 Việc xây dựng hoàn thiện Đề án nâng cấp phận tiếp nhận trả kết theo mô hình cửa đại 30 UBND thành phố Ninh Bình tiếp tục tiến hành xây dựng Đề án Đầu tư xây dựng thí điểm mô hình cải cách thủ tục hành “Một cửa liên thông” theo hướng đồng bộ, đại Mục tiêu Đề án nhằm đảm bảo cho Trung tâm “Một cửa liên thông” hoạt động độc lập, khép kín, chuyên trách theo hướng đồng bộ, đại, tạo bước đột phá mạnh mẽ nhiệm vụ cải cách hành UBND thành phố Ninh Bình nói riêng tỉnh Ninh Bình nói chung Thông qua họat động Trung tâm “Một cửa liên thông” theo mô hình thí điểm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức thạo việc, công tâm, có trình độ, lực phẩm chất tốt, có khả giao tiếp với tổ chức công dân, có tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, nguồn cán quan trọng để bố trí, xếp vào vị trí lãnh đạo sau Tăng cường giám sát nhân dân công CCHC mà trọng tâm cải cách thủ tục hành hoạt động phận “Một cửa liên thông” Rút học kinh nghiệm mô hình, hoạt động hiệu đầu tư để giúp cho tỉnh tổ chức nhân rộng huyện khác tỉnh 2.4 Việc đầu tư, cải tạo, nâng cấp phòng làm việc Trung tâm “một cửa liên thông”, thành phố Ninh Bình Ngày 1/6/2007 UBND Thành phố triển khai khởi công sửa chữa, nâng cấp dãy nhà cấp rộng 120m2 thành khu nhà khang trang, đại gồm quầy giao dịch, phòng điều hành phòng tiếp dân.Thời gian thực xây dựng diễn khẩn trương, nhanh chóng thời gian tháng với nguồn kinh phí 1.520 triệu đồng (Đầu tư cải tạo nâng cấp phòng cửa: 500 triệu đồng dự kiến; đầu tư bàn ghế, trang phục cán bộ: 100 triệu đồng; đầu tư trang thiết bị: 350 triệu đồng; đào tạo, bồi dưỡng: 250 triệu đồng; Xây dựng hệ thống phần mềm giải TTHC theo chế cửa: 260 triệu đồng; Các chi phí khác: 60 triệu đồng 2.5 Việc đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm” cửa liên thông” UBND Thành phố tiến hành đầu tư trang bị phương tiện kỹ thuật đại, tiên tiến phục vụ cho hoạt động Trung tâm “một cửa liên thông” bao gồm: 31 máy xếp hàng tự động để nhân dân đến giải công việc theo thứ tự; hệ thống Camera giám sát quan sát toàn quy trình hoạt động trung tâm từ phòng đồng chí lãnh đạo UBND Thành phố; hình cảm ứng để công khai toàn quy trình giải lĩnh vực Trung tâm; máy quét mã vạch kiểm tra để công dân biết tình trạng xử lý hồ sơ thụ lý phòng ban nào, không giải nguyên nhân sao; Máy photocopy để phục vụ nhu cầu nhân dân Mỗi cán trung tâm trang bị máy tính hình phẳng thiết bị đại Nối mạng ADSL cài đặt số phần mềm phục nụ cho quản lý văn bản, tra cứu thủ tục hành điều hành tác nghiệp Tổng kinh phí đầu tư 265.154.000 đồng 2.6 Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Ngày 16/5/2007, UBND thành phố Ninh Bình phối hợp với Ban quản lý Dự án CCHC tỉnh Ninh Bình mở lớp bồi dưõng công tác cải cách thủ tục hành cho tất cán lãnh đạo phòng, ban, phường, xã, cán bộ, công chức Văn phòng HĐND-UBND Thành phố, Văn phòng UBND phường, xã Đặc biệt lớp học sâu đào tạo cho đội ngũ cán làm việc Trung tâm cửa liên thông Lớp học giáo sư, tiến sĩ khoa học Học viện Chính trị Quốc gia giảng dạy với nội dung về: Văn bản, kỹ soạn thảo văn bản, trình cải cách thủ tục hành đất nước, kỹ giao tiếp xử lý tình huống… Lớp học tổ chức ngày hỗ trợ Ban quản lý dự án CCHC tỉnh Kết thúc lớp học cán bộ, công chức có nhiều kiến thức bổ ích phục vụ cho công việc sau 2.7 Việc bố trí cán công chức làm việc Trung tâm” cửa liên thông” - Trung tâm cửa liên thông có 14 cán bộ: Trong có 12 cán chuyên trách lĩnh vực: Quản trị mạng, Văn thư, sách xã hội, đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép xây dựng, chứng thực, chấp vay vốn, đất đai, tiếp 32 nhận đơn thư, Kế toán, thu ngân Trưởng phận; có cán quan khác cử đến: cán thuế, cán kho bạc - Trình độ chuyên môn cán công chức: 11/14 trình độ đại học, 3/14 trình độ trung cấp, cao đẳng 2.8 Chế độ sách cho cán làm việc Trung tâm “một cửa liên thông” - Về trang phục: Mỗi cán trang bị đồng phục mùa hè, đồng phục mùa đông - Về trợ cấp: Ngoài khoản lương hưởng theo mức quy định, tháng cán công chức hưởng thêm 500.000 đồng - Chính sách khác: Những cán bộ, công chức làm việc Trung tâm người trẻ tuổi, nhiệt huyết Vì nguồn cán quy hoạch tương lai UBND thành phố Ninh Bình *Kết bước đầu Trung tâm từ đầu tư, cải tạo Trong thời gian đầu hoạt động (từ 12/9/2007) tình hình triển khai công việc Trung tâm cửa liên thông dần vào nề nếp, đáp ứng yêu cầu đề Việc chấp hành nội quy, giấc làm việc tinh thần thái độ phục vụ nhân dân cán bộ, công chức nâng nên bước, thể đổi dịch vụ hành công So với trước Trung tâm vào hoạt động, lượng khách hàng đến giao dịch tăng đột biến từ ngày đầu Thời gian giải thủ tục hành yêu cầu lượt khách hàng rút ngắn ( đặc biệt lĩnh vực đất đai, trước công dân phải lại 12 lượt đến phải lại lượt ; đăng ký kinh doanh giảm ngày, cấp giấy phép xây dựng rút ngắn ngày); kiến nghị, thắc mắc, yêu cầu hướng dẫn trình tự, thủ tục giải kịp thời chỗ theo tinh thần công khai, dân chủ, bình đẳng Các trang, thiết bị vận hành tốt, cố phức tạp, kéo dài làm ảnh hưởng đến hoạt động chung hệ thống 33 Phần mềm tác nghiệp đề xuất, xem xét để tiến hành cài đặt Hiện chưa có phần mềm tác nghiệp, phận làm việc phù hợp với thực tế yêu cầu công việc Từ thành lập đến hết nay, số lượng công việc UBND Thành phố giải lĩnh vực thể bảng sau: (Theo báo cáo số 58/BC-UBND ngày 25/9/2007 trình xây dựng hoạt động Trung tâm cửa liên thông thành phố Ninh Bình) STT Nội dung công việc Chứng thực Tiếp nhận đơn thư ĐKKD Chính sách xã hội Cấp giấy phép xây dựng - Cấp giấy, chuyển nhượng, cấp đổi CNQSDĐ - Đăng ký chấp, xoá chấp Tổng công việc: Số lượng công việc tiếp nhận Hồ sơ tiếp nhận Hồ sơ trả kết 1745 việc 1745 việc 36 đơn thư 25 đơn thư 259 việc 259 việc 210 việc 210 việc 280 việc 277 việc 942 việc 942 việc 1.553 việc 5.025 việc 1.553 việc 5.011 việc Một số thuận lợi, khó khăn vướng mắc trình thực 3.1 Thuận lợi - Trung tâm ‘một cửa’ đời quan tâm đầu tư Tỉnh uỷ, UBND Tỉnh nên có nhiều thuận lợi trình xây dựng vào hoạt động; cán trung tâm thực tế quân sát học hỏi kinh nghiệm xây dựng mô hình trung tâm cửa liên thông Hải Phòng Thành phố Hồ Chí Minh; - Mặc dù công việc nhiều mẻ, cán công chức phải tiếp cận với công nghệ mới, tương đối phức tạp, phần mềm tác nghiệp yêu cầu quy trình thực chặt chẽ, thời gian tập huấn không nhiều, khối lượng công việc tăng gấp nhiều lần so với trước hầu hết cán công chức 34 khắc phục khó khăn, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động phận, thay đổi tác phong tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân - Hiệu suất làm việc lĩnh vực tăng lên rõ rệt, có phối hợp nhịp nhàng, khoa học có tính chuyên môn phận làm việc Giữa phận làm việc có tương tác, giúp đỡ lẫn giải công việc thủ tục, công việc diễn nhanh chóng, thuận tiện - Hầu hết cán chấp hành tốt giấc làm việc trung tâm - Trung tâm có đội ngũ cán trẻ giàu tâm huyết nhiệt tình công việc nên việc hướng dẫn công dân cách thức giải công việc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc thực với thái độ ân cần, niềm nở, nhẹ nhàng; người dân không cảm giác sợ sệt, khúm núm đến giải công việc quan hành chính; 3.2 Khó khăn, vướng mắc - Tình hình giải công việc quầy tiếp nhận hồ sơ cấp GCNQSĐ bị ùn tắc lượng hồ sơ công việc tăng đột biến, có cán vừa phải tiếp nhận, xem xét, thụ lý hồ sơ, nhập liệu, viết phiếu hẹn, giải thích, hướng dẫn cho khách hàng - Các cán làm việc phận phải làm việc theo quy trình nên phải làm việc liên tục, nhìn chung gò bó vất vả, thường xuyên phải hướng dẫn giải thích cho công dân số thủ tục tư pháp, nhiều thời gian để giải thích dừng lại lâu công việc ùn tắc; - Một phận nhân dân chưa có hiểu biết cách thức quy trình giải công việc Trung tâm nên nhiều gây khó khăn trở ngại cho cán thụ lý, giải công việc; - Một số phòng ban chưa hiểu đầy đủ cách thức sử dụng hai phần mềm nên việc xử lý văn hạn chế; tình trạng đùn đẩy, thờ việc xem xét giải công việc phong chức có liên quan Uỷ ban nhận hồ sơ gửi lên từ Trung tâm gây ùn tắc công việc; 35 - Các cán công chức chưa thực sử dụng hết quỹ thời gian mình, tình trạng sử dụng thời gian làm việc vào công việc khác; 3.3 Nguyên nhân - Nhu cầu lĩnh vực cấp giấy chứng nhận QSD đất nhân dân lớn, cán làm quầy có nên khiến khách hàng phải đợi lâu; - Công việc mang tính chất mẻ nên cố gắng cán Trung tâm có bỡ ngỡ định; - Phần mềm trình hiệu chỉnh nên phải sửa đổi lại cho phù hợp với tình hình thực tế; - Tư tưởng quan liêu, cửa quyền tồn phận nhỏ cán công chức dẫn đến thái độ, tác phong làm việc chưa tốt; Những ưu điểm Trung tâm cửa liên thông so với mô hình cửa trước - Cán bộ, công chức trung tâm chuyển từ hình thức hoạt động kiêm nhiệm sang chuyên trách, quản lý trưởng phận phó chánh Văn phòng HĐND- UBND Thành phố Trung tâm thuộc quản lý Văn phòng hoạt động mang tính chất độc lập, có cấu chặt chẽ, rõ ràng; - Trung tâm có dấu riêng, có tài khoản kho bạc nên chủ động nguồn kinh phí trang trải cho hoạt động trung tâm; - Cán bộ, công chức làm việc trung tâm trang bị đồng phục, đeo thẻ, trang bị phương tiện làm việc đại trợ cấp đặc biệt (500.000 đồng/ tháng) Chính động viên tinh thần làm việc cán bộ, công chức, thái độ, tác phong, trách nhiệm với công việc nâng cao; - Khi đến trung tâm làm việc công dân phát thẻ có ghi mã vạch, số thứ tự đảm bảo công bằng, dân chủ giải công việc, đến trước giải trước; - Quy trình giải hồ sơ theo chế cửa liên thông nhanh chóng, thuận tiện, xác Nhu cầu người dân thoả mãn góp phần củng cố 36 niềm tin nhân dân với máy quyền Thí dụ trước để làm thủ tục giải vấn đề đất đai người dân phải lại 10 lần họ phải đến lần theo phiếu hẹn: mua hồ sơ theo hướng dẫn; nộp hồ sơ; nộp tiền nhận kết quả; - Trung tâm dần vào hoạt động chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ công cho người dân theo phương thức đại, nhanh gon hiệu quả; - Các thủ tục hành giải theo nguyên tắc đề thực chế ‘một cửa liên thông’, giải công việc nhanh chóng, xác, thái độ cán bộ, công chức cải thiện đáng kể 37 CHƯƠNG III PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM MỘT CỬA LIÊN THÔNG I Phương hướng thời gian tới (Theo báo cáo số 58/BC-UBND ngày 25/9/2007 trình xây dựng hoạt động Trung tâm cửa liên thông thành phố Ninh Bình) Phương hướng hoàn thiện nâng cao hiệu hoạt động Trung tâm ‘một cửa liên thông xác định sau: Phân công hợp lý công việc cho cán trung tâm: quầy làm việc khách như: đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép xây dựng có nhiệm vụ trợ giúp cho cán làm việc quầy đất đai việc nhập liệu, viết phiếu hẹn Nếu có thể, bổ sung thêm cán làm việc cho lĩnh vực đất đai Thực tốt nội quy trung tâm, cải tiến lề lối, tác phong làm việc, thường xuyên theo dõi, giám sát, chấn chỉnh tinh thần, thái độ tiếp dân cán bộ, công chức Thông việc hiệu chỉnh nội dung thủ tục hướng dẫn trình tự giải công việccủa lĩnh vực Hướng dẫn cách thức sử dụng phần mềm cho phòng ban, đặc biệt phần mềm tác nghiệp Thực việc báo cáo định kỳ, họp rút kinh nghiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán công chức phận Quan tâm đến việc lấy ý kiến đóng góp nhân dân chất lượng phục vụ Bộ phận, qua rút kinh nghiệm hoạt động nâng cao chất lượng phục vụ công dân tổ chức ; loại bỏ tác phong lề lối làm việc cũ, không phù hợp, gây nhiều phiền hà, tiêu cực cho nhân dân Yêu cầu phòng ban quan tâm tạo điều kiện việc sử dụng phần mềm cài đặt quan, đơn vị 38 II Các giải pháp cụ thể Từ phương hướng đạo UBND Thành phố Ninh Bình qua trình tìm hiểu thực tế hoạt động Trung tâm ‘một cửa liên thông’ Thành phố, xin mạnh dạn đưa số giải pháp cụ thể với mục đích khắc phục hạn chế tồn đồng thời nâng cao hiệu hoạt động trung tâm, đẩy mạnh cải cách hành nhà nước theo hướng đại đáp ứng yêu cầu hội nhập phát triển kinh tế xã hội Thành phố Ninh Bình nói riêng địa phương nước nói chung : Thứ nhất, tăng cường lãnh đạo Đảng Nhà nước thông qua chủ trương sách cụ thể để đạo việc triển khai nhân rộng mô hình ‘một cửa liên thông tất cấp hành phạm vi toàn quốc Đây giải pháp quan trọng mang tính chất định hướng cho đạo hoạt động địa phương Thứ hai, nâng cao hiệu việc cải cách thể chế, xây dựng văn hướng dẫn cụ thể quy định cách thức tổ chức, trách nhiệm nghĩa vụ địa phương cán công chức áp dựng mô hình ‘một cửa’ địa phương mình, có nâng cao tinh thần trách nhiệm quan nhà nước hoạt động Thứ ba, rà soát lại văn quy định thủ tục hành chính, bãi bỏ văn giấy tờ không cần thiết, giảm bớt thủ tục giải công việc để tiết kiệm thời gian, công sức cho nhân dân Thứ tư, đẩy mạnh tuyên truyền phương tiện thông tin đại chúng công cải cách hành để toàn dân nhận thức cách đầy đủ vai trò, ý nghĩa phát triển kinh tế- xã hội từ tự giác thực chấp hành nghiêm chỉnh Thứ năm, địa phương cần xây dựng đề án xây dưng mô hình ‘một cửa’ cụ thể phù hợp với đặc thù riêng địa phương mình, thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm qua giai đoạn hoạt động để kịp thời chấn chỉnh sai 39 lầm, lệch lạc, khắc phục khó khăn vướng mắc, nâng cao chất lượng giải công việc Thứ sáu, bố trí sử dụng cán bộ, công chức phù hợp, chuyên môn, lực, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ nhân dân Vấn đề vô quan trọng để nâng cao chất lượng cải cách hành vấn đề xuất phát từ người người định Thứ bảy, tổ chức buổi hội thảo, giao lưu cán công chức cấp quyền lĩnh vực để trao đổi, học tập kinh nghiệm từ tự tích luỹ kinh nghiệm cho thân vận dụng vào công việc hiệu Thứ tám, địa phương cần có quy định cụ thể chế độ đãi ngộ, khen thưởng cán công chức làm tốt công tác mình, bên cạnh phải có chế tài nghiêm khắc với cán chưa tận tâm, lơ với công việc không hoàn thành kế hoạch giao 40 KẾT LUẬN Trên số ghi nhận thực tế hoạt động Trung tâm cửa UBND Thành phố Ninh Bình từ thành lập đến mà mà thân cá nhân trình thực tập lĩnh hội Những hiểu biết mà tiếp thu chắn chưa thể toàn diện chưa phản ánh hết thực trạng hoạt động Trung tâm cửa phải khẳng định điều Tỉnh uỷ, HĐND UBND tỉnh Ninh Bình Thành uỷ,HĐND UBND Thành phố Ninh Bình nỗ lực thực đường lối chủ trương Đảng Nhà nước xây dựng mô hình mẫu thực có hiểu điển hình toàn tỉnh việc thực chể cửa cải cách hành chính, nỗ lực cố gắng không ngừng đội ngũ cán công chức làm việc trực tiếp Trung tâm cửa Nhờ mà thời gian ngắn từ sau thành lập đến khối lượng công việc giải tăng lên đáng kể, người dân không gặp khó khăn, phiền hà đến làm việc quan hành nữa.Với mong muốn cá nhân mong toàn tỉnh nước có nhiều trung tâm cửa liên thông để việc cải cách hành không mô hình mà trở thành phong cách hành đại hiệu Tuy nhiên bên cạnh kết đạt trung tâm ‘một cửa liên thông’ UBND Thành phố Ninh Bình gặp phải số trở ngại, vướng mắc cán bộ,cơ sở vật chất, việc bố trí công việc từ phía người dân Những điều làm hạn chế phần thành công mô hình Để khắc phục khó khăn vướng mắc xin đưa số kiến nghị mang tính chất chủ quan thân sau: - Tỉnh uỷ, UBND tỉnh cần có quan tâm đạo,đầu tư việc xây dựng sở vật chất, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán công chức, sử dụng hợp lý nguồn nhân lực 41 - Thường xuyên theo dõi, kiểm tra hoạt động công chức làm việc Trung tâm ‘một cửa liên thông‘, trình giải công việc thắc mắc kiến nghị nhân dân để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh lệch lạc, khiếm khuyết, nâng cao chất lượng công việc - Tổ chức lớp học nâng cao nghiệp vụ, kĩ chuyên môn đạo đức cán công chức trực tiếp làm việc tạo Trung tâm, xoá bỏ dần quan niệm cũ tồn nhân dân hành cũ thân cán công chức - Quy định cụ thể, rõ ràng chức năng, nhiệm vụ phận phòng ban, có chế độ khen thưởng kịp thời với cán công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, có đạo đức nghề nghiệp để khích lệ, động viên họ, đồng thời cần nghiêm khắc cán mang tư tưởng cũ, quan liêu, cửa quyền Để công cải cách hành thực có chất lượng đòi hỏi cố gắng không ngừng tất cấp quyền, cán công chức người dân Tôi mong nghiên cứu chưa toàn diện đóng góp phần cho việc thực cải cách thủ tục hành theo mô hình ‘một cửa’ tiến hành Ninh Bình nói riêng địa phương nói chung đạt kết tốt Đó mục đích cuối nghiên cứu đề tài 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hiến pháp 1992 ( sửa đổi ); Luật tổ chức HĐND UBND Quốc hội nước CHXHCNVN khoá XI kì họp thứ thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng năm 2003 việc ban hành Quy chế thực chế cửa quan hành Nhà nước địa phương; 4.Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng năm 2006 Phê duyệt kế hoạch cải cách hành nhà nước giai đoạn 2006- 2010; Quyết định số 75/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng năm 2006 Về ban hành quy chế làm việc mẫu Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Quyết định số 93/ 2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng năm 2007 Ban hành Quy chế thực chế cửa, cửa liên thông quan hành nhà nước địa phương; Quyết định 1263/QĐ- UB ngày 26/6/2003 việc phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành theo mô hình " cửa " Thị xã Ninh Bình ( Thành phố Ninh Bình ); 8.Quyết định 1072/ QĐ- UBND ngày 04/5/2007 việc phê duyệt đề án cải cách hành UBND Thành phố Ninh Bình tham gia thực nội dung cải cách hành giai đoạn 2; Quyết định 1367/ QĐ- UBND ngày 08/6/2007 việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực nhiệm vụ đơn giản hoá thủ tục hành lĩnh vực Quản lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình 2007- 2010; 10 Báo cáo trình xây dựng hoạt động Trung tâm cửa liên thông Thành phố Ninh Bình; 11 Giáo trình Thủ tục hành chính- Học viện Hành Quốc gia- Hà Nội; 12 Một số vấn đề thủ tục hành chính- Học viện hành Quốc gia; 43 MỤC LỤC 44 [...]... "một cửa" , "một cửa liên thông" được coi là một giải pháp để tiến hành cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính 1 Cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa , “một cửa liên thông” 1.1 Khái niệm Theo Quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ- TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa , “một cửa liên thông” tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương thì cơ chế “một. .. “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính tại UBND Thành phố Ninh Bình + Đề án 03/ĐA- UB ngày 16/6/2003 về cải cách thủ tục hành chính theo mô hình " một cửa " của UBND Thị xã Ninh Bình (nay là Thành phố Ninh Bình) ; 15 + Quyết định 1263/QĐ- UB ngày 26/6/2003 về việc phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo mô hình " một cửa " của Thị xã Ninh Bình (nay là Thành phố Ninh Bình) +... ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Ninh Bình và UBND Thành phố Ninh Bình đã xây dựng và ban hành hàng loạt các đề án, quyết định để triển khai áp dụng mô hình giải quyểt công việc theo cơ chế “một cửa và “một cửa liên thông” trên địa bàn toàn tỉnh và UBND Thành phố Ninh Bình: Đề án 03/ĐA- UB ngày 16/6/2003 về cải cách. .. cải cách thủ tục hành chính theo mô hình " một cửa " của UBND Thị xã Ninh Bình (nay là Thành phố Ninh Bình) ; Quyết định 1263/QĐ- UB ngày 26/6/2003 về việc phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo mô hình " một cửa " của Thị xã Ninh Bình (nay là Thành phố Ninh Bình) ; Quyết định 1072/ QĐ- UBND ngày 04/5/2007 về việc phê duyệt đề án cải cách hành chính của UBND Thành phố Ninh Bình tham gia thực hiện... chế thực hiện cơ chế “một cửa tại cơ quan hành chính Nhà nước tại địa phương; Quyết định số 1072/ QĐ- UBND ngày 4/5/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt đề án cải cách hành chính của UBND Thành phố Ninh Bình tham gia thực hiện nội dung Dự án CCHC tỉnh giai đoạn 2; Quyết định số 2197/2007/QĐ- UBND ngày 19/9/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện cơ chế “một cửa , cơ chế “một cửa liên. .. nhất tại buổi giao ban và theo đúng thẩm quyền của UBND Thành phố - UBND Thành phố thể chế hoá và tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Thành uỷ, Ban thường vụ Thành uỷ về các mặt công tác thuộc trách nhiệm của UBND Thành phố; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc trách nhiệm của UBND Thành phố phối hợp với các ban của Thành uỷ, nghiên cứu các chuyên đề báo cáo của Thành uỷ, Ban thường vụ Thành. .. cương hành chính, tuyên truyền giáo dục pháp luật; thực hiện các mục tiêu kinh tế- xã hội và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước 13 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI UBND THÀNH PHỐ NINH BÌNH I Một số vấn đề lý luận về cái cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa , “Một cửa liên thông” Mục tiêu tổng quát của Chương trình tổng thể cải cách hành chính. .. UBND Thành phố có trách nhiệm chuẩn bị nội dung thông qua tập thể UNND Thành phố những báo cáo, đề án theo yêu cầu của Thường trực Thành uỷ, Ban thường vụ Thành uỷ trước khi trình ra Ban Chấp hành và Ban Thường vụ thảo luận cho ý kiến 3.3 Quan hệ với HĐND Thành phố, Thường trực HĐND Thành phố và các Ban của HĐND Thành phố UBND Thành phố phối hợp với thường trực HĐND Thành phố và các Ban của HĐND Thành. .. với các phòng ban chuyên môn và các phường thuộc Thành phố để xem xét, đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ 4 Mô hình tổ chức và quy trình vận hành của Trung tâm “một cửa liên thông” thành phố Ninh Bình Tại Trung tâm “một cửa liên thông”, thành phố Ninh Bình cơ chế một cửa liên thông được thực hiện theo cơ chế đại diện: các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm liên quan trong... QĐ- UBND ngày 04/5/2007 về việc phê duyệt đề án cải cách hành chính của UBND Thành phố Ninh Bình tham gia thực hiện nội dung cải cách hành chính giai đoạn 2; + Quyết định 1367/ QĐ- UBND ngày 08/6/2007 về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước tỉnh Ninh Bình 2007- 2010 II Tình hình thực hiện cơ chế “Một cửa , “Một cửa liên ... 4/5/2007 UBND tỉnh Ninh Bình có Quyết định số 1072/QĐ- UBND việc phê duyệt Đề án CCHC UBND Thành phố Ninh Bình tham gia thực nội dung CCHC giai đoạn Ngày 11/5/2007 UBND tỉnh Ninh Bình ban hành... thành phố Ninh Bình trực thuộc tỉnh Ninh Bình Thành phố Ninh Bình có 14 đơn vị hành chính: 10 phường, xã với diện tích 48,3 km 2, dân số 13 vạn người Đây trung tâm kinh tế- trị, văn hoá tỉnh Ninh. .. tỉnh Ninh Bình việc phê duyệt đề án cải cách hành UBND Thành phố Ninh Bình tham gia thực nội dung Dự án CCHC tỉnh giai đoạn 2; Quyết định số 2197/2007/QĐ- UBND ngày 19/9/2007 UBND tỉnh Ninh Bình
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA”, “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TẠI UBND THÀNH PHỐ NINH BÌNH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP, BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA”, “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TẠI UBND THÀNH PHỐ NINH BÌNH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP, BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA”, “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TẠI UBND THÀNH PHỐ NINH BÌNH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn