giao an dia ly 7 nam hoc 16 17 địa lý 7 nguyẽn thị dung

Giáo án Đại số 8 năm học 2008-2009

Giáo án Đại số 8 năm học 2008-2009
... 1) = 100 .86 = 86 00 25 Năm học 20 08 - 2009 Trần Bá Minh - Giáo án Đại số Bài tập 57 (tr25-SGK) (12') - Giáo viên treo bảng phụ lời giải câu a - Học sinh ý theo dõi ? Bài toán làm nh - Học sinh: ... xác định số mũ, hệ số tích) V Hớng dẫn học nhà :(3) - Học làm tập đầy đủ -Cần nắm quy tắc học BTVN: 13; 15 (SGK-T9) -HS khá; BT9+10 (SBT-T4) Năm học 20 08 - 2009 Trần Bá Minh - Giáo án Đại số Tuần ... chiếu - Học sinh: Ôn tập lại chia luỹ thừa số, giấy trong, bút C Các hoạt động dạy học: I Tổ chức lớp: (1') 26 Năm học 20 08 - 2009 Trần Bá Minh - Giáo án Đại số II Kiểm tra cũ: (7') - Học sinh...
 • 125
 • 240
 • 0

giao an TD lop 3/nam hoc 2008-2009

giao an TD lop 3/nam hoc 2008-2009
... chống tay vào hông (ngón tay hướng sau lưng) tay dang ngang thăng lớp tập động tác kiễng gót tay dang ngang - Nhận xét : GV nhận xét 10 hàng ngang * Hoạt động : Chơi trò chơi “Kết bạn” Làm theo ... Ngày dạy : …… / …… / 200… I / MỤC TIÊU : - Đi kiễng gót tay chống hông, dang ngang, theo vạch kẻ thẳng, nhanh chuyển sang chạy Học trò chơi “Tìm người huy” - Thực động tác tương đối xác Biết ... động học (phút) 15 * Hoạt động : Đi kiễng gót tay chống hông, dang ngang, theo hàng dọc Làm theo hiệu lệnh vạch kẻ thẳng, nhanh chuyển sang chạy * Mục tiêu : Thực động tác tương đối xác * Cách tiến...
 • 69
 • 835
 • 0

giao an TD lop 1/ nam hoc 2008-2009

giao an TD lop 1/ nam hoc 2008-2009
... 2: Học đứng đưa chân sang ngang + Mục tiêu : Biết thực đ/t mức +Cách tiến hành : - Đứng đưa chân sang ngang, tay chống hông hàng ngang - hs tập theo hướng dẫn GV hàng ngang - Hoạt động 3: Ôn ... đưa tay dang ngang, đứng đưa tay lên - Thực động tác mức tương đối xác, nhanh, trật tự cao chếch chữ V Thực mức II/ Đồ dùng dạy học: - Giáo viên : Còi , tranh, kẻ sân chơi - học sinh : Trang phục ... trò chơi mức ban đầu - Củng cố thêm kó rèn cho hs, phát triển sức nhanh chơi trò chơi II/ Đồ dùng dạy học: - Giáo viên : Còi , tranh, kẻ sân chơi, vệ sinh an tồn tập - học sinh : Trang phục gọn...
 • 36
 • 231
 • 0

giao an TD lop 4/nam hoc 2008-2009

giao an TD lop 4/nam hoc 2008-2009
... tốt, giao nhà - Rút kinh nghiệm Bài 35 Tuần 18 ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY TRÒ CHƠI “ CHẠY THEO HÌNH TAM GIÁC” Ngày soạn :…… / …… / 200 … Ngày dạy : …… / …… / 200 I / MỤC TIÊU : - Tập hợp hàng ngang, ... trưởng điều khiển sai thường gặp Cán điều khiển * Thi đua biểu diễn tập hợp hàng ngang, dóng hàng ngang nhanh chuyển sang chạy theo hiệu lệnh còi trống * Hoạt động : Trò chơi “ chạy theo hình tam ... Biểu dương học sinh học tốt, giao nhà - Rút kinh nghiệm lớp Bài 34 ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY - TRÒ CHƠI “ NHẢY LƯỚT...
 • 70
 • 241
 • 0

Giao an Tin 8 full (năm học 08-09)

Giao an Tin 8 full (năm học 08-09)
... án - Đồ dùng dạy học Học sinh : - Kiến thức học - Đọc trớc - SGK, Đồ dùng học tập C Tiến trình tiết dạy : I ổn định tổ chức lớp : - Kiển tra sĩ số : 8A : 8B : 8C : 8D : 8E : - ổn định trật ... liệu, Giáo án - Đồ dùng dạy học , Học sinh : - Đọc trớc - SGK, Đồ dùng học tập, C Tiến trình tiết dạy : I ổn định tổ chức lớp : - Kiển tra sĩ số : 8A : 8B : 8C : 8D : 8E : - ổn định trật tự ... liệu, Giáo án - Đồ dùng dạy học Học sinh : - Đọc trớc - SGK, Đồ dùng học tập, C Tiến trình tiết dạy : I ổn định tổ chức lớp : - Kiển tra sĩ số : 8A : 8B : 8C : 8D : 8E : - ổn định trật tự :...
 • 120
 • 273
 • 3

giáo án td6(trọn bộ)năm học:2009-20010

giáo án td6(trọn bộ)năm học:2009-20010
... nhbài TD - Dặn dò xuống lớp Giáo án TD xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (LT) X x x x x x x x z(Gv) Gv:Lờ Vn Lc Năm học: 2008 2009 Giáo án TD Trng THCS Tụn Tht Thuyt Giáo án số Ngày soạn: 13/9/2008 Tiết ... đặc biệt TD - Dặn dò xuống lớp Giáo án TD xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (LT) X x x x x x x x z(Gv) Gv:Lờ Vn Lc Năm học: 2008 2009 Giáo án TD Trng THCS Tụn Tht Thuyt Giáo án số Ngày soạn: 18/9/2008 Tiết ... Trng THCS Tụn Tht Thuyt - Dặn dò xuống lớp Gv:Lờ Vn Lc Giáo án TD z(Gv) Năm học: 2008 2009 15 Giáo án TD Trng THCS Tụn Tht Thuyt giáo án số Ngày soạn: 13/10/2008 Tiết 11 - 12 Tên dạy: đHĐN-...
 • 79
 • 220
 • 0

GIÁO ÁN LỚP 5TUẦN 24 NĂM HỌC 08-89

GIÁO ÁN LỚP 5TUẦN 24 NĂM HỌC 08-89
... lµm bµi vµo vë bµi tËp 10% cđa 240 24 5% cđa 240 lµ 12 - GV hái: Cã thĨ tÝnh tÝch 17,5% thµnh tỉng cđa 2,5% cđa 240 lµ c¸c tØ sè phÇn tr¨m nµo? VËy 17,5% cđa 240 lµ 42 - GV yªu cÇu HS lµm bµi ... TOÁN Tiết Giíi thiƯu h×nh trơ- Giíi thiƯu h×nh cÇu Tiết 118 : I Mơc tiªu - NhËn d¹ng h×nh cÇu vµ h×nh trơ - Nªu tªn ®ỵc mét sè vËt cã d¹ng h×nh trơ, h×nh cÇu - Học sinh yêu thích ham học toán ... d©n téc ta cđa d©n téc ta? ngµy Củng cố – dặn dò - GV hệ thống học –liên hệ Dặn học sinh nhà học chuẩnbò tiết sau Nhận xét tiết học Khoa häc: Tiết Tiết 48 an toµn vµ tr¸nh l·ng phÝ sư dơng ®iƯn...
 • 39
 • 210
 • 1

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 11 NĂM HỌC 2009 - 2010 RẤT HAY

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 11 NĂM HỌC 2009 - 2010 RẤT HAY
... kĩ đọc - hiểu văn văn học Thái độ :Học sinh có thái độ yêu, ghét trớc hành vi xấu xa Kiên lên án thói h, tật xấu tồn đời sống xã hội B Chuẩn bị GV HS: - SGK, SGV ngữ văn 11 chuẩn - Giáo án - Bảng ... - Rèn kỹ đọc hiểu văn văn học Thái độ: 20 - Học sinh có thái độ trân trọng tình cảm cao đẹp ngời , tình bạn cao Nguyuễn Khuyến Dơng Khuê B Phơng tiện dạy học: - SGK, SGV ngữ văn 11 chuẩn - Giáo ... Nguyễn Sáng tác - Làm nhiều thơ, chủ yếu chữ Hán - Hoàn cảnh sáng tác thơ (SGK) B Đọc- hiểu văn * Hoạt động I Đọc văn - GV gọi HS đọc thơ - Giải nghĩa từ khó - Giải nghĩa từ khó (chú giải - Thể...
 • 120
 • 363
 • 7

Giao An TD Cuc Chuan Nam Hoc 09 - 10

Giao An TD Cuc Chuan Nam Hoc 09 - 10
... năm học 2 00 9- 2 010 - Học Ngồi vai hớng chạy -XP Thể dục: - Ôn từ nhịp 1- 25 (nữ); 1-2 6 (nam) - Học từ nhịp 2 6- 29 (nữ); 2 7-3 6 (nam) Chạy bền: - Luyện tập chạy bền I Mục đích, yêu cầu: - Giúp HS ... hợp bấnm Chạy nhanh: thành tích0 3x20m - XP thấp - Chạy nhanh 30m - XP thấp - Chạy nhanh 40m 2x40m - XP thấp - Chạy nhanh 50m 2x50m - XP thấp - Chạy nhanh 60m 1x60m Giáo viên quan sát sữa sai ... Chạy nhanh: 2x50m - Cho HS ôn số động tác bổ trợ 1x60m - XP thấp - Chạy nhanh 40m - XP thấp - Chạy nhanh 50m - XP thấp - Chạy nhanh 60m C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS chạy nhẹ nhang 100 m...
 • 65
 • 319
 • 0

Giao an lop 4-tuan2 nam hoc 2009-2010

Giao an lop 4-tuan2 nam hoc 2009-2010
... thiệu - Treo tranh minh hoạ - Quan sát tranh (?) Bức tranh vẽ gì? + Vẽ cảnh bà lão ôm nàng - kể lại câu chuyện cổ tích thơ tiên cạnh chum nớc Nguyn Th Phng Nam 2010 14 Nm hc 2009 - K hoch bi dy ... Nguyn Th Phng Nam 2010 - Chúng sợ hãi, ran, bọn Nm hc 2009 - K hoch bi dy lp Ngc Trng Tiu hc Xuõn (?) Sau lời lẽ đanh thép Dế Mèn bọn nhện hành động nh nào? cuống cuồng chạy dọc chạy ngang, phá hết ... dùng dạy - học - Tranh minh hoạ tập đọc Trang 19 SGK - Bảng phụ viết sẵn 10 dòng thơ đầu - Các tập truyện cổ Việt Nam truyện tranh: Tấm Cám, Thạch Sanh IV) Các hoạt động dạy học Hoạt động giáo...
 • 25
 • 213
 • 0

Giao an lop 4-tuan2 nam hoc 2009-2010

Giao an lop 4-tuan2 nam hoc 2009-2010
... không quân tử (?) Sau lời lẽ đanh thép Dế Mèn bọn nhện hành động nh nào? Nguyn Th Phng Nam - Chúng sợ hãi, ran, bọn cuống cuồng chạy dọc chạy ngang, Nm hc 2009 - 2010 K hoch bi dy lp Ngc (?) Từ ngữ ... đọc Trang 19 SGK - Bảng phụ viết sẵn 10 dòng thơ đầu - Các tập truyện cổ Việt Nam truyện tranh: Tấm Cám, Thạch Sanh IV) Các hoạt động dạy học Thời Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh gian - ... đỉnh núi Phan- xi- păng? Nguyn Th Phng Nam - Chụp đỉnh núi Phan- xi- păng thuộc dãy Hoàng Liên Sơn + 3143 m - Học sinh trao đổi trả lời: Vì đya có đỉnh núi cao nớc ta - Quan sát hình trang 71 tả:...
 • 24
 • 174
 • 0

GIÁO ÁN THỂ DỤC 6 NĂM HỌC MỚI

GIÁO ÁN THỂ DỤC 6 NĂM HỌC MỚI
... Th¶ láng, håi tÜnh: Rò ch©n, tay, lng, vai NhËn xÐt tiÕt häc Híng dÉn bµi tËp vỊ nhµ DỈn dß häc sinh chn bÞ cho tiÕt häc sau Xng líp Giáo án TD6 – Ngày dạy: 2/10/2008 GV: Ngô Văn Dũng TiÕt 16 5’ ... o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o  Giáo án TD6- Ngày soan 16/ 10/2008: GV: Ngô Văn Dũng TiÕt 19 Giáo n TD 35 kiĨm tra ®éi h×nh ®éi ngò I Mơc tiªu KiĨm tra nh»m ®¸nh ... tiÕt häc sau Xng líp Giáo án TD6- Ngày soạn : 16/ 10/2008 GV: Ngô Văn Dũng 5’ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o  TiÕt 20 Giáo n TD 37 ch¹y nhanh...
 • 163
 • 241
 • 0

Giáo án 2 tuần 2 năm học 2009-2010

Giáo án 2 tuần 2 năm học 2009-2010
... Lớp 2A : 18 học sinh Lớp 2B : 21 học sinh Cả hai lớp: … HS ? Bài giải: Cả hai lớp có số HS : 18 + 21 = 39 (học sinh) Đáp số: 39 học sinh Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học - Về nhà học Tiết 2: ... xét tiết học - Về nhà học 42 24 66 - 86 32 54 - b) 99 18 81 - 32 57 89 Bài (11): Bài giải: Cả mẹ chị hái số cam : 32 + 35 = 67 (quả) Đáp số: 67 cam Thứ sáu ngày 04 tháng năm 20 09 Buổi sáng Tiết ... xét, sửa sai Bài 4: -HS đọc toán Số trừ Bài 3: Đặt tính tính + 40 27 67 64 64 12 12 52 52 + Bài 4: Bài giải -35- Hiệu 24 24 48 - 48 24 24 Nguyễn Văn Sơn - Trường tiểu học thị trấn Mường Ảng -GV...
 • 21
 • 162
 • 0

Giáo án 2 tuần 3 năm học 2009-2010

Giáo án 2 tuần 3 năm học 2009-2010
... 10 26 + ; 36 +24 26 + = ? + 26 + = ? 26 30 36 + 24 = ? 36 24 60 + 36 + 24 = 60 Bài 1: Tính a) c)Luyện tập: Bài 1: - Nêu yêu cầu - Cho HS làm bảng 35 40 + 42 50 81 + 90 + 57 60 + b) 63 27 90 + 25 ... Đặt tính tính sai 34 75 59 + + + + 26 62 21 60 80 70 80 Bài 3: Thực tương tự Bài 3: Số ? 22 + = 30 ; 87 + = 90 ; 25 + 25 = 50 33 + = 40 + = 48 ; 27 + 33 = 60 + 20 = 80 Bài 4: Giải Bố may áo khoác ... nhận xét, sửa sai 79 77 33 35 25 65 + 32 38 Bài 4( 13) Tóm tắt Mẹ chị: 48quả cam Mẹ: 22 quả Chị: ?quả Giải Chị hái số cam là: 48 – 22 = 24 (quả cam) Đáp số: 24 quả cam Bài 5( 13) Bài 5: Cho HS thực...
 • 22
 • 182
 • 0

Giao An mi Thuat L7 năm hoc 2010 2011

Giao An mi Thuat L7 năm hoc 2010 2011
... Giáo viên : Hà Thị lan phơng - trờng thcs vĩnh chân Giáo án mĩ thuật - Năm học 2009 - 2010 + GV treo trực quan bớc cách tạo Cách tạo hoạ tiết trang trí hoạ tiết trang trí + H/s quan sát 1) Lựa chọn ... Giáo viên : Hà Thị lan phơng - trờng thcs vĩnh chân Giáo án mĩ thuật - Năm học 2009 - 2010 Tiết 4: Vẽ tranh Đề tài tranh phong cảnh A Mục tiêu: - H/s hiểu đợc tranh phong cảnh tranh diễn tả đợc vẻ ... viên : Hà Thị lan phơng - trờng thcs vĩnh chân Giáo án mĩ thuật - Năm học 2009 - 2010 Soạn : Tiết 3: Vẽ trang trí Tạo hoạ tiết trang trí A Mục tiêu: - H/s hiểu đợc hoạ tiết trang trí - Biết tạo...
 • 87
 • 230
 • 0

Xem thêm