Thiết kế bộ chuyển đổi quang điện media converter bằng altium

Đề tài thiết kế bộ chuyển đổi nguồn năng lượng mặt trời hòa đồng bộ lưới điện quốc gia

Đề tài thiết kế bộ chuyển đổi nguồn năng lượng mặt trời hòa đồng bộ lưới điện quốc gia
... tốn chuyển đổi nguồn lượng mặt trời hòa vào lưới điện quốc gia Góp phần ổn định lưới điện phân phối Góp phần tiết kiệm lượng hộ tiêu thụ điện cung cấp thêm cho nguồn quốc gia phần lượng Nguồn lượng ... số hòa nguồn lượng mặt trời hòa vào lưới điện phân phối - Đưa mơ hình mơ hòa nguồn lượng mặt trời hòa vào lưới điện - Áp dụng kết để tính tốn thiết kế IV Phương pháp nghiên cứu : Thu thập tài ... nguồn quốc gia phần lượng Nguồn lượng mặt dự trữ góp phần giảm q tải nguồn lưới cao điểm Chính lý trên, đề tài: "Thiết kế chuyển đổi lượng mặt trời hòa vào lưới điện quốc gia" hình thành 3 Từ...
 • 87
 • 812
 • 5

LUẬN VĂN:THIẾT KẾ BỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ - TƯƠNG TỰ 8 BÍT SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ BÁN DẪN CMOS pdf

LUẬN VĂN:THIẾT KẾ BỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ - TƯƠNG TỰ 8 BÍT SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ BÁN DẪN CMOS pdf
... n b i s - tương t bit công ngh bán d n CMOS N i dung c a luân văn bao g m chương: - - - - Chương T ng quan v chuy n i s - tương t Trình bày v trí, vai trò, thông s c a b chuy n i s - tương t ... chuy n i s -tương t tu n hoàn 25 Hình 2. 7-1 B chuy n i s - tương t ng ng 26 Hình 3-1 Phân lo i công ngh m ch tích h p s d ng ch t bán d n silíc 28 Hình 3. 1-1 Wafer bán d n ... 87 Hình 5.3. 2-7 Kí hi u (a) sơ m ch (b) c a ghi u vào 87 Hình 5.3. 2 -8 Sơ layout c a ghi u vào 88 Hình 5.3. 2-9 Kí hi u (a) sơ m ch (b) c a ghi 15bits 89 Hình 5.3. 2-1 0 Sơ layout...
 • 165
 • 260
 • 1

Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Buck

Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Buck
... động chuyển đổi Buck – Tìm hiểu chuyển đổi Buck Phân tích đặc điểm chuyển đổi Buck, tìm hiểu phƣơng thức tính toán thiết kế thông số nhƣ đánh giá độ ổn định chuyển đổi Chương 3: Thiết kế chuyển đổi ... tiêu nghiên cứu Mục tiêu luận văn tìm hiểu phƣơng pháp ứng dụng để thiết kế chuyển đổi Buck III Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu tổng quan lý thuyết liên quan phƣơng pháp thiết kế chuyển ... NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG BỘ CHUYỂN ĐỔI BUCK 21 2.1 Nguyên lý chuyển đổi Buck .22 2.1.1 Sự phát triển mạch chuyển đổi Buck 22 2.1.2 Mục đích thành phần khác chuyển đổi Buck 25 2.1.3 Các...
 • 73
 • 627
 • 1

Thiết kế bộ chuyển đổi số - tương tự 8 bít sử dụng công nghệ bán dẫn CMOS

Thiết kế bộ chuyển đổi số - tương tự 8 bít sử dụng công nghệ bán dẫn CMOS
... Hình 2. 6-1 Bộ chuyển đổi s - tƣơng tự tuần hoàn 25 Hình 2. 7-1 Bộ chuyển đổi số - tƣơng tự đƣờng ống 26 Hình 3-1 Phân loại công nghệ mạch tích hợp sử dụng chất bán dẫn silíc 28 Hình ... đổi số - tương tự Hình 1. 2-1 sơ đồ khối chuyển đổi s - tƣơng tự (Chú ý: đầu chuyển đổi số - tƣơng tự điện áp dòng điện Ở đây, mục đích miêu tả thông số chuyển đổi số - tƣơng tự nên ta giả sử tín ... bit công nghệ bán dẫn CMOS Nội dung luân văn bao gồm chƣơng: - - - - Chƣơng Tổng quan chuyển đổi số - tƣơng tự Trình bày vị trí, vai trò, thông số chuyển đổi số - tƣơng tự Chƣơng Các kiến trúc chuyển...
 • 165
 • 336
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu, THIẾT kế bộ CHUYỂN đổi BUCK

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu, THIẾT kế bộ CHUYỂN đổi BUCK
... biến áp mạch chuyển đổi cách ly, tùy ứng dụng cụ thể mà sử dụng hai loại chuyển đổi Chương II: NGUYÊN LÝ HỌAT ĐỘNG CỦA BỘ CHUYỂN ĐỔI BUCK 2.1 Nguyên lý chuyển đổi BUCK Là mạch chuyển đổi có điện ... cấp khác Để chuyển đổi thành điện áp chiều này, chuyển đổi Buck sử dụng Luận văn nghiên cứu mối liên quan đặc biệt SMPS với chuyển đổi chỉnh lưu đồng Buck (SRBC - Synchronous Rectifier Buck Converter), ... việc thiết kế chuyển đổi Buck xác định giá trị cuộn cảm tụ điện lọc đầu dựa vào phương trình chương đưa tính toán sơ Các thông số kỹ thuật cho chuyển đổi Buck đưa sau: Bảng 3.1:Thông số kỹ thuật...
 • 12
 • 251
 • 1

thiết kế bộ chuyển đổi sạc sử dụng bộ diều chế delta sigma

thiết kế bộ chuyển đổi sạc sử dụng bộ diều chế delta sigma
... chuyển đổi tương tự sang số (DAC) độ xác(resolution) Bộ chuyển đổi Sigma Delta (SDM) đưa phương pháp chuyển đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số (DAC) với độ xác cao Một chuyển đổi DAC sử dụng ... dụng Delta Sigma bao gồm: tổng bits tín hiệu số đưa vào, lọc tương tự, vòng hồi tiếp số, cộng sigma, cộng delta mạch so sánh Trong thực tế, thiết bị chuyên dụng sử dụng điều chế Delta Sigma Bộ chuyển ... dụng điều chế Delta Sigma Bộ chuyển đổi thiết kế cho phù họp với xử lý tín hiệu để đưa tín hiệu mong muốn Bộ điều chế Delta Sigma sử dụng chuyển đổi delta sigma, đưa việc loại bỏ nhiễu lượng...
 • 60
 • 107
 • 0

Thiết kế bộ biến đổi điện tử công suất ứng dụng cho truyền động di chuyển của xe vận chuyển tự hành

Thiết kế bộ biến đổi điện tử công suất ứng dụng cho truyền động di chuyển của xe vận chuyển tự hành
... nõng Hình 1.6 Xe nâng tự hành đợc truyền động động chiều KTNT Hp ng c quy Bỏnh hi Hỡnh 1.6 Xe nõng t hnh c truyn ng bng ng c mt chiu KTNT 19 ỏn tt ngip Hỡnh 1.7 Kớch thc v th xe nõng t hnh ... chung Xe nõng t hnh cú b phn chớnh : B phn chuyn ng v b phn nõng hng B phn chuyn ng tựy vo tng kt cu ca xe nh xe truyn ng bng tay, xe truyn ng bng ng c diezel, xe truyn ng bng ng c kớch t ni tip Xe ... cú linh hot cao di chuyn Vỡ th vic trang b in cho h truyn ng xe nõng phi c c lp vi cỏc h truyn ng xung quanh Thng truyn ng cho xe l ng c xng, ng c diezel, ng c in mt chiu i vi xe truyn ng bng...
 • 76
 • 563
 • 3

Đề tài :Thiết kế bộ biến đổi điện tử công suất ứng dụng cho truyền động di chuyển của xe vận chuyển tự hành doc

Đề tài :Thiết kế bộ biến đổi điện tử công suất ứng dụng cho truyền động di chuyển của xe vận chuyển tự hành doc
... nõng Hình 1.6 Xe nâng tự hành đợc truyền động động chiều KTNT Hp ng c quy Bỏnh hi Hỡnh 1.6 Xe nõng t hnh c truyn ng bng ng c mt chiu KTNT 21 ỏn tt ngip Hỡnh 1.7 Kớch thc v th xe nõng t hnh ... chung Xe nõng t hnh cú b phn chớnh : B phn chuyn ng v b phn nõng hng B phn chuyn ng tựy vo tng kt cu ca xe nh xe truyn ng bng tay, xe truyn ng bng ng c diezel, xe truyn ng bng ng c kớch t ni tip Xe ... cú linh hot cao di chuyn Vỡ th vic trang b in cho h truyn ng xe nõng phi c c lp vi cỏc h truyn ng xung quanh Thng truyn ng cho xe l ng c xng, ng c diezel, ng c in mt chiu i vi xe truyn ng bng...
 • 77
 • 400
 • 0

Thiết kế bộ biến đổi điện năng xoay chiều thành một chiều theo phương pháp điều biến độ rông xung

Thiết kế bộ biến đổi điện năng xoay chiều thành một chiều theo phương pháp điều biến độ rông xung
... tiễn biến đổi lợng điện 1.1 Cơ sở lý thuyết biến đổi lợng 1.1.1 Các biến đổi lợng trực tiếp 1.1.1.1 Bộ biến đổi ac dc Bộ biến đổi AC DC mạch chỉnh lu có nhiệm vụ biến đổi dòng điện xoay chiều thành ... em mạnh dạn chọn đề tài Thiết kế biến đổi điện xoay chiều thành chiều theo phơng pháp điều biến độ rộng xung Trong nghiên cứu, em thi công chuyển đổi điện áp từ 220 VAC thành 12 VDC Đề tài ứng ... kỳ kích xung 1.1.4 Bộ biến đổi DC AC Bộ biến đổi DC AC mạch nghịch lu độc lập Nó có nhiêm vụ biến đổi dòng điện chiều thành dòng điện xoay chiều có tần số thay đổi đợc làm việc phụ tải độc lập...
 • 83
 • 4,189
 • 6

Thiết kế bộ biến đổi chỉnh lưu và nghịch lưu phụ thuộc với lưới cung cấp điện cho tời neo

Thiết kế bộ biến đổi chỉnh lưu và nghịch lưu phụ thuộc với lưới cung cấp điện cho tời neo
... máy điện khuếch đại (KĐM) Bộ biến đổi điện từ: khuếch đại từ (KĐT) Bộ biến đổi chỉnh lưu bán dẫn : chỉnh lưu Tiristor (CLT) Bộ biến đổi xung áp chiều: Tiristor Transitor (BBĐXA) Tương ứng với ... động điều chỉnh tốc độ động điện chiều cần có biến đổi Các biến đổi cấp cho phần ứng động mạch kích từ động Hiện nay, công nghiệp sử dụng biến đổi chính: Bộ biến đổi máy điện gồm: động sơ cấp kéo ... với chỉnh lưu Đảm bảo cho nguồn chỉnh lưu quan hệ với từ mà không quan hệ trực tiếp điện nên bảo vệ điều chỉnh chỉnh lưu dễ dàng - T1, T2, T3: Các tiristor, biến điện áp xoay chiều U thành điện...
 • 56
 • 516
 • 4

thiết kế bộ biến đổi chỉnh lưu và nghịch lưu phụ thuộc với lưới cung cấp điện cho tàu điện

thiết kế bộ biến đổi chỉnh lưu và nghịch lưu phụ thuộc với lưới cung cấp điện cho tàu điện
... nên biến đổi làm việc chế độ chỉnh lu làm việc chế độ nghịch lu ĐC phụ thuộc, biến đổi phải thiết kế làm việc với tải có công suất lớn, tần số công nghiệp nên ta chọn phần tử thực trình biến đổi ... dụng hệ thống chỉnh lu/ nghịch lu phụ thuộc - động chiều sử dụng lợng điện biến đổi trực tiếp từ nguồn điện xoay chiều/ trả lợng trực tiếp lới Do hệ thống biến đổi bao gồm hai biến đổi mắc song ... xung vào biến đổi để tránh tình trạng phát xung vào hai biến đổi thời điểm cần phải xác định xem biến đổi cần khoá đợc khoá chắn đợc phép phát xung vào biến đổi cần làm việc, cần có cảm biến...
 • 19
 • 309
 • 0

Thiết kế bộ biến đổi chỉnh lưu và nghịch lưu phụ thuộc với lưới cung cấp điện cho tời neo

Thiết kế bộ biến đổi chỉnh lưu và nghịch lưu phụ thuộc với lưới cung cấp điện cho tời neo
... dòng điện chạy qua 7) Trong khoảng < α < 900, biến đổi làm việc chế độ chỉnh lưu với điện áp Ud > khoảng 90 < α < 1800, biến đổi làm việc chế độ nghịch lưu với Ud < Mối quan hệ Ud = f ( α ) chỉnh ... pha phù hợp với chỉnh lưu 1010 Đảm bảo cho nguồn chỉnh lưu quan hệ với từ mà không quan hệ trực tiếp điện nên bảo vệ điều chỉnh chỉnh lưu dễ dàng - T1, T2, T3: Các tiristor, biến điện áp xoay ... nguyên lý hệ thống chỉnh lưu ba pha hình tia – động Trong đó: - BA: Máy biến áp chỉnh lưu có nhiệm vụ: Biến đổi điện áp nguồn Ung thành điện áp phù hợp Un đặt lên chỉnh lưu Biến đổi số pha nguồn...
 • 32
 • 404
 • 10

đề tài thiết kế bộ biến đổi điện áp xoay chiều thành một chiều dùng thyristor.

đề tài thiết kế bộ biến đổi điện áp xoay chiều thành một chiều dùng thyristor.
... chuyển điện xoay chiều có sẵn từ lưới điện thành điện chiều điều chỉnh giá trị điện chiều đầu Để làm biến đổi điện xoay chiều thành điện chiều( hay gọi chỉnh lưu) có nhiều cách như: dùng hệ thống biến ... thực đề tài thời gian thực bổ ích cho chúng em mặt Thái Nguyên, ngày….tháng….năm… Sinh viên Nhóm ĐỒ ÁN KỸ THUẬT VIÊN TÊN ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU THÀNH MỘT CHIỀU DÙNG THYRISTOR ... ĐỒ ÁN KỸ THUẬT VIÊN TÊN ĐỀ TÀI: .5 THIẾT KẾ BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU THÀNH MỘT CHIỀU DÙNG THYRISTOR I GIỚI THIỆU VỀ THYRISTOR...
 • 22
 • 935
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: thiet ke bo chuyen doi nguon tu dong átthiết kế bộ biến đổi chỉnh lưu và ngịch lưu phụ thuộc với lưới cung cấp điện cho tời neothiết kế bộ biến đổi có đảo chiều cho hệ truyền động điện một chiềuthiết kế bộ biến đổi nghịch lưu điện áp điều khiển động cơ 1 phathiết kế bộ biến đổi có đảo chiều cho hệ truyền động điện một chiều khi đảo chiều quay hoặc khi dừng cần hãm tái sinh hoặc khi giảm tốc độ dùng phương pháp điều khiển độc lậpthiết bị chuyển đổi quang điệnthiết kế bộ chuyển bánh răngthiết kế mạch chuyển đổi adcbộ chuyển đổi nguồn điện atsbộ biến đổi quang điệnbộ chuyển đổi nguồn điện 220v sang 110vbộ chuyển đổi nhiệt điện trởcác loại bộ biến đổi quang điệnchuyen doi quang dien tu trong gieng parabolnghiên cứu và thiết kế bộ biến đổi buckboostĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảm