Đồ án kết cấu, tính toán và thiết kế bộ ly hợp ô tô và bản vẽ

Đồ án kết cấu tính toán ôtô

Đồ án kết cấu tính toán ôtô
... Văn Trà Luyến - 10 - HVTH : Vũ Đức Đồ án kết cấu tính toán ôtô Tính toán thiết kế hệ thống treo Các thông số ban đầu stt Thông số Công thức bánh xe Trọng lợng ôtô không tải Trọng lợng toàn Trọng ... cm) *Tính toán độ cứng nhíp Thông số nhíp: Loại nhíp Bề rộng b(cm) GVHD : Nguyễn Văn Trà Luyến Chiều dày h(cm) b.h Mô men quán tính J= (cm4) 12 - 15 - HVTH : Vũ Đức Đồ án kết cấu tính toán ôtô ... Văn Trà Luyến - 21 - HVTH : Vũ Đức Đồ án kết cấu tính toán ôtô 2.4 Xây dựng đặc tính tần số biên độ Để xây dựng đặc tính tần số biên độ lợng ra, ta dùng toán tử Laplace, đa ẩn hệ phơng trình...
 • 25
 • 106
 • 0

đồ án kết cấu tính toán động cơ đốt trong

đồ án kết cấu tính toán động cơ đốt trong
... Đức Lịch KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC ĐỒ ÁN TÍNH TOÁN KẾT CẤU ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 36 `SVTH: Phan Văn Bằng GVHD: Lưu Đức Lịch KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC ĐỒ ÁN TÍNH TOÁN KẾT CẤU ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG TÍNH NGHIỆM BỀN ... =0,97 1.2 Tính toán trình công tác : 1.2.1 Tính toán trình nạp : Hệ số khí sót γr: `SVTH: Phan Văn Bằng GVHD: Lưu Đức Lịch KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC ĐỒ ÁN TÍNH TOÁN KẾT CẤU ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Hệ số ... KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 2.2.7 Khai triển đồ thị p j = f (x) Đồ thị động ĐỒ ÁN TÍNH TOÁN KẾT CẤU ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG p j = f (x) thành p j = f (α ) biểu diễn đồ thị công có ý nghĩa kiểm tra tính tốc...
 • 50
 • 374
 • 1

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ LY HỢP Ô TẢI + BẢN VẼ

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ LY HỢP Ô TÔ TẢI + BẢN VẼ
... nlxgc.[d + ] + n0.d + Pmax C n0 = - säú vng lm màût âãú ca l xo => l0 = 4.(4 + 1) + 4.2 + 709,32 = 32,5 156250 [mm] Chiãưu di lm viãûc ca l xo âỉåüc xạc âënh theo cäng thỉïc : llv = lmin + λ = nlxgc ... + λ = nlxgc ( d+1 ) + n0.d + λ λ = [mm]- âäü biãún dảng ca l xo gim cháún tỉì vë trê lm viãûc âãún vë trê l xo chëu lỉûc ẹp låïn nháút (λ =2,5÷4 [mm]) [2] ⇒ llv = ( 4+1 ) + 2.4 +3 = 31 [mm] 4.3 ... (âäúi våïi dáùn âäüng cå khê ) 4.4.2 Thán v v ly håüp : Thán ly håüp âỉåüc gàõn våïi bạnh â nhåì cạc buläng v âỉåüc âënh tám nhåì cạc chäút âënh vë Thán ly håüp vỉìa l màût t cho cạc l xo ẹp vỉìa...
 • 31
 • 249
 • 1

ĐỒ ÁN MÔN HỌC " KẾT CẤU, TÍNH TOÁN THIẾT KẾ LY HỢP Ô " pptx

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
... Ly hp ễtụ MC LC Tiờu : Trang CHN LOI, S LY HP V DN NG : 1.1 CHN LOI, S LY HP 1.2 CHN S DN NG LY HP XC NH CC THễNG S C BN CA LY HP : 2.1 XC NH BN KNH NGOI CA A B NG 2.2 CC KCH THC KHC CA LY ... 42 4.4.2.Thõn v v ly hp 42 TNH TON V THIT K DN NG LY HP : 43 5.1 S V TNH TON DN NG LY HP 43 5.2 XC NH CC KCH THC C BN 46 CHN LOI, S LY HP V DN NG 1.1 CHN LOI, S LY HP : Ly hp l b phn dựng ... úng ly hp Trờn ụtụ mỏy kộo loi ly hp ma sỏt c s dng nhiu nht cú cỏc u im: kt cu n gin, hiu sut cao, giỏ thnh r v kớch thc tng i nh gn Trong ly hp ma sỏt chia ra: ly hp mt a v ly hp nhiu a Ly hp...
 • 44
 • 1,008
 • 1

đồ án tốt nghiệp tính toán thiết kế cầu treo dây văng

đồ án tốt nghiệp tính toán và thiết kế cầu treo dây văng
... Lớp Cầu Đờng Bộ A K40 - TKSB PA Cầu dây - Đồ án tốt nghiệp văng - Phần I : Thiết kế sơ Phơng án cầu Chơng I : Phơng án sơ I Thiết kế Cầu treo dây văng * * * I Tổng quan cầu dây văng - Trong nghiệp ... Tính toán kết cấu nhịp cầu dây văng III.1 Chọn sơ đồ nhịp cầu - Nguyễn Văn Vĩnh - 10 Lớp Cầu Đờng Bộ A K40 - TKSB PA Cầu dây - Đồ án tốt nghiệp văng - Với cầu dây văng có sơ đồ một, hai, ba nhiều ... 34 m - Sơ đồ bố trí cọc móng bệ tháp n = 1,5 V Tính toán thiết kế mố cầu - Nguyễn Văn Vĩnh - 27 Lớp Cầu Đờng Bộ A K40 - TKSB PA Cầu dây - Đồ án tốt nghiệp văng - V.1 Kích thớc thiết kế mố V.1.1...
 • 38
 • 202
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT SỬA CHUA UỐNG HƯƠNG DÂU

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT SỬA CHUA UỐNG HƯƠNG DÂU
... lượng vào dây chuyền sữa chua uống hương dâu 4.2.3 Tính cân vật chất cho dây chuyền sản xuất phô mai Năng suất: No= 3,3 sản phâm/ca Yêu cầu sản phâm: Tổng chất khô 40% có 1% muối Trong sản xuất ... x dâu x hương x Sữa chua - x x x x x x x x - - - -: Nhà máy không sản xuất Bảng 4.3: Biểu đồ sản xuất cho mặt hàng năm (tính cho năm 2010) Tháng Số ngày sản xuất 25 20 27 25 24 Sữa chua uống hương ... 11 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:ThS NGUYỄN THỊ LAN PHẦN CHỌN VÀ THUYẾT MINH SƠ ĐỒ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SVTH: TRẦN THỊ QUỲNH TÚ- 05H2B 11 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 3.1 GVHD:ThS NGUYỄN THỊ LAN Dây chuyền sản xuất...
 • 137
 • 618
 • 2

Đồ án tốt nghiệp tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải cho khu dân cư cao cấp dragon city

Đồ án tốt nghiệp tính toán và thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho khu dân cư cao cấp dragon city
... Tính toán, thiết kế hệ thống xử nước thải sinh hoạt cho khu dân cao cấp Dragon City CHƢƠNG ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƢỚC THẢI CHO KHU DÂN CƢ DRAGON CITY 3.1 TÍNH CHẤT NƢỚC THẢI ĐẦU VÀO ... thiết kế hệ thống xử nước thải sinh hoạt cho khu dân cao cấp Dragon City GVHD: Th.S Võ Hồng Thi SVTH : Nguyễn Hải Thành Trang 16 Tính toán, thiết kế hệ thống xử nước thải sinh hoạt cho ... Thành Trang 34 Tính toán, thiết kế hệ thống xử nước thải sinh hoạt cho khu dân cao cấp Dragon City 3.2 ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ - Nƣớc thải tại khu dân cƣ với tính chất nƣớc thải chứa nhiều...
 • 93
 • 256
 • 1

Đồ án NGHIÊN cứu TÍNH TOÁN THIẾT kế bộ TRUYỀN ĐỘNG CHO máy TIỆN CNC để bàn

Đồ án NGHIÊN cứu TÍNH TOÁN và THIẾT kế bộ TRUYỀN ĐỘNG CHO máy TIỆN CNC để bàn
... Tính toán truyền động cho máy tiện CNC đồ tính chọn vít me bi Tính toán truyền động cho máy tiện CNC Hình : Vitme trục X thực tế Hình 3: Bản vẽ vitme trục X Tính toán truyền động cho máy tiện ... máy tiện CNC Hình : Vitme trục Z thực tế Hình : Bản vẽ Vitme trục Z Tính toán truyền động cho máy tiện CNC Bộ truyền trục Tính toán truyền động cho máy tiện CNC Bộ truyền trục Ưu điểm truyền đai ... Tổng quan máy CNC Tìm hiểu truyền động khí Tìm hiểu truyền động vít me đai ốc bi máy CNC Tính truyền động cho máy tiện CNC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN Thông số kỹ thuật máy tiện CNC để bàn: Tốc...
 • 13
 • 977
 • 3

đồ án tốt nghiệp tính toán thiết kế phân xưởng lên men rượu năng suất 100 triệu lít 1 năm

đồ án tốt nghiệp tính toán và thiết kế phân xưởng lên men rượu năng suất 100 triệu lít 1 năm
... 17 .7 2.0 22.5 11 -12 .0 28-37.0 6 .1- 13.4 13 .6-22.3 2.3 -17 .9 6.8-30 .1 Ngụ Vng ỏ 12 .5 13 .0 68.4 72.6 8.3 7.2 1. 6 1. 1 5 .1 4 .1 4 .1 2.0 i vi sn xut ru thỡ thnh phn quan trng nht l gluxit lờn men c gm tinh ... lờn men ó lờn men sau chu k gin chớn, 12 gi so vi (%) ton b(%) 10 .4 58 24 6. 21 33. 71 13.9 20 36 13 . 81 50.08 16 .6 15 48 14 . 61 5.53 17 .2 72 14 .98 2.47 17 .9 T bng trờn ta thy s dng phng phỏp lờn men ... lờn men 16 2.5 .1. Cỏch tin hnh 16 2.5.2.Tin hnh lờn men thựng lờn men 16 2.6.Chng ct cn etylic 19 Chng 3:Quy trỡnh lờn men ru 3.1Mc ớch ca quỏ trỡnh lờn men ru 22 3.2.i cng v men ru 22 3.2 .1. C...
 • 46
 • 333
 • 0

Đồ án nền móng tính toán thiết kế xây dựng móng cọc

Đồ án nền móng tính toán và thiết kế xây dựng móng cọc
... và có đợ sâu dầy , ta cần đặt mũi cọc vào lớp thứ này II.Đề xuất phương án móng cọc Nguyễn Minh Tú 60 *Tiêu chuẩn xây dựng :Do phần móng cần tính tốn tḥc kết cấu là khung BTCT có ... dài cọc cắm xuống lớp đất thứ là (m): +Đầu cọc đài là 15cm +Cọc cắm xuống nền: 2,4 + 4,7 + 5,4 + -1,2 + 0,5=18 (m) +Thép cọc neo đài lấy 55cm -Ta chia cọc làm đoạn đoạn dài (m) nối cọc ... Pđ (cọc ma sát, cọc treo): n Pđ= m.(m R R.F + u.∑ m fi f i li ) i =1 M : m = cọc đóng MR= mf = Đối với loại cọc thứ nhất U: chu vi tiết diện cọc: 0,3.4=1,2(m) F: Diện tích mặt cắt ngang cọc: ...
 • 55
 • 179
 • 1

Kết cấu, tính toán thiết kế ôtô - Hệ thống phanh, Biên soạn : TS. Nguyễn Hoàng Việt

Kết cấu, tính toán và thiết kế ôtô - Hệ thống phanh, Biên soạn : TS. Nguyễn Hoàng Việt
... phanh Kết cấu mâm phanh xem hình 1.10, 1.11, 1.12 1.13 Kết cấu, tính toán thiết kế ôtô - Hệ thống phanh Biên soạn : TS Nguyễn Hoàng Việt 18 Kết cấu, tính toán thiết kế ôtô - Hệ thống phanh Biên soạn ... phanh a- Phanh trống-Guốc; b- Phanh đĩa; c- Phanh dải Kết cấu, tính toán thiết kế ôtô - Hệ thống phanh Biên soạn : TS Nguyễn Hoàng Việt 1.2 Kết cấu hệ thống phanh Để thực nhiệm vụ mình, hệ thống ... 6- Guốc phanh; 7- Lò xo trả; 8- Con lăn; 9- Cam ép; 1 0- Cơ cấu điều chỉnh; 1 1- Vít điều chỉnh Kết cấu, tính toán thiết kế ôtô - Hệ thống phanh Biên soạn : TS Nguyễn Hoàng Việt 21 - Cơ cấu ép:...
 • 137
 • 186
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đồ án kết cấu tính toán hệ thống phanhdo an ket cau tinh toan oto xe ben 150đồ án kỹ thuật tính toán và thiết kế cơ cấu nângcấu tạo của bộ ly hợp ô tôcấu tạo bộ ly hợp ô tôbản excel tính toán đồ án kết cấu thépthiết kế môn học kết cấu tính toán ô tôđồ án môn học tính toán thiết kế ô tôđồ án kết cấu ô tô phaanftruyeenf lực chính và vi saido an tot nghiep tinh toan thiet ke tram xu ly nuoc thai mu cao su nha may hao haiđồ án kết cấu thép thiết kế nhà công nghiệp một tầng một nhịp l 30m q 30 tan cao trinhf ray h1 10 5mphan tinh noi luc do an ket cau thep nha cong nghiep 1 tang nhip l 30m q 30tđáp án đề thi kết cấu tính toán động cơ đốt trongkết quả tính toán và phương án cấp điệnnhịp biên có cao trình thấp hơn nhịp giữa chiều cao dầm mái hai nhịp biên gần giống và nhỏ hơn nhịp giữa do đó lấy kết quả tính toán như trường hợp tính cho panel mái giữa nhịpBài 12. Phân bón hoá họcỨng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sángUnit 02. My home. Lesson 4. CommunicationUnit 2 . Your body and you.( Acupressure )Unit 6. CompetitionsUnit 6. CompetitionsCHƯƠNG 7 CHUYỂN ĐỘNG PHỨC HỢP CỦA ĐIỂMchương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNBÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘIKHUNG TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI VỆ SINH NÔNG THÔN 2016-2020 TỈNH HÀ GIANGthực trạng bạo lực học đường ở học sinh và các yếu tố liên quanBAI 10 SINH SAN o SINH VATUnit 5. Study habitsPPCT KHTN6 2017 2018Vận động tại quảng trịCHUYÊN ĐỀ 1: ÔN LUYỆN VẬT LÍ 12 THI THPT QUỐC GIATìm hiểu về nghiệp vụ web designer Báo cáo THỰC tập tốt NGHIỆP10 chiến lược facebook marketingBáo Cáo Môn Học Máy Thu Hoạch Nông NghiệpXây dựng phương pháp định lượng để kiểm nghiệm viên nén nifedipin TDKD