5 pp giai bai tap hoa huu co luyen thi đh

PP giải bài tạp hóa hữu

PP giải bài tạp hóa hữu cơ
... mB2 (tăng lên) - mCO2 - Tính mCO2 mH2O sinh chất hữu (A) cháy ; đưa toán dạng để giải c) Bài tập minh hoạ: Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 10,4(g) chất hữu (A) cho sản phẩm qua bình (1) chứa H2SO4 đậm ... lập cách giải - 20% HS cho môn Hoá khó, mau quên - Qua kết cho thấy HS không làm chủ yếu không hiểu bài, không phân loại tập dạng thiết lập cách giải cụ thể cho loại tập, GV hướng dẫn giải tập ... tử hợp chất hữu (HCHC) dạng tập phong phú môn hoá học, chương trình hoá học hữu lớp dạng tập SGK hầu hết tập trung vào phản ứng cháy Do đó, đề tài giới hạn phạm vi : " Rèn luyện kó giải tập dạng...
 • 13
 • 1,835
 • 67

PP giai bai tap hoa huu co 12_P11 pps

PP giai bai tap hoa huu co 12_P11 pps
... thức axit C nH2n+1COOH Cn+1H2n+3COOH ,số mol tương ứng làx y,z số mol Na 2CO3 dư Phương trình phản ứng : CnH2n+1COOH + Na 2CO3 x CnH2n+1COONa + NaHCO3 x x Cn+1H2n+3COOH + Na 2CO3 y Na 2CO3 + HCl z x ... ứng : Phần (1) C2H5OH + Na C2H5ONa + 0,5H2 x CH3COOH + (1) 0,5x (mol) Na CH3COONa + 0,5H2 y (2) 0,5y (mol) Phàn (2) CH3COOH + NaHCO3 CH3COONa + CO2 + H2O (3) y y (mol) Theo tính chất hỗn hợp đồng ... axit CnH2n +1COOH ,Cn + 1H2n + 3COOH , số mol tương ứng x y , phương trình phản ứng CnH2n +1COOH x + NaOH CnH2n +1COONa + H2O x x (mol) Cn + 1H2n + 3COOH + NaOH y (1) Cn + 1H2n + 3COONa + H2O...
 • 28
 • 242
 • 1

Phương pháp giải bài tập hóa hữu ôn thi THPT quốc gia

Phương pháp giải bài tập hóa hữu cơ ôn thi THPT quốc gia
... A B C D - BÀI TẬP HĨA HỮU CƠ Phần 1: Đại cương hữu Bài 1: Từ xưa người biết sơ chế chất hữu Hãy cho biết cách làm sau thực chất thuộc vào loại phương pháp tách biệt – tinh chế ... gam THPT Chun Phan Bội Châu Bài 15: Dựa vào cấu tạo ngun tử giải thích sao: a) Cacbon chủ yếu tạo thành lien kết cộng hóa trị khơng phải lien kết ion b) Cacbon có hóa trị hợp chất hữu Bài 16: ... chất hữu cơ: A Chỉ có tính khử B Chỉ có tính oxi hóa C Khơng có tính oxi hóa khơng có tính khử D Vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử Câu 15: Oxi hố 1,2 gam CH3OH CuO nung nóng, sau thời gian...
 • 123
 • 351
 • 0

Tổng hợp bài tập hóa hữu luyện thi đại học

Tổng hợp bài tập hóa hữu cơ luyện thi đại học
... cỏc cht trờn phn ng hon ton vi khớ H2 d (xỳc tỏc Ni, un núng) to butan? A B C D Ancol qua năm thi đại học Năm 2007 Khối A Cõu 10: Cho 15,6 gam hn hp hai ancol (ru) n chc, k tip dóy ng ng tỏc dng ... Nng phn trm ca axit axetic dung dch thu c l A 2,51% B 2,47% C 3,76% D 7,99% Anđehit qua năm thi đại học Năm 2007 - Khối A Cõu 1: Cho 6,6 gam mt anehit X n chc, mch h phn ng vi lng d AgNO3 (hoc ... Ag Phn trm lng ca X hn hp ban u l A 39,66% B 60,34% C 21,84% D 78,16% Axitcacboxylic qua năm thi đại học Năm 2007 Khối A Cõu 1: Hn hp X gm axit HCOOH v axit CH3COOH (t l mol 1:1) Ly 5,3 gam hn...
 • 34
 • 346
 • 2

BÀI tập hóa hữu LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 thầy nguyễn đình độ

BÀI tập hóa hữu cơ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 thầy nguyễn đình độ
... -34 Thầy Nguyễn Đình Độ PHỤ LỤC ĐỀ THI TUYỂN SINH THPT QUỐC GIA NĂM 2015 MƠN HĨA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, khơng kể thời gian phát đề ĐÁP ÁN 1A 2C 3C 4B 5B ... cấu tạo nhau, cơng thức phân tử C4 H8O2 ? A B C D 16 Thầy Nguyễn Đình Độ Câu 259: Có este đồng phân cấu tạo nhau, cơng thức phân tử C5 H10 O2 A B C D Câu 260: Tổng số hợp chất hữu có cơng thức phân ... cơng nghiệp A điện phân dung dịch B nhiệt luyện C thủy luyện D điện phân nóng chảy Giải Phương pháp chung để điều chế kim loại Na, Ca, Al cơng nghiệp điện phân nóng chảy 35 Thầy Nguyễn Đình Độ...
 • 44
 • 382
 • 0

HD giải bài tập hóa hữu 12(cb).

HD giải bài tập hóa hữu cơ 12(cb).
... …………………………………………………………… Bài LUYỆN TẬP ESSTE, CHẤT BÉO Hướng dẫn giải tập SGK Câu 1/ 18 So sánh chất béo este : Thành phần nguyên tố, đặc điểm cấu tạo phân tử tính chất hóa học Câu 2/ 18 Khi đun ... 2C2H5OH + 2CO2 ↑ (2) 30 −350 C Bài 3/37 Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt dung dịch riêng biệt nhóm chất sau : a) Glucozơ, glixerol, anđehít axetíc; Giải : HD (Giải sơ đồ bảng ): Cách Chất ... 6/64 Hệ số polime hóa ? Có thể xác đinh xác hệ số polime hóa không ? Tính hệ số polime hóa PE, PVC xelulozơ, biết phân tử khối trung bình chúng 420.000, 250.000, 1.620.000 Giải : HD ( CH2-CH2 )...
 • 21
 • 5,383
 • 14

PP giai bai tap hoa vo co 12_P5 pptx

PP giai bai tap hoa vo co 12_P5 pptx
... Bái FexOy + yCO xFe a + yCO2 ay (mol) ax CO2 + Ca(OH)2 (1) (2) CaCO3 + H2O ay ay (mol) Gọi số mol FexOy a theo giả thiết ,ta có: Số gam FexOy = ( 56x + 16y )a = 11,6 (3) Số mol CaCO3 = ay = 20 ... toàn khối lượng áp dụng với nguyên tố ôxi, ta có : Số mol O (trong oxit) = số mol CO = số mol CO2 = số mol CaCO3 = 0,2(mol) Số gam Fe = 11,6 0,2*16 = 8,4 ( ứng với 0,15 mol Fe ) Tỉ lệ Fe : O ... 0,1mol Fe -> 0,05 mol Fe2O3 m = 160 * 0,05 = 8,0 (gam) Bài tập 27: Khử hoàn toàn 11,6 gam oxit sắt CO nhiệt độ cao Hỗn hợp khí sản phẩm dẫn vào bình chứa dung dịch Ca(OH) dư, thu 20 gam kết tủa Xác...
 • 12
 • 258
 • 7

PP giai bai tap hoa vo co 12_P2 ppt

PP giai bai tap hoa vo co 12_P2 ppt
... 2yAl yAl2O3 + 2ay ay 2Al + 2NaOH + 6H2O 2Na[Al(OH)4] ay (2) 0,03 (mol) (3) 2ay + CO2 (2ay+0,02) Al(OH)3 + NaHCO3 (4) (2ay+0,02) (mol) 2Al(OH)3 (2ay+0,02) 3ax (mol) 0,02 Al2O3 +2NaOH+3H2O (1) ... Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư ,thu dung dịch D 0,672 lít khí (đktc) chất không tan Z Sục CO đến dư vào dung dịch D lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi 5,1 gam chất rắn Xác định công...
 • 9
 • 228
 • 0

PP giai bai tap hoa vo co 12_P3 pot

PP giai bai tap hoa vo co 12_P3 pot
... hoàn Bài giải: Đặt công thức hai muối ACO3 BCO3 số mol tương ứng x y Phương trình phản ứng : ACO3 + 2HCl x BCO3 + 2HCl y ACl2 + CO2 + H2O x (1) x (mol) ACl2 + CO2 + H2O y (2) y (mol) Ta có hệ phương ... y số mol CO CO2 hỗn hợp ,ta có: Số mol X = x + y = 0,5 (1) Số gam X = 28x + 44y = 34,4*0,5 =17,2 (2) Giải hệ phương trình x = 0,3 mol CO % CO = 0,3*100 / 0,5 = 60 % y = 0,2 mol CO2 %CO2 = 0,2*100 ... lệ mol chất ,trong trường hợp ta dùng sơ đồ chéo CO = 28 44 – 34,4 = 9,6 34,4 CO2 = 44 34,4 – 28 = 6,4 Số mol CO / số mol CO2 = 9,6 / 6,4 = / % CO = 100*3 / ( + ) = 60% Ta có kết tương tự Bài...
 • 26
 • 282
 • 0

PP giai bai tap hoa vo co 12-P1 pps

PP giai bai tap hoa vo co 12-P1 pps
... phng trỡnh phn ng song song S cú dng A CO2 + NaOH x x CO2 +2NaOH Số mol OH-NaHCO3 T l: =1 Số mol CO2 x Số mol OH-Na 2CO3 + H2O Số mol CO2 C =1 HCO3 =2 CO3 2 Trnh Ngoc ớnh Cao ng s phm Yờn Bỏi ... ng : CO2 + NaOH NaHCO3 Trc phn ng : 0,15 0,2 Sau phn ng 0,05 0,15 : NaHCO3 + NaOH Trc phn ng : 0,15 0,05 Sau phn ng : 0,1 - Na 2CO3 + H2O -0,05 0,1 [ NaHCO3] = 0,2 = 0,5M 0,05 [ Na 2CO3 ] ... tạo muối trung tính CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O Trớc : -0,3 -Pứ : 0,2 0,2 0,2 Thể tích CO2 = 22,4*0,2 = 4,48 (lit) , chiếm 44,8% -CO2 d hòa tan phần kết tủa CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O 0,3 0,3 0,3...
 • 12
 • 269
 • 0

TỔNG HỢP PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HÓA HƯU 2015

TỔNG HỢP PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HÓA HƯU CƠ 2015
... Phƣơng pháp giải tập đisaccarit Phương pháp giải ● Một số điều cần lưu ý tính chất đisaccarit : + Cả mantozơ saccarozơ có phản ứng thủy phân Do đặc điểm cấu tạo nên saccarozơ thủy phân cho hỗn hợp ... 0979.817.885 – admin@hoahoc.org - www.hoahoc.org Mỗi tập khơng đơn giản tính tốn, đằng sau ý tƣởng C Phƣơng pháp giải tập polisaccarit Phương pháp giải ● Một số điều cần lưu ý tính chất polisaccarit ... phản ứng tổng hợp glucozơ Với ngày nắng (từ 6h00 – 17h00) diện tích xanh m2, lượng glucozơ tổng hợp bao nhiêu? A 88,26 gam B 88,32 gam C 90,26 gam D 90,32 gam Hướng dẫn giải Phản ứng tổng hợp glucozơ...
 • 10
 • 714
 • 0

pp giai bai tap phan huu co

pp giai bai tap phan huu co
... VD : COO R R' COO COO VD : R" COO R Hoặc este + NaOH   muối axit đa + ancol đa ancol đơn R' COO COO Khi phản ứng với NaOH tạo R(COONa)2, R’COONa R’’(OH)3 R" cho phản ứng với NaOH cho R(COONa)3 ... R (CH OH ) x  R (CHO) x  R (COOH ) x   e Dựa vào phản ứng với muối: R (COOH ) x  xNa 2CO3  R (COONa) x  xCO2  xH O R(COOH ) x  xNaHCO3  R(COONa) x  xCO2  xH 2O IX ESTE – LIPIT Xác ...  COH  COH  KMnO4 / H SO4 + RCH  CH   O   RCOOH  CO2  KMnO4 / H SO4  + RCH  CHR '   O   RCOOH  RCOOH R KMnO4 / H SO4 R + RCH  C  R12   O   RCOOH  R21 CO ...
 • 12
 • 87
 • 0

SKKN: Phương pháp chung để giải bài tập hóa hữu

SKKN: Phương pháp chung để giải bài tập hóa hữu cơ
... dung đánh giá Dàn ý I Lý thuyết + Đại cơng hoá hu + Hiđrocacbon no + Các dẫn xuất hiđrocacbon II- Bài Tập Nội dung đề tài A Phơng pháp chung để giải toán hóa học hu Bớc 1: Tìm hiểu kỹ đề ,khai ... Phn chung II Nhim v v yêu cu ca ti III Phm vi gii hn ca ti IV Ni dung v ánh giá Dn ý 2 Ni dung ti A Phơng pháp chung để giải toán hoá học hu B Một số phơng pháp giải toán hoá học hu * Đại cơng ... Biện luận kết - Đề cách giải khác cách giải tối u B Một số phơng pháp giải toán hoá học: Đại CƯƠNG Về hoá học HƯU CƠ I- KIến THC C BN 1- Khái niệm hợp chất hữu - Hợp chất hữu hợp chất cacbon (trừ...
 • 18
 • 229
 • 0

Xem thêm