Đề cương chuyên đề KTXH 5 năm

Đề cương chuyên đề KTXH 5 năm

Đề cương chuyên đề KTXH 5 năm
... 2011: 6,24%, năm 2012: 5, 25% , năm 2013: 5, 42%, năm 2014: 5, 98%, năm 20 15: 6,68% Giai đoạn suy thoái kinh tế toàn cầu 2008 – 213, tăng trưởng GDP bình quân đầu người Trung Quốc đạt 8 ,5% , Việt Nam ... từ 18,13% năm 2011 xuống 0,6% vào năm 20 15 Mặt lãi suất năm 20 15 40% năm 2011 Tỉ giá, thị trường ngoại hối ổn định Niềm tin vào đồng tiền Việt Nam tăng lên Kim ngạch xuất tăng 17 ,5% /năm; tỷ trọng ... không 50 %) Tăng trưởng kinh tế trì mức hợp lý, từ năm 2013 dần phục hồi, năm sau cao năm trước; chất lượng tăng trưởng nâng lên Tổng sản phẩm nước (GDP) tăng bình quân 5, 9% /năm Tăng trưởng GDP: Năm...
 • 29
 • 407
 • 0

thử sức trước kỳ thi đề số 5 năm 2011

thử sức trước kỳ thi đề số 5 năm 2011
... Trang5 www.MATHVN.com Thử sức trước thi   x   17  4m  3    17  8m  23   Tọa độ điểm C:   y   m  12     2m    17 17     31  11  AC     m  5 ;   m  5 ... www.MATHVN.com Thử sức trước thi x 1 y  z 1   mặt cầu (S): 2 x  y2  z  8x  4y  2z  12  Lập phương trình mặt phẳng (P) qua (d) tiếp xúc mặt cầu (S) Câu VII.b: z   5i  Tìm số phức z ... www.MATHVN.com Thử sức trước thi Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki ta có:  a  3b   12  32  a  b   a  b   a  3b   a  10    Min z  , đó:  b   a3 b     2 z  i 5 phamtuan_khai20062000@yahoo.com...
 • 7
 • 96
 • 0

Đề số 5 năm 2011

Đề số 5 năm 2011
... Đề ôn tập số A 7 ,5 V B 6 ,5 V D 8 ,5 V D 9 ,5 V E C©u 14 Cho mét cn d©y cã ®iƯn trë thn r = 40 ( Ω ) vµ cã ®é tù c¶m L ... cïng tần số cã biªn độ : A1=8cm ; A2=6cm Biªn độ dao động tổng hợp cã thể nhận gi¸ trị sau đ©y A 48cm B 15cm C 8cm D 1cm Câu 45: Tốc độ chạy xa thiên hà cách 50 triệu năm ánh sáng A 850 m/s B ... cã b íc sãng λ= 0,489μm.VËn tèc cùc ®¹i cđa electron tho¸t khái catot lµ: A 0 ,52 .106 m/s C 0,12.1 05 m/s D 1 ,53 .1 05 m/s B 0,48.106 m/s C©u 30 §å thÞ bªn lµ ®êng ®Ỉc trng v«n-ampe cđa mét tÕ bµo...
 • 4
 • 57
 • 0

Tăng cường đầu tư nâng cao hiệu quả hoạt động để thực hiện tốt kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 của ngành đường sắt Việt Nam

Tăng cường đầu tư nâng cao hiệu quả hoạt động để thực hiện tốt kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 của ngành đường sắt Việt Nam
... để nâng cao chất lượng phục vu, đấp ứng nhu cầu xã hội khả cạnh tranh ngành Vì chọn đè tài tốt nghiệp là: “ Tăng cường đầu nâng cao hiệu hoạt động để thực hịên tốt kế hoạch năm 200 6- 2010 ngành ... II.TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ VÀO MỘT SỐ LĨNG VỰC ĐỂ NÂNG CAO HIÊUQUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NÀNH ĐƯỜNG SẮT THỰC HIỆN TỐT MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ ĐÃ ĐỀ RA 1 .Đầu khôi phục nâng cấp cải tạo đường sắt có: 1.1 .Đường sắt ... ứng đủ, cần phải tăng cường đầu nhiều cho ngành đường sắt Ngành đường sắt xây dựng kế hoạch năm 200 6- 2010 để nâng cao vị trí phát huy vai trò chủ đao ngành GTVT đường sắt ngành kinh tế mũi nhọn...
 • 51
 • 394
 • 2

Đề cương tổng kết 5 năm thực hiện đề án Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

Đề cương tổng kết 5 năm thực hiện đề án Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
... chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản giáo dục I Về công tác giáo dục trị, tư tưởng, đạo đức lối sống : II Tiếp tục thực nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, giáo viên ... từ năm 20 05 đến b Chế độ sách nhà giáo cán quản giáo dục Việc thực đánh giá xếp loại giáo viên theo QĐ 06/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 đơn vị, chế độ báo cáo kết xếp loại lên cấp quản hàng năm ... ngũ cán bộ, giáo viên III Tiếp tục xếp lại đội ngũ giáo viên, cán quản IV Đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học quản giáo dục Ghi chú: Các mặt đánh giá báo cáo phải có số liệu lấy từ biểu...
 • 2
 • 1,922
 • 7

Đề thi sinh chuyên đại học sư phạm Hà Nội lần thứ 5 năm 2012

Đề thi sinh chuyên đại học sư phạm Hà Nội lần thứ 5 năm 2012
... 0.01x0.01x aa = 0.0000 25 =0.00 25% Câu 51 : Đáp án D Sau hệ tự phối Tần số kiểu gen dị hợp có : ( )2 0,3 = 0.0 75 Câu 52 : Đáp án B Câu 53 : Đáp án D Câu 54 : Đáp án A Câu 55 : Đáp án D Do sinh dôi khác ... (490.0,3)DD : (420.0,7)Dd : (90.1)dd = 147 DD : 294 Dd : 90 dd 0.277DD + 0 .55 Dd + 0.1695dd = PD = 0 .55 qd = 0, 45 Câu 24 : Đáp án B Câu 25 : Đáp án B Câu 26 : Đáp án A Câu 27 : Đáp án D Câu 28 : Đáp án ... XMY Đáp án D Câu : Xét sơ đồ phả hệ đời thứ thứ ta có nhận thấy : - Cặp thứ : bố mẹ bình thường sinh trai bị bệnh, gái không bị bệnh Cặp thứ : bố mẹ bị bệnh sinh tất mắc bệnh Từ suy gen gây bệnh...
 • 17
 • 356
 • 0

CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN LỚP 5 -NĂM HỌC 2010-2011

CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN LỚP 5 -NĂM HỌC 2010-2011
... :SGK Toán 5 ,Toán 5- SGV,tài liệu tập huấn dạy học toán theo CTTH ,và số tài liệu khác GV không thiết phải soạn cách chi tiết mà nên lập kế hoạch dạy học học ( gọi tắt kế hoạch học) Kế hoạch học ... chức ,hướng dẫn học sinh hoạt động học tập tích cực chủ động ,sang tạo nhằm đạt mục đích dạy học học cụ thể môn học với trợ guíp SGK đồ dùng dạy học ( cần thiết ) Mỗi kế hoạch học thường có : ... guíp học sinh đạt tiết học dạy học cụ thể Đồ dùng dạy học : Nêu đồ dùng dạy GV đồ dùng cần thiết học sinh Các hoạt động dạy học chủ yếu :Nêu kế hoạch tổ chức hướng dẫn hoạt động học tập học sinh...
 • 3
 • 1,977
 • 38

Đề cương ôn tập học kỳ I, khối 5, năm học 2010 - 2011

Đề cương ôn tập học kỳ I, khối 5, năm học 2010 - 2011
... thông ? - á bóng lòng đường Đi sang đường không quy đònh Đi xe hàng 3, hàng 4, chở hàng hoá cồng kềnh -Tham gia khoá học luật giao thông đường -Nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường -Không ... khuôn có cốt thép ta : -Bê tông cốt thép Bài 25/ Thuỷ tinh 1/Thuỷ tinh làm từ : -Cát trắng số chất khác 2/Thuỷ tinh thường có tính chất sau : -Trong suốt, không gỉ, cứng dễ vỡ.Không hút ẩm, không ... -Sợi bông, sợi đay, sợi lanh ĐỀ CƯƠNG MÔN TIẾNG VIỆT ( HỌC KÌ ) – LỚP I/ Luyện từ câu: 1/ Từ đồng nghóa gì? -Từ đồng nghóa từ có nghóa giống gần giống Ví dụ: siêng năng, chăm chỉ, cần cù,… -Có...
 • 15
 • 248
 • 1

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ: XÁC ĐỊNH NHỮNG MẶT HÀNG CÓ TIỀM NĂNG, LỢI THẾ XUẤT KHẨU TRONG 5 NĂM TỚI VÀ CÁC BIỆN PHÁP NHẰM KHUYẾN KHÍCH , ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU potx

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ: XÁC ĐỊNH NHỮNG MẶT HÀNG CÓ TIỀM NĂNG, LỢI THẾ XUẤT KHẨU TRONG 5 NĂM TỚI VÀ CÁC BIỆN PHÁP NHẰM KHUYẾN KHÍCH , ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU potx
... 2, 250 .5 2,4 34.7 2,6 47.4 2, 859 .2 3,1 42 .5 3,4 65. 9 3,7 20 .5 4,1 97.8 4,6 02.0 4,8 47.0 5, 300.0 Khai thác tự nhiên 1,6 60.9 1,7 24.8 1,8 02.6 1, 856 .1 1,9 40.0 1,9 87.9 2,0 26.6 2,0 74 .5 2,1 36.4 2,2 77.7 2 ,5 5 0.0 ... 1 Chuyên đề 4: XÁC ĐỊNH NHỮNG MẶT HÀNG CÓ TIỀM NĂNG, LỢI THẾ XUẤT KHẨU TRONG NĂM TỚI VÀ CÁC BIỆN PHÁP NHẰM KHUYẾN KHÍCH , ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU I KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG ... thuộc diện khuyến khích xuất nhiều nước giới, Việt Nam II NHỮNG MẶT HÀNG CÓ TIỀM NĂNG VÀ LỢI THẾ XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM TRONG NĂM NĂM TỚI Những lợi sản xuất hàng xuất Việt Nam năm tới 1.1 Về...
 • 85
 • 257
 • 0

Đề cương chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2010

Đề cương chuyên đề
... trở thành “là đạo đức, văn minh” theo tư tưởng Hồ Chí Minh Học tập làm theo tư tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh công tác xây dựng Đảng khẳng định vai trò lãnh đạo Đảng tư tưởng Hồ Chí Minh cách ... CỦA VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TA TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, “LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH” Khẳng định vai trò lãnh đạo Đảng tư tưởng Hồ Chí Minh thắng ... 5, tr 249 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, T 5, tr 249 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, T 5, tr 278 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị...
 • 27
 • 433
 • 3

Đề cương ôn tập thi học kỳ II khối 5 năm học 2009 -2010

Đề cương ôn tập thi học kỳ II khối 5 năm học 2009 -2010
... tóc III PHẦN THỨ BA ( tăng tốc ) 30 điểm Phần thi gốm có 12 câu hỏi, người dẫn chương trình mời đại diện đội chọn hoa, thảo luận 15 giây trả lời câu hỏi ghi hoa ( đội chọn lần, lần chọn môn Toán ... tích hình tròn ? a 2122,64 m2 b 2126,64 m2 c 2116,64 m2 d 2122 ,54 m2 Câu 50 phút + 54 phút : = ? a 10 18 phút b 15 44 phút c 11 phút d 15 phút Câu Thế vật dẫn điện vật cách điện ? Câu Nêu cách phòng ... chiến thắng ngày 30 tháng 04 năm 19 75 ? Câu 10 Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử bắt đầu kết thúc vào thời gian ? Câu 11 Hãy xếp đại dương từ lớn đến nhỏ ? Câu 12 Khu vực Đông Nam Á có điều kiện để...
 • 3
 • 240
 • 0

bộ đề thi vào lớp 10 các trường chuyên từ bắc đến nam 2009 - 2010 với đáp án chi tiết phần 5 ppt

bộ đề thi vào lớp 10 các trường chuyên từ bắc đến nam 2009 - 2010 với đáp án chi tiết phần 5 ppt
... www.VNMATH.com 45 www.VNMATH.com SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO THÁI BÌNH ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN THÁI BÌNH Năm học : 200 9- 2 010 Môn thi: TOÁN (Dành cho thí sinh thi vào chuyên Toán, Tin) Thời ... KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN GIA LAI Năm học 2009 – 2 010 ………………… …………………………………………… ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi: Toán ( Chuyên) Thời gian làm bài: 150 phút ( Không kể thời gian phát đề ) ĐỀ BÀI: ... Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh:……………………………….………………… Số báo danh:…………… www.VNMATH.com 46 www.VNMATH.com KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN THÁI BÌNH Năm học : 200 9- 2010...
 • 10
 • 184
 • 0

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 5 Năm học: 2014 2015.

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ:PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 5Năm học: 2014 2015.
... cách cho HS II Nội dung dạy- học: Trang bị kiến thức kĩ làm văn a Cấu trúc chương trình Tập làm văn Chương trình tập làm văn lớp thiết kế sau: Loại văn Học kì I ( Số tiết) Học kì II (Số tiết) CẢ ... cầu tập - Tổ chức cho HS thực làm mẫu phần tập để lớp nắm vững yêu cầu tập b Tổ chức cho HS thực tập - Tổ chức cho HS làm việc cá nhân theo cặp, theo nhóm để thực tập - Tổ chức cho HS báo cáo ... nhân hóa miêu tả cảnh tả người Khi phân tích đề tập làm văn, HS có dịp hướng tới thiện, mĩ định hướng đề Các luyện tập làm báo cáo thống kê, làm đơn, làm biên bản, lập chương trình hoạt đông tạo...
 • 13
 • 3,496
 • 6

CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÂN MÔN KHOA HỌC LỚP 5 Năm học: 2014 2015.

CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÂN MÔN KHOA HỌC LỚP 5 Năm học: 2014 2015.
... CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÂN MÔN KHOA HỌC LỚP Năm học: 2014 -20 15 Trong giai đoạn nay, tiếp cận với nội dung chương trình thay Sách giáo khoa Cùng với việc thay ... tiết ôn tập kiểm tra cuối năm 4.1 Môi trường tài nguyên 4.2 Mối quan hệ môi trường người D Phương pháp dạy học: I/ Phương pháp quan sát: - Phương pháp quan sát phương pháp sử dụng giác quan để ... khoa học tích hợp nội dung Khoa học Tự nhiên Vật lý, Hoá học, Sinh học với khoa học sức khoẻ người Môn học xây dưng sở nối tiếp kiến thức tự nhiên môn Tự nhiên xã hội lớp 1, 2, Nội dung đươc cấu...
 • 12
 • 519
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: de cuong tieng anh lop 5 hoc ki 1 nam 2014giai chi tiet de thi thu truong chuyen dhsp ha noi lan 5 nam 2014đề cương ôn thi toán cuoi nam lop 5báo cáo chuyên đề phương pháp dạy học tập làm văn lớp 5 năm học 2012 2013 phố bảng ngày 29 tháng 11 năm 2013báo cáo chuyên đề phương pháp dạy học môn tập làm văn lớp 5 năm học 2014 2015đề cương chuyên ngành cơ khíđề cương chuyển hóa các chấtđề cương khoa học lớp 5đề cương chuyên mạchđề cương ôn toán lớp 5đề thi chuyên toán lớp 5đề thi học sinh giỏi lớp 5 năm 2011đề cương luật hiến pháp việt namđề thi học sinh giỏi lớp 5 năm 2013đề cương lịch sử lớp 5 kỳ 2Tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần phát triển kỹ thuật công nghệ EDH (LV thạc sĩ)Đê fthi học sinh giỏi cấp huyện môn toán năm hoc 2017 2018Hoạt động chẩm điểm tín dụng khách hàng thể nhân tại trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (LV thạc sĩ)Công tác quản lý cung ứng nguyên vật liệu tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng phát triển đông đô – BQP (LV thạc sĩ)Nhân tố tạo động lực làm việc cho người lao động tại tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng (LV thạc sĩ)Hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty cổ phần công nghệ và truyền thông CK (CKCA) (tt)Hoạt động truyền thông Marketing online của công ty cổ phần Thế giới di động (tt)DANH SACH THI SINH CO HO SO XET TUYEN KHONG HOP LE (1)Hoạt động trả lương tại trung tâm CNTT – BIDV (LV thạc sĩ)Thương hiệu dịch vụ chuyển phát nhanh (CNP) của công ty cổ phần chuyển phát nhanh bưu điện – VNPOST (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đánh giá hiệu năng thực thi hệ thống quản lý điều khiển truy nhập wifi diện rộng (LV thạc sĩ)Tong 28 8 Son Tay DLTTuần 7. Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánhHĐNK chào mừng ngày 20/10Quản lí sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở các trường trung học phổ thông huyện sơn dương, tỉnh tuyên quangHIỆN TƯỢNG QUANG điện NGOÀI các ĐỊNH LUẬT QUANG điện lớp 12tt 77 2014 btc ve tien thue datVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quy