Phụ lục hệ thống hóa các văn bản tín dụng

Hệ thống hóa các văn bản pháp quy còn hiệu lực điều chỉnh đến các nghiệp vụ kế toán ngân hàng

Hệ thống hóa các văn bản pháp quy còn hiệu lực điều chỉnh đến các nghiệp vụ kế toán ngân hàng
... 7: Hệ thống hóa văn pháp quy hiệu lực điều chỉnh đến kế toán nghiệp vụ Ngân hàng Lời mở đầu Kế toán ngân hàng loại hình kế toán ngân hàng thực việc ghi chép, phân loại, tổng hợp giải thích nghiệp ... quát nghiệp vụ huy động vốn nghiệp vụ tín dụng Nghiệp vụ huy động vốn Nghịêp vụ tín dụng Phần II.: Hệ thống văn pháp quy hịêu lực điều chỉnh đến nghiệp vụ tín dụng nghiệp ... Khái quát nghiệp vụ huy động vốn nghịêp vụ tín dụng Phần II.: Hệ thống văn pháp quy hịêu lực điều chỉnh đến nghiệp vụ tín dụng nghiệp vụ huy động vốn Phần III.Thực trạng họat động kế tóan Việt...
 • 19
 • 1,313
 • 0

Hệ thống hoá các văn bản pháp quy còn hiệu lực điều chỉnh đến

Hệ thống hoá các văn bản pháp quy còn hiệu lực điều chỉnh đến
... nghiên cứu hệ thống văn pháp quy hiệu lực điều chỉnh đến kế toán nghiệp vụ ngân hàng, cụ thể nghiệp vụ huy động vốn nghiệp vụ tín dụng Do hạn chế thời gian hiểu biết nên viết chưa thật hoàn chỉnh, ... – NHNN quy định bảo lãnh ngân hàng thay cho định số 26/2006 Thông tư 28 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 02/12/2012 có số thay đổi văn so với định số 26: Thứ nhất, phạm vi điều chỉnh: văn quy định ... vốn tiền gửi tiết kiệm quy định rõ Quy t định số 14/VBHN-NHNN Quy t định việc ban hành quy chế tiền gửi tiết kiệm”, có hiệu lực từ ngày 01/01/2005 (sau sửa đổi bổ sung Quy t định số 47/2006/QĐ-NHNN...
 • 15
 • 1,314
 • 0

Xây dụng hệ thống quản lý văn bản áp dụng cho mô hình Ủy Ban Nhân Dân cấp quận

Xây dụng hệ thống quản lý văn bản áp dụng cho mô hình Ủy Ban Nhân Dân cấp quận
... 30 Xây dụng hệ thống quản văn áp dụng cho hình Ủy Ban Nhân Dân cấp quận g Phòng ban xử văn Hình 19 Phòng ban xử văn NGUYỄN TIẾN MẠNH - 20091743 Page 31 Xây dụng hệ thống quản văn ... 17 Xây dụng hệ thống quản văn áp dụng cho hình Ủy Ban Nhân Dân cấp quận Quản văn Hình Biểu đồ luồng mức đỉnh quản văn NGUYỄN TIẾN MẠNH - 20091743 Page 18 Xây dụng hệ thống quản ... Page Xây dụng hệ thống quản văn áp dụng cho hình Ủy Ban Nhân Dân cấp quận Sơ đồ quản văn Hình Sơ đồ quản văn Quy trình xử văn 9.1 Bước : Soạn văn Chuyên viên tiến hành soạn thảo văn...
 • 33
 • 542
 • 7

Quyết định Ban hành quy định tạm thời về sử dụng “Hệ thống quản lý văn bản” trong các cơ quan, đơn vị quản lý hành chính Nhà nước của tỉnh.

Quyết định Ban hành quy định tạm thời về sử dụng “Hệ thống quản lý văn bản” trong các cơ quan, đơn vị quản lý hành chính Nhà nước của tỉnh.
... quan, đơn vị quản hành Nhà nước tỉnh CHƯƠNG II QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN Điều Chính thức đưa hệ thống quản văn vào hoạt động từ ngày 01/10/2006 Những quan, đơn vị có mạng ... quan, đơn vị quản hành Nhà nước tỉnh: - Trên sở hướng dẫn Trung tâm tin học - Văn phòng UBND tỉnh, đơn vị ban hành nội qui sử dụng cụ thể hệ thống quản văn đơn vị phân công cán phụ trách quản ... vị có trách nhiệm sử dụng hệ thống quản văn theo công việc phân công Các đơn vị, cá nhân vi phạm phải chịu trách nhiệm theo quy định Điều Đối tượng áp dụng Quy định áp dụng tất quan, đơn vị...
 • 3
 • 784
 • 3

Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn vè tín dụng và Ngân Hàng chính Sách Xã Hội

Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn vè tín dụng và Ngân Hàng chính Sách Xã Hội
... tăng hiệu sử dụng vốn tín dụng Để tránh rủi ro tín dụng Ngân hàng thực đầu tư tập trung vào đơn vị có triển vọng sản xuất kinh doanh 1.2.4 Tín dung Ngân hàng góp phần giải vấn đề hội Trong năm ... lượng tín dụng ngân hàng cần thiết Vậy ta hiểu chất lượng tín dụng Ngân hàng nào? “ Chất lượng tín dụng Ngân hàng đáp ứng cách tốt yêu cầu khách hàng (người gửi tiền người vay tiền) quan hệ tín dụng, ... 1.4: Tình hình hệ thống Ngân Hàng Chính Sách Hội nước ta Ngân Hàng Chính Sách Hội thành lập ngày 4/10/2002 thủ tướng Phủ ban hành định số 131/2002QD-TTg NHCSXH tổ chức tín dụng Nhà nước...
 • 21
 • 325
 • 0

XÂY DỰNG hệ THỐNG PHÂN LOẠI văn bản TIẾNG VIỆT sử DỤNG PHƯƠNG PHÁP máy véc tơ hỗ TRỢ kết hợp các PHƯƠNG PHÁP tối ưu KÍCH THƯỚC dữ LIỆU

XÂY DỰNG hệ THỐNG PHÂN LOẠI văn bản TIẾNG VIỆT sử DỤNG PHƯƠNG PHÁP máy véc tơ hỗ TRỢ kết hợp các PHƯƠNG PHÁP tối ưu KÍCH THƯỚC dữ LIỆU
... luận văn Luận văn tập trung trình bày phương pháp tối ưu kích thước liệu ứng dụng toán phân loại văn tiếng Việt Phương pháp phân loại văn sử dụng luận văn phương pháp Máy vec hỗ trợ, phương pháp ... cứu Việt Nam • Chương Biểu diễn văn bản: Trình bày phương pháp biểu diễn văn không gian Vec • Chương Các phương pháp phân loại văn bản: Trình bày phương pháp phân loại văn bản, phương pháp ... 1995), Những phương pháp cho kết chấp nhận sử dụng thực tế Trong năm gần đây, phương pháp phân loại sử dụng Bộ phân loại véc- hỗ trợ (SVM) quan tâm sử dụng nhiều lĩnh vực nhận dạng phân loại (Joachims,...
 • 73
 • 847
 • 9

Hệ thống hoá các kiến thức cơ bản hoá 8, 9 potx

Hệ thống hoá các kiến thức cơ bản hoá 8, 9 potx
... khác d Chất oxi hoá chất chiếm oxi chất khác e Phản ứng oxi hoá- khử phản ứng hoá học có xảy oxi hóa g Phản ứng oxi hoá- khử phản ứng hoá học có xảy khử h Phản ứng oxi hoá- khử phản ứng hoá học có xảy ... thời oxi hoá khử - BÀI TẬP 2: Hãy lập phơng trình hoá học theo sơ đồ sau, phản ứng hoá học có phải phản ứng oxi hoá- khử không? Nếu phản ứng oxi hoá- khử, cho biết chất chất khử, chất oxi hoá? a ... Phương án Tiết PHẦN - HOÁ VÔ CƠ Hoạt động Tổ chức tình học tập Chúng ta hoàn thành chương trình, tiết nhìn lại xem có hành trang kiến thức hoá học vô để tiếp đường tìm hiểu giới hoá học Hoạt động...
 • 15
 • 1,110
 • 37

an toàn và bảo mật dữ liệu bằng mã hóa ứng dụng trong hệ thống trao đổi văn bản điện tử

an toàn và bảo mật dữ liệu bằng mã hóa ứng dụng trong hệ thống trao đổi văn bản điện tử
... tài: "An toàn bảo mật liệu hóa ứng dụng hệ thống trao đổi văn điện tử" làm đề tài luận văn Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU ... ngại việc an toàn, an ninh thông tin, liệu triển khai ứng dụng thư điện tử trao đổi văn điện tử Tuy nhiên, công tác đảm bảo an toàn, bảo mật liệu nhiều khó khăn, hệ thống an toàn, bảo mật an ninh ... Tỷ lệ trao đổi song song văn giấy văn điện tử 30%); Tỷ lệ văn trao đổi qua hệ thống quản lý văn điều hành 67% (Trong đó: Tỷ lệ tài liệu trao đổi hoàn toàn dạng văn điện tử không sử dụng văn giấy...
 • 70
 • 237
 • 0

An toàn và bảo mật dữ liệu bằng mã hóa ứng dụng trong hệ thống trao đổi văn bản điện tử Nguyễn Tiến Dũng.

An toàn và bảo mật dữ liệu bằng mã hóa ứng dụng trong hệ thống trao đổi văn bản điện tử Nguyễn Tiến Dũng.
... tài: "An toàn bảo mật liệu hóa ứng dụng hệ thống trao đổi văn điện tử" làm đề tài luận văn Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU ... ngại việc an toàn, an ninh thông tin, liệu triển khai ứng dụng thư điện tử trao đổi văn điện tử Tuy nhiên, công tác đảm bảo an toàn, bảo mật liệu nhiều khó khăn, hệ thống an toàn, bảo mật an ninh ... Tỷ lệ trao đổi song song văn giấy văn điện tử 30%); Tỷ lệ văn trao đổi qua hệ thống quản lý văn điều hành 67% (Trong đó: Tỷ lệ tài liệu trao đổi hoàn toàn dạng văn điện tử không sử dụng văn giấy...
 • 70
 • 282
 • 0

BẢNG HỆ THỐNG HOÁ CÁC TÁC PHẨM THƠ VIỆT NAM HIỆN ĐẠI NGỮ VĂN LỚP 9

BẢNG HỆ THỐNG HOÁ CÁC TÁC PHẨM THƠ VIỆT NAM HIỆN ĐẠI NGỮ VĂN LỚP 9
... - Kớ: Bỏt cm c H ( 195 2, Giú bc giú nm ( 195 6) - Truyn: Chuyn nh chuyn xng ( 196 2) Trong giú bóo ( 196 3) Ting gi ( 196 6), Gia xanh ( 197 2) Nguyn Sinh nm 193 2, quờ huyn - L mt nh Nam B, am hiu v gn ... tro, ttrn y cm xỳc Th mt chng ng ( 197 1) hai u nỳi ( 199 81) Tuyn Phm Tin Dut (2007) La thiờng ( 194 0), V tr ca ( 194 2), Tri mi ngy li sỏng ( 195 8), t n hoa ( 196 0) Tp th: Hng cõy- Bp la (Bng Vit ... T-ụi - Đợc viết năm 197 8, năm sau ngày giải phóng miền Nam thống đất nớc In tập thơ tên tác giả - Hoàn cảnh sáng tác giúp ta hiểu đợc sống hoà bình với đầy đủ tiện nghi đại khiến ngời dễ quên...
 • 38
 • 8,574
 • 18

Bảng hệ thống hoá các tác phẩm thơ Việt Nam hiện đại.(Ngữ văn 9)

Bảng hệ thống hoá các tác phẩm thơ Việt Nam hiện đại.(Ngữ văn 9)
... Du) Hệ thống hoá tác phẩm VH đại Tác phẩm Thể thơ - Hoàn cảnh sáng tác - Tác giả PTBĐ - Tác dụng Đồng chí - Tự do- biểu - Đợc viết đầu năm 1948, sau tác giả tham gia chiến dịch cảm, tự sự, Việt ... tế sâu sắc - Từ ngữ, hình ảnh gợi nhiều nét đẹp cảnh tình Hệ thống hoá tác phẩm truyện Việt Nam (NV9) Tác phẩm- Tác giả Chuyện ngời gái Nam Xơng- Nguyễn Dữ Thể loại- PTBĐ - Truyện truyền kì - Tự ... c sáng tác tác phẩm văn chơng, ngày ma)- Tác phẩm khảo cứu nhiều lĩnh vực: văn học, triết học, lịch sử, địa lí chữ Hán, đợc viết đầu kỉ 19 - Tang thơng ngẫu lục Là dòng họ tiếng khoa bảng làm...
 • 37
 • 224
 • 0

Phát triển hệ thống tìm kiếm văn bản trên cơ sở nội dung và ứng dụng tại trường đại học văn hoá, thể thao và du lịch thanh hoá

Phát triển hệ thống tìm kiếm văn bản trên cơ sở nội dung và ứng dụng tại trường đại học văn hoá, thể thao và du lịch thanh hoá
... văn sở nội dung ứng dụng trường Đại học Văn hoá, Thể thao Du lịch Thanh Hoá nhằm nghiên cứu sở liệu đa phương tiện, kỹ thuật tìm kiếm văn sở nội dung xây dựng ứng dụng Cấu trúc luận văn Luận văn ... với nội dung sau: Chương 1: Tổng quan hệ thống CSDL đa phương tiện Chương 2: Kiến trúc hệ thống kỹ thuật tìm kiếm văn sở nội dung Chương 3: Phát triển hệ thống thử nghiệm ứng dụng trường Đại học ... dụng so sánh mẫu với mẫu: câu truy vấn nội dung văn lưu trữ Nhận thấy tiện ích sở liệu đa phương tiện việc tìm kiếm văn sở nội dung, em lựa chọn thực đề tài Phát triển hệ thống tìm kiếm văn...
 • 4
 • 216
 • 0

Ôn thi vào lớp 10 môn Văn Bảng hệ thống hoá các tác phẩm thơ Việt Nam hiện đại.(NV9)

Ôn thi vào lớp 10 môn Văn  Bảng hệ thống hoá các tác phẩm thơ Việt Nam hiện đại.(NV9)
... tình Tác phẩm Tác giả Đồng chí - Thể thơ PTBĐ Hệ thống hoá tác phẩm VH đại - Hoàn cảnh sáng tác - Tác dụng Tự do- biểu - Đợc viết đầu năm 1948, sau tác giả tham gia chiến cảm, tự sự, dịch Việt ... gầngũi ngôn ngữ giọng điệu giàu sống quê hơng chất suy t Tác giả Nguyễn Dữ Phạm Đình Hổ Ngô gia văn phái Nguyễn Du Bảng hệ thống hoá tác giả văn học (NV 9) Tiểu sử Đặc điểm, phong cách sáng tác Sống ... ngời Mùa xuân - Thơ chữ nho nhỏ- - Biểu cảm, Thanh miêu tả Hải - Đợc viết vào tháng 11/1980, tác giả nằm giờng bệnh không trớc nhà thơ qua đời Tác phẩm đợc in tập thơ Thơ Việt Nam 1945- 1985 NXB-GD...
 • 40
 • 116
 • 0

Xem thêm