kế hoạch thực tập sư phạm

KẾ HOẠCH THỰC TẬP PHẠM (ngắn hạn, dài hạn) 2008-2009

KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM (ngắn hạn, dài hạn) 2008-2009
... viên đến thực tập - Hoàn chỉnh loại hồ sơ thực tập (Quyết định thành lập ban đạo, đoàn thực tập, mẫu báo cáo thống kê, phiếu thực tập s phạm v.v ) - Xây dựng kế hoạch kiểm tra đoàn thực tập - Thu ... - Thu nhận hồ sơ thực tập xây dựng kế hoạch tổng kết thực tập Các khoa, tổ chuyên môn: - Phân công sinh viên khoa theo biên chế đoàn thực tập cho lớp, loại hình thực tập (ngắn hạn, tốt nghiệp) ... - Xây dựng kế hoạch thực tập năm học 2008 - 2009 trình Ban đạo thực tập cấp tỉnh - Chuẩn bị đầy đủ nội dung kế hoạch thực tập, hớng dẫn thực tập cho hệ, loại hình thực tập - Liên hệ với Sở Giáo...
 • 9
 • 7,908
 • 61

Kế hoạch thực tập phạm năm III

Kế hoạch thực tập sư phạm năm III
... thu hoạch Rút kinh nghiệm cuối tuần Ghi nhật ký TTSP Tham dự tiết sinh hoạt cờ Bàn giao chủ nhiệm Ghi nhật ký TTSP Hoàn chỉnh hồ sơ thực tập cá nhân Họp đoàn, tổng kết thực tập III BIỆN PHÁP THỰC ... án chủ nhiệm − Lập kế hoạch chủ nhiệm kế hoạch tuần rõ ràng cụ thể − Nộp đầy đủ hồ sơ biểu mẫu cho giáo viên hướng dẫn − Nghiêm túc chấp hành nội quy kế hoạch mà ban đạo thực tập trường Ban giám ... dựng cho lớp − Đoàn kết thân thiện với giáo sinh thực tập − Tôn trọng tập thể Cán – Giáo viên Công nhân viên học sinh sở thực tập Duyệt GV hướng dẫn ……………, ngày 26 tháng 02 năm 2013 ...
 • 3
 • 978
 • 14

báo cáo thu hoạch thực tập phạm mầm non

báo cáo thu hoạch thực tập sư phạm mầm non
... Báo cáo thu hoạch thực tập phạm giúp hoàn thành tốt nhiệm vụ thực tập hoàn thành báo cáo thu hoạch MỤC LỤC A PHẦN MỞ ĐẦU : TỔNG QUAN (NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG ) I LÍ DO VIẾT BÁO CÁO THU HOẠCH ... NHIỆM VỤ VÀ PHẠM VI THU HOẠCH III LỊCH TRÌNH THỰC TẬP SƯ PHẠM IV KẾ HOẠCH CHO TỪNG NỘI DUNG THỰC TẬP SƯ PHẠM B PHẦN MỘT : NỘI DUNG THỰC TẬP SƯ PHẠM VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯC I TÌM HIỂU TÌNH HÌNH THỰC TẾ ... GSTT: Nguyễn Thò Kim Tuyến Trang Báo cáo thu hoạch thực tập phạm PHẦN MỞ ĐẦU I LÝ DO VIẾT BÁO CÁO THU HOẠCH : Khác với trước ,báo cáo thu hoạch giao cho tập thể lo tài liệu mà nhiệm vụ giao...
 • 29
 • 94,123
 • 338

Báo cáo thu hoạch thực tập phạm ngành toán lý tham khảo

Báo cáo thu hoạch thực tập sư phạm ngành toán lý tham khảo
... hợp theo nội dung - Có kế hoạch tập giảng trước lên lớp ( từ đến ngày ) Nguyễn Xuân Lộc : Toán - 07 Trường CĐSP Yên Bái 15 Báo cáo thực tập phạm Thực giảng : - Thực theo tiến trình chuẩn ... điểm việc thực quy định khoản điều mức dộ chưa nghiêm trọng Sau nhắc nhở, giáo dục tiếp thu sửa chữa ngưng tiến chậm Nguyễn Xuân Lộc : Toán - 07 Trường CĐSP Yên Bái Báo cáo thực tập phạm d) ... Lộc : Toán - 07 Trường CĐSP Yên Bái 17 Báo cáo thực tập phạm D - Công tác làm tập nghiên cứu khoa học : Đề tài : Tìm hiểu phương pháp dạy học chủ yếu giáo viên trường THCS Yên Thịnh Kế hoạch...
 • 19
 • 3,026
 • 4

Báo cáo thu hoạch thực tập phạm mầm non

Báo cáo thu hoạch thực tập sư phạm mầm non
... môn, kế hoạch giảng dạy tài liệu khác Sinh viên thực tập : Tăng Duy Thanh Lớp : Mầm non 31 Trường : Cao Đẳng Phạm Ninh Thu n Trường Mầm non 16/4 Báo cáo thu hoạch thực tập phạm II Thực tập ... 43 trẻ 50 trẻ 52 trẻ Sinh viên thực tập : Tăng Duy Thanh Lớp : Mầm non 31 Trường : Cao Đẳng Phạm Ninh Thu n Trường Mầm non 16/4 Báo cáo thu hoạch thực tập phạm Hoạt động đoàn trường:  Nhiệm ... theo học đại học từ Sinh viên thực tập : Tăng Duy Thanh Lớp : Mầm non 31 Trường : Cao Đẳng Phạm Ninh Thu n Trường Mầm non 16/4 Báo cáo thu hoạch thực tập phạm xa Đa số cô nhiệt tình, nổ...
 • 7
 • 18,289
 • 196

Bản thu hoạch thực tập phạm 2010 Nguyên phát"full"

Bản thu hoạch thực tập sư phạm 2010 Nguyên phát
... dn: Th.s Trn Minh c Cha m 10 26 Bảng 6: Nguyên nhân đới làm bạn tích cực trình học tập STT Các yu t S Lng 10 Khả nhận thức sở thích 10 thân Nhu cầu thái độ học tập thân Tầm quan trọng môn học ... cỏ nhõn cng nh hng v hc theo iu kin vt cht cú tỏc dng h tr sinh viờn vic lý thuyt i ụi vi thc hnh, hay vic dng lý thuyt vo gii quyt cỏc thc tin * Bn thõn sinh viờn ( Trỡnh nhn thc, nhu cu nhn ... nghiờn cu: Hc sinh lp 7A Trng THCS Hong Xuõn Hón 7.2 Thi gian nghiờn cu: Hc k II t ngy 01/03 /2010 10/04 /2010 Giỏo sinh thc hin: Trnh Th Hu Giỏo viờn hng dn: Th.s Trn Minh c NI DUNG CHNG 1: C S Lí...
 • 46
 • 1,954
 • 4

BÁO CÁO THU HOẠCH THỰC TẬP PHẠM TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

BÁO CÁO THU HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
... vững vàng chuyên môn nghiệp vụ S phạm để thực tốt công tác dạy học giáo dục Trên vấn đề mà thân em thu hoạch đợc qua đợt thực tập s phạm Trong trình viết thu hoạch em không khỏi SVTT: Phan Thanh ... Ban đạo thực tập Phụ lục Phần I: Tự đánh giá kết thực nhiệm vụ thực tập I Tìm hiểu thực tế giáo dục: 1.ý thức tinh thần thái độ: Những kết cụ thể Thu hoạch tác dụng việc tìm hiểu II .THựC TậP GIảNG ... dd:01979318510-01234328826 Bản thu hoạch cá nhân Trờng THCS Đức Ninh Phần I Tự ĐáNH GIá KếT QUả THựC HIệN CáC NHIệM Vụ THựC TậP I Tìm hiểu thực tế giáo dục: ý thức, tinh thần, thái độ việc tìm hiểu: Thực tập s phạm năm...
 • 30
 • 9,415
 • 38

Báo cáo thu hoạch thực tập phạm: thực tập tại trường THCS Võ Cường doc

Báo cáo thu hoạch thực tập sư phạm: thực tập tại trường THCS Võ Cường doc
... Trng THCS Vừ Cng TTSP Bỏo cỏo thu hoch Hc sinh gii lp thi kim tra chn i tuyn thnh ph: em c vo i tuyn bi dng ti trng THCS Nguyn ng o Bc vo nm hc 2008 - 2009 trng gp khú khn v thun li sau: * Thun ... nhiệt tình công việc - Có tinh thần trách nhiệm cao - Yêu nghề, mến trẻ -Nghiêm túc thực nội quy thực tập s phạm thực tốt - Tụi luụn ho ng, trao đổi kinh nghiệm, lắng nghe ý kiến đóng góp bạn giáo ... tác chuyên môn mà công tác giáo dục 22 Trng THCS Vừ Cng TTSP Bỏo cỏo thu hoch Qua đây, muốn gửi lời cảm ơn tới Ban Giám Hiệu, thầy cô giáo trờng THCS Cờng, đặc biệt cô Hoàng Thảo Yến, cô Phan...
 • 23
 • 2,862
 • 41

Bao cao thu hoach thuc tap su pham 2011-2013

Bao cao thu hoach thuc tap su pham 2011-2013
... đạo đức, có trình độ chuyên môn cao Học sinh tiểu học mầm mống đầu tiên, cần phải giáo dục hệ tốt đạt mục đích giáo dục Do yêu cầu vế người giáo viên tiểu học cao Phải người toàn vẹn nhân cách, ... sinh lớp em gia đình làm ruộng dân tộc người Những thu n lợi khó khăn mặt: học tập, vui chơi, chăm sóc giáo dục sức khỏe, tham gia hoạt động khác… Thu n lợi: • Các em bố mẹ đưa đón nên em an toàn ... thân Người giáo viên phải không ngừng trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp tiếp thu tri thức, kinh nghiệm cho thân, nâng cao lực, trình độ chuyên môn, phải có lòng yêu nghề, mến trẻ Bên cạnh phải...
 • 12
 • 5,331
 • 65

BAN THU HOACH THUC TAP SU PHAM

BAN THU HOACH THUC TAP SU PHAM
... cứu để thu thập số liệu viết báo cáo thu hoạch - Để hồn thành báo cáo thu hoạch cá nhân em thực vận dụng nhiều phương pháp để thu số liệu kiến thức cần thiết - Phương pháp nghiên cứu lí thuyết: ... thành viên SVTT: Lê Thu Hương Tổ trưởng Thầy Lâm Kim Thu n GVHD:Dư Thị Minh Trang Báo cáo thu hoạch cá nhân Trường THCS Phường - Tổ Hóa–Sinh: 11 thành viên Tổ trưởng Cơ Khương Thu Hà - Tổ Văn: ... 98 học sinh làm thẻ SVTT: Lê Thu Hương 11 GVHD:Dư Thị Minh Trang Báo cáo thu hoạch cá nhân Trường THCS Phường - Nhà thiếu nhi tỉnh sóc trăng mở lớp học hát ( khơng thu học phí ) liên đội phát...
 • 22
 • 3,494
 • 22

báo cáo thu hoạch thực tập phạm chuyên ngành mần non

báo cáo thu hoạch thực tập sư phạm chuyên ngành mần non
... Lời mở đầu Báo cáo thu hoạch thực tập phạm - Phần : Lý lịch sinh viên - Phần : Tự đánh giá qua nội dung thực tập Thâm nhập thực tế giáo dục a Ý thức, tinh thần, thái độ thâm nhập thực tế GD ... DỤC MẦM NON ***** BẢN THU HOẠCH KẾT QUẢ THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH : GIÁO DỤC MẦM NON TRƯỜNG THỰC TẬP : MẦM NON Xà QUANG VINH HUYỆN ÂN THI – TỈNH HƯNG YÊN Cán hướng dẫn : ……………………… Sinh viên thực : ... Nam §éc lËp - Tù - H¹nh BÁO CÁO THU HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM Phần I : LÝ LỊCH SINH VIÊN Họ tên sinh viên : VŨ THỊ MINH TRANG Ngày sinh : 15 tháng năm 1990 Khoa : phạm Mầm Non Lớp : TCMN2C Hệ đào...
 • 13
 • 9,301
 • 37

Báo cáo thu hoạch Thực tập phạm Một số thực trạng và biện pháp giáo dục đạo đức học sinh ở trường trung học cơ sở Nguyễn Hữu Thọ

Báo cáo thu hoạch Thực tập Sư phạm Một số thực trạng và biện pháp giáo dục đạo đức học sinh ở trường trung học cơ sở Nguyễn Hữu Thọ
... tác giáo dục đạo đức học sinh để từ đề biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh giai đoạn IV Đối tượng khách thể Nghiên cứu công tác giáo dục đạo đức học sinh trường THCS V Phương pháp viết thu hoạch ... nhận lại thực trạng công tác giáo dục đạo đức học sinh trường năm học Đưa số biện pháp việc thực công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trường giai đoạn Nhóm thực hiện: Nguyễn Thị Quyết Phạm Thị ... Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ II Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đề nhằm đánh giá thực trạng công tác giáo dục đạo đức học sinh trường THCS, thông qua đề biện pháp giáo đạo dức học sinh cách...
 • 18
 • 709
 • 0

BÁO CÁO THU HOẠCH THỰC TẬP PHẠM tiểu học tại Trường Tiểu học Hợp Thanh B Huyện Mỹ Đức – Thành phố Hà Nội

BÁO CÁO THU HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM tiểu học tại Trường Tiểu học Hợp Thanh B Huyện Mỹ Đức – Thành phố Hà Nội
... thức, tinh thần, thái độ thâm nhập thực < /b> tế Được trường < /b> Cao Đẳng Hải Dương giới thiệu thực < /b> tập < /b> trường < /b> Tiểu < /b> Học < /b> Hợp < /b> Thanh < /b> B Hợp < /b> Thanh < /b> Huyện Mỹ Đức TP Nội, thân thấy trọng trách lớn lao ... ơn! Người viết b o < /b> cáo < /b> Hoàng Việt Dũng PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ ĐỨC TRƯỜNG TH HỢP THANH < /b> B CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự Hạnh phúc B O CÁO THU < /b> HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM CỦA CÁ NHÂN ... nhiệt tình Ban Giám Hiệu Trường < /b> Tiểu < /b> Học < /b> Hợp < /b> Thanh < /b> B, tạo điều kiện cho em thực < /b> tập < /b> trường,< /b> quan tâm giúp đỡ nhà trường,< /b> em nhanh chóng nắm b t kịp thời nề nếp nội quy nhà trường < /b> đề ra, thực < /b> đầy...
 • 15
 • 1,306
 • 8

BÁO CÁO THU HOẠCH THỰC TẬP PHẠM II tại trường THCS Đoàn Thị Điểm

BÁO CÁO THU HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM II tại trường THCS Đoàn Thị Điểm
... nhập thực tế: Trong ngày thực tập trường THCS Đoàn Thị Điểm, cố gắng tìm hiểu thực tế trường, ưu điểm, hạn chế, thu n lợi, khó khăn tồn tại trường, tình hình địa phương nơi trường tham gia thực tập ... nhà tình nghĩa 4.3 Về trường THCS Đoàn Thị Điểm : Trường THCS Đoàn Thị Điểm số 56 Ngô Quyền, nằm địa bàn phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ Trường THCS Đoàn Thị Điểm có bước phát triển ... khu vực xung quanh trường phạm vi trường học Qua ngày đầu đợt thực tập phạm tìm hiểu điều địa phương công tác chủ nhiệm thông qua báo cáo địa phương, BGH nhà trường báo cáo công tác chủ nhiệm...
 • 13
 • 1,773
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: kế hoạch thực tập sư phạm của sinh viênkế hoạch thực tập sư phạm 2010mẫu kế hoạch thực tập sư phạmlập kế hoạch thực tập sư phạmkế hoạch thực tập sư phạm thptkế hoạch thực tập sư phạm thcskế hoạch thực tập sư phạm cá nhânkế hoạch thực tập sư phạm tiểu họckế hoạch thực tập sư phạm mầm nonbao cao ke hoach thuc tap su pham mam nonbài thu hoạch thực tập sư phạmbài thu hoạch thực tập sư phạm mầm nonkế hoạch kiến tập sư phạm mầm nonbài thu hoạch thực tập sư phạm tiểu họcbài viết thu hoạch thực tập sư phạm mầm nonmarketing và sự phát triển các làng nghề thủ công mĩ nghệ khu vực hà nộinghiên cứu cơ sở hình thành khung giá đất, thực trạng việc áp dụng khung giá đất ở thành phố kon tum – tỉnh kon tumnghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành về sức khỏe vị thành niên và một số yếu tố liên quan của học sinh thpt ở quận ninh kiều thành phố cần thơ năm 2016nghiên cứu là xuất khẩu hồ tiêungười đàn bà và con chó nhỏ chekhov văn học ngaso sánh vitamin tổng hợp tự nhiên và tổng hợpskkn Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Mĩ thuật ở tiểu học theo định hướng phát triển năng lựcDesign, simulation, fabrication and performance analysis of a piezoresistive micro accelerometerquản lý nhà nước về kinh tếquy trình công nghệ sản xuất shorteninggiáo án khoa học lớp 5 học kỳ 1tiểu luận chiến lược giá quốc tếSử dụng hợp đồng phái sinh để phòng vệ rủi ro tỷ giá hối đoáiThất thoát – lãng phí trong ĐTXDCB và những biểu hiện cụ thểPhát biểu của bí thư thị ủy, nhân kỷ niệm thành lập trường hoàng maiThị trường thương phiếu việt nam – thực trạng và giải phápthực tiễn và biện pháp thúc đẩy hoạt động marketing mix tại tổng công ty cà phê việt namthực tiễn và biện pháp thúc đẩy marketing mix tại công ty kính viglacera đáp cầuThực trạng công ty bảo hiểm tại việt namthực trạng hoạt động của trung tâm giao dịch cà phê buôn ma thuột (bcec) và những thách thức đối với sở giao dịch cà phê và hàng hóa buôn ma thuột (bcce)