Hội thi sáng tạo kĩ thuật lần III tỉnh Bắc Kạn năm 20142015

Tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước, lần thứ nhất năm 2010-2011

Tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước, lần thứ nhất năm 2010-2011
... hiQn A Cdp tinh 'fi6n l d0 thli gian a) T0 chirc lEphAtdQng c tinh: thangl1/?010 b) Thbi han gui cdc sanph d On g i y 1 n ,r r A thi cAptoiui , gidi ph6p dp thi v€ tinh: tu ngiy 3011112010 ... cl$ngir6a,xfiy ilgng, giaothOng vfln tdi; - VAt IiQu,hoa chft, nErrg ng; lus - N0ng lAm ngu nghiQp, nguydn rn0i tnrbng; vd tdi - Y dugc; - Ci6o d\rc,ddo tao: - Ciri cSchthrl tuc h chinh vrr.Th$ Hoithi re ngdy ... rcnd0 thtii gi.en a) T'0chii'clE pharddrrgc;ryh'y0n, thi: rhii'g r2i20i0 h{fri h*yt', trri xaT chr-rn dia phu*ng d€ ph6t cr0ng nrrit fl&i thi TS chuc thrrchien ,, til i I,ii iii;.:ii,.'r"-r;irlii'iiit,,ii.,i...
 • 7
 • 177
 • 0

Bản mô tả giải pháp dự thi hội thi sáng tạo kỹ thuật bình dương

Bản mô tả giải pháp dự thi hội thi sáng tạo kỹ thuật bình dương
... tả giải pháp dự thi: a Nguyên lý giải pháp: (Giải pháp chế tạo dựa nguyên lý nào, yếu tố tác động đến giải pháp) ... Đánh giá giải pháp: a Tính tính sáng tạo: • Điểm mới: (trình bày điểm giải pháp tạo ra) • Điểm sáng tạo: (trình bày điểm sáng tạo giải pháp) • Đánh giá:(đánh dấu vào ô ... sơ đồ diễn giải đính kèm, hình, sản phẩm chế thử tài liệu có liên quan khác) Bao gồm: b1 tả giải pháp, thuyết minh tính mới: tả ngắn gọn đầy đủ rõ ràng toàn nội dung giải pháp; đặc biệt,...
 • 6
 • 363
 • 1

BÁO CÁO CÔNG TÁC TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT CHO HỌC SINH TRUNG HỌC – INTEL ISEF

BÁO CÁO CÔNG TÁC TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT CHO HỌC SINH TRUNG HỌC – INTEL ISEF
...  Công tác tổ chức Hội thi sáng tạo KHKT cho học sinh Trung học năm qua  Phương hướng tổ chức nghiên cứu KHKT cho học sinh Trung học thời gian tới  Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo KHKT cho ... dưỡng cho GV, HS phương pháp NCKH • Phối hợp với Vifotec, Intel tổ chức hội liên quan tổ chức tốt công tác NCKH cho HS Trung học PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG • Tổ chức tốt Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật ... BTC Intel ISEF quốc tế duyệt 5/2012: Chọn đề tài tham dự Intel ISEF Hoa Kỳ HỘI THI INTEL ISEF Ở CÁC CẤP Hội thi đơn vị trường Hội thi thành viên Intel ISEF Hội thi sở Tỉnh Hội thi Quốc gia Intel...
 • 33
 • 637
 • 0

Giải pháp dự thi sáng tạo kỹ thuật thành phố năm 2003

Giải pháp dự thi sáng tạo kỹ thuật thành phố năm 2003
... 242 Trần Phú, Q.5 ĐT: 8358999 Công ty TNHH sản xuất thương mại Đại Thành Phát Trường kỹ thuật công nghệ Hùng Vương Trường kỹ thuật công nghệ Hùng Vương A/2 Đinh Bộ Lĩnh, Q.Bình Thạnh ĐT: 5110143 ... môi thủy văn phía Nam Minh Khai, Q.1 trường giải pháp chống ngập ĐT: 8224894 úng Tp.HCM Nghiên cứu thíât kế, chế tạo thi t bị xử Ô.Lê Việt Công ty chế tạo máy 84/45 Lý Chiêu lý chất thải sở chế ... Hoàn thi n quy trình công nghệ thi t Ô.Lê Đức Trung bị sản xuất thức ăn nuôi tôm sú quy mô nông hộ cụm gia đình phục vụ chương trình nuôi thủy sản Cần Giờ Nhà Bè 62 Nghiên cứu thi t kế, chế tạo thi t...
 • 10
 • 505
 • 3

Các giải pháp dự thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố 2007

Các giải pháp dự thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố 2007
... Ngân, Q.Thủ Đức động lực học kết cấu Hùng kỹ thuật ĐT: 0902547955 cầu dây văng (Khoa Xây phương pháp phần tử dựng – hữu hạn học ứng dụng) 10 Giải pháp cải tạo chỉnh ThS Nguyễn Tấn trang khu trung ... 9731565 25 Tự thi t kế máy chế tạo KS Đặng Công 1438G TL10, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân 305B CC Mỹ Thuận, An Dương, P.16, Q.8 ĐT: 2606424 cuộn rời Hộ ĐT: 0989001618 26 Tự thi t kế chế tạo Ô Huỳnh thi t bị ... Hoàng bioga Lang 20 Nghiên cứu, thi t kế ThS Huỳnh Lê Trung tâm 244 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3 chế tạo robothàn ứng Minh thi t kế chế ĐT: 9326299 dụng, hàn đường tạo thi t bị 2414696 ghép mí ngành...
 • 19
 • 515
 • 0

Hội thi Sáng tạo TBDH năm 2010-2011

Hội thi Sáng tạo TBDH năm 2010-2011
... Số lượng TBDH tự làm dự thi: a) Phòng Giáo dục- Đào tạo: +Mầm non: không 15 (mười lăm) TBDH tự làm dự thi +Tiểu học:không 20 (hai mươi) TBDH tự làm dự thi +Trung học sở: không 10 (mười) TBDH tự ... lần Hội thi ứng dụng công nghệ thông tin mà chưa có cải tiến, bổ sung chức không tham gia hội thi * Bản thuyết minh chi tiết cần trình bày theo mẫu viết Sáng kiến kinh nghiệm để đạt giải, Hội ... làm dự thi cho môn học b) Trường THPT, trung tâm GDTX: không 10 (mười )TBDH tự làm dự thi cho môn học c) Trường Trẻ em khuyết tật An Giang: không 10 (mười )TBDH tự làm dự thi Danh sách TBDH tự...
 • 9
 • 186
 • 0

Thế lệ hôi thi sáng tạo

Thế lệ hôi thi sáng tạo
... lệ Hội thi; xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi; Quyết định thành lập ban thư ký, ban giám khảo Hội thi; ban hành quy chế chấm giải Dựa Thể lệ Hội thi, BTC điều hành, triển khai công việc hội thi ... thư ký Hội thi không tham dự thi Điều Điều kiện giải pháp dự thi tiêu chuẩn đánh giá 6.1 Điều kiện giải pháp dự thi - Các công trình chưa tham dự Hội thi STKT tỉnh Thái Nguyên Hội thi STKT toàn ... Hội thi cấp tỉnh BTC cấp ngành có trách nhiệm xếp công trình dự thi đủ tiêu chuẩn (theo quy định điều Thể lệ) để đề nghị tham gia Hội thi cấp tỉnh 13.2 Hội thi cấp tỉnh: - Ban tổ chức Hội thi...
 • 7
 • 307
 • 0

Sáng tạo thuật 2011 - Trần Hà Nam pps

Sáng tạo kĩ thuật 2011 - Trần Hà Nam pps
... tính có sẵn blog cho dạy học E-learning Tính blog: - Tạo môi trường tương tác - Tạo môi trường nghiên cứu chuyên sâu - Tạo môi trường trực quan - Tạo hứng thú học tập Mục tiêu hướng tới thân xây ... trang theo yêu cầu sử dụng Để tạo blog theo yêu cầu dạy - học Ngữ Văn, bước tạo chọn lựa khối chương trình (module) phù hợp Tại blog chính, hình thành nhóm sau: - Thành viên đóng góp cho blog: ... cho thành viên lựa chọn - Thành viên đăng ký: Thông báo đăng cập nhật blog cho thành viên có nhu cầu theo dõi thường xuyên - Chuyên mục: Sắp xếp đăng theo chuyên mục (nhãn) để dễ tra cứu - Danh...
 • 26
 • 204
 • 0

học viện văn hóa nghệ thuật dân tộc việt bắc, thị trấn chợ rã, huyện ba bể, tỉnh bắc kạn

học viện văn hóa nghệ thuật dân tộc việt bắc, thị trấn chợ rã, huyện ba bể, tỉnh bắc kạn
... 4.859.4 km2 Dân số: 298.700 người Tỉnh Bắc Kạn thị huyện gồm: Thị Bắc Kạn; huyện Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nặm Dân tộc: Tày, Kinh, H’Mông, Dao… Bắc Kạn tỉnh ... lập Học viện văn hóa nghệ thuật dân tộc Việt Bắc yêu cầu cấp thiết khu vực dân tộc miền núi phía Bắc, phù hợp với chủ trương Đảng Nhà nước phát triển văn hóa nước nói chung phát triển kinh tế văn ... dựng Học viện văn hóa nghệ thuật dân tộc Việt Bắc cần thiết Đây lí em lựa chọn đề tài II Nội dung 2.1 Tổng thể 2.1.1 Vị trí ranh giới - Vị trí công trình nằm trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể,...
 • 15
 • 136
 • 0

Biện pháp tổ chức thi công gói thầu số 28 dự án cải tạo nâng cấp QL3B thuộc tỉnh Bắc kan

Biện pháp tổ chức thi công gói thầu số 28 dự án cải tạo nâng cấp QL3B thuộc tỉnh Bắc kan
... hành thi công đại trà Thi t bị dùng để thi công thí điểm: Tên thi t bị Công suất Tổng số 45 Nhà thầu: Công ty Xây dựng 472 Tổng Công ty XD Trờng Sơn - Bộ Quốc phòng Biện pháp TCTC Gói thầu số 28 ... loại, thi công không đảm bảo chất lợng gây h hỏng, gây ô nhiễm môi trờng hành vi khác gây thi t hại phần IiI- Biện pháp tổ chức thi công I- Biện pháp tổ chức thi công tổng thể Tổ chức lực lợng thi ... địa phận tỉnh Bắc Kạn, Km0+00-Km66+600) II Biện pháp thi công chi tiết A Các để lập biện pháp thi công: - Biện pháp thi công đợc lập sở sau: + Các Hồ sơ, vẽ thi t kế Công ty CPTV xây dựng Bắc Kạn...
 • 94
 • 409
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Bao cao thuong nien | Bao cao cua Hoi dong quan tri nam 2011PP H N TR NG BA DA H NG TH TTIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Bao cao quan tri | Bao cao quan tri 6 thang nam 2017 []TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | Bien Ban va Nghi Quyet Dai hoi dong co dong thuong nien nam 2017 []TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | Bien Ban va Nghi Quyet Dai hoi dong co dong thuong nien nam 2017 []TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | Nghi quyet HDQT so 03; 04; 05 nam 2017 [] NQ04 HĐQT2017ch v n b n ngh lu nTIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | Nghi quyet HDQT: so 08 v v Thay doi phuong an dau tu tai Da Nang []20170727 BCTC CtyMe Q2 2017TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Thong bao | Thong bao thuc hien quyen: Tra co tuc dot 2 nam 2016 (ty le 10% bang co phieu) []TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Thong bao | Cac khoan vay tu ngay 12 06 2017 den ngay 30 07 2017 []TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Thong bao | Co cau co dong TLH chot ngay 14 07 2017 []TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Thong bao | Thong bao phat hanh co phieu tra co tucTIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Thong bao | Quyet dinh thanh lap Van phong dai dien tai TPHCM [] 20171009 TL VPĐDTIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Tai lieu dai hoi co dong nam 2016 | To trinh ve viec lua chon cong ty kiem toan cho nam tai chinh 2016don de nghi xac nhantb tamngung bkpay khtc10. ban cam ket 23.ck tncnhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anWU9jOU9GRnFMbkETh c tr ng ho t ng ti u th s n ph m tr n th tr ng n i a c a c ng ty May Th ng Long