Đánh giá hiện trạng môi trường ngành công nghiệp giấy và đề xuất giải pháp khắc phục ô nhiễm

Đánh giá hiện trạng môi trường nghành công nghiệp giấy đề xuất giải pháp khắc phục ô nhiễm

Đánh giá hiện trạng môi trường nghành công nghiệp giấy và đề xuất giải pháp khắc phục ô nhiễm
... trng xung quanh ụ nhim t ngun nc thi x lý khụng t yờu cu Hiện nhà máy sản xuất giấy từ nguyên liệu thô khu liên hợp sản xuất Ti cụng ty giấy Bãi Bằng bao gồm: Bng 2.2: Cỏc phõn xng thuc cụng ty ... ng th cụng Tuy nhiờn mi nhúm thit b, mc th cụng ca tng xớ nghip cú khỏc 2.1.2 Theo ph-ơng pháp công nghệ - Cn c vo hoỏ cht s dng nu bt giy: Chia thnh nhúm phng phỏp nu: Phng phỏp axit: Phng ... phỏp sn xut bt hoỏ nhit c (CTMP) phng phỏp ny chuyn i t phng phỏp bt c nhit 2.1.3 Theo quy mô sản xuất Quy mụ ca cỏc c s sn xut bt v giy Vit Nam rt nh so vi khu vc ụng Nam , Chõu v th gii Quy...
 • 53
 • 138
 • 1

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI LÀNG NGHỀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI LÀNG NGHỀ DIỆT NHUỘM TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI LÀNG NGHỀ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI LÀNG NGHỀ DIỆT NHUỘM TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
... nhuộm địa bàn quận Đông, thành phố Nội Nội dung chuyên đề: - Nêu trạng môi trường nước thải làng nghề dệt nhuộm địa bàn quận Đông, thành phố Nội - Đánh gia trạng môi trường nước thải ... thải làng nghề dệt nhuộm địa bàn quận Đông, thành phố Nội - Đánh giá tác động môi trường nước thải làng nghề dệt nhuộm địa bàn quận Đông, thành phố Nội - Đề xuất biện pháp quản lý, ... nhuộm địa bàn quận Đông, thành phố Nội hoàn thành tiến độ, nêu trạng môi trường nước thải làng nghề dệt nhuộm địa bàn quận Đông từ đánh giá trạng môi trường nước thải đề xuất biện pháp...
 • 32
 • 370
 • 1

khảo sát đánh giá hiện trạng môi trường vệ sinh nông thôn đề xuất các biện pháp cải thiện điều kiện môi trường cho vùng nông thôn huyện cần giuộc, tỉnh long an

khảo sát đánh giá hiện trạng môi trường vệ sinh nông thôn và đề xuất các biện pháp cải thiện điều kiện môi trường cho vùng nông thôn huyện cần giuộc, tỉnh long an
... mơi trường Tên đề tài: Khảo sát đánh giá trạng mơi trường vệ sinh nơng thơn đề xuất biện pháp cải thiện điều kiện vệ sinh mơi trường cho vùng nơng thơn huyện Cần Giuộc tỉnh Long An Các liệu ban ... đề xuất biện pháp cải thiện điều kiện mơi trường cho vùng nơng thơn huyện Cần Giuộc tỉnh Long An Đồ án tốt nghiệp Mục đích đề tài Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường nông thôn huyện nâng cao ... Chương 4: Đề xuất biện pháp cải thiện điều kiện vệ sinh mơi trường cho vùng nơng thơn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Kết luận kiến nghị Đồ án tốt nghiệp CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MƠI TRƯỜNG VÀ VỆ SINH...
 • 102
 • 800
 • 2

Khóa luận: Đánh giá hiện trạng môi trường bãi rác Nam Sơn đề xuất một số giải pháp khắc phục

Khóa luận: Đánh giá hiện trạng môi trường bãi rác Nam Sơn và đề xuất một số giải pháp khắc phục
... lượng môi trường cần thiết để tìm nguyên nhân yếu tìm giải pháp khắc phục Xuất phát từ lý tác giả thực đề tài Đánh giá trạng môi trường bãi rác Nam Sơn đề xuất số giải pháp khắc phục Mục tiêu đề ... tài Đề tài nghiên cứu, tìm hiểu với mục tiêu sau:  Đánh giá trạng hệ thống quản lý chất thải bãi rác Nam Sơn Đánh giá trạng môi trường bãi rác Nam Sơn Hiện trạng môi trường bãi rác Hiện trạng ... thải môi trường bãi rác Nam Sơn, cần thiết phải có 30 biện pháp hành động kịp thời muốn bãi rác Nam Sơn trở thành bãi chôn lấp chất thải hợp vệ sinh đại Việt Nam 3.2 Đánh giá trạng môi trường...
 • 62
 • 1,830
 • 14

luận văn đánh giá thực trạng, diễn biến môi trường nước vịnh cửa lục đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm

luận văn đánh giá thực trạng, diễn biến môi trường nước vịnh cửa lục và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm
... bền vững thực cần thiết Mục tiêu đề tài - Đánh giá thực trạng môi trường nước vịnh Cửa Lục - Phân tích diễn biến ô nhiễm môi trường nước đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước Phạm ... kinh tế diễn vịnh Những điều phân tích ban đầu để tác giả lựa chọn đề tài Luận văn với tiêu đề Đánh giá thực trạng, diễn biến môi trường nước vịnh Cửa Lục đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm ... TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG VŨ THỊ THU HẰNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG, DIỄN BIẾN MÔI TRƢỜNG NƢỚC VỊNH CỬA LỤC VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC MÔI TRƢỜNG...
 • 104
 • 346
 • 1

Đánh giá hiện trạng sử dụng nước cấp sinh hoạt đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nước cấp sinh hoạt tại 5 nhà máy nước huyện diễn châu, tỉnh nghệ an

Đánh giá hiện trạng sử dụng nước cấp sinh hoạt và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nước cấp sinh hoạt tại 5 nhà máy nước huyện diễn châu, tỉnh nghệ an
... - Đánh giá tình hình sử dụng nước cấp sinh hoạt nhà máy nước huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng cấp nước sinh hoạt huyện Diễn Châu ,tỉnh Nghệ An Yêu cầu đề ... Thành, đề tài: Đánh giá trạng sử dụng nước cấp sinh hoạt đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng nước cấp sinh hoạt Nhà máy nước huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An thực góp phần làm rõ trạng sử dụng nước ... Thực trạng cấp nước sinh hoạt vấn đề liên quan huyện Diễn Châu - Phạm vi nghiên cứu : Nhà máy nước huyện Diễn Châu: Nhà máy nước Diễn Nguyên, Nhà máy nước Diễn Đồng, Nhà máy nước Diễn Thái Nhà máy...
 • 74
 • 153
 • 1

đánh giá hiện trạng hệ sinh thái đất ngập nước đề xuất giải pháp bảo vệ các vùng sinh thái dễ bị tổn thương tại tỉnh bắc giang

đánh giá hiện trạng hệ sinh thái đất ngập nước và đề xuất giải pháp bảo vệ các vùng sinh thái dễ bị tổn thương tại tỉnh bắc giang
... cứu đề tài Đánh giá trạng hệ sinh thái đất ngập nước đề xuất giải pháp bảo vệ vùng sinh thái dễ bị tổn thương tỉnh Bắc Giang Mục đích nghiên cứu - Thống kê hồ chứa địa bàn tỉnh - Đánh giá trạng ... ngập nước 57 3.5 Hiện trạng quản lý bảo tồn vùng đất ngập nước 59 3.6 Đề xuất giải pháp bảo vệ vùng sinh thái đất ngập nước địa bàn tỉnh 61 3.6.1 Giải pháp kỹ thuật 61 3.6.2 Giải ... phiêu sinh, phiêu sinh động vật số hồ, hồ chứa; - Hiện trạng quản lý đất ngập nước địa bàn tỉnh; - Hiện trạng khai thác áp lực tới hệ sinh thái đất ngập nước - Tìm giải pháp bảo vệ hệ sinh thái đất...
 • 128
 • 561
 • 1

đánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp Bình Chiểu

đánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp Bình Chiểu
... g xu t kh u, ch bi n th c ph m Khu trung tõm (khu d ch v ) n m phỏi ụng nam k c n h i u hũa n c th i sau x lý, g m cú: - Khu nh hnh chỏnh i u hnh qu n lý KCN - Khu ph c v cụng c ng: + C a hng ... Cụng ty c ph n giỏm nh VINACONTRO Ghi chỳ: - KK1 : Khu v c c ng ng Bỡnh Chi u - KK2 : khu v c c ng t nh l 43 - KK3: khu v c ng B ng s - KK4: khu v c ng B ng s - QCVN 05 : 2009/BTNMT: quy ... c ma ch y qua Ch t l ng n c ma tựy thu c vo ch t l ng khớ quy n v mụi tr ng c a khu v c L ng ma t i khu v c t i khu v c Th c kho ng 1098 mm/ nm, l ng ma l n nh t hng nm l 2718 mm S l ng ngy ma...
 • 87
 • 1,311
 • 9

Khảo Sát, Đánh Giá Hiện Trạng Môi Trường khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Khảo Sát, Đánh Giá Hiện Trạng Môi Trường khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh
... - - - - 0,081 Đồng mg/l 0,05 - - - - 1,62 Kẽm mg/l 0,44 - - - - 2,43 Chì mg/l 0,001 - - - - 0,405 Tổng Phosho Trang 35 Khảo Sát, Đánh Giá Hiện Trạng Môi Trường KCN Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân - TP ... Vĩnh Lộc đồ Việt Nam Trang Khảo Sát, Đánh Giá Hiện Trạng Môi Trường KCN Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh Hình 1.2 Bản đồ khu công nghiệp Vĩnh Lộc Trang Khảo Sát, Đánh Giá Hiện Trạng Môi ... cáo giám sát môi trường KCN Vĩnh Lộc (năm 2009) Trang 28 Khảo Sát, Đánh Giá Hiện Trạng Môi Trường KCN Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh Chương 2: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP...
 • 64
 • 874
 • 4

đánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp trảng bàng - tây ninh đề xuất biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý

đánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp trảng bàng - tây ninh và đề xuất biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý
... chất thải rắn - Hiện trạng quản môi trường Khu Công Nghiệp Trảng Bàng Tây Ninh - Đề xuất biện pháp nhằm tăng cường công tác quản Kết tối thiểu phải có: 1) Đánh giá trạng môi trường không ... môi trường Tên đề tài : Đánh giá trạng ô nhiễm môi trường Khu Công Nghiệp Trảng Bàng Tây Ninh đề xuất số biện pháp nhằm tăng cường công tác quản Các liệu ban đầu : - Báo cáo đánh giá tác động ... thải, trạng thu gom chát thải rắn, chất thải nguy hại, trạng quản môi trường khu công nghiệp Trảng Bàng Tây Ninh 2) Đề biện pháp nhằm tăng cường công tác quản môi trường cho khu công nghiệp...
 • 88
 • 387
 • 2

khóa luận tốt nghiệp đánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp bình chiểu quận thủ đức thành phố hồ chí minh đề xuất hướng quy hoạch phát triển hợp lý đến năm 2015

khóa luận tốt nghiệp đánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp bình chiểu quận thủ đức thành phố hồ chí minh và đề xuất hướng quy hoạch phát triển hợp lý đến năm 2015
... g xu t kh u, ch bi n th c ph m Khu trung tõm (khu d ch v ) n m phỏi ụng nam k c n h i u hũa n c th i sau x lý, g m cú: - Khu nh hnh chỏnh i u hnh qu n KCN - Khu ph c v cụng c ng: + C a hng ... phỏt tri n n nm 2015 M c tiờu c a ti xu t phỏt t m c tiờu chung c a quy ho ch mụi tr ng tng c ng hi u qu cho vi c qu n mụi tr ng nh m m b o phỏt tri n b n v ng khu v c quy ho ch, nờn m ... phỏt tri n h p n nm 2015 Hỡnh 1.1 Khu cụng nghi p Bỡnh Chi u qu n Th c TP.HCM 1.1 KHI QUT V I U KI N T NHIấN 1.1.1 V TR Khu cụng nghi p n m cỏch trung tõm thnh ph H Chớ Minh 12km v phớa...
 • 87
 • 536
 • 2

Đánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp Nomura, Hải Phòng

Đánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp Nomura, Hải Phòng
... thân ̉ thiện môi trường Xuất phát từ lý trên, tiến hành nghiên cứu đề tài Đánh giá trạng môi trường Khu công nghiệp Nomura -Hải Phòng Nghiên cứu đánh giá trạng môi trường KCN Nomura -Hải Phòng ... Đối với khu công nghiệp, khái niệm khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp thân thiện môi trường, khu công nghiệp hài hoà an sinh xã hội môi trường xuất ứng dụng thực tế Tuy khu công nghiệp ... nguyên môi trường Hải Phòng theo dõi, hướng dẫn Công ty phát triển khu công nghiệp Nomura Hải Phòng doanh nghiệp thứ cấp hoạt động khu công nghiệp công tác bảo vệ môi trường (lập hồ sơ môi trường, ...
 • 83
 • 782
 • 3

Đánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp đồng văn i duy tiên hà nam

Đánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp đồng văn i duy tiên hà nam
... ð ng Văn I t i huy n, Duy Tiên, Nam M c ñích - ðánh giá th c tr ng m i trư ng qu n lý m i trư ng t i KCN ð ng Văn I - ð xu t bi n pháp nâng cao hi u qu qu n lý m i trư ng Khu công nghi p ð ... ñánh giá ñúng v ch t lư ng m i trư ng ñ t ñó ñưa gi i pháp qu n lý m i trư ng phù h p có hi u qu r t c n thi t T th c t ti n hành th c hi n ñ t i: “ ðánh giá hi n tr ng m i trư ng Khu công nghi ... chân thành c m ơn Trung tâm Quan tr c Phân tích t i nguyên M i trư ng Nam, Ban qu n lý khu công nghi p t nh Nam, Chi c c b o v m i trư ng Nam ñã t o m i i u ki n giúp ñ , cung c p s li...
 • 101
 • 309
 • 3

Đánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp tiên sơn tỉnh bắc ninh

Đánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp tiên sơn tỉnh bắc ninh
... lý môi trường khu công nghiệp 1.2.2 Yêu cầu nghiên cứu - Tìm hiểu khái quát hoạt động khu công nghiệp Tiên Sơn - Đánh giá thực trạng quản lý môi trường khu công nghiệp - Đánh giá thực trạng môi ... tầng Khu công nghiệp Tiên Sơn Bên cạnh lợi ích đạt việc xây dựng khu công nghiệp gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường tự nhiên Chính chọn đề tài: Đánh giá trạng môi trường khu công nghiệp Tiên ... trường khu công nghiệp Tiên Sơn tỉnh Bắc Ninh 1.2 Mục đích yêu cầu nghiên cứu 1.2.1 Mục đích nghiên cứu Đánh giá thực trạng môi trường khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh, từ đề xuất số giải...
 • 117
 • 663
 • 6

Đánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp song khê nội hoàng tỉnh bắc giang đề xuất một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm quản lý môi trường

Đánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp song khê nội hoàng tỉnh bắc giang và đề xuất một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm quản lý môi trường
... cỏc khu ch c nng g m: khu thu phớ thu quan, khu b o thu , khu ch xu t (KCX), khu cụng nghi p (KCN), khu gi i trớ, khu du l ch, khu ủụ th , khu dõn c, khu hnh chớnh v cỏc khu ch c nng khỏc phự ... ủi m khu cụng nghi p Song Khờ N i Hong 3.1.1 V trớ ủ a Khu Cụng nghi p Song Khờ - N i Hong cú quy mụ 90,6 ha, thu c ủ a bn hai xó Song Khờ v N i Hong, huy n Yờn Dng, t nh B c Giang Khu cụng ... Cụng tỏc qu n mụi tr ng t i KCN Song Khờ N i Hong 59 3.4 Nh ng v n ủ t n t i cụng tỏc qu n mụi tr ng KCN Song Khờ N i Hong 61 3.5 M t s gi i phỏp qu n mụi tr ng t i KCN Song Khờ - N...
 • 80
 • 331
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khóa luận tốt nghiệp đánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp bình chiểu quận thủ đức thành phố hồ chí minh và đề xuất hướng quy hoạch phát triển hợp lý đến năm 2015đánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp trảng bàng tây ninh và đề xuất biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lýđánh giá hiện trạng xử lý chất thải chăn nuôi lợn và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường của một số trang trại tại các huyện phía nam tỉnh thái nguyênđánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường không khí do hoạt động khai thác và vận chuyển than của mỏ mạo khê và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm khóa luận tốt nghiệp đánh giá hiện trạng môi trường không khí và đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm không khí thị xã đồng xoài tỉnh bình phước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020slide thực trạng và một số giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường ở thị trấn hương khê huyện hương khê tỉnh hà tĩnhkhảo sát hiện trạng xử lý nước thải tại các bệnh viện trên địa bàn tphcm và đề xuất giải pháp khắc phụchiện trạng cấp nước tại một số khu vực ngoại thành tphcm và đề xuất giải pháp khắc phụcđánh giá hiện trạng môi trường khu vực công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phân đạm và hóa chất hà bắcđánh giá hiện trạng môi trường công ty cô phần giấy hoàng văn thụ thiết kế hệ thống xử lý nước thải và đề xuất định hướng cải tạo hệ thống xử lý nước thải hiện có của công tyđánh giá hiện trạng môi trường kcn trảng bàng tây ninh và đề xuất biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lýđánh giá hiện trạng môi trường nước sông cầu đoạn từ sơn cẩm đến công ty cổ phần gang thép thái nguyên tp thái nguyên tỉnh thái nguyênđánh giá hiện trạng môi trườngđánh giá hiện trạng môi trường không khíđánh giá hiện trạng môi trường nướcBài 16. ADN và bản chất của genBài 51. Cơ quan phân tích thính giácBài 17. Bài luyện tập 3Tiết 9. Bình thông nhau - Máy nén thuỷ lựcngọc soạn - chuyên đề TENSESUnit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting startedUnit 6. CompetitionsỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NEO ĐẤT ĐỂ XỬ LÝỔN ĐỊNH TALUY NỀN ĐÀO SÂUbáo cáo khảo sát công trình: Kè chống xói lở Km 295+870, Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnNeoweb Cellular Confinement SystemUnit 4. Learning a foreign languagechương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VSATTP NĂM 2014thực trạng bạo lực học đường ở học sinh và các yếu tố liên quanUnit 5. Study habitsKE HOACH NGHIEN CUUPPCT môn KHTN HUNGVUONG 20172018PPCT KHTN6 2017 2018CHUYÊN ĐỀ 1: ÔN LUYỆN VẬT LÍ 12 THI THPT QUỐC GIAUnit 4. Big or small?