Đồ án xây dựng thi công công trình địa chính

Đồ án: Xây dựng thi công công trình địa chính

Đồ án: Xây dựng thi công công trình địa chính
... trực tiếp thực địa vẽ máy tính điện tử áp dụng công nghệ số 3.4 Bản đồ địa gốc gọi tắt đồ gốc; đồ địa theo đơn vị hành xã, thị trấn gọi đồ địa 3.5 Số đồ địa trùng với số đồ gốc; công trình hình tuyến ... cho công trình Đo đạc đồ, lập hồ sơ địa Kinh phí xây dựng lưới địa chính: đồng Tổng: 87,759,879 Sinh viên: Mai Văn Thịnh 40 Kinh phí đo đạc đồ địa chính: đồng Tổng:127,482,809 Kinh phí khác: đồng ... biên đồ địa khác thời gian đo vẽ, thành lập đồ: công trình đo vẽ, thành lập đồ địa tiếp giáp với khu vực có đồ địa sau biên tập đồ địa theo đơn vị hành phải tiếp biên với khu vực có đồ địa Nếu...
 • 45
 • 458
 • 2

Đồ án xây dựng - thi công phần ngầm

Đồ án xây dựng - thi công phần ngầm
... đồ án tốt ngiệp k48 chơng i : phần thi công thi công phần ngầm I thi công cọc khoan nhồi: I.1 Đánh giá điều kiện địa chất công trình: Theo báo cáo kết khảo sát ĐCCT, ta thấy đất công trình ... trình thi công thay mũi khoan để vợt qua chớng ngại - ảnh hởng đến công trình xung quanh *Nhợc điểm: - Thi t bị thi công đòi hỏi phải đồng - Giá thành thi công cao - Đòi hỏi cán bộ, công nhân ... lợng nhân công máy thi công nh sau: - 33 công nhân - 01 máy khoan tạo lỗ - 01 cần cẩu 40Tấn - 01 máy cắt, uốn thép Nguyễn hữu huyến 5745.48 lớp 48xd1 129 đồ án tốt ngiệp k48 phần thi công - 02 máy...
 • 118
 • 1,923
 • 24

do an Xay Dung ( Thi Cong Full 45%)

do an Xay Dung ( Thi Cong Full 45%)
... b.x.(h0 0,5.x) 458437.54 110.90.46,3 .(8 5 0,5.46,3) = = 16,05(cm ) Ra '.(h0 a' ) 2800 .(8 5 5) Fa = Fa< 40,21 cm2 Vậy chọn 532 có Fa = 40,21 cm2 c) Tính với cặp M3 = 42792 (kg); N3 = - 561918 (kg) ... bố trí cốt thép Phơng trình tính toán mômen: ql1 (3 l l1 ) = ( 2M1 + MB1)l2 + ( 2M2 + MB2)l1 12 798,6 x3,54 (3 x5,4 3,54) = ( 2M1 + M1)5,4 + ( 1,2M1 + 0,8M1)3,54 12 23,28 M1 = 10558,2 kgm M1 ... trí cốt thép Phơng trình tính toán mômen: ql1 (3 l l1 ) = ( 2M1 + MB1 )l2 + ( 2M2 + MA2 + MB2)l1 12 678,6 x3,54 (3 x5,4 3,54) = ( 2M1 + M1)5,4 + ( 1,2M1 + 0,8M1 + 12 0,8M1)3,54 26,112 M1 = 8971,7...
 • 62
 • 54
 • 0

bước đầu đánh giá công tác giải phóng mặt bằng (gpmb) phục vụ cho dự án xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật(cshtkt) khu vực hồ tây_ quận tây hồ

bước đầu đánh giá công tác giải phóng mặt bằng (gpmb) phục vụ cho dự án xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật(cshtkt) khu vực hồ tây_ quận tây hồ
... bàn Quận thực nhiều dự án xây dựng mà đặc biệt dự án xây dựng công trình sở hạ tầng kỹ thuật khu vực Hồ Tây Cũng dự án đầu xây dựng khác, với dự án xây dựng công trình sở hạ tầng kỹ thuật khu ... khăn trình thực công tác GPMB phục vụ cho dự án xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật khu vực Hồ Tây em định lựa chọn đề tài "Bước đầu đánh giá công tác giải phóng mặt (GPMB) phục vụ cho dự án xây dựng công ... CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG PHỤC VỤ CHO DỰ ÁN XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH CS HTKT KHU VỰC HỒ TÂY QUẬN TÂY HỒ 2.1 Vài nét Quận Tây Hồ 2.1.1 Điều kiện tự nhiên Quận Tây Hồ 2.1.1.1 Vị trí địa lý Quận...
 • 63
 • 646
 • 0

Quản lý dự án xây dựng các công trình sau khi được cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố hải phòng

Quản lý dự án xây dựng các công trình sau khi được cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố hải phòng
... dung sau: - Quản chất lượng xây dựng công trình - Quản tiến độ xây dựng thi công xây dựng công trình - Quản khối lượng thi công xây dựng công trình - Quản chi phí đầu tư xây dựng trình ... trạng công tác quản dự án công trình xây dựng sau cấp Giấy phép xây dựng ……………………………….…….… …………6 1.2.1 Thực trạng công trình, dự án xây dựng Việt Nam…… ….…… 1.2.2 Thực trạng công trình, dự án xây ... quản lý: Ban quản dự án đầu tƣ xây dựng dự án - CĐT định thành lập BQLDA đầu tư xây dựng dự án để quản thực dự án quy mô nhóm A có công trình xây dựng cấp đặc biệt, dự án áp dụng công nghệ...
 • 75
 • 198
 • 0

Luận văn thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình và dân dụng quản lý dự án xây dựng các công trình sau khi được cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố hải phòng

Luận văn thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình và dân dụng quản lý dự án xây dựng các công trình sau khi được cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố hải phòng
... nhận đề tài Luận văn thạc ngành Kỹ thuật xây dựng công trình khóa (2013-2015) Tên đề tài: "Quản dự án xây dựng công trình sau đƣợc cấp Giấy phép xây dựng địa bàn thành phố Hải Phòng" Trước ... dung sau: - Quản chất lượng xây dựng công trình - Quản tiến độ xây dựng thi công xây dựng công trình Quản khối lượng thi công xây dựng công trình - Quản chi phí đầu tư xây dựng trình ... quản dự án công trình xây dựng sau cấp Giấy phép xây dựng ……………………………….…….… …………6 1.2.1 Thực trạng công trình, dự án xây dựng Việt Nam…… ….…… 1.2.2 Thực trạng công trình, dự án xây dựng Hải Phòng ……………8...
 • 81
 • 509
 • 0

Báo cáo đồ án Xây dựng phần mềm quản lý tài chính cá nhân trên Windows Phone.

Báo cáo đồ án Xây dựng phần mềm quản lý tài chính cá nhân trên Windows Phone.
... Biểu đồ chức quản khoản quỹ 2.3.4 Biểu đồ chức quản đối tác 28 Hình - Biểu đồ chức quản đối tác 2.3.5 Biểu đồ chức quản thu Hình - Biểu đồ chức quản thu 2.3.6 Biểu đồ chức quản ... thu quản khoản thu Quản khoản chi Định nghĩa khoản chi quản Quản khoản quỹ khoản chi Định nghĩa khoản quỹ quản Quản đối tác khoản quỹ Quản đối tác thực giao Quản thu Quản ... Biểu đồ 2.3.1 Biểu đồ chức quản khoản thu Hình - Biểu đồ chức quản khoản thu 2.3.2 Biểu đồ chức quản khoản chi 27 Hình - Biểu đồ chức quản khoản chi 2.3.3 Biểu đồ chức quản khoản...
 • 64
 • 626
 • 6

thẩm định Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính

thẩm định Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính
... hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Đo đạc Bản đồ Việt Nam, Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./...
 • 2
 • 276
 • 0

Đồ án tổ chức thi công nhà công trình 1 tầng được thiết kế với 3 khẩu độ l=18m,l=24m,20 bước cột, khoảng cách giữa các bước cột là 6m, tổn chiều dài 120m, diện tích xây dựng 9360m2

Đồ án tổ chức thi công nhà công trình 1 tầng được thiết kế với 3 khẩu độ l=18m,l=24m,20 bước cột, khoảng cách giữa các bước cột là 6m, tổn chiều dài 120m, diện tích xây dựng 9360m2
... 1. 09 1. 1 Viãn 542 1. 03 Táún 0.2 61 1.02 m 1. 09 1. 1 Táún 0. 435 3 1. 02 m 0.9 21 1 .1 Táún 0 .18 18 1. 02 m 1. 185 1. 1 Viãn 25 1. 03 Táún 0 .38 8 1. 02 m 0. 516 1. 1 m 0. 736 1. 03 Táún 0 .37 1. 02 m 0.4 61 1 .1 Täøng ... 0.896 1. 03 Táún 0 .37 1. 02 m 0.4 61 1 .1 m 0.887 1. 03 Táún 0 .12 9 1. 02 m 0.559 1. 1 m 0. 935 1. 03 Táún 0 .38 85 1. 02 m 0. 516 1. 1 m 0. 736 1. 03 Táún 0.0 91 1.02 m 0.645 1. 1 m 0.8 93 1. 03 Táún 0.296 1. 02 m 1. 09 ... âo: 31 6 2 .34 /8 = 39 5.3m3/ca P 30 00 m3 31 6 2 .34 31 6 2 .34 2767. 03 24 51. 30 23 71. 74 2000 19 76.45 15 81. 16 10 00 15 81. 16 11 85.87 790.58 747. 03 395.29 L A B C D E F G H m I Dỉûa trãn ranh giåïi phán âoản...
 • 44
 • 188
 • 0

Đồ án tổ chức thi công nhà công nghiệp 1 tầng 3 nhịp, mỗi nhịp 24m và có 14 bước cột, mỗi bước cột 6m, mặt bằng công trình xây dựng 72mx84m

Đồ án tổ chức thi công nhà công nghiệp 1 tầng 3 nhịp, mỗi nhịp 24m và có 14 bước cột, mỗi bước cột 6m, mặt bằng công trình xây dựng 72mx84m
... 9 1- 2 1 1 1 1 11 10 .5 10 .5 11 11 5 12 .5 12 .5 13 13 5 10 10 1. 5 1. 5 11 12 11 12 1. 5 1. 5 1 1.5 1. 5 13 13 1. 5 1. 5 14 15 14 15 1. 5 1. 5 1 1.5 1. 5 17 14 .5 14 .5 15 .5 15 .5 16 16 5 16 16 1. 5 1. 5 18 17 .5 ... 2. (16 .1 + + 1) 4.Tênh thåìi gian ca dáy chuưn k thût j\I 1 12 15 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1. 5 1. 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j\I 1 12 15 Ti SVTH: Nguùn Âỉïc Thnh 1 10 2 9.5 3 ... Trang 23 α Täø chỉïc thi cäng Âäư ạn män hc : Loải1 Loải2 Loải3 1, 32 2,2 1, 3 1, 32 1, 1 1. 3 0,92 1, 57 1, 3 1, 5 0,92 1, 04 1, 3 0,97 1, 5 0,89 1, 5 0,97 0,89 0,82 1, 34 1, 15 1 0,82 1, 34 1, 15 2 -3 1 1 1 1 1. 5...
 • 43
 • 248
 • 0

thuyết minh đồ án kỹ thuật thi công công trình nhà ở dh xây dựng đà nẵng

thuyết minh đồ án kỹ thuật thi công công trình nhà ở dh xây dựng đà nẵng
... 00X1A – Khoa XDDD&CN -Trường ĐHBK Đà Nẵng Trang 41 Kỹ Thuật Thi Cơng Đồ Án Mơn Học CẠC CHÈ TIÃU CA PHỈÅNG ẠN THI CÄNG : TT Cạc chè säú Âån vë Säú lỉåüng Thåìi gian thi cäng ngy 103 Sl CN tham gia ... 1,79 1,04 0,38 0,38 Khối lượng Đào 3,27 185,03 74,77 21,28 Đắp 0,12 1,23 SVTH :Huỳnh Vinh - Lớp 00X1A – Khoa XDDD&CN -Trường ĐHBK Đà Nẵng Trang Kỹ Thuật Thi Cơng Đồ Án Mơn Học V5 V6 G2 V7 V8 V9 ... Vinh - Lớp 00X1A – Khoa XDDD&CN -Trường ĐHBK Đà Nẵng Trang Kỹ Thuật Thi Cơng Đồ Án Mơn Học Thãø Têch Âáút Cäng Tạc Trong Mäùi Ä Chia (m ) (Säú liãûu â nhán 100) 2128 286137 382612 7477 600003 751114...
 • 42
 • 185
 • 0

thuyết minh đồ án xây dựng "dự án xây dựng công trình Trường Trung học phổ thông Hương Chữ, Phường Hương Chữ, Thị xã Hương Trà, tỉnh TT Huế "

thuyết minh đồ án xây dựng "dự án xây dựng công trình Trường Trung học phổ thông Hương Chữ, Phường Hương Chữ, Thị xã Hương Trà, tỉnh TT Huế "
... lại, dự án xây dựng cơng trình Trường Trung học phổ thơng Hương Chữ, Phường Hương Chữ, Thị Hương Trà, tỉnh TT Huế đầu tư xây dựng u cầu thiết, tạo điều kiện thuận lợi cơng tác giảng dạy học tập ... thiết trường lớp học tập cho học sinh tỉnh TT Huế Uỷ ban nhân dân tỉnh TT Huế đồng ý phê duyệt chủ trương đầu tư Trường THPT Hương Chữ Việc đầu tư xây dựng Trường THPT Hương Chữ địa bàn tỉnh TT Huế ... TT Huế nhằm xây dựng sở vật chất, tạo điều kiện tốt trường lớp cho em học sinh đồng thời giải tình hình q tải trường THPT tỉnh TT Huế Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng Trường THPT Hương Chữ phải...
 • 220
 • 356
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cau hoi va tra loi do an xay dung thi congthực trạng công tác giải phóng mặt bằng phục vụ cho dự án xây dựng các công trình cs htkt khu vực hồ tây quận tây hồthực trạng công tác gpmb phục vụ cho dự án xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu vực hồ tâyhầu hết các dự án xây dựng các công trình từ nguồn vốn oda đều được điều chỉnh tăng khối lượng sau khi bỏ thầuphương án xây dựng các công trình chính của nhà xưởngđề án xây dựng cơ sở dữ liệu địa chínhquy chuẩn xây dựng các công trình ngầm đô thịđồ án tốt nghiệp xây dựng thi công chínhđồ án tổ chức thi công đại học xây dựngđồ án tổ chức thi công xây dựngđồ án kỹ thuật thi công xây dựngđo an to chuc thi cong xay dung 2 tôđo an to chuc thi cong xay dung dan dungđối với các doanh nghiệp xây dựng các công trình có nguồn vốn đầu tư khác nhau sẽ ảnh hưởng tới tiến độ thi công và có quá trình thanh quyết toán khác nhaumô tả biện pháp khối lượng thi công xây dựng các công trình của dự án1085 2017 Q HHN Quy che quan ly VBCCGiáo án tiếng anh lớp 12Testyourself cGiáo án địa cơ bản lớp 10Giáo án địa lý lớp 10Giáo án địa nâng cao lớp 11Tuần 20. Chú ở bên Bác HồRút gọn thuộc tính trong bảng quyết định theo tiếp cận tập thô mờ (tt)Giai phap doi moi giao ducGiáo án vật lý 10 chuẩn chương 2to gioi thieu chuong trinhGiáo án sinh nâng cao 11Thong bao DATS dot 3 CV1459 25 8 2017TBKQdiemPhucKhaoCH9 2017Giáo án văn lớp 10 tiet 34 den tiet 54Công tác đánh giá thực hiện công việc tại tổng công ty dịch vụ viễn thông vnptvinaphone (LV thạc sĩ)Công tác đánh giá thực hiện công việc tại tổng công ty dịch vụ viễn thông vnptvinaphone (tt)Nghiên cứu mô hình và giải thuật lựa chọn đối tác tiềm năng cho bài toán thương lượng tự động trong hệ đa tác tử (LV thạc sĩ)LichThiLaiTN 11 2014Bài 19. Các thế hệ trong một gia đình