Đồ Án Thiết Kế Máy Tàu Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng

mẫu đồ án tốt nghiệp kỹ sư Đại học bách khoa đà nẵng

mẫu đồ án tốt nghiệp kỹ sư Đại học bách khoa đà nẵng
... CNTT, Đại học Đà Nẵng Khoá 2002-2005 [7] Nguyễn Như Ý Đại từ điển tiếng Việt Nhà Xuất Văn hoá-Thông tin 1999 [8] Trang web : http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc [9] TÓM TẮT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ... đâu (nêu bước thực theo tiến trình phần mềm) So sánh đánh giá kết thực Lập bảng thống kê đánh giá tốt KẾT LUẬN SV so sánh (với tham khảo được) đánh giá kết (mình thực hiện) khả mở rộng (phát triển ... Khánh, Võ Trung Hùng Thiết kế sở liệu đa ngữ ngữ pháp tiếng Việt Tạp chí Khoa học Công nghệ, Số 36+37, 2002, tr19-24 [6] Detmoungkhoum Saly Xây dựng từ điển tin học Lào-Anh-Việ Báo cáo tốt nghiệp...
 • 16
 • 1,691
 • 16

Đồ án chi tiết máy trường đại học bách khoa thành phố Hồ Chí Minh

Đồ án chi tiết máy trường đại học bách khoa thành phố Hồ Chí Minh
... 33 Trường ĐHBK TPHCM SVTH: Trần Đăng Khuê ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY - 2011 GVHD: PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc 34 Trường ĐHBK TPHCM ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY - 2011 Bước Xác định đường kính trục  Moment uốn tổng tiết ... Lộc 29 Trường ĐHBK TPHCM  M  Fa ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY - 2011 dm2 51,12  135, 63  3466, Nmm 2 SVTH: Trần Đăng Khuê GVHD: PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc 30 Trường ĐHBK TPHCM  ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY - 2011 ... Lộc 46 Trường ĐHBK TPHCM ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY - 2011 Phần tám: THIẾT KẾ VỎ HỘP CÁC CHI TIẾT PHỤ I- Thiết kế vỏ hộp giảm tốc: Vỏ hộp giảm tốc có nhiệm vụ đảm bảo vị trí tương đối chi tiết phận máy, ...
 • 52
 • 1,882
 • 8

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG THIẾT KẾ TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGHỀ TĨNH GIA LAI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG THIẾT KẾ TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGHỀ TĨNH GIA LAI
... NGH-TNH GIA LAI Phn kin trỳc PHN I: KIN TRC (20%) NHIM V THIT K: - MT BNG TNG TH - MT BNG CC TNG - MT NG - MT CT V CHI TIT SVTH: H Xuõn Lanh Lp: 08X1LT Trang ỏn tt nghip TRNG O TO NGH-TNH GIA LAI ... TRNG O TO NGH-TNH GIA LAI Phn kin trỳc + Gim thiu ụ nhim khớ thi t cỏc phng tin giao thụng ti bng vic s dng nhiờn liu ỳng vi thit k ca ng c, khụng ch quỏ ti trng quy nh, hn ch dựng xe s dng du ... 0.37% 0.30% 0.44% 0.32% BT H.lng ỏn tt nghip TRNG O TO NGH TNH GIA LAI Lp: 08X1LT Phn kt cu Trang 28 ỏn tt nghip TRNG O TO NGH TNH GIA LAI Phn kt cu BNG TNH CT THẫP SN LO Rb = 8.5 Kớch thc STT S...
 • 166
 • 898
 • 1

Thuyết minh đồ án thiết kế máy tàu

Thuyết minh đồ án thiết kế máy tàu
... Trang 33 Đồ án môn học :Thiết Kế Máy Tàu GVHD:Nguyễn Quang Trung * Bảng thông số kỹ thuật động MAK M43C SVTH:Lưu Trường Giang -11KTTT MSSV:103110240 Trang 34 Đồ án môn học :Thiết Kế Máy Tàu GVHD:Nguyễn ... Trang 18 Đồ án môn học :Thiết Kế Máy Tàu GVHD:Nguyễn Quang Trung 2.2.3 Khai triển đồ thị Pj - V thành Pj -  : Cách khai triển đồ thị giống cách khai triển đồ thị P -V thành P -  giá trị Pj đồ thị ... tiến hành đồ thị (j - s) SVTH:Lưu Trường Giang -11KTTT MSSV:103110240 Trang 17 Đồ án môn học :Thiết Kế Máy Tàu GVHD:Nguyễn Quang Trung Hình 2-4: Đồ thị công P = f(v) _ Đồ thị lực quán tính –Pj...
 • 54
 • 268
 • 2

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÁY GẤP ĐAI THÉP

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÁY GẤP ĐAI THÉP
... hình tạo lực gấp hoàn toàn tự động.Đồng thời máy gấp lúc nhiều sản phẩm Cơ cấu tay gấp Tấm chặn Trụ tỳ Trụ tỳ Phôi gấp Bulông đai ốc hãm Hình 1.2 Kết cấu máy gấp đai thép tay Bàn gấp Đồ án tốt nghiệp ... nhu cầu đai thép ngày nhiều để tạo sản phẩm đai thép với số lợng lớn với suất cao hơn.Nhóm sinh viên chọn để tài Thiết kế máy gấp đai thép Về mặt nguyên lý ,máy gấp giống nh máy gấp tay nhng ... xây dựng đợc biết.Các đai thép đợc tạo hình máy gấp tay lần gấp đợc góc vuông đai thép. Tất nhiên ta gấp nhiều đai lúc để tăng suất.Nhng bị hạn chế bắp Hình 1.1 Kết cấu đai thép ngời có giới hạn.Sau...
 • 106
 • 111
 • 1

Đồ án môn học thủy nông đai học bách khoa đà nẵng

Đồ án môn học thủy nông đai học bách khoa đà nẵng
... cọ trë säú xáúp xè X = 75% v cọ dảng phán phäúi tỉång âäúi báút låüi, nãn chn lm mä hçnh âải biãøu âãø phán phäúi cho nàm thiãút kãú Qua phán bäú dảng phán bäú dng chy ca nàm 1988 quạ âàûc biãût, ... nghiãûp 2.2 DÁN SÄ Ú- LAO ÂÄÜNG V ÂÅÌI SÄÚNG 2.2.1 Dán säú - lao âäüng Theo säú liãûu thäúng kã ca thän Trỉåìng Âënh, vng dỉû ạn cọ dán säú v lao âäüng sau: Bng 2-2: Thän Säú häü Nhán kháøu Häü ... vv nãn âåìi säúng kinh tãú ca nhán dán chè nhåì vo cáy lụa Thu nháûp ca mäùi ngỉåìi dán chè gáưn 37.500 âäưng, våïi mỉïc lỉång thỉûc bçnh qn âáưu ngỉåìi l 300 kg thọc/nàm Nhỉỵng nàm ma vủ tháút...
 • 50
 • 576
 • 3

Phân tích thiết hệ thống thông tin - Quản lý cán bộ giáo viên. Đại học Bách khoa Đà Nẵng

Phân tích thiết kê hệ thống thông tin - Quản lý cán bộ giáo viên. Đại học Bách khoa Đà Nẵng
... theo khoa (Bộ môn) Chức cho phép ta tìm kiếm cán giáo viên theo khoa cán giáo viên giảng dạy 4 .Thống báo cáo a Thống theo độ tuổi Chức thống tuổi giáo viên trường in báo cáo b Thống ... báo cáo Thống theo khoa Thống theo trình độ T .tin in báo cáo T .tin in báo cáo Thống năm công tác Thống đoàn T.T in báo cáo c áo T .tin in báo cáo Thống đảng Chức thống VII Mô hình ... định kỳ Trong công tác quản lý, tuỳ theo yêu cầu công việc, người quản tiến hành công việc cập nhật, xử lý, tìm kiếm, thống III.Chức hệ thống Hệ thống quản cán trường THPT bao gồm chức...
 • 15
 • 686
 • 7

Phân tích thiết hệ thống thông tin - Quản lý kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Đại học Bách khoa Đà Nẵng

Phân tích thiết kê hệ thống thông tin - Quản lý kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Đại học Bách khoa Đà Nẵng
... coi thi ): VŨ HỒNG PHÁT-VĂN TIẾN S - LỚP 06T4 Page QUẢN LÝ KÌ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH 2009 VŨ HỒNG PHÁT-VĂN TIẾN S - LỚP 06T4 Page QUẢN LÝ KÌ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH 2009 c .Quản thi: ... QUẢN LÝ KÌ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH 2009 *Công cụ vẽ,biểu diễn mô hình:Power Designer v 15,Microsoft Access 2007 1.PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG: -Hệ thống quản việc thi cử thi học sinh giỏi cấp ... HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH 2009 3.PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ CHỨC NĂNG: VŨ HỒNG PHÁT-VĂN TIẾN S - LỚP 06T4 Page QUẢN LÝ KÌ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH 2009 4.PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ MẶT DỮ LIỆU: 4.1Xây dựng...
 • 11
 • 394
 • 1

THIẾT TRUNG tâm CHẤT LƯỢNG NÔNG – lâm – THỦY sản VÙNG 2 đại học BÁCH KHOA đà NẴNG

THIẾT kê TRUNG tâm CHẤT LƯỢNG NÔNG – lâm – THỦY sản VÙNG 2  đại học BÁCH KHOA đà NẴNG
... 0.978 2. 12 0 .28 % 20 6 20 0 21 7 20 0 84 80 106 100 27 7 20 0 410 20 0 26 5 20 0 377 20 0 26 2 20 0 3 02 200 135 130 21 0 20 0 24 2 20 0 24 1 20 0 120 120 1 62 150 20 6 20 0 20 8 20 0 126 120 21 2 20 0 25 2 20 0 410 20 0 157 ... 20 0 29 6 20 0 315 20 0 170 170 24 9 20 0 25 6 20 0 29 5 20 0 131 130 20 4 20 0 29 9 20 0 318 20 0 173 170 25 2 20 0 22 6 20 0 21 8 20 0 124 120 134 130 30 3.93 3.93 9.53 7.85 1.41 1.41 2. 51 1.41 3.93 2. 51 6.04 2. 51 ... 4.3 .2 Tớnh toỏn cp nc tm cho cụng trỡnh 4.4 Lp tng mt bng thi cụng 4.5 Cỏc liờn quan n an ton lao ng thi cụng cụng trỡnh 20 6 20 6 20 6 20 7 20 7 20 7 21 0 21 0 21 1 21 2 21 2 21 2 21 2 21 3 21 3 21 4 21 4 21 4 21 7...
 • 224
 • 251
 • 0

Đồ án mạng điện đại học bách khoa đà nẵng

Đồ án mạng điện đại học bách khoa đà nẵng
... ạp ny ta khäng chn âáưu phán ạp cäú âënh Vç âäúi våïi mạy biãún ạp âiãưu ạp dỉåïi ti cọ thãø thay âäøi dãø dng âáưu phán ạp m khäng bë máút âiãûn Thỉåìng ta chn âáưu phán ạp cho MBA ÂDT cọ U âm1 ... ÂDT cọ U âm1 =115 KV,m =10,5 KV Loải ny cọ âáưu phán ạp phảm vi âiãưu chènh l 1,78% Ta cọ bng âiãưu chènh cạ âáưu phán ạp sau =9.1,78% Âáưu phán ạp Phảm vi âiãưu chènh Upa KV +9 16,02 133,423 ... =10,25 KV Uyc2 m(1+7,5%) =10,75 KV Uyc1 ≥m(1-2,5%) =9,75 KV Loải ny cọ âáưu phán ạp phảm vi âiãưu chènh 2,5% Âáưu phán ạp Phảm vi âiãưu chènh Upa(KV) +2 +5% 115,5 +1 +2,5% 112,8 0% 110 -1 -2,5%...
 • 68
 • 2,015
 • 6

ĐỒ ÁN MẪU CHUẨN LƯỚI ĐIỆN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN MẪU CHUẨN LƯỚI ĐIỆN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
... phơng án nối dây nh sau: Phơng án 1: DHBKHN Đồ án môn học mạng lới điện N Phơng án 2: N Phơng án 3: DHBKHN Đồ án môn học mạng lới điện N Phơng án 4: N Phơng án 5: DHBKHN Đồ án môn học mạng lới điện ... suất phản kháng mạng điện, thiếu hụt cần tiến hành bù cỡng I chế độ phụ tải cực đại chế độ phải vận hành hai MBA trạm Điện áp định mức tren cao áp nhà máy điện phụ tải cực đại 110% điện áp định ... B Tính toán cụ thể cho phơng án I Phơng án I: N Điện áp ĐM mạng điện Việc lựa chọn điện áp cho MĐ ảnh hởng lớn đến tiêu kĩ thuật kinh tế MĐ Nếu chọn điện áp mạng điện nhỏ gây tổn thất điện nguồn...
 • 44
 • 652
 • 0

thiết kế hệ thống điều hòa trung tâm không khí cho hội trường khu F đại học bách khoa Đà Nẵng

thiết kế hệ thống điều hòa trung tâm không khí cho hội trường khu F đại học bách khoa Đà Nẵng
... điểm hệ thống Em nhận thấy việc lắp đặt hệ thống điều hòa không khí cho hội trường khu F Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng nên dùng hệ thống điều hòa dạng tủ kiểu trung tâm Bởi vì, hội trường khu F công ... cấp điều hòa hệ thống điều không khí -Khi thiết kế hệ thống điều hòa không khí việc phải lựa chọn cấp điều hòa cho hệ thống cần tính Cấp điều hòa thể độ xác trạng thái không khí cần điều hòa ... hệ thống VRV thường cao hệ thống điều hòa không khí, xu hướng giảm rẻ hệ thống làm lạnh nước Hình 1.7 : Hệ thống điều hòa VRV 1.2.6 .Hệ thống điều hòa Water chiller Là hệ thống điều hòa không khí...
 • 52
 • 205
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đồ án tốt nghiệp đại học bách khoa đà nẵngđồ án công nghệ thông tin đại học bách khoađò án cung cấp điện của trường đại học bách khoa đà nẵngđai học bách khoa đà nẵngđại học bách khoa đà nẵngquản lý công nghiệp đại học bách khoa đà nẵngtrung tâm ngoại ngữ đại học bách khoa đà nẵngđào tạo sau đại học đại học bách khoa đà nẵngkhoa cơ khí trường đại học bách khoa đà nẵngphòng đào tạo sau đại học bách khoa đà nẵngđào tạo sau đại học bách khoa đà nẵngtrung tâm tin học đại học bách khoa da nangngành cơ điện tử đại học bách khoa đà nẵngkhoa điện tử viễn thông đại học bách khoa đà nẵngkhoa sư phạm kỹ thuật đại học bách khoa đà nẵngUnit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting startedUnit 6. Competitionsbáo cáo khảo sát công trình: Kè chống xói lở Km 295+870, Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnNeoweb Cellular Confinement SystemBÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘIUnit 5. Study habitsPPCT môn KHTN HUNGVUONG 20172018PPCT KHTN6 2017 2018Vận động tại quảng trịnghiên cứu hiệu ứng kênh ngắn trong các tranzito trường xuyên hầm với cấu trúc dị chất Si/SiGe sử dụng phương pháp mô phỏng hai chiềuCHUYÊN ĐỀ 1: ÔN LUYỆN VẬT LÍ 12 THI THPT QUỐC GIANGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN NGẬM sát TRÙNG sử DỤNG được CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNGBài tập ôn Toeic cho người luyện thi Toeic10 chiến lược facebook marketingBáo Cáo Môn Học Máy Thu Hoạch Nông NghiệpTHIẾT kế và tối ưu hóa CÔNG THỨC gliclazideBáo Cáo Môn Gia Công Áp Lực (Công Nghệ Dập Tấm)Xây dựng phương pháp định lượng để kiểm nghiệm viên nén nifedipin TDKDNGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN KALI CLORID 600 mg PHÓNG THÍCH kéo dàiBài tập TENSES THÌ HTĐ+HTTD