NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN MẢNG ANTEN VI DẢI CẤU TRÚC LÁ CÂY VỚI BÚP SÓNG GIẢI QUẠT ĐỘ LỢI CAO VÀ MỨC BÚP PHỤ THẤP CHO ỨNG DỤNG WIFI ĐỊNH HƯỚNG

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN MẢNG ANTEN VI DẢI CẤU TRÚC CÂY VỚI BÚP SÓNG GIẢI QUẠT ĐỘ LỢI CAO MỨC BÚP PHỤ THẤP CHO ỨNG DỤNG WIFI ĐỊNH HƯỚNG

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN MẢNG ANTEN VI DẢI CẤU TRÚC LÁ CÂY VỚI BÚP SÓNG GIẢI QUẠT ĐỘ LỢI CAO VÀ MỨC BÚP PHỤ THẤP CHO ỨNG DỤNG WIFI ĐỊNH HƯỚNG
... HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN MINH TRẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN MẢNG ANTEN VI DẢI CẤU TRÚC LÁ CÂY VỚI BÚP SÓNG DẢI QUẠT, ĐỘ LỢI CAO VÀ MỨC BÚP PHỤ THẤP CHO ỨNG DỤNG WI-FI ĐỊNH HƢỚNG Ngành: Công nghệ Kỹ ... luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu phát triển mảng anten vi dải cấu trúc với búp sóng dải quạt, độ lợi cao mức búp phụ thấp cho ứng dụng Wi-Fi định hƣớng” công trình nghiên cứu riêng tác giả Các ... độ lợi cao Ngày nay, với ưu điểm bật, mảng anten vi dải sử dụng phổ biến Tùy vào kỹ thuật thiết kế, mảng anten vi dải cho búp dải quạt búp nhọn phù hợp với yêu cầu ứng dụng cụ thể Mảng anten vi...
 • 69
 • 280
 • 0

Chế tạo, nghiên cứu tính chất của màng mỏng, vật liệu cấu trúc nano trên cơ sở oxit kẽm pha tạp khả năng ứng dụng

Chế tạo, nghiên cứu tính chất của màng mỏng, vật liệu cấu trúc nano trên cơ sở oxit kẽm pha tạp và khả năng ứng dụng
... cỏc cu trỳc nano ZnO Chng Ch to v tớnh cht mng ZnO v ZnO pha cht Chng Ch to mt s cu trỳc nano ZnO v ZnO pha cht Chng Mt vi kh nng ng dng ca mng mng v vt liu cu trỳc nano trờn c s oxit km Kt lun ... mt s cu trỳc nano ZnO v ZnO pha cht v tớnh cht ca chỳng 4.1 Ch to ht nano ZnO v ZnO pha cht bng phng phỏp vi súng nh hng ca dung mụi lờn tớnh cht cu trỳc ca ht nano nh TEM ca cỏc ht nano ZnO ch ... thiờn in tr t i vo m ca cỏc mu dõy nano ZnO v nano ZnO Hỡnh 5.23 th thi gian ỏp ng ca cỏc mu (a) nano dõy (b) nano Hỡnh 5.21 cho thy rng in tr ca mng cha vt liu nano ca ZnO gim i ta tng m tng...
 • 23
 • 919
 • 1

Nghiên cứu sự phát triển cân nặng, chiều dài, vòng đầu của trẻ sơ sinh tương ứng với tuổi thai từ 28- 42 tuần

Nghiên cứu sự phát triển cân nặng, chiều dài, vòng đầu của trẻ sơ sinh tương ứng với tuổi thai từ 28- 42 tuần
... Nghiên cứu phát triển cân nặng, chiều dài, vòng đầu trẻ sinh tơng ứng với tuổi thai từ 28 - 42 tuần Chuyên ngành : Sản phụ khoa Mã số : 62720131 ... tr s sinh trai theo tui thai 28-4 2 tun 76 76 Biu 3.14 Phõn b chiu di ca tr s sinh gỏi theo tui thai 28-4 2 tun76 Biu 3.15 Biu bỏch phõn v chiu di tr s sinh trai .79 theo tui thai ... thai t 28-4 2 tun 80 Biu 3.18 Phõn b cỏc giỏ tr vũng u ca tr s sinh tng ng vi tui thai 28-4 2 tun 83 Biu 3.19 Biu bỏch phõn v vũng u ca tr s sinh 85 tng ng vi tui thai t 28-4 2...
 • 234
 • 1,702
 • 6

tóm tắt Nghiên cứu sự phát triển cân nặng, chiều dài, vòng đầu của trẻ sơ sinh tương ứng với tuổi thai từ 28-42 tuần

tóm tắt Nghiên cứu sự phát triển cân nặng, chiều dài, vòng đầu của trẻ sơ sinh tương ứng với tuổi thai từ 28-42 tuần
... trai theo tuổi thai từ 28-42 tuần Biểu đồ 3.3 Biểu đồ bách phân vị cân nặng trẻ sinh gái theo tuổi thai từ 28-42 tuần 3.1.2 Chiều dài vòng đầu trẻ sinh tương ứng với tuổi thai Tương tự cách ... tương ứng với tuổi thai Tỉ lệ tử vong sinh trẻ nhẹ cân so với tuổi thai cao so với trẻ cân nặng bình thường so với tuổi thai Ví dụ trẻ sinh 38 tuần, tỉ lệ tử vong trẻ nhẹ cân 1% trẻ cân ... tuổi thai thai bình thường Nếu số cao chứng tỏ trẻ nặng so với chiều dài số thấp chứng tỏ trẻ nhẹ so với chiều dài 1.5 Vòng đầu trẻ sinh tương ứng với tuổi thai biểu đồ vòng đầu trẻ sinh 6...
 • 72
 • 237
 • 0

NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN CÂN NẶNG, CHIỀU DÀI, VÒNG ĐẦU CỦA TRẺ SƠ SINH TƯƠNG ỨNG VỚI TUỔI THAI TỪ 28 42 TUẦN

NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN CÂN NẶNG, CHIỀU DÀI, VÒNG ĐẦU CỦA TRẺ SƠ SINH TƯƠNG ỨNG VỚI TUỔI THAI TỪ 28 42 TUẦN
... Nghiên cứu phát triển cân nặng, chiều dài, vòng đầu trẻ sinh tơng ứng với tuổi thai từ 28 - 42 tuần Chuyên ngành : Sản phụ khoa Mã số : 62720131 ... tr s sinh trai theo tui thai 28- 42 tun 76 76 Biu 3.14 Phõn b chiu di ca tr s sinh gỏi theo tui thai 28- 42 tun76 Biu 3.15 Biu bỏch phõn v chiu di tr s sinh trai .79 theo tui thai ... thai t 28- 42 tun 80 Biu 3.18 Phõn b cỏc giỏ tr vũng u ca tr s sinh tng ng vi tui thai 28- 42 tun 83 Biu 3.19 Biu bỏch phõn v vũng u ca tr s sinh 85 tng ng vi tui thai t 28- 42...
 • 234
 • 232
 • 0

Nghiên cứu, tính toán, thiết kế anten vi dải cho các ứng dụng wifi

Nghiên cứu, tính toán, thiết kế anten vi dải cho các ứng dụng wifi
... các dải tần 2.4 Ghz 5.2 Ghz Với yêu cầu thực tế trên, em chọn đề tài Nghiên cứu, tính toán, thiết kế anten vi dải cho ứng dụng wifi Đề tài tập trung nghiên cứu, thiết kế mô phỏng anten ứng dụng ... loại anten vi dải thông dụng Chúng ta thiết kế anten vi dải với nhiều hình dạng các hướng 1.2.2 khác Có bốn loại anten vi dải là: anten patch vi dải, anten vi 1.2.2.1 dải chạy sóng, anten vi dải ... đường truyền vi dải 47 51 Hình 4.3 Hình dạng anten vi dải ứng dụng cho Wifi 48 52 Hình 4.4 Hệ số S11 anten ng dụng cho Wifi 49 53 Hình 4.5 Hệ số sóng ứng điện ápcủa anten ứng dụng cho Wif 50...
 • 60
 • 500
 • 9

Nghiên cứu chế tạo hạt nanô Fe3O4 ứng dụng cho y sinh

Nghiên cứu và chế tạo hạt nanô Fe3O4 ứng dụng cho y sinh
... văn chế tạo nghiên cứu tính chất từ hệ hạt nanô Fe3O4, từ định hướng ứng dụng hạt nanô vào lĩnh vực y sinh học Trong luận văn trình b y phương pháp tổng hợp đồng kết tủa để chế tạo hệ hạt nanô Fe3O4 ... Các ứng dụng hạt nanô Fe3O4 Các hạt nanô ferit spinel ứng dụng nhiều lĩnh vực với nhiều hình thức khác Trong phần trình b y ứng dụng phổ biến hạt nanô Fe3O4 chất lỏng từ ứng dụng y sinh học 1.3.1 ... có ứng dụng phong phú Các hạt nanô từ hội tụ đ y đủ y u tố cần thiết cho ứng dụng lĩnh vực y sinh học Thứ nhất, hạt nanô từ có kích thước gần với kích thước thực thể sinh học virus (20-500nm),...
 • 63
 • 246
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm thi pháp của cấu trúc láy đôi tiếng Việt thể hiện qua các đặc điểm ngữ âm ở phụ âm đầu thanh điệu[142650][142650]

Nghiên cứu một số đặc điểm thi pháp của cấu trúc láy đôi tiếng Việt thể hiện qua các đặc điểm ngữ âm ở phụ âm đầu và thanh điệu[142650][142650]
... đầu, Thanh điệu Còn vấn đề Vần, tính phức tạp nó, luận á.n tạm thời chưa bàn tới V ậy đề tài có tên là: Nghiên cứu s ố đặc điểm thi pháp cấu trúc láy đôi tiếng Việt thể qua đặc điểm ngữ âm phụ âm ... 22.5.1 Cấu trúc â m vi hoc Phu â m đầu Hệ thống phụ âm đầu tiếng Việt thi t lập phụ âm đầu có phương ngữ Bắc Bộ bổ sung thêm phụ âm quặt lưỡi có phương ngữ khác Như vậy, tiếng Việt gồm có 23 phụ âm ... m đầu tronz cấu trúc láy đôi Như trình bày, tính tự nhiên thuộc tính vốn có cấu trúc láy đôi Láy đôi tượng trội lên bộc lộ nét ngữ âm hài âm người ngữ cảm nhận, nên quan niệm thi pháp láy đôi...
 • 93
 • 287
 • 0

Nghiên cứu sự phát triển thể chất một số giải pháp nâng cao hiệu quả chương trình giảng dạy thực hành các môn thể thao cho sinh viên Khoa TDTT Trường Đại học Hải Phòng

Nghiên cứu sự phát triển thể chất và một số giải pháp nâng cao hiệu quả chương trình giảng dạy thực hành các môn thể thao cho sinh viên Khoa TDTT Trường Đại học Hải Phòng
... pháp dạy học để nâng cao hiệu giảng dạy môn thực hành cho sinh viên trờng đại học cao đẳng Trong lĩnh vực nghiên cứu giải pháp phát triển thể chất để nâng cao hiệu chơng trình giảng dạy môn thực ... - Các giải pháp phát triển thể chất nhằm nâng cao hiệu chơng trình giảng dạy thực hành môn thể thao cho sinh viên khoa TDTT Đại học Hải Phòng phải dựa sở lý luận quy luật trình dạy học TDTT, ... sinh viên Khoa TDTT Đại học Hải Phòng giải pháp phát triển thể chất nhằm nâng cao hiệu chơng trình giảng dạy thực hành môn thể thao chơng trình đào tạo giáo viên TDTT trờng Đại học Hải Phòng...
 • 172
 • 1,238
 • 11

NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH HÀNG KHÔNG KHÔNG QUÂN THẾ GIỚI

NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH HÀNG KHÔNG VÀ KHÔNG QUÂN THẾ GIỚI
... đánh dấu hình thành phát triển không quân chiến đấu Việt Nam Ngày 10-3-1977 quân chủng không quân thành lập quân chủng quân đội NDVN Ngày quân chủng phòng không quân chủng không quân hợp lại là: ... Anh) Những phát triển vượt bậc máy bay, ngành hàng không giới ta thấy không quân đóng vai trò quan trọng bậc quân đội tất nước toàn giới Có thể nói: “Trong lịch sử chiến tranh, không quân đóng ... Quốc phòng, Quân chủng Phòng không- Không quân cần xây dựng tảng cho công nghệ kỹ thuật hàng không phát triển Qua chuyên ngành học, thấy vai trò to lớn không quân quân đội, lực lượng chiến đấu...
 • 18
 • 360
 • 0

Nghiên cứu sự phát triển tuyến sinh dục sự phát triển phôi của cá chày mắt đỏ(squaliobarbus curriculus richardson, 1846)

Nghiên cứu sự phát triển tuyến sinh dục và sự phát triển phôi của cá chày mắt đỏ(squaliobarbus curriculus richardson, 1846)
... nhân t o Chày m t ñ (Squaliobarbus curriculus Richardson, 1846) N i dung nghiên c u * Nghiên c u s phát tri n n sinh d c Chày m t ñ * Nghiên c u s c sinh s n tương ñ i t ñ i c a Chày m ... c a Chày m t ñ 38 4.4 S c sinh s n 44 4.5 S phát tri n phôi u trùng Chày m t ñ 45 4.5.1 Các giai ño n phát tri n phôi Chày m t ñ 46 4.5.2 Quá trình phát ... nghiên c u v hình thái phân lo i, m t s ñ c ñi m sinh h c c a Chày m t ñ t p tính sinh s ng, ñ c ñi m sinh s n, sinh trư ng v.v Vi c nghiên c u s phát tri n n sinh d c, s phát tri n phôi cá...
 • 74
 • 501
 • 0

Nghiên cứu sự phát triển tuyến sinh dục quá trình thành thục của cá nhệch (pisodonophis boro hamilton, 1822) trong điều kiện nuôi nhốt

Nghiên cứu sự phát triển tuyến sinh dục và quá trình thành thục của cá nhệch (pisodonophis boro hamilton, 1822) trong điều kiện nuôi nhốt
... sinh d c trình thành th c c a Nh ch (Pisodonophis boro Hamilton, 1822) ñi u ki n nuôi nh t” M c tiêu nghiên c u: M c tiêu chung: Góp ph n hoàn thi n nghiên c u ñ c ñi m sinh h c sinh s n ... c nghiên c u s n xu t gi ng nhân t o N i dung nghiên c u (1) Nghiên c u c u gi i tính ñàn nh ch nuôi ao (2) Nghiên c u s phát tri n n sinh d c Nh ch trình thành th c Nh ch ñi u ki n nuôi ... trư ng thành d i có màu tr ng s a d i TSD g n sóng, nh d i có màu su t, trư ng thành d i có màu vàng ñ m, tham gia sinh s n h t tr ng bu ng tr ng r i Quá trình phát tri n TSD Nh...
 • 84
 • 771
 • 3

nghiên cứu sự phát triển của công nghệ cơ sở dữ liệu khai phá dữ liệu

nghiên cứu sự phát triển của công nghệ cơ sở dữ liệu và khai phá dữ liệu
... Sự phát triển công nghệ sở liệu tầm quan trọng khai phá liệu 1.1 1.2 Sự phát triển công nghệ sở liệu đời công nghệ khai phá liệu Tầm quan trọng khai phá liệu Khai thác liệu ... Social Network họ thành công lĩnh vực 1 Sự phát triển công nghệ sở liệu tầm quan trọng khai phá liệu 1.1 Sự phát triển công nghệ sở liệu đời công nghệ khai phá liệu Khai thác liệu ngành khoa học ... thác liệu xem kết tiến hoá tự nhiên công nghệ thông tin Sự phát triển công nghiệp sở liệu cho ta biết khai phá liệu đóng vai trò quan trọng phát triển công nghiệp công nghệ thông tin ngày Kể từ công...
 • 19
 • 472
 • 1

Nghiên cứu về phát triển làng nghề đề xuất định hướng giải pháp phát triển thương mại làng nghề việt nam

Nghiên cứu về phát triển làng nghề và đề xuất định hướng giải pháp phát triển thương mại làng nghề việt nam
... MI TI KHOA HC CP B M S: 078.10.RD BO CO TNG HP Nghiên cứu phát triển làng nghề đề xuất định hớng, giải pháp phát triển thơng mại làng nghề Việt Nam (Thc hin theo Hp ng t hng v sn xut cv cung ... Nam v phỏt trin lng ngh v thng mi ca cỏc lng ngh 17 1.5.1 Kinh nghim ca mt s nc 17 1.5.2 Bi hc kinh nghim rỳt cho Vit Nam 29 Chng II: Thc trng phỏt trin lng ngh v thng mi ca cỏc lng ngh Vit Nam ... lng ngh Vit Nam 43 2.2.1 Cỏc chớnh sỏch, bin phỏp khuyn khớch phỏt trin ngnh ngh nụng thụn Vit Nam 43 2.2.2 Cỏc chớnh sỏch, bin phỏp liờn quan n phỏt trin thng mi ca cỏc lng ngh Vit Nam 47 2.3...
 • 124
 • 352
 • 3

Nghiên cứu sự phát triên của tổ chức nghiên cứu phát triển ở một số nước chọn lọc việt nam

Nghiên cứu sự phát triên của tổ chức nghiên cứu và phát triển ở một số nước chọn lọc và việt nam
... học phát triển công nghệ số nước Việt Nam, từ đề giải pháp cho Việt Nam Đối tượng nghiên cứu giới hạn nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Các loại hình tổ chức NC&PT Giới hạn nghiên cứu: Nghiên cứu ... nghiệm Nghiên cứu nhằm làm rõ vấn đề sau (vấn đề nghiên cứu hay gọi câu hỏi nghiên cứu) : - Sự phát triển tổ chức NC&PT nước lựa chọn qua nghiên cứu điều kiện hình thành phát triển tổ chức NC&PT; ... thành phát triển tổ chức NC&PT ? Mục tiêu nghiên cứu Góp phần hệ thống hoá vấn đề lý luận thực tiễn khái quát loại hình tổ chức NC&PT Việt Nam Nghiên cứu tổ chức hoạt động tổ chức nghiên cứu khoa...
 • 89
 • 258
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trăng đẹp mình trăngbà mẹ đơn thân minh trangsâu đục thân mình trắng hại cà phêsâu đục thân mình trắng hại míaquản trị sản xuất và tác nghiệp đặng minh trangyêu thêm lần nữa lương minh trang mp3yêu thêm lần nữa lương minh tranghot girl minh trang bà mẹ đơn thânmật ong rừng u minh trần minh quyềnlàm thế nào để da mình trắng hơncông ty sản xuất băng keo minh trangthuyet minh tran phuchung minh trang trong tho bac rat sinh dongdan y thuyet minh tran thu dobài văn nêu suy nghĩ của em về vai trò của người lãnh đạo anh minh trần quốc tuấn đối với vận mệnh đất nượckĩ thuật điều chế viên baoXÂY DỰNG hệ THỐNG QUẢN lý KHÁCH sạnCÁC TÍNH CHẤT NHIỆT và điện từ của vật LIỆU THỰC PHẨMTHIẾT kế TRẠM dẫn ĐỘNG cơ KHÍQuy trình nuôi ếch thương phẩmTư tưởng hồ chí minh về xây dựng đảng cộng sản việt nam trong sạch, vững mạnhphân tích môi trường hoạt động của doanh nghiệpQuy trình quản lý kho tổng fptCông nghệ sản xuất nước táo đóng hộpxây dựng hệ thống quản lý thư viện hà nộicải tiến những phẩm chất của bánh mì không chứa gluten bằng cách sử dụng protease thu được từ aspergillus oryzaebáo cáo thực tập công ty TNHH việt thái TP vũng tàuQuản lý siêu thị điện thoạicông nghệ sản xuất nước ép táo đóng hộpCác loại bệnh ,sâu bệnh và cách phòng trừ trên cây khoai mìsố học và logic học đồng dưPhát triển nuôi trồng thủy sản ở thị trấn rạng đông, huyện nghĩa hưng, tỉnh nam địnhNguyên lý và sửa chữa radio casseteKỹ thuật đàm phán hợp đồng ngoại thươnggiao dịch quốc tế