Thiết kế mở vỉa và khai thác cho trung tâm từ mức ± 0 đến mức 300 công ty than Mông Dương đảm bảo công suất 1500000 tấnnăm.

do an tốt nghiệp : PHẦN CHUNG: Thiết kế mở vỉa khai thác cho trung tâm từ mức ± 0 đến mức 300 công ty than Mông Dương đảm bảo công suất 1500000 tấnnăm. PHẦN CHUYÊN ĐỀ: Lựa chọn công nghệ khai thác hợp lí cho vỉa G(9) khu trung tâm công ty than Mông Dươ

do an tốt nghiệp : PHẦN CHUNG: Thiết kế mở vỉa và khai thác cho trung tâm từ mức ± 0 đến mức 300 công ty than Mông Dương đảm bảo công suất 1500000 tấnnăm. PHẦN CHUYÊN ĐỀ: Lựa chọn công nghệ khai thác hợp lí cho vỉa G(9) khu trung tâm công ty than Mông Dươ
... (ng) 500 00 325 500 000 500 00 325 500 000 1 200 00 29 400 000 1 200 00 58 800 000 1 200 00 58 800 000 1 200 00 58 800 000 1 200 00 58 800 000 1 200 00 29 400 000 1 500 00 1241 100 000 1 500 00 12589 500 00 1 500 00 1 107 7 500 00 1 500 00 12484 500 00 ... 1 200 00 58 800 000 1 200 00 58 800 000 1 200 00 58 800 000 1 200 00 58 800 000 1 200 00 29 400 000 1 500 00 1232 700 000 1 500 00 12526 500 00 1 500 00 105 8 400 000 1 500 00 1169 700 000 1 500 00 108 04 500 00 1 500 00 1 101 4 500 00 1 500 00 ... 12484 500 00 1 500 00 1 106 700 000 1 500 00 115 500 000 0 1 500 00 5155 500 00 8578 500 000 n giỏ Thnh tin (ng/m) (ng) 600 0 3 906 000 0 600 0 3 906 000 0 200 0 1654 800 0 200 0 1678 600 0 200 0 147 700 00 200 0 1664 600 0 200 0 1475 600 0...
 • 152
 • 227
 • 0

Thiết kế mở vỉa khai thác khu Trung tâm mỏ than Mông Dương từ mức +9,8 ÷ 250 với công suất thiết kế 1,6 triệu tấnnăm

Thiết kế mở vỉa và khai thác khu Trung tâm mỏ than Mông Dương từ mức +9,8 ÷ 250 với công suất thiết kế 1,6 triệu tấnnăm
... lợng địa chất huy động trừ tổn thất than khu vực khó khai thác, trụ bảo vệ đờng lò công nghệ khai thác Tr lng cụng nghip khu trung tõm Mụng Dng t l va (LV) - 250 c thu thp v tớnh toỏn t m th hin ... k thut hin ti khai thỏc chỳng mang li hiu qu kinh t Ta cú bng bỏo cỏo a cht c thu thp nh sau : Bng 2.1: Tng hp tr lng a cht khu Mụng Dng Khu Trung tâm Mông Dơng TT Tầng, vỉa khai thác TL tổn thất ... va khai thỏc khu trung tõm m than Mụng Dng t mc +9,8 -250vi chiu di theo hng dc khong 1400 m, theo ng phng l 1600 m Va cú dc trung bỡnh = 300 Cn c vo iu kin cu to a cht khu vc thit k m va, khai...
 • 195
 • 422
 • 2

thiết kế mỏ vỉa khai thác cho mỏ than

thiết kế mỏ vỉa và khai thác cho mỏ than
... ỏn ny! Thit k m va v khai thỏc cho m than cú iu kin nh sau: TRNG I HC M- A CHT Lp khai thỏc A- k55 Chiu dy cỏc va than : m1 = 6,6 m ; m2 = 6,5 m; m3= 6,3 m Gúc dc cỏc va than: = 30 ; = 28 ; =27 ... khu ui cỏc m ny o theo mc khai thỏc lũ ch Phn than thuc lũ thng ca cỏc va tip theo cng c m va tng t TRNG I HC M- A CHT Lp khai thỏc A- k55 nh trờn m va cho phn than thuc lũ h ca mi va, t lũ ... cng c khai thỏc theo th t t va trờn xuụng va di tit kim chi phớ ta o ging chớnh v ph va m3 v ta s thu c than t cụng tỏc chun b nhiờn ta s phi tn mt lng than lm cỏc tr bo v Cụng tỏc ti Than khai...
 • 116
 • 789
 • 0

Thiết kế mở vỉa khai thác cho khu II cánh gà, mỏ than vàng danh từ mức +100 đến mức 200 đảm bảo sản lượng 1 8 triệu tấnnăm

Thiết kế mở vỉa và khai thác cho khu II cánh gà, mỏ than vàng danh từ mức +100 đến mức 200 đảm bảo sản lượng 1 8 triệu tấnnăm
... 4.95 .1 1. 58 1. 67 1. 67 1. 60 1. 65 1. 67 80 00 81 6 0 794 080 70 80 30 81 2 9 7037 81 6 0 81 3 48 217 83 42 4.575.74 5 .12 8. 06 4. 384 .69 2.594.6 3. 78 4.2 Khu vc Vng Danh cú tng din tớch b mt l 14 K, phm vi khu m ... Chiu bng ng 1 6 1, 86 0 ,85 4 ,8 1, 06 87 90 7 18 1, 6 0, 68 9,6 0 ,85 90 90 19 ữ32 1, 6 0, 68 11 ,2 0 ,85 90 90 33ữ 68 1, 4 0, 58 21, 6 1, 06 87 82 -84 II. 7.5 Xỏc nh lng tng cụng vic mt chu k o lũ II. 7.5 .1 Tớnh toỏn ... 1, 17 1, 17 0 ,87 5 Xỳc bc ti 4,06 1, 17 0 ,87 5 3,5 Chng c nh 2,67 1, 17 0 ,87 5 o rónh nc 0,7 1, 17 0 ,87 5 4,5 10 t ng tm 0,56 1, 17 0 ,87 5 1, 8 11 t ng c nh 0,7 1, 17 0 ,87 5 2,2 12 Bo dng mỏy múc, thit b 1, 17...
 • 141
 • 448
 • 7

THIẾT kế mở vỉa KHAI THÁC CHO cụm vỉa từ mức +125 đến +100, tại mỏ than nam mẫu

THIẾT kế mở vỉa và KHAI THÁC CHO cụm vỉa từ mức +125 đến +100, tại mỏ than nam mẫu
... lí cho vỉa 6a Công ty than Nam Mẫu Qua nghiên cứu tài liệu địa chất khu vực khai trờng mỏ than Nam Mẫu từ mức +125 đến - 100, thấy vỉa 6a nằm mức từ +125 -100 có số đặc điểm bật sau Chiều dày vỉa ... lò xuyên vỉa xuyên vỉa tầng làm phơng án mở vỉa cho mỏ than Nam Mẫu mức +125 -100 II.7 Thiêt kế thi công đào lò mở vỉa Trên sở khai thông chuẩn bị đa ta lựa chọn việc khai thông cho mức +50 đợc ... điểm cấu tạo vỉa than Nh phần địa tầng nêu, tập địa tầng chứa than mỏ than Nam Mẫu chứa 10 vỉa than từ vỉa V.1 ữ V.10 mức lò xuyên vỉa mức +125 bắt gặp tơng đối chắn vỉa từ V.1 ữ V.6, vỉa cách cửa...
 • 151
 • 556
 • 0

ĐỒ án tốt nghiệp nganh khai thác: Thiết kế mở vỉa khai thác cho Công ty Than Khe Chàm từ mức +25÷250 đạt công suất thiết kế 1.400.000 tấn năm hàm lò

ĐỒ án tốt nghiệp nganh khai thác: Thiết kế mở vỉa và khai thác cho Công ty Than Khe Chàm từ mức +25÷250 đạt công suất thiết kế 1.400.000 tấn năm hàm lò
... làm đồ án tốt nghiệp, em nhà trường môn Khai thác hầm phân công thực tập Công ty Than Khe Chàm - TKV” giao đề tài : Thiết kế mở vỉa khai thác cho mỏ than Khe Chàm III từ mức +25 đến mức ... lượng thiết kế - Có hiệu kinh tế 2.6.2 Đề xuất phương án mở vỉa 2.6.2.1 Đề xuất phương án mở vỉa khả thi Để lựa chọn phương án mở vỉa hợp lý cho khoáng sàng than Khe Chàm mức +25÷ -250 đồ án phân ... công suất thiết kế mỏ 1.400.000 tấn/ năm Công suất 1.400.000 tấn/ năm khẳng định lý sau - Độ tin cậy tài liệu địa - Công nghệ khai thác than - Trình độ tay nghề đội ngũ cán bộ, công nhân viên công...
 • 155
 • 381
 • 1

Thiết kế mở vỉa khai thác cho mỏ than Khe Chàm III từ mức +25 đến mức 250 Chuyên đề: Lựa chọn công nghệ khai thác hợp lý cho vỉa 132 mỏ than Khe Chàm

Thiết kế mở vỉa và khai thác cho mỏ than Khe Chàm III từ mức +25 đến mức 250 Chuyên đề: Lựa chọn công nghệ khai thác hợp lý cho vỉa 132 mỏ than Khe Chàm
... mụn Khai thỏc hm lũ phõn cụng thc ti Cụng ty Than Khe Chm - TKV v giao ti : Thit k m va v khai thỏc cho m than Khe Chm III t mc +25 n mc -250 Phn chuyờn : La chn cụng ngh khai thỏc hp cho ... chn phng ỏn I ỏp dng cho cụng tỏc m va cho tuyn XII B m than Khe Chm 47 CHNG 3: KHAI THC PHN CHUYấN : LA CHN CễNG NGH KHAI THC HP Lí CHO VA 13-2 TUYN XIII B CễNG TY THAN KHE CHM 3.1 C IM V NHNG ... trờn cỏc va than iu ú th hin cỏc va than m Khe Chm cú III cựng mt mc bin cht v thuc loi than bin cht cao i chiu riờng ch s ny cú th xp ton b cỏc va than m Khe Chm III thuc nhón hiu than bỏn antraxit...
 • 153
 • 213
 • 0

Đồ án tốt nghiệp Phần thiết kế tổng hợp Thiết kế mở vỉa khai thác mức 100 300 đảm bảo sản lượng 2,5 triệu tấn thannăm cho Công ty cổ phần than Hà Lầm. Phần chuyên đề Lựa chọn Công nghệ khai thác hợp lý.

Đồ án tốt nghiệp Phần thiết kế tổng hợp Thiết kế mở vỉa và khai thác mức 100 300 đảm bảo sản lượng 2,5 triệu tấn thannăm cho Công ty cổ phần than Hà Lầm. Phần chuyên đề Lựa chọn Công nghệ khai thác hợp lý.
... than/ năm cho Công ty cổ phần than Lầm" - Phần chuyên đề "Lựa chọn Công nghệ khai thác hợp lý" Sau thời gian học tập trờng Đại học Mỏ Địa chất thực tập tốt nghiệp Công ty cổ phần than Lầm, ... dụng thành tựu khoa học kỹ thuật để nâng cao suất, giảm giá thành sản phẩm tăng hiệu kinh tế - Phần thiết kế tổng hợp "Thiết kế mở vỉa khai thác mức -100 ữ -300 đảm bảo sản lợng 2,5 triệu than/ năm ... mở vỉa cho mỏ than Lầm thiết kế khai thác từ mức -100 ữ -300 II.6 Thit k thi cụng o lũ m va tính toán thiết kế thi công đào lò mở vỉa ta chọn đờng lò xuyên vỉa tầng để tính toán thiết kế II.6.1...
 • 185
 • 273
 • 0

ĐỒ án tốt nghiệp chuyên nganh khai thác hầm lò : “Thiết kế mở vỉa khai thác cụm vỉa than Công ty TNHH MTV Than Hồng Thái mức +30 250 khu Tràng Khê IIIII, Công suất thiết kế 1000 000 tấnnăm”. Chuyên đề: “Lựa chọn Hệ thống khai thác cho Vỉa 10 khu Tràn

ĐỒ án tốt nghiệp chuyên nganh khai thác hầm lò : “Thiết kế mở vỉa và khai thác cụm vỉa than Công ty TNHH MTV Than Hồng Thái mức +30 250 khu Tràng Khê IIIII, Công suất thiết kế 1000 000 tấnnăm”. Chuyên đề: “Lựa chọn Hệ thống khai thác cho Vỉa 10 khu Tràn
... Cỏi 100 00 30000 Mỏy trc ging ph Cỏi 100 00 100 00 Tu in cn vt 14 KP Goũng Bng ti lũ dc va Cỏi Cỏi Cỏi b 30 3000 1500 5000 6000 180 1500 100 00 57680 Qut giú chớnh VOKD 2.4 Tng cng Chi phớ cho ti: ... 4000 4000 b b b 2 4000 5000 500 8000 100 00 100 00 Goũng YB 3,3 Tng Cỏi 30 180 Thit b mó hiu 38180 Bng II-12 : Chi phớ mua sm thit b phng ỏn III Stt Tờn thit b n v S lng n giỏ (106 ) Thnh tin (106 ... mó hiu 106 tin106 v lng Tu in cn vt 14KP Cỏi 3000 1 2000 Bng ti ging chớnh AY-120 B 4000 4000 Bng ti ging ph b 4000 4000 Qut giú chớnh VOKD 2.4 Cỏi 5000 100 00 Mỏng co ma sỏt-80 b 10 500 5000 Goũng...
 • 112
 • 313
 • 3

do an tốt nghiệp ngành khai thác : Phần chuyên đề : ‘‘Thiết kế mở vỉa khai thác mức 250 đến +30 đảm bảo công suất 1,5 triệu tấn năm cho Công ty cổ phần than Mạo Khê ” .

do an tốt nghiệp ngành khai thác : Phần chuyên đề : ‘‘Thiết kế mở vỉa và khai thác mức 250 đến +30 đảm bảo công suất 1,5 triệu tấn năm cho Công ty cổ phần than Mạo Khê ” .
.. . chuyển than công tác xây dựng mặt công nghiệp Cấu tạo vỉa tơng đối ổn định đảm bảo cho công tác mở vỉa khai thác - Khó khăn : Theo yêu cầu thiết kế mở vỉa cho khu vực 56 từ mức +30 xuống mức -250 .. . I làm phơng án mở vỉa hợp lý cho cho khu 56 từ mức -250 lên mức +30 cho vỉa từ vỉa đến vỉa 10 II.7 Thiết kế thi công đào lò II. 7.1 Chọn hình dạng tiết diện đờng lò Do đờng lò mở vỉa lò chuẩn bị .. . thứ từ mức -40 đến mức +3 0. Tầng thứ khai thác sau khai thác tầng thứ đ ợc 40 đến 60 m.ở vỉa lại khai thác tơng tự nh vỉa Công tác vận tải: tng SINH VIấN: NGUYN QUANG HUY LP: KHAI THC A_K56 Trờng...
 • 151
 • 709
 • 1

thiết kế mở vỉa khai thác khu cánh gà, công ty than vàng danh từ lộ vỉa đến mức -200, đảm bảo sản lượng 1,5

thiết kế mở vỉa và khai thác khu cánh gà, công ty than vàng danh từ lộ vỉa đến mức -200, đảm bảo sản lượng 1,5
... phơng án mở vỉa A Phơng án I: Từ mức +135 trở lên lộ vỉa mở vỉa lò xuyên vỉa mức Từ mức +135 trở xuống mức -200 mở vỉa giếng nghiêng kết hợp với lò xuyên vỉa mức Mở vỉa cho khu vực thiết kế đợc ... I mở vỉa cho ruộng mỏ từ lộ vỉa đến mức -200 là: "Mở vỉa Từ mức +135 trở lên lộ viả lò xuyên vỉa mức Từ mức +135 trở xuống mức -200 giếng nghiêng kết hợp với lò xuyên vỉa mức làm phơng án mở vỉa ... vỉa mức Từ mức +135 trở xuống mức -200 mở vỉa giếng nghiêng kết hợp với lò xuyên vỉa mức Phơng án II: Từ mức +135 trở lên lộ vỉa mở vỉa lò xuyên vỉa mức Từ mức +135 trở xuống mức -200 mở vỉa giếng...
 • 222
 • 651
 • 0

Đồ án Thiết kế mở vỉa khai thác xuống sâu mỏ than Mông Dương từ mức +9,8 đến mức 200 đảm bảo sản lượng 1,2 triệu tấn thannăm

Đồ án Thiết kế mở vỉa và khai thác xuống sâu mỏ than Mông Dương từ mức +9,8 đến mức 200 đảm bảo sản lượng 1,2 triệu tấn thannăm
... mỏ Mông Dơng (năm 1965) Mỏ Mông Dơng thức vào hoạt động từ năm 1982 Hệ thống khai thác cặp giếng đứng phụ, từ mở khai thác vỉa I(12) đến vỉa K(8) Mức lò cuối đợc thiết kế khai thác -100m Từ ... tầng khai thác nh đề cập nguyên tắc chung chọn phơng án mở vỉa Đồ án đa ba phơng án mở vỉa nh sau: Phơng án I: Mở vỉa cho mỏ giếng đứng kết hợp với xuyên vỉa mức Phơng án II: Mở vỉa cho mỏ giếng ... qua lò dọc vỉa thông gió mức +9,8 cung cấp cho lò chợ khai thác từ mức +9,8 xuống mức- 100 Khi khai thác từ mức -100 xuống mức -200 xuyên vỉa mức -100 đóng vai trò xuyên vỉa thông gió cho tầng Vật...
 • 131
 • 278
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: Thiết kế mở vỉa khai thác khu mỏ than Thành Công, công ty TNHHMTV than Hòn Gai từ mức +25 : 250 đảm bảo sản lượng mỏ 1,5 triệu tấnnăm”

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: Thiết kế mở vỉa và khai thác khu mỏ than Thành Công, công ty TNHHMTV than Hòn Gai từ mức +25 : 250 đảm bảo sản lượng mỏ 1,5 triệu tấnnăm”
... riờng than thay i t 0,60m n 13,91m, trung bỡnh 3,75 m Vỏch va thng l bt kt, tr va l ỏ cỏt kt, bt kt ht nh I.2.3 Phm cht than c tớnh vt lý ca than: Than khu m cú dng c bn sau: Dng than cỏm: cú ... -1,5) .tan = 4,52 m -Chiu cao bờn khung chng: H = = 3,76 m -Din tớch bờn khung chng: = = 1,5. 4,52 + = 14,80 -Kớch thc bờn ngoi khung chng: Chiu rng ng lũ o: ,m Trong ú : - chiu dy vt liu chốn õy ... giú tớnh toỏn: Vtt = ,m/s Trong : Am : sn lng m , t/nm K: h s d tr , k=1,2 : h s thu hp tit din , = 0,9 q: lng giú cn thit cho tn than khai thỏc ngy-ờm,vi m hng I ta chn q=1 m3/ph N: s ngy lm...
 • 43
 • 368
 • 1

Thiết kế mở vỉa khai thác mức +38 ÷ khu TT công ty than dương huy

Thiết kế mở vỉa và khai thác mức +38 ÷  khu TT công ty than dương huy
... mức +38 ÷ LV,dự kiến đến năm 2015sẽ kết thúc Để thiết kế khai thác từ mức +38 ÷ - 150cần phải thiết kế mở vỉa lò giếng Trong đồ án nghiên cứu giới hạn thiết kế mở vỉa khai thác từ mức +38 ÷ - ... liệu trạng cập nhật khai thác đến 31/12/2004 Công ty than Dương Huy cấp Phần lò giếng từ mức +38 ÷ -350 phạm vi Công ty than Dương Huy giao quản lý khai thác gồm tổng số 20 vỉa than 3; 4; 5a; 5; ... Lớp :Khai thácA - K54 Đồ án tốt nghiệp Bộ môn khai thác hầm lò 40 CHƯƠNG III :KHAI THÁC PHẦN CHUYÊN ĐỀ: (LỰA CHỌN HỆ THỐNG KHAI THÁC VÀ CÔNG NGHỆ CHỐNG GIỮ LÒ CHỢ CHO VỈA KHU TT CÔNG TY THAN DƯƠNG HUY) ...
 • 109
 • 335
 • 0

Đồ án thiết kế mở vỉa khai thác xuống sâu mỏ than mông dương từ mức +9,8 đến mức 200 đảm bảo sản lượng 1,2 triệu tấn than một năm

Đồ án thiết kế mở vỉa và khai thác xuống sâu mỏ than mông dương từ mức +9,8 đến mức 200 đảm bảo sản lượng 1,2 triệu tấn than một năm
... xuyên vỉa thông gió mức +9,8 khu cánh đông, cánh tây qua lò dọc vỉa thông gió mức +9,8 cung cấp cho lò chợ khai thác từ mức +9,8 xuống mức- 100 Khi khai thác từ mức -100 xuống mức -200 xuyên vỉa mức ... mỏ Mông Dơng (năm 1965) Mỏ Mông Dơng thức vào hoạt động từ năm 1982 Hệ thống khai thác cặp giếng đứng phụ, từ mở khai thác vỉa I(12) đến vỉa K(8) Mức lò cuối đợc thiết kế khai thác -100m Từ ... cn (tấn) II.3 Sản lợng tuổi mỏ ii.3.1 Sản lợng mỏ Sản lợng năm hay gọi công suất năm mỏ số lợng than khai thác đợc năm mỏ Công suất mỏ đợc giao thiết kế là: 1 .200. 00 0tấn than/ năm ii.3.2 Tuổi mỏ...
 • 112
 • 463
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá chung và một số giải pháp để hoàn thiện công tác thiết kế xây dựng và khai thác trò chơi truyền hìnhthiết kế mở vỉa khai thácthiết kế khai thác và khai thác chính gỗ rừng tự nhiêquản lý và khai thác chợđề tài thiết kế mô phỏng và khảo sát các thông số kỹ thuật của anten vi dảithiết kế mô phỏng và khảo sát các thông số kỹ thuật của anten vi dảitrò của nguồn vốn tư nhân trong hoạt động đầu tư xây dựng quản lý và khai thác chợthực trạng hoạt động đầu tư xây dựng quản lý và khai thác chợ của công ty tnhh xây dựng hải âuthực trạng hoạt động đầu tư xây dựng quản lý và khai thác chợ của công ty tnhh xây dựng hải âu trong thời gian quadẫn chứng dự án cụ thể dự án đầu tư xây dựng quản lý và khai thác chợ hà vị p trần nguyên hãn tp bắc giang tỉnh bắc giangđánh giá hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng quản lý và khai thác chợ của công ty tnhh xây dựng hải âunhững thành công trong hoạt động đầu tư xây dựng quản lý và khai thác chợ của công ty tnhh xây dựng hải âu trên địa bàn tỉnh bắc giangmột số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư xây dựng quản lý và khai thác chợ của công ty tnhh xây dựng hải âuthiết kế mở vỉađồ án thiết kế mở vỉachiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánTính toán và thiết kế Boost ConverterBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 60. Động vật quý hiếmĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học