BÀI THUYẾT TRÌNH TRỰC KHUẨN LAO

Bài thuyết trình: Định mức lao động

Bài thuyết trình: Định mức lao động
... a nh m c lao ng Text • Bi t cách th c hi n nh m c lao ng th • Nh Text t y u t nh hư ng n nh n bi m c lao ng hay su t lao ng N i dung chuyên Vai trò c a nh m c lao Vai trò c a nh m c lao ng ng ... t” chi phí “x u” • nh hư ng chi n lư c kinh doanh PH N Text Text B n ch t c a m c lao ng M c lao ng - Là lư ng lao ng hao phí c quy nh : + Hoàn thành m t ơn v s n ph m (ho c m t kh i lư ng công ... thích h p ph i ph c v i tư ng ng M c lao ng M c biên ch (Mbc) Là s lư ng lao ng có trình thích h p quy nh ch t ch th c hi n m t kh i lư ng công vi c c th nh m c lao ng • Khái ni m : • Quá trình...
 • 21
 • 349
 • 3

bài thuyết trình kinh tế lao động - cầu về lao động

bài thuyết trình kinh tế lao động - cầu về lao động
... làm giảm cầu lao động chuyên môn Vốn lao động phổ thông yếu tố thay thế: giá vốn tăng làm tăng cầu lao động phổ thông Lao động nhập cư lao động xứ yếu tố thay thế: số lượng lao động nhập cư tăng ... yếu tố sản xuất lao động xứ lao động nhập cư  Xác định cách thực nghiệm xem lao động nhập cư xứ yếu tố bổ sung hay thay Tuy nhiên, tiền lương lao động xứ khác thị trường lao động nhập cư 22 ... Cung PPT Wo PLA Wo W PT WLA WLA Cầu Cầu Việc làm 25 Việc làm 11 Chi phí điều chỉnh cầu lao động  Nhu cầu lao động doanh nghiệp thay đổi tùy theo tình hình kinh tế chiến lược doanh nghiệp  Hai...
 • 42
 • 391
 • 2

bài thuyết trình kinh tế lao động - chuyển dịch lao động

bài thuyết trình kinh tế lao động - chuyển dịch lao động
... trường lao động sử dụng để cải thiện phân bổ lao động cho doanh nghiệp Tất đặc điểm chuyển dịch lao động xuất phát từ yếu tố bản:  Doanh nghiệp muốn th mướn lao động có suất cao  Người lao động ... CHƯƠNG : CHUYỂN DỊCH LAO ĐỘNG  Cân thị trường lao động có tính cạnh tranh phân bổ người lao động đến doanh nghiệp để tối đa hóa giá trị sản phẩm họ; Người lao động tiếp tục tìm kiếm ... khơng đồng 3.3 .Chuyển đổi việc làm thu nhập Di cư (Di dân )- Đưa dân dời đến nơi khác để sinh sống Di dân q trình kinh t - xã hội khơng hợp lại hoạt động cá nhân Sự di chuyển lao động tượng tồn...
 • 28
 • 310
 • 0

bài thuyết trình kinh tế lao động - cung lao động

bài thuyết trình kinh tế lao động - cung lao động
... dung trình bày I Lý thuyết cung lao động II Vận dụng vào thực tiễn Việt Nam 23/06/2007 Nhóm I Lý thuyết cung lao động Đo lường lực lượng lao động Số liệu điển hình cung lao động Sở thích người lao ... hình cung lao động     Tỷ lệ tham gia lao động nam giảm dần Tỷ lệ tham gia lao động nữ tăng cao Sự sút giảm mạnh làm việc bình quân Lao động nam làm công việc bán thời gian so với lao động ... giảm động làm việc chúng trợ cấp tiền cho người thụ hưởng đánh thuế họ họ tham gia thị trường lao động 23/06/2007 Nhóm 24 Ước lượng độ co giãn cung lao động   Độ co giãn cung lao động nam -0 .1:...
 • 32
 • 235
 • 0

bài thuyết trình kinh tế lao động - hợp đồng lao động và động cơ làm việc

bài thuyết trình kinh tế lao động - hợp đồng lao động và động cơ làm việc
... DUNG TRÌNH BÀY Lương sản phẩm lương thời gian Phương pháp thi đấu Áp dụng sách: Tiền lương CEO Động làm việc đường thu nhập theo thời gian dốc lên Tiền lương suất HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG   Hợp đồng lao ... lợi để hạn chế người lao động trốn việc C B VMP (giá trị sp biên NLĐ) D A t*  N Số năm làm việc Hình 1 2-4 NLĐ bàng quan tiền lương không đổi đường thu nhập 11 Động làm việc đường thu nhập theo ... Trong công việc hưởng lương thời gian, độ thỏa dụng NLĐ thu nhập từ công việc Người hưởng lương sản phẩm Độ thỏa dụng Người hưởng lương thời gian rq Lao động A α Lao động B Năng lực Hình 1 2-2 Công...
 • 15
 • 529
 • 0

bài thuyết trình kinh tế lao động - nghiệp đoàn

bài thuyết trình kinh tế lao động - nghiệp đoàn
... đường cầu lao động Nghiệp đoàn  Bây giời giả định nghiệp đoàn đại diện cho lao động Với hai giả định: I Nghiệp đoàn có hàm hữu dụng (W tiền lương có nghiệp đoàn) U=Nγ(W-B) I Nghiệp đoàn trung ... dung  Nghiệp đoàn nhìn gốc độ kinh tế học (economics of labor unions): – Lý thuyết; – Bằng chứng thực nghiệm  Liên hệ Việt Nam Nghiệp đoàn gì?  Nghiệp đoàn (công đoàn, liên đoàn lao động) là: ... model): nghiệp đoàn doanh nghiệp đàm phán với tiền lương lẫn số lao động làm việc  Thế lực đàm phán thuộc ai: nghiệp đoàn hay người sử dụng lao động Mô hình đường cầu lao động  Nếu nghiệp đoàn...
 • 20
 • 244
 • 0

bài thuyết trình kinh tế lao động - phân biệt đối xử trên thị trường lao động

bài thuyết trình kinh tế lao động - phân biệt đối xử trên thị trường lao động
...  Trình độ học vấn/ Kỹ lao động  … Nội dung báo cáo  Thế phân biệt đối xử Phân biệt đối xử DN/Người tiêu dùng/Người LĐ  Hệ số phân biệt đối xử Phân biệt đối xử lợi nhuận  Đo lường phân ... SỐ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ  Hệ số (d) phân biệt đối xử cảm tính Wb x (1+ d)  Hệ số phân biệt đối xử d cho thấy phần trăm gia tăng chi phí thuê mướn lao động da đen thành kiến  Sự phân biệt đối xử ...  Đo lường phân biệt đối xử cách so sánh tiền lương người lao động có kỹ 17  Pbđx người lao động dẫn đến tách biệt lao động, không tạo khác biệt tiền lương hai nhóm  Phân biệt đối xử người tiêu...
 • 21
 • 325
 • 0

BÀI THUYẾT TRÌNH AN TOÀN LAO ĐỘNG

BÀI THUYẾT TRÌNH AN TOÀN LAO ĐỘNG
... liên quản lý ban hành II.1.13 Một số pháp lệnh có liên quan đến an toàn vệ sinh Bộ luật lao động chưa thể đề cặp đến vấn đề , khía cạnh có liên quan đến an toàn lao động , vệ sinh lao động thực tế ... Tội vi phạm quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn nơi đông người • Người vi phạm quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn nơi đông người gây thiệt hại cho tính mạng gây ... khoẻ định kỳ cho người lao động phải phải bảo đảm trang bị bảo hộ lao động cần thiết cho người lao động Điều 20: Tổ chức nghỉ ngơi điều dưỡng • 1- Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, ngành, cấp,...
 • 95
 • 712
 • 0

BÀI THUYẾT TRÌNH AN TOÀN LAO ĐỘNG

BÀI THUYẾT TRÌNH AN TOÀN LAO ĐỘNG
... liên quản lý ban hành II.1.13 Một số pháp lệnh có liên quan đến an toàn vệ sinh Bộ luật lao động chưa thể đề cặp đến vấn đề , khía cạnh có liên quan đến an toàn lao động , vệ sinh lao động thực tế ... Tội vi phạm quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn nơi đông người • Người vi phạm quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn nơi đông người gây thiệt hại cho tính mạng gây ... khoẻ định kỳ cho người lao động phải phải bảo đảm trang bị bảo hộ lao động cần thiết cho người lao động Điều 20: Tổ chức nghỉ ngơi điều dưỡng • 1- Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, ngành, cấp,...
 • 95
 • 768
 • 0

Bài Thuyết Trình Marketing Đh Lao Động Xã Hội Tp.Hcm

Bài Thuyết Trình Marketing Đh Lao Động Xã Hội Tp.Hcm
... (yếu tố marketing) gồm:  Vật thể • Tổ chức  Dịch vụ • Ý tưởng  Kết hợp yếu tố • Con người ›Cấp độ sản phẩm (Level of product) thuật ngữ dùng phổ biến thiết kế sản phẩm thuộc chương trình marketing ...  Tài sản cố định:là hàng hóa tham gia toàn nhiều lần vào trình sản xuất  Vật tư phụ dịch vụ: hỗ trợ cho trình kinh doanh hay hoạt động tổ chức hay doanh nghiệp › Sản phẩm hữu hình:là sản phẩm ... nhiều lần › Hàng hóa sử dụng ngắn hạn: vật phẩm sử dụng lần hay vài lần › Dịch vụ: hoạt động bán dạng hoạt động ích lợi hay thỏa mãn › Hàng đơn giản: hàng hóa không đa dạng số mặt hàng nông sản...
 • 38
 • 1,872
 • 0

Bài thuyết trình an toàn lao động: RỦI RO CÁC THIẾT BỊ ÁP LỰC VÀ CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO

Bài thuyết trình an toàn lao động: RỦI RO CÁC THIẾT BỊ ÁP LỰC VÀ CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO
... việc Các thiết bị bảo vệ: van an toàn, rơ le áp suất, màng phòng nổ 5/26/16 11 Van an toàn thiết bị thủy lực dùng để điều chỉnh áp suất ống dẫn bồn chứa khí chất lỏng Van an toàn thuộc nhóm thiết ... mòn, nứt  Trình độ tay nghề hiểu biết người thuyết kế , chế tạo, lắp đặt, bảo trì… hệ thống thuyết bị áp lực 5/26/16 4.5 Các biện pháp giảm thiểu rủi ro 4.5.1 Vấn đề an toàn phải quan tâm từ ... thuộc nhóm thiết bị điều chỉnh áp suất đầu vào Van an toàn vận hành theo nguyên lí Bernoulli 5/26/16 12 Van an toàn gồm loại  Van an toàn tác động trực tiếp Sơ đồ hoạt động Van an toàn tác động...
 • 34
 • 256
 • 3

Xem thêm