ACETAZOLAMID sualan1

ACETAZOLAMID sualan1

ACETAZOLAMID sualan1
... quản Đựng lọ nút kín, tránh ánh sáng Loại thuốc Thuốc chống glôcôm Chế phẩm Thuốc tiêm acetazolamid, viên nén acetazolamid ...
 • 2
 • 21
 • 0

ACETAZOLAMID doc

ACETAZOLAMID doc
... quản Đựng lọ nút kín, tránh ánh sáng Loại thuốc Thuốc chống glôcôm Chế phẩm Thuốc tiêm acetazolamid, viên nén acetazolamid ... Nhóm II: B, C, D A Phổ hồng ngoại (Phụ lục 4.2) chế phẩm phải phù hợp với phổ hồng ngoại acetazolamid chuẩn (ĐC) Nếu phổ chế phẩm trạng thái rắn không phù hợp với phổ chất chuẩn, hòa tan...
 • 5
 • 61
 • 0

VIÊN NÉN ACETAZOLAMID doc

VIÊN NÉN ACETAZOLAMID doc
... pháp chuẩn độ đo điện (Phụ lục 10.2) Cân 20 viên, tính khối lượng trung bình viên, nghiền thành bột mịn Cân xác lượng bột viên tương ứng khoảng 0,4 g acetazolamid, thêm 90 ml dung dịch dimethylformamid ... hồng ngoại (Phụ lục 4.2) cắn thu phải phù hợp với phổ đối chiếu acetazolamid B Nghiền lượng bột viên tương ứng với khoảng 0,5 g acetazolamid với hỗn hợp gồm ml nước ml dung dịch natri hydroxyd ... acetat - dung dịch ammoniac 13,5 M (50 : 30 : 20) Dung dịch (1): Cân xác lượng bột viên tương ứng với khoảng 50 mg acetazolamid, thêm 10 ml hỗn hợp dung môi đồng thể tích ethanol 96% ethyl acetat,...
 • 4
 • 105
 • 0

ACETAZOLAMID ppsx

ACETAZOLAMID ppsx
... cầu sơ sinh Vì vậy, acetazolamid không sử dụng cho người mang thai Thời kỳ cho bú Acetazolamid tiết vào sữa mẹ gây phản ứng có hại nguy hiểm cho trẻ Vì không nên sử dụng acetazolamid người cho ... thời với acetazolamid Ðáp ứng hạ đường huyết bị giảm sử dụng đồng thời acetazolamid với thuốc chống đái tháo đường Các barbiturat, carbamazepin, phenytoin, pirimidon dùng đồng thời với acetazolamid ... để điều trị động kinh Trước acetazolamid dùng làm thuốc lợi niệu, hiệu lực giảm dần tiếp tục sử dụng nên phần lớn thay thuốc khác thiazid furosemid Dược động học Acetazolamid hấp thu nhanh hoàn...
 • 8
 • 55
 • 0

Artemether sualan1

Artemether sualan1
... dung dịch đối chiếu (1) pha loãng thành 10,0 ml aceton (TT) Dung dịch đối chiếu (3): Hòa tan 10 mg artemether chuẩn (ĐC) vừa đủ 100 ml aceton (TT) Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên mỏng 10 µl dung ... chế phẩm pha động pha loãng thành 10,0 ml với dung môi Dung dịch chuẩn: Hòa tan khoảng 100,0 mg artemether chuẩn (ĐC) pha động pha loãng thành 10,0 ml với dung môi Điều kiện sắc ký: Cột thép không...
 • 2
 • 139
 • 0

Magnesi clorid sualan1

Magnesi clorid sualan1
... 1,00 g chế phẩm nước pha loãng thành 100,0 ml dung môi Dung dịch chuẩn: Hòa tan nước 1,144 g kali clorid (TT) sấy khô trước 100 - 105 oC pha loãng thành 1000,0 ml dung môi (600 µg K/ml) Pha loãng ... 0,300 g chế phẩm 50 ml nước Chuẩn độ dung dịch natri edetat 0,1 M (CĐ) theo phương pháp định lượng magnesi chuẩn độ complexon (Phụ lục 10.5) ml dung dịch natri edetat 0,1 M (CĐ) tương đương với 20,33...
 • 2
 • 155
 • 0

Magnesi hydroxyd sualan1

Magnesi hydroxyd sualan1
... acid hydrocloric M (TT) Chuẩn độ dung dịch natri edetat 0,1 M (CĐ) theo phương pháp định lượng magnesi chuẩn độ complexon (Phụ lục 10.5) ml dung dịch natri edetat 0,1 M (CĐ) tương đương với 5,832...
 • 2
 • 148
 • 0

Xem thêm