Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện của trường đa ̣ i ho ̣ c ngân ha ̀ ng tha ̀ nh phô ́ hô ̀ chi ́ min h

Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện của Trường Đại học Ngân hàng Thành Phố Hồ Chí Minh

Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện của Trường Đại học Ngân hàng Thành Phố Hồ Chí Minh
... dịch vụ thông tin thư viện kết hoạt động thông tin xử lý thông tin cá nhân hay quan thông tin thư viện nhằm thỏa mãn nhu cầu thông tin trao đổi thông tin người sử dụng quan thông tin thư viê ... về Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM và đặc điểm Trung tâm Thông tin -Thư viện trường - Khảo sát thư c trạng, tìm hiểu đặc điểm người dùng tin nhu cầu tin Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ... tạo thông tin cần cung cấp thông tin Các quan thông tin thư viện có chức đảm bảo thông tin, thỏa mãn nhu cầu thông tin sở sản phẩm, dịch vụ mà tạo Qua khai thác sản phẩm dịch vụ thông tin – thư...
 • 150
 • 314
 • 0

bài giảng marketing chiến lược sản phẩm và dịch vụ

bài giảng marketing chiến lược sản phẩm và dịch vụ
... sản phẩm Bao bì có vai trò quan trọng Một số nhà marketing coi bao bì chữ P thứ năm với chữ P marketing mix (Packeage) Tuy nhiên hầu hết giới marketing cho bao bì yếu tố chiến lược sản phẩm Việc ... trước để đạt phát triển" Các chiến lược Marketing giai đoạn tung thị trường Khi tung sản phẩm thị trường, nhà quản trị Marketing đề mức cao hay thấp cho biến Marketing, giá cả, khuyến mại, phân phối ... dáng cũ Cải biến Marketing mix Những nhà quản trị sản phẩm cố gắng kích thích tiêu thụ cách cải biến hay nhiều yếu tố Marketing mix Họ cần phải nêu câu hỏi sau yếu tố phi sản phẩm Marketing mix...
 • 37
 • 182
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của tính vị chủng đến ý định mua hàng nội của người tiêu dùng- Trường hợp sản phẩm bánh kẹo tại thị trường Thành Phố Đà Nẵng

Nghiên cứu ảnh hưởng của tính vị chủng đến ý định mua hàng nội của người tiêu dùng- Trường hợp sản phẩm bánh kẹo tại thị trường Thành Phố Đà Nẵng
... định mua hàng nội người tiêu dùng – trường hợp sản phẩm bánh kẹo thị trường TP Đà Nẵng” Mục tiêu đề tài Đề tài đặt mục tiêu nghiên cứu cụ thể sau: • Kiểm định thang đo tính vị chủng người tiêu ... tính vị chủng tiêu dùng tác động âm đến (1) thái độ, (2) niềm tin, (3) ý định mua (4) hành vi mua người tiêu dùng hàng ngoại Tuy nhiên, thái độ hàng ngoại ý định mua quan tâm kể nghiên cứu tiếp ... Đà Nẵng Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng kết hợp hai phương pháp nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng: Nghiên cứu định tính thực thông qua việc tham khảo tài liệu nghiên cứu trước để...
 • 26
 • 347
 • 1

Phát triển dịch vụ thông tin di động VINAPHONE tại trung tâm dịch vụ viễn thông khu vực III

Phát triển dịch vụ thông tin di động VINAPHONE tại trung tâm dịch vụ viễn thông khu vực III
... VỤ THÔNG TIN DI ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG KHU VỰC III 2.1 Giới thiệu tổng quan Trung tâm dịch vụ viễn thông khu vực III 2.1.1 Một số đặc điểm Trung tâm dịch vụ viến thông khu vực III ... phát triển dịch vụ thông tin di động Trung tâm dịch vụ viễn thông khu vực III Chương III: Giải pháp phát triển dịch vụ thông tin di động Trung tâm dịch vụ viễn thông khu vực III Chương DỊCH VỤ ... mạnh hạn chế khuyến khuyết để xứng tầm với Trung tâm dịch vụ viễn thông khu vực I II Chương GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THÔNG TIN DI ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG KHU VỰC III 3.1 Xu hướng...
 • 27
 • 213
 • 0

Quản trị quan hệ khách hàng dịch vụ thông tin di động Vinaphone tại viễn thông ĐắkLắk

Quản trị quan hệ khách hàng dịch vụ thông tin di động Vinaphone tại viễn thông ĐắkLắk
... dịch vụ Viễn thông - Công nghệ thông tin chiếm tỷ trọng đến 95% so với doanh thu từ phí hoà mạng, dịch chuyển; bán hàng hoá Trong doanh thu dịch vụ Viễn thông – Công nghệ thông tin dịch vụ mạng ... Xem xét tƣơng quan biến Từ kết phân tích tương quan, ta thấy tương quan biến Sự hài lòng với biến độc lập: Tin cậy, Đáp ứng, Năng lực phục vụ, Giá cảm nhận chặt chẽ, biến có tương quan mạnh Năng ... hệ số Factor loading lớn 0.5, 16 biến quan sát hình thành nhân tố (bảng 3.13) Như vậy, tập liệu phù hợp với tiêu chuẩn sử dụng phân tích nhân tố khám phá Trong biến Tincay5 biến quan sát nhân tố...
 • 26
 • 106
 • 0

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng sinh viên trong lĩnh vực dịch vụ thông tin di động nghiên cứu tại kon tum

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng sinh viên trong lĩnh vực dịch vụ thông tin di động nghiên cứu tại kon tum
... vụ thơng tin di động Tỉnh Kon Tum Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu sinh viên thuộc trường đại học, cao đẳng Tỉnh Kon Tum sử dụng dịch vụ thơng tin di động Phạm vi nghiên cứu trường ... (giữ vững thị phần) lại khó Đề tài: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành khách hàng sinh viên lĩnh vực dịch vụ thơng tin di động: Nghiên cứu Kon Tum giúp phần doanh nghiệp có hướng ... lòng trung thành khách hàng sinh viện sử dụng mạng cung cấp dịch vụ thơng tin di động Tỉnh Kon Tum - Đề xuất giải pháp nhằm đạt tín nhiệm trung thành khách hàng nhà mạng cung cấp dịch vụ thơng tin...
 • 26
 • 237
 • 0

525 Định hướng chiến lược xuất khâu nông sản của tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn đến năm 2015

525 Định hướng chiến lược xuất khâu nông sản của tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn đến năm 2015
... ty Nơng nghiệp Sài Gòn 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý: Theo mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty con, Tổng Cơng ty (cơng ty mẹ) có cơng ty (3 cơng ty TNHH thành viên, cơng ty có vốn góp chi phối cơng ty ... cơng ty mẹ cơng ty cơng ty liên kết theo qui định pháp luật, điều lệ tổ chức hoạt động cơng ty mẹ, cơng ty cơng ty liên kết 26 Như vậy, với chức nhiệm vụ theo mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty nêu ... Tổng Cơng Ty Nơng nghiệp Sài Gòn đến năm 2015 phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng xuất trung bình 13,6% /năm với kim ngạch xuất đến năm 2015 đạt khoảng 67,5 triệu USD (tăng 2,6 lần so với năm 2006)...
 • 79
 • 312
 • 0

Slide đánh giá chính sách phân phối dầu ăn của công ty TNHH dầu thực vật cái lân tại thị trường thành phố huế

Slide đánh giá chính sách phân phối dầu ăn của công ty TNHH dầu thực vật cái lân tại thị trường thành phố huế
... Đánh giá sách phân phối dầu ăn CT TNHH dầu TV Cái Lân TP Huế” Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá hài lòng khách hàng Đánh giá hài lòng khách hàng yếu tố sách phân phối sản phẩm yếu tố sách phân phối sản ... thiết bị Nghiệp vụ bán hàng Chương II: Đánh giá sách phân phối dầu ăn Calofic Giới thiệu Calofic • Liên doanh Tổng công ty Vocarimex trực thuộc Bộ công thương tập đoàn Wilmar, Singapore • Thành lập ... yếu tố sách phân phối đến hài lòng sách phân phối đến hài lòng khách hàng khách hàng Đề xuất giải pháp hoàn thiện sách Đề xuất giải pháp hoàn thiện sách phân phối sản phẩm Calofic phân phối sản...
 • 19
 • 590
 • 0

Đánh giá chính sách phân phối dầu ăn của công ty TNHH dầu thực vật cái lân tại thị trường thành phố huế

Đánh giá chính sách phân phối dầu ăn của công ty TNHH dầu thực vật cái lân tại thị trường thành phố huế
... Thông tin về công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân: Tên công ty : Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân Tên tiếng Anh: Cai Lan Oils & Fats industries Co.,LTD Trụ sở chính: KCN Cái Lân, TP Hạ ... phần: Phân I: Đặt vấn đề Phần II: Nội dung nghiên cứu Chương I: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu Chương II: Đánh giá chính sách phân phối dầu ăn của công ty TNHH dầu thực vật Cái Lân ... tố của chính sách phân phối sản phẩm của Calofic; - Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự hài lòng của khách hàng về chính sách phân phối sản phẩm của...
 • 65
 • 1,021
 • 0

Thử nghiệm lâm sàng nhằm dự phòng nhiễm khuẩn trong thai trưởng thành có ối vỡ non

Thử nghiệm lâm sàng nhằm dự phòng nhiễm khuẩn trong thai trưởng thành có ối vỡ non
... ampicillin k t h p sulbactam Trong nghiên c u này, co-amoxiclav đ sinh d phòng Trong m t th kháng sinh cho OVN c s d ng làm kháng nghi m lâm sàng l n v s d ng thai non tháng, co-amoxiclav s d ... d l i thai tr i ng thành i v non: th nghi m đ i ch ng ng u nhiên” Y h c TP H Chí Minh, t p 16(2), tr.114-123 Nguy n V n Tr ng, V n D ng (2013) “Kháng sinh d phòng thai tr ng thành i v non: th ... trang) Trong lu n án có 21 b ng, 15 hình, 106 tài li u tham kh o (7 ti ng Vi t, 99 ti ng Anh) 3 Ch ng T NG QUAN TÀI LI U 1.1 X trí KPCD OVN thai tr ng thành 1.1.1 Kh i phát chuy n d v i oxytocin Trong...
 • 28
 • 48
 • 0

Tiểu luận môn Kinh tế lượng CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU ĐI LẠI BẰNG XE BUÝT CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

Tiểu luận môn Kinh tế lượng CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU ĐI LẠI BẰNG XE BUÝT CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
... Tất biến mô hình biến định lượng 2.4 Bộ số liệu đi u tra: ĐỀ TÀI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU ĐI LẠI BẰNG XE BUÝT CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM STT 10 11 12 13 14 ... thông công cộng đời sống sinh viên Ngân Hàng nhóm sinh viên đưa mô hình chung : “CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU ĐI LẠI BẰNG XE BUÝT CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM “ 1.2 Đối tượng ... HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU ĐI LẠI BẰNG XE BUÝT CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM Chương 1: Phần mở đầu 1.1 Lí chọn đề tài Đối với đối tượng nhân viên văn phòng sinh viên, xe buýt phương...
 • 20
 • 435
 • 3

Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược trồng người. Liên hệ với việc học tập của sinh viên Đại học Thương Mại

Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược trồng người. Liên hệ với việc học tập của sinh viên Đại học Thương Mại
... việc quan trọng cần thiết.” “Không có gì quý độc lập – Tự do” PHẦN II: LIÊN HỆ VỚI VIỆC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI HIỆN NAY 2.1 Thực trạng việc học tập của sinh ... LÝ THUYẾT 1.1 Quan điểm Hồ Chính Minh vai trò người Con người vốn quý nhất, nhân tố định thành công sự nghiệp cách mạng Nhân dân người sáng tạo giá trị, vật chất tinh thần, cải Người khẳng ... chủ nghĩa xã hội Hồ chí Minh cho “Việc học không cùng, sống phải học” ♦ Để xây dựng chiến lược trồng người giáo dục biện pháp quan trọng nhất Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng...
 • 17
 • 1,062
 • 0

Hoàn thiện hệ thống phân phối sản phẩm phân hữu cơ sinh học của công ty cổ phần phân bón và dịch vụ tổng hợp bình định

Hoàn thiện hệ thống phân phối sản phẩm phân hữu cơ sinh học của công ty cổ phần phân bón và dịch vụ tổng hợp bình định
... CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BÌNH ĐỊNH THỜI GIAN QUA 2.1 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÂN PHỐI SẢN PHẨM PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ... ĐỘNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BÌNH ĐỊNH THỜI GIAN QUA 2.2.1 Thực trạng tiêu thụ sản phẩm phân hữu sinh học công ty cổ phần phân ... thống phân phối sản phẩm phân hữu sinh học công ty cổ phần phân bón dịch vụ tổng hợp Bình Định Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống phân phối sản phẩm phân hữu sinh học công ty cổ...
 • 26
 • 242
 • 0

Giải pháp marketing cho sản phẩm rau, hoa, quả xứ lạnh của công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thiện mỹ kom tum

Giải pháp marketing cho sản phẩm rau, hoa, quả xứ lạnh của công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thiện mỹ kom tum
... doanh công ty 15 CHƢƠNG GIẢI PHÁP MARKETING CHO SẢN PHẨM RAU, HOA, QUẢ XỨ LẠNH CỦA CÔNG TY THHH SX VÀ DV THIỆN MỸ KON TUM 3.1 CỞ SỞ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH MARKETING TY TNHH SX VÀ DV THIỆN MỸ KON TUM ... động marketing công ty TNHH SX DV Thiện Mỹ Kon Tum kết hợp vơi sở lý thuyết chương 1, tác giả đề xuất số giải pháp để hoàn thiện hoạt động marketing cho sản phẩm rau, hoa, xứ lạnh công ty TNHH ... pháp marketing cho công ty giai đoạn tới Đề xuất số kiến nghị sau: - Đối với công ty: + Tuyển dụng thêm nhân viên thực công tác làm thị trường công tác marketing công ty + Lựa chọn logo cho sản...
 • 26
 • 181
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phạm vi dịch vu của người giao nhận vận tải quốc tếtă ườ ki h phí đầ tư ơ sở vật hất tra thiết bị cho tạo lập ấp á sả phẩ dị h vụ thông tin thư việdịch vụ thông tin giải tríkế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mạimột số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ petrolimex hà tâycác biện pháp phát triển dịch vụ bảo hiểm trách nhiệm của người giao nhận vận tải quốc tế ở việt namthực trạng công tác kế toán hàng hoá tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ petrolimex hà tâynhận xét chung về công ty cổ phần vận tải và dịch vụ petrolimex hà tâykhái niệm về dịch vụ vận tải biểnphần thứ i các chất phụ gia bảo quản thực phẩm và kích thích sinh học trong sản xuấtgiải pháp marketing dịch vụ của việt nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tếkế toán và dịch vụ kế toánbáo cáo thực tập công ty thnn thương mại và dịch vụ du lịchđịnh hướng phát triển ngành kinh tế thuỷ sản của tỉnhđôi nét về lịch sử ngân hàng và dịch vụ ngân hàngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa họcLuyện tập Trang 23Bảng chia 6CHỦ ĐỀ 3 LỚP 2 ĐÂY LÀ TÔI - ĐAN MẠCHBài 17. u, ưBằng nhau. Dấu =Trắc Nghiệm Tích Phân