Một số giải pháp thu hút khách du lịch đến với khu ramsar tràm chim ( huyện tam nông, tỉnh đồng tháp)

Một số giải pháp thu hút khách du lịch đến với khu Ramsar Tràm Chim ( Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp) Luận văn ThS. Du lịch

Một số giải pháp thu hút khách du lịch đến với khu Ramsar Tràm Chim ( Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp) Luận văn ThS. Du lịch
... lịch đến với Khu ramsar Tràm Chim Chƣơng Thực trạng hoạt động thu hút khách du lịch đến với Khu Ramsar Tràm Chim Chƣơng Các giải pháp tăng cƣờng thu hút khách du lịch đến với Khu Ramsar Tràm Chim ... NHÂN VĂN VÕ NGUYÊN THÔNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP THU HÚT KHÁCH DU LỊCH ĐẾN VỚI KHU RAMSAR TRÀM CHIM (H .TAM NÔNG, T ĐỒNG THÁP) Chuyên ngành : Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm) LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH ... nghiên cứu sở lý luận hoạt động tuyên truyền, quảng bá thu hút khách du lịch đến điểm du lịch giải pháp thu hút khách du lịch địa bàn Khu Ramsar Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp ‫ ٭‬Phạm...
 • 191
 • 288
 • 2

Thực trạng và một số giải pháp thu hút khách du lịch của khách sạn Sông Lô

Thực trạng và một số giải pháp thu hút khách du lịch của khách sạn Sông Lô
... sạn Sông thu ̣c công ty cổ phần du lịch dịch vụ thương mại Phú Thọ Tiền sử khách sạn Sông thu ̣c cục chuyên gia, tháng 5-1985 cục chuyên gia đổi tên sang là khách sạn Sông ... sạn Sông đã và áp du ng 17 2.2 Thực trạng phát triển doanh thu của khách sạn Sông Lô( 2006-2008) 19 2.3 Thực trạng hiệu quả kinh doanh của khách sạn Sông ... của khách sạn Sông 2.1 Những biện pháp phát triển kinh doanh và hiệu quả kinh doanh mà khách sạn Sông đã và áp du ng Như phần đã đề cập khách sạn Sông hình thành...
 • 40
 • 413
 • 1

Đặc điểm tiêu dùng của khách du lịch Trung Quốc & Một số giải pháp thu hút khách du lịch TQ tại Chi nhánh Công ty Du lịch Dịch vụ Dầu khí

Đặc điểm tiêu dùng của khách du lịch Trung Quốc & Một số giải pháp thu hút khách du lịch TQ tại Chi nhánh Công ty Du lịch Dịch vụ Dầu khí
... tài Đặc điểm tiêu dùng khách du lịch Trung Quốc số giải pháp thu hút khách du lịch Trung Quốc Chi nhánh Công ty Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam Để thực luận văn này, em áp dụng phơng pháp chủ ... nhiều điểm vui chơi giải trí hấp dẫn khách du lịch nên thu hút đợc khách tiêu dùng dịch vụ bổ sung 2.3.2.3 Cơ cấu khách du lịch Trung Quốc: Khách du lịch Trung Quốc Chi nhánh hầu hết khách du lịch ... thị trờng khách, xây dựng chơng trình du lịch nhằm thu hút khách du lịch quốc tế khách du lịch nội địa Chi nhánh Công ty OSC Việt Nam làm nhiệm vụ nhà khách Công ty Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt...
 • 73
 • 522
 • 1

“Thực trạng và một số giải pháp thu hút khách du lịch Nội địa tại công ty Du lịch Công đoàn Việt Nam”.

 “Thực trạng và một số giải pháp thu hút khách du lịch Nội địa tại công ty Du lịch Công đoàn Việt Nam”.
... động kinh doanh khách du lịch Công ty du lịch Công đoàn Việt Nam Chơng 3: Một số phơng hớng mục tiêu, giải pháp chủ yếu nhằm thu hút khách du lịch Nội địa Công ty du lịch Công đoàn Việt Nam Khoa ... tế nguồn khách Công ty du lịch Công đoàn Việt Nam để từ đa giải pháp thu hút khách du lịch nội địa cho công ty Phơng pháp nghiên cứu :Trong Viết em sử dụng phơng pháp nghiên cứu: Phơng pháp mô ... doanh 42 Trờng Đại học Công Đoàn Chuyên đề tốt nghiệp Chơng Một số phơng hớng, mục tiêu giải pháp chủ yếu nhằm thu hút khách du lịch nội địa cho công ty du lịch công đoàn việt nam 3.1 phơng hớng,...
 • 58
 • 268
 • 2

MỘT SỐ GIẢI PHÁP THU HÚT KHÁCH DU LỊCH TRUNG QUỐC

MỘT SỐ GIẢI PHÁP THU HÚT KHÁCH DU LỊCH TRUNG QUỐC
... ty du lịch Trung Quốc Khi có khách du lịch Trung Quốc công ty du lịch Trung Quốc gửi khách cho công ty, ngược lại, công ty gửi khách du lịch Việt Nam sang Trung Quốc cho công ty du lịch Trung quốc ... hướng dẫn khách du lịch Trung Quốc sử dụng Sinh viên: Hà Thị Thương - Lớp: QT901P Một số giải pháp nhằm phát triển thị trường khách du lịch Trung Quốc Công Ty TNHH 1TV khách sạn du lịch Công ... nâng cao sức hấp dẫn khả cạnh tranh 3.3 Một số giải pháp thu hút khách du lịch Trung Quốc 3.3.1 Tiếp tục nghiên cứu tăng cường tiếp thị khách du lịch Trung Quốc Đây công việc mà công ty thấy tầm...
 • 15
 • 194
 • 0

Đặc điểm tiêu dùng của khách du lịch Trung Quốc và một số giải pháp thu hút khách du lịch Trung Quốc tại Chi nhánh Công ty Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam”

Đặc điểm tiêu dùng của khách du lịch Trung Quốc và một số giải pháp thu hút khách du lịch Trung Quốc tại Chi nhánh Công ty Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam”
... 2.2.3 Đặc điểm tiêu dùng khách du lịch Mỹ : Mỹ nước có số công dân chi tiêu nhiều cho du lịch nước chi m 16,05% số chi tiêu du lịch giới Chi tiêu trung bình khách Mỹ công ty khoảng 200USD ngày Dịch ... giao dịch làm ăn (30%) Theo thống kê sơ công ty tỷ lệ khách du lịch Mỹ năm qua là: khách du lịch công vụ chi m 30% tổng số khách công ty, khách du lịch trí thức chi m 10%, số lại thường cựu chi n ... lịch quốc tế đến Khách du lịch quốc gia (National Tourist): gồm khách du lịch nước khách du lịch quốc tế nước Theo Pháp lệnh du lịch Việt Nam ban hành năm 1999: Khách du lịch bao gồm khách du lịch...
 • 66
 • 324
 • 0

Một số giải pháp thu hút khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam

Một số giải pháp thu hút khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam
... động thu hút khách du lịch quốc tế Chƣơng Thực trạng hoạt động thu hút khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam Chƣơng Một số giải pháp nhằm tăng cƣờng thu hút khách Hàn Quốc Du lịch Việt Nam đến năm ... đề tài Một số giải pháp thu hút khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam đƣợc chọn để làm Luận văn, nhằm đƣa giải pháp đẩy mạnh thu hút khách du lịch Hàn Quốc, thị trƣờng đầy tiềm đến Việt Nam, có ... tiêu dùng khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam 59 2.3 Kiến nghị khách Du lịch Việt Nam 71 2.4 Các giải pháp thu hút khách Hàn Quốc Du lịch Việt Nam 71 2.4.1 Các giải pháp triển...
 • 106
 • 374
 • 1

Một số giải pháp thu hút khách du lịch Úc đến Việt Nam

Một số giải pháp thu hút khách du lịch Úc đến Việt Nam
... Úc Việt Nam 62 2.3.5 Thực trạng hoạt động xúc tiến du lịch du lịch Việt Nam đến thị trường khách du lịch Úc 63 2.4 Đánh giá khách du lịch Úc du lịch Việt Nam 65 2.5 Những thu n ... cầu ngày lớn thị trường khách du lịch Úc vào Việt Nam, khóa luận tốt nghiệp với đề tài Một số giải pháp thu hút khách du lịch Úc tới Việt Nam đưa số giải pháp nhằm thu hút khai SINH VIÊN THỰC ... du lịch Úc du lịch Việt Nam * Phạm vi nghiên cứu đề tài : - Về không gian: Khách du lịch Úc du lịch lãnh thổ Việt Nam - Về thời gian: Khách du lịch Úc đến Việt Nam giai đoạn từ đầu năm 2004 đến...
 • 9
 • 622
 • 11

Đặc điểm tiêu dùng của khách du lịch Trung Quốc và một số giải pháp thu hút khách du lịch Trung Quốc tại Công ty CP dịch vụ du lịch Đường Sắt Hà Nội

Đặc điểm tiêu dùng của khách du lịch Trung Quốc và một số giải pháp thu hút khách du lịch Trung Quốc tại Công ty CP dịch vụ du lịch Đường Sắt Hà Nội
... tiêu dùng khách du lịch Trung Quốc số giải pháp thu hút khách du lịch Trung Quốc Công ty CP dịch vụ du lịch Đường Sắt Nội Để thực luận văn này, em áp dụng chủ yếu phương pháp thu thập số liệu, ... SẮT HÀ NỘI 2.1 Giới thiệu khái quát Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Đường Sắt Nội 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty • Tên doanh nghiệp: Công ty CP dịch vụ du lịch Đường Sắt Nội ... nhiều điểm vui chơi giải trí hấp dẫn khách du lịch nên thu hút khách tiêu dùng dịch vụ bổ sung 23 2.3.2.3 Cơ cấu khách du lịch Trung Quốc: Khách du lịch Trung Quốc Trung tâm hầu hết khách du lịch...
 • 46
 • 474
 • 0

Một số giải pháp thu hút khách dụ lịch Úc đến Việt Nam

Một số giải pháp thu hút khách dụ lịch Úc đến Việt Nam
... sở lý luận giải pháp thu hút khách du lịch quốc tế Chƣơng Thực trạng giải pháp thu hút khách du lịch Úc đến Việt Nam Chƣơng Một số giải pháp nhằm thu hút khách du lịch Úc đến Việt Nam 18 CHƢƠNG ... khách du lịch Úc đến Việt Nam 85 2.2.3 Đặc điểm tiêu dùng khách du lịch Úc đến Việt Nam .86 2.3 Giải pháp thu hút khách du lịch Úc du lịch Việt Nam 89 2.3.1 Thực trạng giải pháp thu hút khách ... lịch Úc Vì vậy, với lý nêu trên, tác giả chọn đề tài Một số giải pháp thu hút khách du lịch Úc đến Việt Nam nhằm đƣa giải pháp thu hút khách du lịch Úc – thị trƣờng khách đầy tiềm vào Việt Nam, ...
 • 177
 • 162
 • 0

Một số giải pháp thu hút khách du lịch hàn quốc đến việt nam

Một số giải pháp thu hút khách du lịch hàn quốc đến việt nam
... tnrang du lich thi c~u du lich chinh 1a yeu du cua khach du l!ch ve hang h6a va djch V\1, cung du l!ch la SlJ cung d.p sfm phAm du Hch cua cac nha kinh doanh du Jjch cho du khach V~y khach du 1jch ... cuang thu hut khach Han Qu6c cua Du }ich Vi~t Nam den nam 2020 Nhfi·ng di~m m6'i va dong gop cita Lu~n van - Lu~n van da danh gia duqc thl,fc tr~mg thu hut khach Han QufJc cua Du lich Vi9t Nam ... Han Qu6c cua Du lich Vi9t Nam den nam 2020 CHVONG CO SC) L YLUAN Vl~ BOAT DONG THU HUT KII!\CH DU LlCH QUOC TE 1.1 Khai ni~m v~ khach du l!ch 1.1.1 Kluii nifm vJ kluich dulic!t Khach du 1jch la...
 • 102
 • 218
 • 0

Nghiên cứu thị trường khách du lịch isarel và một số giải pháp thu hút khách du lịch isarel đến việt nam

Nghiên cứu thị trường khách du lịch isarel và một số giải pháp thu hút khách du lịch isarel đến việt nam
... ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN BÙI ĐỨC HUYÊN NGHIÊN CỨU THỊ TRƢỜNG KHÁCH DU LỊCH ISRAEL VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THU HÚT KHÁCH DU LỊCH ISRAEL ĐẾN VIỆT NAM Chuyên ngành: Du lịch (Chương trình đào ... đƣa giải pháp thu hút du khách đến Việt Nam 1.1.2 Các nội dung nghiên cứu thị trường KDL 1.1.2.1 Nghiên cứu đặc điểm nhân thị trường KDL Nói đến nghiên cứu thị trƣờng nói chung thị trƣờng KDL ... hút KDL Israel đến Việt Nam mà ngành du lịch Việt Nam thực + Đề xuất giải pháp đẩy mạnh thu hút khách Israel đến Việt Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu đặc điểm thị trƣờng KDL...
 • 107
 • 209
 • 0

Đánh giá mức thỏa mãn nhu cầu khách quốc tế của du lịch Cần Thơ và một số biện pháp thu hút khách du lịch đến Cần Thơ

Đánh giá mức thỏa mãn nhu cầu khách quốc tế của du lịch Cần Thơ và một số biện pháp thu hút khách du lịch đến Cần Thơ
... thỏa mãn nhu cầu khách quốc tế du lịch Cần Thơ số biện pháp thu hút khách du lịch đến Cần Thơ Hy vọng rằng, với kiến thức học, em đánh giá mức độ thỏa mãn du khách quốc tế du lịch Cần Thơ sở ... ƯA THÍCH TOUR DU LNCH TẠI CẦN THƠ 62 Về mức giá trung bình cho tour du lịch Cần Thơ: 62 Mức độ ưa thích khách du lịch tour Cần Thơ 65 Độ thỏa mãn du khách tour du lịch Cần Thơ 67 So sánh ... tiêu cần đạt đề tài tăng doanh thu từ du khách quốc tế du lịch Cần Thơ thơng qua việc: - Tăng lượng khách đến Cần Thơ lần - Tăng thời gian lưu trú khách Cần Thơ - Tăng mức độ chi tiêu du khách quốc...
 • 173
 • 64
 • 0

Một số biện pháp thu hút khách du lịch Hoa Kỳ vào Việt Nam trong giai đoạn 2008-2013

Một số biện pháp thu hút khách du lịch Hoa Kỳ vào Việt Nam trong giai đoạn 2008-2013
... bước thu hút thêm khách - du lịch điều kiện kinh tế Quảng bá du lịch Việt Nam đến với thị trường Hoa Kỳ Làm tăng doanh thu từ dịch vụ du lịch Dự báo lượng du khách từ Hoa Kỳ vào Việt Nam giai đoạn ... dịch vụ du lịch nào? Đi sâu nghiên cứu sản phẩm du lịch Việt Nam gì, nên trọng đặc biệt vào loại hình du lịch nào: du lịch văn hóa, du lịch sinh thái hay du lịch nghỉ dưỡng thị trường Hoa Kỳ Nghiên ... nghiệp du lịch Việt Nam cho hướng dẫn viên du lịch Số liệu thứ cấp: thu thập dựa báo cáo, tài liệu đáng tin cậy nước nước ngoài, doanh nghiệp du lịch Tổng cục du lịch Việt Nam Nghiên cứu khoa học Các...
 • 12
 • 255
 • 0

Một số biện pháp thu hút khách du lịch Trung Quốc tại công ty TNHH 1 thành viên khách sạn du lịch Công Đoàn Hạ Long

Một số biện pháp thu hút khách du lịch Trung Quốc tại công ty TNHH 1 thành viên khách sạn du lịch Công Đoàn Hạ Long
... DU LCH CễNG ON H LONG 2 .1 Gii thiu v cụng ty 2 .1. 1 Quá trình hình thành phát triển công ty Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV khách sạn du lịch công đoàn Hạ Long Tên giao dịch : Công ty khách sạn du ... Công ty Khách sạn du lịch Công đoàn Hạ Long doanh nghiệp đoàn thể trực thu c Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh Tiền thân Công ty Khách sạn du lịch Công đoàn Hạ Long Nhà nghỉ Công đoàn Bãi Cháy ... Từ Khách sạn Du lịch Công đoàn Bãi Cháy trở thành doanh nghiệp hạch toán kinh doanh độc lập Ngày 31 tháng 12 năm 2004 khách sạn du lịch công đoàn Bãi Cháy chuyển đổi sang Công ty TNHH thành viên...
 • 75
 • 221
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đặc điểm tiêu dùng của khách du lịch trung quốc và một số giải pháp thu hút khách du lịch trung quốc tại công ty cp dịch vụ du lịch đường sắt hà nộigiải pháp thu hút khách du lịch đến việt namgiải pháp thu hút khách du lịchgiải pháp thu hút khách du lịch nội địagiải pháp thu hút khách du lịch quốc tếcác giải pháp thu hút khách du lịchgiải pháp thu hút khách du lịch hàn quốcluận văn tốt nghiệp đề tài giải pháp marketing thu hút khách du lịch đến với công ty lữ hànhthực trạng và giải pháp thu hút khách du lịch inbound của công ty du lịch cổ phần mặt trời châu áluận văn các giải pháp thu hút khách du lịch mice đến với khách sạn golfmột số mô hình thu hút khách du lịch tới phố cổ hà nộikiến nghị về giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh và thu hút khách du lịch đến với công ty tnhh tmdl và xây dựng châu áthu hút khách du lịch đến với khách sạn bạch đằngmột số giải pháp thu hút bạn đọc đến thư viện trường học thptthuc trang va giai phap de thu hut khach du lich den khach sanPhương pháp chiến đấu của lý tiểu long điêu luyện thủ cước pháp 1993 trần đồng quang hòaBài quyền thiết tuyến dưỡng sinh của thiếu lâm nam phái 1994 ngọc tuấn kim nhất phiNGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÂN VÙNG TÁCH MẠNG NHẰM GIẢM NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ CỦA MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ NAM ĐỊNHTHOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ05. Bao cao KQ HDKD 2012 SHAhuong dan nhan co tuc bang tien mat5. Phieu lay bieu quyetBC001 Bao cao cua HDQT het nhiem ky 2009-2013BC002t Y kien kiem toan BCTC HNBC002 Bao cao cua BKS 2014TTr004 Sua doi dieu le Cong ty 17-04-201520090414-KSH-BCTC kiem toan 2008 – KSH Bao cao nam 2008Tài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH The le bau cuTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 01 Chuong trinh hop04 Du kien danh sach Ban kiem phieuTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 06 Bao cao cua HDQT09 Quyet Nghi DHCD 2014Tài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH DIEU LE VINH KHANHBao cao tai chinh 6 thang nam 2015Bao cao tai chinh Q3 2015