Tổ chức dạy học các bài tập hộp đen phần dòng điện không đổi thông qua hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao tính chủ động, tích cực, sáng tạo cho học sinh lớp 11 trung học phổ thông

Tổ chức dạy học các bài tập hộp đen phần dòng điện không đổi thông qua hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao tính chủ động, tích cực, sáng tạo cho học sinh lớp 11 trung học phổ thông

Tổ chức dạy học các bài tập hộp đen phần dòng điện không đổi thông qua hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao tính chủ động, tích cực, sáng tạo cho học sinh lớp 11 trung học phổ thông
... Tổ chức dạy học tập hộp đen phần dòng điện không đổi thông qua hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao tính chủ động, tích cực, sáng tạo học sinh lớp 11 THPT” Mục đích nghiên cứu Tổ chức dạy học ngoại ... việc tổ chức dạy học ngoại khóa tập hộp đen phần dòng điện không đổi cho học sinh dạy học Vật lí 11 trường phổ thông Chương Tiến trình dạy học ngoại khóa tập hộp đen phần dòng điện không đổi Vật ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ YÊN TỔ CHỨC DẠY HỌC CÁC BÀI TẬP HỘP ĐEN PHẦN DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ NHẰM NÂNG CAO TÍNH CHỦ ĐỘNG, TÍCH CỰC, SÁNG...
 • 90
 • 212
 • 0

Tổ chức dạy học các bài tập hộp đen phần dòng điện không đổi thông qua hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao tính chủ động, tích cực, sáng tạo cho học sinh lớp 11 trung học phổ thông

Tổ chức dạy học các bài tập hộp đen phần dòng điện không đổi thông qua hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao tính chủ động, tích cực, sáng tạo cho học sinh lớp 11 trung học phổ thông
... "Tổ chức dạy học tập hộp đen phần dòng điện không đổi thông qua hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao tính chủ động, tích cực, sáng tạo học sinh lớp 11 THPT" Mục đích nghiên cứu Tổ chức dạy học ngoại ... việc tổ chức dạy học ngoại khóa tập hộp đen phần dòng điện không đổi cho học sinh dạy học Vật lí 11 trường phổ thông Chương Tiến trình dạy học ngoại khóa tập hộp đen phần dòng điện không đổi Vật ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ YÊN TỔ CHỨC DẠY HỌC CÁC BÀI TẬP HỘP ĐEN PHẦN DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ NHẰM NÂNG CAO TÍNH CHỦ ĐỘNG, TÍCH CỰC, SÁNG...
 • 95
 • 192
 • 0

Xây dựng hệ thống câu hỏi giúp học sinh soạn bài nhằm nâng cao tính tự giác, tích cực trong dạy học tiết đọc văn ở trường THPT

Xây dựng hệ thống câu hỏi giúp học sinh soạn bài nhằm nâng cao tính tự giác, tích cực trong dạy học tiết đọc văn ở trường THPT
... ny yờu cu mc khỏi quỏt cao hn Thụng qua tỡm hiu cỏc chi tit, hc sinh khỏi quỏt c im ca hỡnh tng ngh thut tỏc phm, cựng ý ngha ca chỳng tr li c loi cõu hi ny, nhn thc ca hc sinh v bi hc khụng ... c hiu tiu thuyt chng hi Thỏi : - Giỏo dc thỏi yờu ghột rừ rng, s trung ngha, thu chung B PHNG PHP, PHNG TIN - Phng phỏp: Tổ chức dạy học theo cách kết hợp phơng pháp đọc sáng tạo, gợi tìm kết ... thp n cao, t khỏi quỏt n c th phự hp vi c im v quy lut nhn thc ca hc sinh Vớ d: Khi c hiu hỡnh tng nhõn vt ngi n b hng chi truyn ngn Chic thuyn ngoi xa ca nh Nguyn Minh Chõu cn hi hc sinh phỏt...
 • 15
 • 442
 • 1

Vận dụng đánh giá định tính kết quả học tập để tổ chức dạy học sinh học 11, trung học phổ thông theo hướng phát huy năng lực nhận thức của học sinh

Vận dụng đánh giá định tính kết quả học tập để tổ chức dạy học sinh học 11, trung học phổ thông theo hướng phát huy năng lực nhận thức của học sinh
... thành cho học sinh lực nhận thức học tâp Xuất phát từ lý đinh lựa chọn đề tài:“ Vận dụng đánh giá định tính kết học tập để đánh giá tổ chức dạy học sinh học 11 trung học phổ thông theo hướng phát ... học, kỹ làm đề nâng cao kết học tập nhằm phát triển lực nhận thức học sinh Giả thuyết khoa học Đánh giá dựa tiêu chí định tính kết học tập học sinh để tổ chức dạy học môn sinh học 11- Trung học ... ĐỊNH TÍNH KẾT QUẢ HỌC TẬP ĐỂ TỔ CHỨC DẠY HỌC SINH HỌC 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH 2.1 Đặc điểm chƣơng trình sinh học 11 Nhiệm vụ hình thành kiến thức...
 • 20
 • 572
 • 0

Vận dụng đánh giá định tính kết quả học tập để tổ chức dạy học Sinh học 11 trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực nhận thức của học sinh tt

Vận dụng đánh giá định tính kết quả học tập để tổ chức dạy học Sinh học 11 trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực nhận thức của học sinh tt
... sinh lực nhận thức học tâp Xuất phát từ lý đinh lựa chọn đề tài:“ Vận dụng đánh giá định tính kết học tập để đánh giá tổ chức dạy học sinh học 11 trung học phổ thông theo hướng phát triển lực nhận ... kết học tập nhằm phát triển lực nhận thức học sinh Giả thuyết khoa học Đánh giá dựa tiêu chí định tính kết học tập học sinh để tổ chức dạy học môn sinh học 11- Trung học phổ thông biết cách thức ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐOÀN THỊ THANH THỦY VẬN DỤNG ĐÁNH GIÁ ĐỊNH TÍNH KẾT QUẢ HỌC TẬP ĐỂ TỔ CHỨC DẠY HỌC SINH HỌC 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NHẬN...
 • 28
 • 229
 • 0

Vận dụng đánh giá định tính kết quả học tập để tổ chức dạy học Sinh học 11 trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực nhận thức của học sinh

Vận dụng đánh giá định tính kết quả học tập để tổ chức dạy học Sinh học 11 trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực nhận thức của học sinh
... việc dạy học theo chương trình 42 CHƢƠNG VẬN DỤNG ĐÁNH GIÁ ĐỊNH TÍNH KẾT QUẢ HỌC TẬP ĐỂ TỔ CHỨC DẠY HỌC SINH HỌC 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH 2.1 Đặc ... học, kỹ làm đề nâng cao kết học tập nhằm phát triển lực nhận thức học sinh Giả thuyết khoa học Đánh giá dựa tiêu chí định tính kết học tập học sinh để tổ chức dạy học môn sinh học 11- Trung học ... tra đánh giá từ người học cần có đầu tư Xuất phát từ lý đinh lựa chọn đề tài:“ Vận dụng đánh giá định tính kết học tập để đánh giá tổ chức dạy học sinh học 11 trung học phổ thông theo hướng phát...
 • 121
 • 388
 • 0

Giải các bài tập lý 12 phần động lực học vật rắn

Giải các bài tập lý 12 phần động lực học vật rắn
... I2ω2 Khi động lượng vật rắn quay bảo toàn (M = 0) giảm momen quán tính vật tốc độ quay vật rắn tăng Động vật rắn quay - Định lí biến thiên động * Động vật rắn quay: Wđ = Iω2 Đơn vị động năng: ... năng: J 2 * Định lí biến thiên động vật rắn quay: ∆Wđ = Wđ2 - Wđ1 = Iω - Iω = A 2 B CÁC DẠNG BÀI TẬP Các tập liên quan đến phương trình động học vật rắn quay * Các công thức: ∆ϕ dϕ + Tốc độ góc ... = γ = 0,5 rad/s  t = = s γ r Các tập liên quan đến phương trình động lực học vật rắn quay * Các công thức: + Momen lực: M = Fd + Momen quán tính chất điểm vật rắn quay: I = mr2 I = ∑ mi ri ...
 • 8
 • 2,761
 • 21

tổ chức dạy học sinh học 11 chương sinh sản theo hướng sử dụng truyền thông đa phương tiện

tổ chức dạy học sinh học 11 chương sinh sản theo hướng sử dụng truyền thông đa phương tiện
... chc dy hc Sinh hc 11 chng Sinh sn theo hng s dng truyn thụng a phng tin Mc tiờu nghiờn cu Xõy dng quy trỡnh thit k bi ging tớch hp TTPT Thit k bi ging Sinh hc lp 11 chng Sinh sn theo hng s ... Nu t chc dy hc Sinh hc 11 chng Sinh sn theo hng s dng TTPT mt cỏch hp lý s gúp phn nõng cao kt qu hc ca HS Gii hn nghiờn cu ti ch cp ti thit k bi ging mụn Sinh hc lp 11 chng Sinh sn cú s dng ... bi ging theo hng tớch hp TTPT dy hc Sinh hc 11 phn Sinh sn S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn 38 http://www.lrc-tnu.edu.vn Chng THIT K BI GING V T CHC DY HC SINH HC 11 CHNG SINH SN S...
 • 127
 • 320
 • 0

Phối hợp phương pháp thực nghiệm và mô hình khi dạy học một số kiến thức về nhiệt học nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo cho học sinh THCS miền núi

Phối hợp phương pháp thực nghiệm và mô hình khi dạy học một số kiến thức về nhiệt học nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo cho học sinh THCS miền núi
... dụng phối hợp phương pháp thực nghiệm hình dạy số kiến thức nhiệt học Gia thuyết khoa học Nếu phối hợp phương pháp thực nghiệm hình phù hợp với lí luận dạy học đại dạy số kiến thức nhiệt học ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  HOÀNG THANH LÂM PHỐI HỢP PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM VÀ MÔ HÌNH KHI DẠY MỘT SỐ KIẾN THỨC VỀ NHIỆT HỌC NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC SÁNG TẠO CHO HỌC ... phương pháp thực nghiệm, hình dạy học vật lí phần nhiệt học THCS: 44 Kết luận chương 48 Chương PHỐI HỢP PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH KHI DẠY MỘT SỐ KIẾN THỨC...
 • 118
 • 347
 • 1

SKKN Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh qua một số bài về hợp chất của clo- Lớp 10- Ban khoa học tự nhiên THPT LÊ LỢI

SKKN Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh qua một số bài về hợp chất của clo- Lớp 10- Ban khoa học tự nhiên THPT LÊ LỢI
... tập khó khăn + Một số em học sinh chưa chăm học, làm ảnh hưởng đến học lớp + Một số phụ huynh chưa thực quan tâm đến việc học tập em mình, nhà trường chọn vào đội tuyển lại chưa quan tâm cho bồi ... lực làm c Cần phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên môn, cán đoàn…; tạo điều kiện vật chất tinh thần cho em tham dự đội tuyển Phối hợp với phụ huynh học sinh quan tâm tạo điều kiện, thời ... nhiệm làm việc học sinh - Giáo viên thường xuyên sưu tầm cập nhật đề thi, dạng kĩ đòi hỏi học sinh tự hoàn thiện hoàn thiện hướng dẫn giáo viên; tiến tới nâng dần lên việc tự học học sinh Để em thấy...
 • 4
 • 114
 • 0

Sử dụng thí nghiệm để tổ chức dạy học sinh học bậc trung học

Sử dụng thí nghiệm để tổ chức dạy học sinh học bậc trung học
... Giang Tiểu luận Sử dụng thí nghiệm để tổ chức dạy học sinh học bậc trung học TÀI LIỆU THAM KHẢO 22 TIỂU LUẬN Đề tài: Sử dụng thí nghiệm để tổ chức dạy học sinh học bậc trung học PHẦN I: ... II: Sử dụng thí nghiệm dạy học sinh học bậc trung học 2.1 Hệ thống thí nghiệm sử dụng dạy học sinh học 2.1.1 Thí nghiệm 1: Một số thí nghiệm enzim, sinh học 10 - Mục đích: Tự tiến hành thí nghiệm ... tổ chức dạy học sinh học bậc trung học 2.2 Sử dụng thí nghiệm dạy học bậc trung học 2.2.1 Thí nghiệm 1: Sử dụng thí nghiệm dạy học 14: “Enzim va vai trò enzim trình chuyển hóa vật chất”, sinh học...
 • 21
 • 260
 • 0

Xây dựng một số hình thức tổ chức tập luyện ngoại khóa nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn thể dục cho học sinh khối 11 trường THPT nghèn can lộc hà tĩnh luận văn tốt nghiệp đại học

Xây dựng một số hình thức tổ chức tập luyện ngoại khóa nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn thể dục cho học sinh khối 11 trường THPT nghèn  can lộc  hà tĩnh luận văn tốt nghiệp đại học
... dựng số hình thức tập luyện ngoại khóa nhằm nâng cao hiểu học tập môn thể dục cho học sinh khối 11 trường THPT Nghèn 20 3.2.1 Đánh giá chất lượng học tập môn thể dục của học sinh lớp 11 ... thể dục cho học sinh khối 11 Trường THPT Nghèn Can Lộc Tĩnh ” Với mục tiêu: 1: Đánh giá thực trạng hình thức tổ chức tập luyện ngoại khóa trường THPT Nghèn 2: Xây dựng đánh giá hiệu số hình ... lượng học tập môn thể dục của học sinh lớp 11 trường THPT Nghèn ………………………………………………………………… 14 3.2.2 Xây dựng số hình thức tập luyện ngoại khóa môn thể dục cho học sinh khối 11 trường THPT Nghèn...
 • 44
 • 172
 • 1

XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ ĐỂ TỔ CHỨC DẠY HỌC SINH HỌC 11 THPT

XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ ĐỂ TỔ CHỨC DẠY HỌC SINH HỌC 11 THPT
... lượng dạy học Sinh học THPT, chọn đề tài Xây dựng chủ đề để tổ chức dạy học Sinh học 11- THPT Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu quy trình xây dựng tổ chức dạy học chủ đề chương trình Sinh học 11 ... trình tổ chức dạy học theo chủ đề Sinh học 11 THPT 46 2.2.3 Ví dụ sử dụng quy trình tổ chức dạy học theo chủ đề Sinh học 11 THPT 47 2.2.3.1 Ví dụ 1: Tổ chức dạy học chủ đề “Bạn sinh ... CHƯƠNG XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG CHỦ ĐỀ ĐỂ TỔ CHỨC DẠY HỌC SINH HỌC 11 - THPT 2.1 Quy trình xây dựng chủ đề học tập chương trình Sinh học 11- THPT 2.1.1 Nguyên tắc tiếp cận xây dựng chủ đề a Đảm bảo...
 • 97
 • 860
 • 4

Tóm tắt luận văn thạc sỹ: Xây dựng chủ đề để tổ chức dạy học Sinh học 11 THPT

Tóm tắt luận văn thạc sỹ: Xây dựng chủ đề để tổ chức dạy học Sinh học 11 THPT
... lượng dạy học Sinh học THPT, chọn đề tài Xây dựng chủ đề để tổ chức dạy học Sinh học 11- THPT Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu quy trình xây dựng tổ chức dạy học chủ đề chương trình Sinh học 11 ... chương trình Sinh học THPT Về vấn đề 1: Nhận thức GV chủ đề xây dựng chủ đề dạy học Sinh học trường THPT thể bảng sau: Bảng 1.1 Nhận thức GV chủ đề xây dựng chủ đề dạy học Sinh học trường THPT ST ... trình xây dựng chủ đề (gồm bước) quy trình tổ chức dạy học theo chủ đề (gồm bước) làm để xây dựng tổ chức dạy học theo chủ đề chương trình Sinh học 11 THPT Dựa quy trình đề xuất, luận văn đưa...
 • 25
 • 221
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: vận dụng đánh giá định tính kết quả học tập để tổ chức dạy học sinh học 11 trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực nhận thức của học sinhtổ chức dậy học sinh họcgiải các bài tập lý 12 phần động lực học vật rắnphát huy tính chủ động tích cực sáng tạo của học sinh qua một số bài về hợp chất của clo lớp 10 ban khoa học tự nhiênskkn dạy học tích cực sử dụng thí nghiệm nhằm nâng cao tính chủ động trong hoạt động học môn hóa học củahọc sinh thpttổ chức dạy học các bài hình thành kiến thức tập làm văn cho học sinh lớp 4 5phối hợp các hình thức tổ chức dạy học địa lý một cách linh hoạttổ chức dạy học tập làm văn lớp 5 phù hợp trình độ học sinhtổ chức dạy học các bài phong cách ngôn ngữ trong sách giáo khoa thp dưới góc độ giao tiếpcác hình thức tổ chức dạy học tích hợpcác hình thức tổ chức dạy học bài đọc thêm ở sách giáo khoa ngữ văn 10 11 nhằm hình thành năng lực tự học cho học sinhbiện pháp 3 đẩy mạnh việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực vận dụng sáng tạo các hình thức tổ chức dạy học đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinhtổ chức dạy học hợp tác theo nhóm trong dạy học hình học lớp 7 ở trường trung học cơ sởcác nguyên tắc tổ chức dạy học ngữ văncác hình thức tổ chức dạy học đại họcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Đồng chíTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học