Thực trạng việc ban hành quy phạm pháp luật của UBND các cấp

Thực trạng việc ban hành quy phạm pháp luật của UBND các cấp

Thực trạng việc ban hành quy phạm pháp luật của UBND các cấp
... thuận lợi việc ban hành văn quy phạm pháp luật UBND cấp Hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật UBND cấp có điều chỉnh pháp luật cấp tỉnh Việc ban hành văn QPPL dần vào “kế hoạch hoá” thực Chương ... động quy n địa phương nhằm thực chức năng, nhiệm vụ, quy n hạn theo quy định Hiến pháp pháp luật Ban hành văn quy phạm pháp luật thẩm quy n UBND cấp pháp luật quy định Vậy nên thực trạng ban hành ... quan nhà nước cấp giao cho Uỷ ban nhân dân quy định vấn đề cụ thể Thực trạng việc ban hành quy phạm pháp luật UBND cấp Trong bối cảnh nay, nhu cầu việc ban hành văn quy phạm pháp luật để giải...
 • 8
 • 140
 • 0

Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND các cấp

Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND các cấp
... nhiệm vụ quy n hạn 2.2 Mặt hạn chế việc ban hành văn quy phạm pháp luật UBND cấp Bên cạnh thuận lợi có việc ban hành văn quy phạm pháp luật UBND cấp số hạn chế : - Văn quy phạm pháp luật thường ... phương 2.1 Những thuận lợi việc ban hành văn quy phạm pháp luật UBND cấp Hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật UBND cấp có điều chỉnh pháp luật cấp tỉnh Việc ban hành văn QPPL dần vào “kế hoạch ... HĐND, pháp luật hành quy định cho UBND thẩm quy n ban hành văn định, thị Vì vậy, mặt pháp lý quan có thẩm, người có thẩm quy n ban hành phải chịu trách nhiệm trước pháp luật văn trái pháp luật...
 • 7
 • 850
 • 3

hoạt động ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của UBND

hoạt động ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của UBND
... ban hành văn quy phạm pháp luật mà thay vào ban hành nhiều văn cá biệt có chứa quy phạm pháp luật - Ngoài nhiều quy định pháp luật chưa phù hợp với yêu cầu chủ động quản lý hành mục tiêu hoạt động ... Ngoài ra, hoạt động ban hành VBQPPL UBND văn luật có liên quan ghi nhận, tại: - Luật tổ chức HĐND UBND năm 2003 - Luật ban hành VBQPPL HĐND, UBND 2004 - Luật ban hành VBQPPL năm 2008 Từ thấy UBND ... động ban hành VBQPPL UBND cấp Từ sở pháp lý nêu tạo điều kiện cho hoạt động ban hành VBQPPL UBND cấp thực cách thường xuyên, thống theo quy định pháp luật, giúp UBND hoàn thành tốt nhiệm vụ Kết hoạt...
 • 9
 • 407
 • 0

Thực trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Nhà nước ở địa phương

Thực trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Nhà nước ở địa phương
... VBQPPL quan Nhà nước địa phương 4 CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC ĐỊA PHƯƠNG 1.1 quan Nhà nước địa phương VBQPPL quan Nhà nước địa phương ban ... luận văn quy phạm pháp luật quan Nhà nước địa phương Chương 2: Thực trạng ban hành văn quy phạm pháp luật quan Nhà nước địa phương Chương 3: Phương hướng đổi mới, nâng cao hiệu hoạt động ban hành ... quan Nhà nước địa phương ban hành chủ thể có thẩm quy n pháp luật quy định Pháp luật hành quy định nhiều chủ thể có thẩm quy n ban hành VBQPPL, quan quy n lực, quan hành chính, quan xét xử, quan...
 • 57
 • 2,007
 • 15

Thực trạng ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp hiện nay

Thực trạng ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp hiện nay
... dựng văn Cuối cùng, Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân luật có liên quan cần có sửa đổi, bổ sung, khắc phục độ vênh quy định thực chức định Hội đồng nhân dân Các ... đạo cấp tỉnh lối tư cũ việc soạn thảo ban hành văn quy phạm pháp luật; chưa thấy tầm quan trọng công tác soạn thảo, ban hành văn quy phạm pháp luật hoạt động quản lý điều hành địa phương Luật ban ... hành năm có hàng ngàn văn quy phạm pháp luật địa phương cấp tỉnh xây dựng ban hành Ví dụ như: địa bàn tỉnh Bến Tre bốn năm (2005, 2006, 2007, 2008) cấp tỉnh ban hành khoảng 340 văn quy phạm pháp...
 • 8
 • 2,687
 • 21

Thực trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Nhà nước ở trung ương

Thực trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Nhà nước ở trung ương
... BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRUNG ƯƠNG 2.1 MỘT SỐ THÀNH TỰU TRONG HOẠT ĐỘNG BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRUNG ƯƠNG 2.1.1 Văn ... Điều 2, Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật 2008) 1.2 Đặc điểm văn quy phạm pháp luật quan Nhà nước trung ương ban hành Các quan nhà nước trung ương quan đầu não nước, thể tập trung quy n lực ... 1996, Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật lần đời, khái niệm văn quy phạm pháp luật quy định cụ thể thống Điều 1, Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật 1996 quy định: Văn quy phạm pháp luật văn quan...
 • 61
 • 988
 • 5

Thực trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân hiện nay

Thực trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân hiện nay
... tục ban hành Luật ban hành văn quy phạm pháp luật HĐND UBND năm 2004: Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân văn Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ban hành theo thẩm quy n, ... – xã hội địa phương Chính nhu cầu việc ban hành văn quy phạm pháp luật để giải vấn đề kinh tế - xã hội cụ thể địa phương lớn Vậy thực trạng ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân nào? ... 21 Luật ban hành VBQPPPL 2008 cụ thể vào Khoản Điều Luật ban hành VBQPPL HĐND UBND 2004 quy định: Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân ban hành hình thức nghị quy t.” Theo quy định này, pháp...
 • 9
 • 635
 • 6

Thực trạng ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp hiện nay? Nguyên nhân và giải pháp

Thực trạng ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp hiện nay? Nguyên nhân và giải pháp
... Hoạt động ban hành VBQPPL UBND hiến pháp văn luật có liên quan ghi nhận: - Điều 124 Hiến pháp 1992 quy định: “Uỷ ban nhân dân phạm vi nhiệm vụ, quy n hạn pháp luật quy định, định, thị ... ban hành, ngày khắc phục tình trạng văn ban hành không thẩm quy n, không đảm bảo tính thống như: trái nội dung văn cấp ban hành; chồng chéo, mâu thuẫn với văn khác chủ thể cấp ban hành Tình trạng ... hoạt động ban hành VBQPPL UBND cấp: Một loạt quy định Hiến pháp 1992, Luật ban hành VBQPPL HĐND UBND 2003, Luật ban hành VBQPPL HĐND UBND 2004 Luật ban hành VBQPPL 2008 tạo sở pháp lý hướng dẫn,...
 • 7
 • 752
 • 4

Thực trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Thực trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
... trình ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn quy phạm pháp luật: Thực trạng ban hành văn quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Đại Học Luật Hà Nội Hoàng Thị Thu Thảo Quy t ... đánh giá hiệu quả, tác đụng văn quy phạm pháp luật ban hành, phạm vi tác động quan Thực trạng ban hành văn quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An 15 Đại Học Luật Hà Nội Hoàng Thị Thu Thảo ... ban hành VBQPPL UBND tỉnh em thu học, kiến thức thực tế tình hình ban hành VBQPPL UBND tỉnh Nghệ an sau: - Số lượng văn quy phạm pháp luật ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành qua năm sau: Thực...
 • 25
 • 484
 • 0

Hoạt động xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân huyện yên thành thực trạng và giải pháp luận văn tốt nghiệp đại học

Hoạt động xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân huyện yên thành thực trạng và giải pháp luận văn tốt nghiệp đại học
... nói riêng 2.2 Thực trạng xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật ủy ban nhân dân Huyện Yên Thành 2.2.1 Hoạt động xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật ủy ban nhân dân huyện Yên Thành nhiệm kỳ ... ủy ban nhân dân Huyện Yên Thành 27 2.2 Thực trạng xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật ủy ban nhân dân Huyện Yên Thành .28 2.2.1 Hoạt động xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật ... tác xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật ủy ban nhân dân Huyện Yên Thành Đánh giá cách toàn diện hoạt động xây dựng ban hành văn quy phạm pháp lật ủy ban nhân dân Huyện Yên Thành ban hành...
 • 65
 • 776
 • 13

Thực trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp hiện nay. Nguyên nhân và giải pháp

Thực trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp hiện nay. Nguyên nhân và giải pháp
... phạm pháp luật hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân năm 2004 Http://www.chinhphu.vn Http://www.vietlaw.gov.vn http://moj.gov.vn MC LC Trang t Gii quyt Khỏi nim bn quy phm phỏp lut Thc trng ban ... Thc trng ban hnh bn quy phm phỏp lut ca y ban nhõn dõn cỏc cp hin Nhng thnh tu hot ng ban hnh bn quy phm phỏp lut ca y ban nhõn dõn cỏc cp: Mc dự s lng bn quy phm y ban nhõn dõn cỏc cp ban hnh ... thm quyn ban hnh bn quy phm phỏp lut ca y ban nhõn dõn rừ hn Hon thin nhng quy nh phỏp lut v trỡnh t, th tc ban hnh quy phm phỏp lut ca y ban nhõn dõn cỏc cp Nõng cao cht lng xõy dng bn quy...
 • 14
 • 140
 • 0

THỰC TRẠNG BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP HIỆN NAY. NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP

THỰC TRẠNG BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP HIỆN NAY. NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP
... động ban hành văn quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân Thực trạng giải pháp Luật ban hanh văn quy phạm pháp luật HĐND, UBND năm 2004 Luật tổ chức HĐND, UBND năm 2003 Luật ban hành văn quy phạm pháp ... Chỉ thị mà sử dụng Quy t định UBND ban hành Quy t định để đặt quy phạm pháp luật để trực tiếp áp dụng pháp luật Chỉ thị UBND ban hành để tổ chức việc điều hành thực pháp luật cách truyền đạt chủ ... Trong số văn UBND ban hành văn có tính chất pháp lý ít, văn cá biệt lại chiếm tỉ lệ lớn - Vẫn tình trạng ban hành văn quy phạm trái thẩm quy n hình thức pháp luật quy định Điều xảy cấp: tỉnh,...
 • 13
 • 164
 • 1

LUẬT VỀ VIỆC BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, UỶ BAN NHÂN DÂN pptx

LUẬT VỀ VIỆC BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, UỶ BAN NHÂN DÂN pptx
... ĐỒNG NHÂN DÂN, UỶ BAN NHÂN DÂN Điều 49 Hiệu lực không gian, đối tượng áp dụng văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ... thích văn Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân dịch tiếng dân tộc thiểu số Việc dịch văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tiếng dân tộc thiểu số Uỷ ban nhân ... việc thi hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ban hành sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ văn Hội đồng...
 • 24
 • 192
 • 0

Quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh qua thực tiễn tỉnh Phú Thọ

Quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh qua thực tiễn tỉnh Phú Thọ
... điểm văn quy phạm pháp luật, Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thứ hai, từ khó khăn thực trạng quy trình xây dựng văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ... niệm văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân sau: Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân văn Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân ban hành theo thẩm quy n, trình ... nhân dân tỉnh qua thực tiễn tỉnh Phú Thọ Chương – Phương hướng giải pháp hoàn thiện quy trình xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh qua thực tiễn tỉnh Phú...
 • 141
 • 583
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phạm vi ban hành văn bản quy phạm pháp luật của ubndthuc trang viec ban hanh van ban quy pham phap luatđề tài thực trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơthực trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước ở địa phươngthuc trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của hội dồng nhân dân và ủy ban n hân dânphương pháp giải thích chính trị lịch sử là tìm hiểu nội dung tư tưởng quy phạm thông qua việc nghiên cứu các điều kiện chính trị lịch sử đã dẫn đến việc ban hành quy phạm đóthực tiễn soạn thảo ban hành và quản lý văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phươngnguyên nhân xuất phát từ các cơ quan nhà nước trong việc ban hành áp dụng pháp luật và thanh tra kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luậtđề tài hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước ở địa phương hiện naythực trạng việc ban hành văn bảnphạm vi ban hành văn bản quy phạm pháp luật của hđnd ubndphạm vi ban hành văn bản quy phạm pháp luật của hđndcâu 5 trình bày vị trí chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của quốc hội thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của quốc hộicâu 7 trình bầy vai trò vị trí và quyền hạn của chủ tịch nước nêu thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chủ tịch nướccâu 8 trình bày vị trí quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chính phủ nêu thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính phủNQ so 514 ve tra co tuc nam 2010Thong bao GD CP cua ong Dang Quang Vinh TGDCV so 45 cua SSIAM bao cao ket qua GD CP cua co dong longiai trinh HDKQKD quy 4 nam 2010KQ giao dich CP cua CD noi bo CTYBC thay doi so huu cp TMT cua o Nguyen Viet Anh Co dong lon ngay 07 10 11BC tro thanh co dong lon cp TMT cua ong Bui Quoc Cong ngay 07 10 11CV so 1133 cong bo TT bo nhiem Truong phong TCKT va dieu dong can boTB giao dich cp TMT cua ong Trinh Xuan Nham Pho TGDBCKQGD co phieu TMT ong Trinh Xuan Nham Pho TGDBCKQGD co phieu TMT ong Pham Van Hong Uy vien HDQTBao cao KQ giao dich cp TMT cua ong Do Manh Tuan Uy vien HDQTBao cao KQ giao dich cp TMT cua ba Huong Vo ong Tuan UVHDQTTB giao dich ban cp TMT cua o Do Manh Tuan Uy vien HDQTBC tinh hinh quan tri cong ty 6 thang nam 2012CBTT so 600 vv cham dut HDLD doi voi giam doc tai chinh kem theo QD so 593Uy quyen cong bo thong tin 939 doi voi ong Tran Van HaNghi quyet cua HDQT so 953 NQ-TMT-HDQT ngày 26 12 2013Báo cáo quản trị năm 2013Bao cao 548 qu n tr c(ng ty 6 thßng npm 2013