Câu hỏi trắc nghiệm toán 12

Câu Hỏi trắc nghiêm toán 12 docx

Câu Hỏi trắc nghiêm toán 12 docx
... số khác ĐÁP ÁN 1e 11a 21a 2d 12b 22b 3a 13c 23c 4b 14d 24d 5c 15a 25e 6a 16b 26a x 3a Đặt t = (t > 0) Phương trình thành: 7b 17e 27b 8c 18c 28c 9d 19d 29d t − 8t + 12 = ⇔ t = ∨ t = 10e 20e 30b ... 13 d 18 Tìm giá trò m để phương trình: m.2 −2x − (2m + 1)2 − x + m + = ⎧log x + log3 y = + log3 12 Cho hệ phương trình: ⎨ ⎩x + y = a 14 4x 22 Số nghiệm phương trình: x + − x = sin a b e a, b, ... 0,y > 0) 1 Tìm giá trò nhỏ + x y 25 Giá trò lớn biểu thức : A = 4xy − 2x − 4y2 + 4x + là: a b c e câu a, b, c, d sai a b c d e 26 Cho x0 nghiệm phương trình: x2 + ax + b = Xét bất đẳng thức: (II):...
 • 8
 • 219
 • 15

Đề thi câu hỏi trắc nghiệm toán học lớp 10

Đề thi câu hỏi trắc nghiệm toán học lớp 10
... nghiệm ; c Có nghiệm ; d Vô nghiệm 50 Phương trình - x − 2( − 1) x + (3 − 2 ) = có nghiệm ? a Có nghiệm ; b Có nghiệm ; c Có nghiệm ; d Vô nghiệm 42 Tập hợp nghiệm phương trình Tổ Toán_ Trường ... (2) có nghiệm trái dấu phương trình (1) d) Nếu phương trình (2) có nghiệm âm phân biệt phương trình (1) 49 Phương trình x + ( 65 − ) x + 2(8 + 63 ) = có nghiệm ? a Có nghiệm ; b Có nghiệm ... a Phương trình vô nghiệm ; b Phương trình có nghiệm dương c Phương trình có nghiệm trái dấu ; d Phương trình có nghiệm âm 29 Với giá trị m phương trình (m -1)x + 3x -1 = có nghiệm phân biệt trái...
 • 4
 • 7,011
 • 375

cau hoi trac nghiem.sinh 12

cau hoi trac nghiem.sinh 12
... trưởng, kết thúc vùng chín tạo giao tử Số lượng thoi vô sắc cần hình thành kỳ phân bào trình là: A 1126 3 thoi; B 2048 thoi; C 1126 4 thoi; D 4095 thoi; [] Kiểu gen loài AB/ab, DE/de Nếu giảm ... trao đổi chéo kép Số loại trứng là: A 16 loại; B 256 loại; C 128 loại; D 64 loại; [] Kiểu gen loài sinh vật (Công thức trang 122 ) Khi giảm phân tạo thành giao tử có rối loạn phân bào I cặp ... histon; [] Với di truyền học kiện đáng quan tâm trình phân bào là: A Sự hình thành trung tử thoi vô sắc; B Sự tan rã màng nhân hoà lẫn nhân vào chất tế bào; C Sự nhân đôi, phân li tổ hợp NST;...
 • 25
 • 475
 • 4

146 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12( Đại cương về kim loại)

146 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12( Đại cương về kim loại)
... chảy hợp kim thường thấp nhiệt độ nóng chảy kim loại tạo nên hợp kim D) Hợp kim thường mềm kim loại tạo nên hợp kim Câu 40: Liên kết hợp kim liên kết: A) ion B) cộng hoá trò C) kim loại D) kim loại ... bền vững lên kim loại( oxit kim loại, photphat kim loại) D) A, B, C thuộc phương pháp Câu 51: M kim loại Phương trình sau đây: Mn+ + ne = M biểu diễn: A) Tính chất hoá học chung kim loại B) Nguyên ... điện Câu 50: Cách li kim loại với môi trường biện pháp chống ăn mòn kim loại Cách làm sau thuộc phương pháp này: A) Phủ lớp sơn, vecni lên kim loại B) Mạ lớp kim loại( crom, niken) lên kim loại...
 • 22
 • 3,409
 • 61

Câu hỏi trắc nghiệm lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm lớp 12
... A.20,252g B.25,925g C.27,115g D.19,425g 12. Trong điều kiện thích hợp Phênol phản ứng với: A.Dung dòch NaOH, dung dòch Br2,HCHO B.Dung dòch ... riêng chất từ hỗn hợp gồm benzen, anilin, phenol ta cần dùng hoá chất là:( dụng cụ, điều kiện thí nghiệm đầy đủ) A Dung dòch Br2, dung dòch HCl, khí CO2 B Dung dòch NaOH, dung dòch HCl, khí CO2 ... toàn khí CO2 sinh vào nước vôi dư thu 25g kết tủa Giá trò m là: A.22,5g B.14,0625g C.11,25g D.28 ,125 g Chương V,VI: 35 Polipepitit (-NH-CH2-CO-)n sản phẩm phản ứng trùng ngưng: A.axit B-amino propionic...
 • 5
 • 578
 • 0

20 câu hỏi trắc nghiệm lớp 12 ban KHTN

20 câu hỏi trắc nghiệm lớp 12 ban KHTN
... 2Aa ; 1aa b 100% AA c 9AA ; 6Aa ; 1aa d 0,81AA ; 0,18aa ; 0,01Aa 10/ Nếu hệ ban đầu có cấu trúc di truyền 0,5AA ; 0,50aa Hỏi cấu trúc di truyền quần thể sau hệ tự phối a 0,5AA ; 0,5aa b 100%Aa c ... phương chiến ưu a Cách li đòa lí b Lâu năm c Cách li di truyền d Cách li sinh sản 20/ Vào lúc đảo lục đòa tách khỏi đất liền hệ động vật khác vùng lân cận đại lục Về sau, cách li đòa lí nên hệ ... hóa, alen bò thay hoàn toàn một alen khác thích nghi V Tần số alen bò thay đổi trình giao phối Câu trả lời : a I, II, III b II, III, IV, V c I, III, V d II, III, IV 17/ Đặc điểm hệ động vật đảo...
 • 2
 • 294
 • 0

câu hỏi trắc nghiệm toán 8

câu hỏi trắc nghiệm toán 8
... tích thành nhân tử : a/(x +8) (x-2) b/(x -8) (x+2) c/ (x +8) (x+2) d/(x -8) (x-2) 2 Câu 93 :Giá trị biểu thức 4(x+y) -9(x-y) với x=2 ;y=4 : a/ 78 b/ 98 c/ 1 08 d/ 1 18 Câu 94 :Xét A= 2x +x-3 Đa thức A phân ... d/ −1 Câu 47 : Giá trị x thoả mãn (x+4)2 –(x+1)(x-1) =16 a/ b/ c/ -8 d/ - Câu 48 : Giá trị nhỏ đa thức P= x2-4x+5 : a/ b/ c/0 d/ Kq khác Câu 49 : Giá trị nhỏ biểu thức x +y2 -2x+4y +8 : a /8 b/3 ... Vơ nghiệm x+2 Câu 17 : Phương trình x − − x( x − 2) = x có nghiệm : C/ {-1;4} D/ S=R x x 2x Câu 18 : Phương trình : 2( x − 3) + 2( x + 1) = ( x + 1)( x + 3) có nghiệm : A/ -1 B/ C/ D/Kết khác Câu...
 • 15
 • 893
 • 20

Cau hoi trac nghiem toan 7 Ki I

Cau hoi trac nghiem toan 7 Ki I
... a, Th i gian để ôtô vợt qua quãng đờng AB tỉ lệ v i vận tốc ô tô b, Chu vi hình vuông tỉ lệ ngịch v i độ d i cạnh hình vuông c, Đ i lợng A tỉ lệ nghịch v i đ i lợng B A giảm B giảm d, Đ i lợng ... cuộn dây i n có chiều d i tỉ lệ thuận v i Biết cuộn d i cuộn l i m Vậy x = ? ; y = ? Đáp án : x = 15 ; y = 21 Câu 28 : Ba số x,y,z tỉ lệ v i 2, 3, Khi x = y z nhận giảtị giảtị d i ? a, y = 24 x ... định d i khẳng định sai? a, Quãng đờng ôtô đợc tỉ lệ thuận v i vận tốc (đều) xe b, Lơng thang công nhân tỉ lệ thuận v i số ngày làm việc công nhân c, Số tiền tiết ki m hành tháng tỉ lệ thuậnv i số...
 • 9
 • 991
 • 42

MOT SO CAU HOI TRAC NGHIEM SINH 12

MOT SO CAU HOI TRAC NGHIEM SINH 12
... triển hạt kín thú ăn thịt Câu 106: Trong lịch sử phát triển sinh giới, đại có thời gian ngắn là: A Tân sinh B Trung sinh C Cổ sinh D Nguyên sinh Câu 107: Đác-Uyn nhà tự nhiên học người nước nào? A ... lồ chiếm ưu tuyệt đối Câu 103: Bò sát khổng lồ chiếm ưu tuyệt đối đại: A Tân sinh B Trung sinh C Cổ sinh D Nguyên sinh Câu 104: Đặc điểm không thuộc kỉ Thứ ba? A Cây hạt kín phát triển làm tăng ... tiến hóa ĐácUyn gồm: A Tính biến dị sinh vật cung cấp nguyên liệu cho chọn lọc tự nhiên B Tính di truyền sinh vật tạo phương tiện tích lũy biến dị có lợi cho sinh vật C Chọn lọc tự nhiên mối tương...
 • 5
 • 448
 • 8

1000 câu hỏi trắc nghiệm vl 12

1000 câu hỏi trắc nghiệm vl 12
... a.2,7.10 -12 m b 8,27.10 -12 m c 0,827.10 -12 m d 82,7.10 -12 m 554/ Một niken có công thoát eV, chiếu sáng tia tư ngoại có bước sóng λ = 0,2 µm Vận tốc ban đầu cực đại quang electron bán khỏi mặt ... =10-5sin(1000t + ) (C) π d.q = 0,74.10-5 sin(1000t - ) (C) 125 / Một khung dao động có cuộn dây L = 5H điện dung C = 5.10-6F.Chu kì dao động điện từ khung là: a.0,314s b.3,14s c.0,00314s d.0,0314s 126 / ... dao động 121 / Chọn câu sai : a.Sóng điện từ sóng ngang b.Sóng điện từ có chất sóng học c.Vận tốc sóng điện từ vận tốc ánh sáng d.Sóng điện từ bị phản xạ , khúc xạ , giao thoa 122 / Chọn câu sai...
 • 55
 • 182
 • 0

Các câu hỏi trắc nghiệm toán 9

Các câu hỏi trắc nghiệm toán 9
... có thể) Trờng hợp Góc A B C 15 1) 2) 800 700 3) 600 4) 95 0 650 740 D 98 0 Điền dấu X vào ô Đ (đúng); S (sai) tơng ứng vào khẳng định sau: 16 Các khẳng định a) Mọi tứ giác nội tiếp đợc đờng tròn ... AB 31 bằng: I (cm) II (cm) III (cm) IV (cm) Độ dài cung 90 đờng tròn bán kính cm là: 32 I (cm) II 2 (cm) III (cm) 2 IV (cm) Trắc nghiệm tứ giác nội tiêp ẳ Cho hình vẽ Độ dài cung nhỏ MN ... cm2 cm cm cm Trắc nghiệm tứ giác nội tiêp Chu vi phần gạch sọc hình vẽ là: I cm; 48 II cm; III cm; cm IV cm cm cm cm Chu vi hình xoắn ốc tạo cung tròn đợc thiết kế nh hình vẽ là: 49 cm I 26 cm;...
 • 12
 • 564
 • 17

119 câu hỏi trắc nghiệm Sinh 12

119 câu hỏi trắc nghiệm Sinh 12
... 119 Câu hỏi trắc nghiệm phần Các quy luật Di truyền Câu 12: Hoán vị gen có vai trò: 1- làm xuất biến dị tổ hợp 2- tạo điều kiện ... loại D loại AB Câu 23: Một thể có kiểu gen tiến hành giảm phân (có hoán vị gen), số loại giao tử đợc tạo là: A ab loại B loại C loại D loại Write by Mr Lee Yt2 119 Câu hỏi trắc nghiệm phần Các ... vị gen trội không hoàn toàn Câu 36: Một thể có kiểu gen AB Nếu xẩy hoán vị gen với tần số 20% loại giao tử A chiếm tỷ lệ: ab Write by Mr Lee Yt2 119 Câu hỏi trắc nghiệm phần Các quy luật Di...
 • 9
 • 282
 • 7

Cau hoi trac nghiem Lop 12

Cau hoi trac nghiem Lop 12
... Bài 12: Câu hỏi TB Câu 11: Hệ thống sông ngòi khu vực nớc ta có khả khai thác thuỷ điện? A Khu vực Tây Bắc B Khu vực Tây Nguyên C Khu vực Bắc Trung Bộ D Khu vực Nam Bộ Bài 14: Câu hỏi khó Câu 12: ... thực chăn nuôi lợn đáp áN Câu c Câu c Câu c Câu a Câu c Câu d Câu d Câu a Câu b Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 c d c b a c b d a Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 Câu 23...
 • 6
 • 475
 • 1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh 12

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh 12
... thể lệch bội B đa bội thể lẻ C thể tam bội D thể tứ bội 148.Trường hợp thể sinh vật nhiễm sắc thể gồm có hai nhiễm loài khác A thể lệch bội B đa bội thể chẵn C thể dị đa bội D thể lưỡng bội 149.Các ... B tam bội C đa bội lẻ D đơn bội lệch 155 .Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội bình thường loài có 12 nhiễm sắc thể, tế bào cá thể B có nhiễm sắc thể cặp thứ 4, cá thể thể A nhiễm B tam bội C đa bội lẻ ... bội B tam nhiễm C tam bội D đa bội lệch 177.Một loài có nhiễm sắc thể 2n = 24 Một thể loài tế bào có 48 nhiễm sắc thể cá thể thuộc thể A tứ bội B bốn nhiễm C dị bội D đa bội lệch 178.Thể đa bội...
 • 71
 • 426
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm toán 12câu hỏi trắc nghiệm toáncâu hỏi trắc nghiệm hóa 12các dạng câu hỏi trắc nghiệm toán họccâu hỏi trắc nghiệm lý 12câu hỏi trắc nghiệm toán rời rạccâu hỏi trắc nghiệm toán 6câu hỏi trắc nghiệm toán lớp 7câu hỏi trắc nghiệm hóa 12 chương 1câu hỏi trắc nghiệm toán lớp 3ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm toán 6câu hỏi trắc nghiệm toán lớp 6các câu hỏi trắc nghiệm toán 6ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm toán 8ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm toán 9chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây