HỢP ĐỒNG ủy QUYỀN QUẢN lý, sử DỤNG NHÀ ở

Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở.

Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở.
... ĐIỀU PHẠM VI ỦY QUYỀN Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên ủy quyền quản lý, sử dụng toàn nhà nêu Nhân danh Bên ủy quyền, Bên ủy quyền thực việc sau : - Bảo quản giữ gìn nhà, trường hợp nhà bị hư hỏng ... chứng hợp đồng ủy quyền Bên ủy quyền quyền yêu cầu Bên ủy quyền thông báo đầy đủ việc thực công việc thuộc phạm vi ủy quyền ĐIỀU NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN Bên ủy quyền có nghĩa ... Bên ủy quyền thực hiện; - Thanh toán cho Bên ủy quyền chi phí hợp lý thực việc ủy quyền; - Trả thù lao cho Bên ủy quyền với số tiền .(nếu có); - Chịu trách nhiệm nộp lệ phí công chứng hợp đồng...
 • 5
 • 482
 • 1

Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà

Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở
... ĐIỀU PHẠM VI ỦY QUYỀN Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên ủy quyền quản lý, sử dụng toàn nhà nêu Nhân danh Bên ủy quyền, Bên ủy quyền thực việc sau : - Bảo quản giữ gìn nhà, trường hợp nhà bị h hỏng ... chứng hợp đồng ủy quyền Bên ủy quyền quyền yêu cầu Bên ủy quyền thông báo đầy đủ việc thực công việc thuộc phạm vi ủy quyền ĐIỀU NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN ĐỢC ỦY QUYỀN Bên ủy quyền có nghĩa ... sở hữu nhà theo quy định Bộ luật Dân (từ Điều 278 đến Điều 283); (5) Trong trường hợp cha cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất ở, ghi giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, quyền...
 • 4
 • 506
 • 3

Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà

Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở
... ĐIỀU PHẠM VI ỦY QUYỀN Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên ủy quyền quản lý, sử dụng toàn nhà nêu Nhân danh Bên ủy quyền, Bên ủy quyền thực việc sau : - Bảo quản giữ gìn nhà, trường hợp nhà bị hư hỏng ... chứng hợp đồng ủy quyền Bên ủy quyền quyền yêu cầu Bên ủy quyền thông báo đầy đủ việc thực công việc thuộc phạm vi ủy quyền ĐIỀU NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN Bên ủy quyền có nghĩa ... sút giá trị, sửa chữa, khôi phục giá trị nhà đó; - Được khai thác công dụng, hưởng lợi tức từ nhà nêu toán chi phí phát sinh trình sử dụng nhà (5) ĐIỀU THỜI HẠN ỦY QUYỀN Thời hạn ủy quyền kể...
 • 5
 • 387
 • 3

Tài liệu Hợp đồng ủy quyền quảnsử dụng nhà đất ppt

Tài liệu Hợp đồng ủy quyền quản lý sử dụng nhà đất ppt
... ĐIỀU PHẠM VI ỦY QUYỀN Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên ủy quyền quản lý, sử dụng toàn nhà nêu Nhân danh Bên ủy quyền, Bên ủy quyền thực việc sau : - Bảo quản giữ gìn nhà, trường hợp nhà bị hư hỏng ... hạn ủy quyền Bên ủy quyền quyền sau : - Yêu cầu Bên ủy quyền cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết để thực công việc ủy quyền; - Được toán chi phí hợp để thực việc ủy quyền ... Bảo quản, giữ gìn tài liệu, phương tiện giao để thực việc ủy quyền; - Thực công việc theo ủy quyền báo cho Bên ủy quyền tiến độ kết thực hiện; Mẫu số: 17/CC-HĐ - Giao cho Bên ủy quyền nhà tài liệu, ...
 • 5
 • 454
 • 1

Tài liệu Biểu mẫu " Hợp đồng ủy quyền quản lý , sử dụng nhà " docx

Tài liệu Biểu mẫu
... Mẫu số: 17/CC-HĐ ĐIỀU PHẠM VI ỦY QUYỀN Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên ủy quyền quản l , sử dụng toàn nhà nêu Nhân danh Bên ủy quyền, Bên ủy quyền thực việc sau : - Bảo quản giữ gìn nh , trường ... Bảo quản, giữ gìn tài liệu, phương tiện giao để thực việc ủy quyền; - Thực công việc theo ủy quyền báo cho Bên ủy quyền tiến độ kết thực hiện; Mẫu số: 17/CC-HĐ - Giao cho Bên ủy quyền nhà tài liệu, ... công chứng hợp đồng ủy quyền Bên ủy quyền quyền yêu cầu Bên ủy quyền thông báo đầy đủ việc thực công việc thuộc phạm vi ủy quyền ĐIỀU NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN Bên ủy quyền có...
 • 5
 • 658
 • 1

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀNQUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ potx

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN ∗ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ Ở potx
... công chứng hợp đồng ủy quyền Bên ủy quyền quyền yêu cầu Bên ủy quyền thông báo đầy đủ việc thực công việc thuộc phạm vi ủy quyền ĐIỀU NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN Bên ủy quyền có ... để Bên ủy quyền thực công việc ủy quyền; - Chịu trách nhiệm việc giao cho Bên ủy quyền thực hiện; - Thanh toán cho Bên ủy quyền chi phí hợp lý thực việc ủy quyền; - Trả thù lao cho Bên ủy quyền ... hạn ủy quyền Bên ủy quyền quyền sau đây: - Yêu cầu Bên ủy quyền cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết để thực công việc ủy quyền; - Được toán chi phí hợp lý để thực việc ủy quyền...
 • 4
 • 389
 • 0

Thủ tục hủy Giấy phép ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ppsx

Thủ tục hủy Giấy phép ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở ppsx
... tuần Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị hủy Giấy phép ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở; Bản Giấy phép ủy quyền quản lý, sử dụng nhà (do Sở Nhà đất, Sở Quản Nhà đất Công trình công cộng cấp) Số ... đề nghị hủy Giấy phép ủy quyền quản lý, sử Bước dụng nhà ở; hồ sơ đề nghị hướng dẫn, giải thích pháp luật quyền sở hữu nhà tư nhân, cấp số nhà, Sở Xây dựng kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ giấy tờ ... hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ Tên bước Mô tả bước Nhận kết giải hồ sơ phận trả kết Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh (số 60 Trương Định phường Bước quận TP.HCM); Thời gian trả hồ sơ:...
 • 4
 • 277
 • 0

Công chứng Hợp đồng ủy quyền quảnnhà docx

Công chứng Hợp đồng ủy quyền quản lý nhà docx
... Phòng Công chứng Nhà nước quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận trước bạ 4.5.2 Bản án định Tòa án công nhận quyền sở hữu nhà có hiệu lực pháp luật trước bạ 4.5.3 Hợp đồng chuyển quyền sở hữu nhà ... khác biết việc uỷ quyền quản nhà ở, trừ trường hợp người uỷ quyền quản nhà đồng thời chủ sở hữu chung nhà Giao dịch nhà tổ chức, cá nhân nước Việt Nam thực thời hạn sở hữu nhà quy định Điều ... hành xác minh yêu cầu giám định; trường hợp không làm rõ có quyền từ chối công chứng Công chứng viên tổ chức hành nghề công chứng có thẩm quyền công chứng hợp đồng, giao dịch 10 bất động sản phạm...
 • 17
 • 210
 • 0

Công chứng hợp đồng uỷ quyền quảnnhà pdf

Công chứng hợp đồng uỷ quyền quản lý nhà pdf
... chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất ở; Bản dự thảo hợp đồng ủy quyền quản nhà (do người yêu cầu công chứng soạn sẵn công chứng viên soạn theo đề nghị người yêu cầu công chứng) Giấy ... Phí công chứng hợp đồng uỷ 40.000 đồng /trường quyền Văn qui định hợp Kết việc thực TTHC: Thực chứng nhận hợp đồng Các bước Mô tả bước Tên bước Người có yêu cầu công chứng nộp hồ sơ yêu cầu công ... có yêu cầu công chứng nộp hồ sơ yêu cầu công chứng hợp đồng uỷ quyền quản nhà phận tiếp nhận hồ sơ-Phòng Công chứng, địa chỉ: Bước 1: + Phòng Công Chứng số 01, địa : 469 Đại lộ Bình Dương, phường...
 • 5
 • 175
 • 0

Thủ tục chứng thực hợp đồng uỷ quyền quảnnhà thuộc đô thị pot

Thủ tục chứng thực hợp đồng uỷ quyền quản lý nhà ở thuộc đô thị pot
... -Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng -Dự thảo hợp đồng Kèm theo chứng minh nhân dân hộ chiếu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hộ khẩu, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất cấp ... phối hợp g Kết thực TTHC: Văn xác nhận h Phí, lệ phí: 50.00 0đồng/ trường hợp i Mẫu tờ đơn, tờ khai: Phiếu yêu cầu chúng thực: k Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành chính: Không l Căn pháp lý: ... thụ e Đối tượng thực TTHC: Cá nhân f Cơ quan thực hiện: - Cơ quan có thẩm quyền định: UBND huyện - Cơ quan người có thẩm quyền uỷ quyền phân cấp thực : - Cơ quan trực tiếp thực TTHC: Phòng Tư...
 • 3
 • 148
 • 0

Mẫu Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà

Mẫu Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà ở
... Mẫu số: 17/CC-HĐ ĐIỀU PHẠM VI ỦY QUYỀN Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên ủy quyền quản lý, sử dụng toàn nhà nêu Nhân danh Bên ủy quyền, Bên ủy quyền thực việc sau : - Bảo quản giữ gìn ... chứng hợp đồng ủy quyền Bên ủy quyền quyền yêu cầu Bên ủy quyền thông báo đầy đủ việc thực công việc thuộc phạm vi ủy quyền ĐIỀU Mẫu số: 17/CC-HĐ NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN Bên ủy ... trường hợp chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất ở, ghi giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng nhà đó; (6) Ghi thỏa thuận khác thỏa thuận nêu; (7) Trong trường hợp...
 • 5
 • 299
 • 0

Đánh giá tác động của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Đánh giá tác động của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
... là, Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đưa nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, là: (1) Mọi tài sản nhà nước Nhà nước giao cho quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng; (2) Quản nhà ... cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước địa bàn (60/63 tỉnh); - Quy chế công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước địa bàn Các đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước: - Quy chế quản lý, ... diện rộng Phần thứ ba TÁC ĐỘNG CỦA LUẬT ĐỐI VỚI QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC NÓI RIÊNG VÀ QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ KINH TẾ – XÃ HỘI NÓI CHUNG Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Quốc hội thông...
 • 18
 • 138
 • 2

Đánh giá tác động của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Đánh giá tác động của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
... là, Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đưa nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, là: (1) Mọi tài sản nhà nước Nhà nước giao cho quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng; (2) Quản nhà ... cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước địa bàn (60/63 tỉnh); - Quy chế công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước địa bàn Các đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước: - Quy chế quản lý, ... diện rộng Phần thứ ba TÁC ĐỘNG CỦA LUẬT ĐỐI VỚI QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC NÓI RIÊNG VÀ QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ KINH TẾ – XÃ HỘI NÓI CHUNG Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Quốc hội thông...
 • 18
 • 61
 • 0

Quy chế Quảnsử dụng Nhà chung cư

Quy chế Quản lý sử dụng Nhà chung cư
... tế nhà chung thông báo công khai với người sử dụng nhà chung Mục Cơ cấu, tổ chức quản sử dụng nhà chung Điều 10 Chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung tổ chức quản sử dụng nhà chung ... theo quy định pháp luật doanh nghiệp Chương II QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ Mục Nội dung quản sử dụng nhà chung Điều Quản vận hành nhà chung 3/17 Quản vận hành nhà chung bao ... chung Ban quản trị việc quản sử dụng nhà chung Điều 11 Hội nghị nhà chung Hội nghị nhà chung hội nghị chủ sở hữu người sử dụng nhà chung Chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư...
 • 17
 • 625
 • 4

Những hành vi nghiêm cấm trong quảnsử dụng nhà chung cư

Những hành vi nghiêm cấm trong quản lý sử dụng nhà chung cư
... Những hành vi nghiêm cấm quản lý, sử dụng nhà chung Vi t baoxaydung.vn Thứ hai, 13 Tháng 2009 10:21 động dịch vụ gây ô nhiễm khác) Sử dụng không mục đích kinh phí quản vận hành kinh ... đích kinh phí quản vận hành kinh phí bảo trì nhà chung (áp dụng chủ đầu tư, ban quản trị doanh nghiệp vận hành nhà chung cư) (Theo Cục quản Nhà & Thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng )...
 • 2
 • 322
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: hợp đồng ủy quyền quản lý sử dụng đấthợp đồng uỷ quyền quản lýbiểu mẫu hợp đồng ủy quyền quản lýmẫu hợp đồng ủy quyền quản lý nhàmẫu hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ởhợp đồng ủy quyền quản lý công tyhợp đồng ủy quyền quản lý tài sảnhợp đồng uỷ quyền quản lý nhàhợp đồng ủy quyền quản lý nhà ởmẫu hợp đồng ủy quyền quản lý doanh nghiệpquản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nướchợp đồng ủy quyền luật dân sựhợp đồng ủy quyền xử lý tài sản thế chấpquản lý sử dụng nhà biệt thựquy định về quản lý sử dụng xe ô tôbao cao khao sat nha inNghiên cứu bào chế liposome amphotericin b bằng phương pháp bốc hơi pha đảobia bds copytieu luan bds2003Prepare 7 teacher bookLuyện thở tập nội công tập 1 nguyễn minh kính, 38 trangTài liệu Sáng kiến kinh nghiệm rèn kĩ năng nói trong giờ dạy tiếng việt cho học sinh tiểu hoThiếu lâm tự tiểu la hán quyền kim long, 97 trang17 THP KARATE cận CHIẾN tự DO74 thế chiến đầu thiếu lâm quyền 2000 phong vũPhân tích bảo vệ liên động trang bị điện, hệ thốngc hiếu sáng, đi sâu xây dựng giao diện điều khiển cầu trục QC hãngKalmar cảng GreenPostSỰ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG NHỮNG KIẾN TRÚC CŨ CÓ GIÁ TRỊ THÀNH CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TẠI TP.HCMKỹ thuật trình bày văn bản06. TTluachontochuckiemtoan2013_SHAhuong dan nhan co tuc bang tien matnq so 30 tq lua chon cty kiem toan bctc nam 20174. Don de cu Nguyen Hong Quan5. Phieu lay bieu quyet6. Phieu bieu quyet y kien bieu quyet bang van banBC002t Y kien kiem toan BCTC HN