Thủ tục chứng thực hợp đồng uỷ quyền quản lý nhà ở thuộc đô thị pot

3 221 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2014, 14:23

Thủ tục chứng thực hợp đồng uỷ quyền quản lý nhà ở thuộc đô thị a. Trình tự thực hiện: - Bước 1: Cá nhân điền vào phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng. - Bước 2: Cá nhân/ Tổ chức dự thảo hợp đồng. Kèm theo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hộ khẩu, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo quy định của pháp luật về nhà ở. - Bước 3: Cá nhân/ Tổ chức trực tiếp nộp toàn bộ hồ sơ tại Phòng Tư pháp huyện. - Bước 3: Cá nhân/ Tổ chức đến Phòng Tư pháp huyện nhận kết quả b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Tư pháp. c. Hồ sơ: + Thành phần hồ sơ, bao gồm: -Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng. -Dự thảo hợp đồng. Kèm theo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hộ khẩu, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo quy định của pháp luật về nhà ở. + Số lượng hồ sơ: 03(bộ) d. Thời gian giải quyết: - 03 ngày làm việc đối với hợp đồng đơn giản; - 10 ngày làm việc đối với hợp đồng phức tạp; - 30 ngày làm việc đối với hợp đồng đặc biệt phức tạp, kể từ khi thụ lý. e. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân. f. Cơ quan thực hiện: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện : - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp huyện -Cơ quan phối hợp . g. Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận. h. Phí, lệ phí: 50.000đồng/ trường hợp. i. Mẫu tờ đơn, tờ khai: Phiếu yêu cầu chúng thực: k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không l. Căn cứ pháp lý: -Luật nhà ở số: 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 có hiệu lực ngày 01/07/2006; -Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực. có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2001; -Thông tư số 03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001 hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-Cpngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực. Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21/11/2000 Về việc hướng dẫn về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí , lệ phí công chứng. có hiệu lực ngày 06/12/2001. . Thủ tục chứng thực hợp đồng uỷ quyền quản lý nhà ở thuộc đô thị a. Trình tự thực hiện: - Bước 1: Cá nhân điền vào phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng. - Bước 2: Cá nhân/. yêu cầu chứng thực hợp đồng. -Dự thảo hợp đồng. Kèm theo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hộ khẩu, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử. chức dự thảo hợp đồng. Kèm theo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hộ khẩu, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Thủ tục chứng thực hợp đồng uỷ quyền quản lý nhà ở thuộc đô thị pot, Thủ tục chứng thực hợp đồng uỷ quyền quản lý nhà ở thuộc đô thị pot, Thủ tục chứng thực hợp đồng uỷ quyền quản lý nhà ở thuộc đô thị pot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay