Khai thác kênh hình khi dạy bài 12 vượt qua tình thế hiểm nghèo sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 5

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KHAI THÁC KÊNH HÌNH KHI DẠY BÀI 12: “VƯỢT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO” SÁCH GIÁO KHOA LỊCH SỬ ĐỊA LỚP 5

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KHAI THÁC KÊNH HÌNH KHI DẠY BÀI 12: “VƯỢT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO” SÁCH GIÁO KHOA LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ LỚP 5
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC ĐINH VĂN THẮNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHAI THÁC KÊNH HÌNH KHI DẠY BÀI 12: “VƢỢT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO” - SÁCH GIÁO KHOA LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ LỚP Chuyên ... dạng kênh hình 28 2 .5 Khai thác số kênh hình 12: “Vượt qua tình hiểm nghèo” 33 2 .5. 1 Khai thác kênh hình 1: 33 2 .5. 2 Khai thác kênh hình 2: 33 2 .5. 3 Khai thác kênh hình 3: ... cho kênh chữ… Vì thế, việc lựa chọn Khai thác kênh hình dạy 12: Vượt qua tình hiểm nghèo - sách giáo khoa Lịch sử Địa lớp 5 làm đề tài nghiên cứu, có ý nghĩa khoa học thực tiễn Lịch sử nghiên...
 • 55
 • 289
 • 0

khóa luận tốt nghiệp khai thác kênh hình khi dạy bài 12 vượt qua tình thế hiểm nghèo sách giáo khoa lịch sử địa lớp 5

khóa luận tốt nghiệp khai thác kênh hình khi dạy bài 12 vượt qua tình thế hiểm nghèo sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 5
... Cách thức khai thác hệ thống câu hỏi cho số dạng kênh hình 28 2 .5 Khai thác số kênh hình 12: Vượt qua tình hiểm nghèo 33 2 .5. 1 Khai thác kênh hình 1: 33 2 .5. 2 Khai thác kênh hình 2: ... cho kênh chữ… Vì thế, việc lựa chọn Khai thác kênh hình dạy 12: Vượt qua tình hiểm nghèo - sách giáo khoa Lịch sử Địa lớp 5 làm đề tài nghiên cứu, có ý nghĩa khoa học thực tiễn Lịch sử nghiên ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC ĐINH VĂN THẮNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHAI THÁC KÊNH HÌNH KHI DẠY BÀI 12: “VƢỢT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO” - SÁCH GIÁO KHOA LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ LỚP Chuyên...
 • 55
 • 267
 • 0

Khai thác kênh hình khi dạy bài 12 vượt qua tình thế hiểm nghèo sách giáo khoa lịch sử địa lớp 5

Khai thác kênh hình khi dạy bài 12 vượt qua tình thế hiểm nghèo sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 5
... cho kênh chữ… Vì thế, việc lựa chọn Khai thác kênh hình dạy 12: Vượt qua tình thế hiểm nghèo - sách giáo khoa Lịch sử Địa lớp 5 làm đề tài nghiên cứu, có ý nghĩa khoa học thực tiễn Lịch sử ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC ĐINH VĂN THẮNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHAI THÁC KÊNH HÌNH KHI DẠY BÀI 12: “VƢỢT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO” - SÁCH GIÁO KHOA LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ LỚP Chuyên ... sinh khai thác nội dung kiến thức chứa đựng phần kênh hình sách giáo khoa * Vai trò kênh hình dạy học lịch sử Khái niệm kênh hình sách giáo khoa Kênh hình sách giáo khoa ảnh chụp, tranh vẽ, hình...
 • 55
 • 209
 • 0

XÂY DỰNG CÂU HỎI PHÁT VẤN KHI DẠY BÀI 17: “CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ” SÁCH GIÁO KHOA LỊCH SỬ ĐỊA LỚP 5

XÂY DỰNG CÂU HỎI PHÁT VẤN KHI DẠY BÀI 17: “CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ” SÁCH GIÁO KHOA LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ LỚP 5
... cứu Câu hỏi phát vấn dạy “Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ” 4.3 Giả thuyết khoa học Sau hoàn thành xong khóa luận Nếu xây dựng câu hỏi phát vấn dạy “Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ” giúp HS ... HỌC BÀI 17 “CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ” 23 2.1 Quan niệm chuẩn kiến thức, kĩ môn Lịch sử 23 2.2 Xây dựng sử dụng câu hỏi phát vấn dạy 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ" ... trì GV cần phát huy đầy đủ 26 2.2 Xây dựng sử dụng câu hỏi phát vấn dạy 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ" 2.2.1 Khái niệm câu hỏi: a Câu hỏi gì? Câu hỏi thuật ngữ dùng để việc nêu vấn đề nói...
 • 71
 • 701
 • 0

TẠO BIỂU TỰỢNG LỊCH SỬ CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở SƠN LA KHI DẠY BÀI 9: “CÁCH MẠNG MÙA THU” BÀI 10 “BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP” SÁCH GIÁO KHOA LỊCH SỬ ĐỊA LỚP 5

TẠO BIỂU TỰỢNG LỊCH SỬ CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở SƠN LA KHI DẠY BÀI 9: “CÁCH MẠNG MÙA THU” VÀ BÀI 10 “BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP” SÁCH GIÁO KHOA LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ LỚP 5
... ĐẠI HỌC TÂY BẮC KHOA TIỂU HỌC – MẦM NON o0o LÊ THỊ KIM CHI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TẠO BIỂU TƢỢNG LỊCH SỬ CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ SƠN LA KHI DẠY BÀI 9: “CÁCH MẠNG MÙA THU” VÀ BÀI 10 “BÁC ... Cách mạng mùa thu 10: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập” SGK Lịch sử Địa lớp 5 làm đề tài nghiên cứu có ý nghĩa khoa học thực tiễn Lịch sử nghiên cứu vấn đề Tạo biểu tượng lịch sử cho học sinh ... hỏi học sinh nắm nội dung hình ảnh học. Từ sở để nình thành biểu tượng lịch sử cho học sinh Ví dụ: Khi dạy bài: “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập” giáo viên cho học sinh quan sát hình ảnh Bác Hồ đọc...
 • 76
 • 368
 • 0

Xây dựng câu hỏi phát vấn khi dạy bài 17 chiến thắng lịch sử điện biên phủ sách giao khoa lịch sử địa lớp 5

Xây dựng câu hỏi phát vấn khi dạy bài 17 chiến thắng lịch sử điện biên phủ sách giao khoa lịch sử và địa lý lớp 5
... HỌC TÂY BẮC KHOA TIỂU HỌC - MẦM NON ĐOÀN THỊ HIỀN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG CÂU HỎI PHÁT VẤN KHI DẠY BÀI 17: “CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ” SÁCH GIÁO KHOA LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ LỚP Chuyên ... HỌC BÀI 17 “CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ” 23 2.1 Quan niệm chuẩn kiến thức, kĩ môn Lịch sử 23 2.2 Xây dựng sử dụng câu hỏi phát vấn dạy 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ" ... cứu Câu hỏi phát vấn dạy Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 4.3 Giả thuyết khoa học Sau hoàn thành xong khóa luận Nếu xây dựng câu hỏi phát vấn dạy Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ giúp HS...
 • 75
 • 280
 • 1

bài 12 vượt qua tình thế hiểm nghèo ( có phim)

bài 12 vượt qua tình thế hiểm nghèo ( có phim)
... xâm Giặc đói Giặc dốt Tình “Nghìn cân treo sợi tóc” Thứ ngày 12 tháng 11 năm 2010 Lịch sử VƯT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO Những giải pháp đưa đất nước ta vượt qua tình hiểm nghèo Quan sát hình ảnh hình ... HIỂM NGHÈO Những giải pháp đưa đất nước ta vượt qua tình hiểm nghèo Vượt qua tình hiểm nghèo Diệt giặc đói Diệt giặc dốt Giặc ngoại xâm Khó khăn tài Thø sáu ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2010 Lịch sử: Vượt ... Thứ ngày 12 tháng 11 năm 2010 Lịch sử VƯT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO Hồ Chủ tịch thăm lớp bình dân học vụ Một lớp bình dân học vụ Thứ ngày 12 tháng 11 năm 2010 Lịch sử VƯT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO Đồ...
 • 23
 • 771
 • 8

Bài 12: Vượt qua tình thế hiểm nghèo

Bài 12: Vượt qua tình thế hiểm nghèo
... đói Giặc dốt Tình thế: “Nghìn cân treo sợi tóc” Thø t­ ngµy 24 th¸ng 11 n¨m 2010 Lịch sử: Những giải pháp đưa đất nước Lễ phát động ta vượt qua tình hiểm nghèo Vượt qua tình hiểm nghèo Diệt giặc ... Lớp Bình dân học vụ Bác Hồ thăm lớp bình dân Thø t­ ngµy 24 th¸ng 11 n¨m 2010 Lịch sử: Vượt qua tình hiểm nghèo Lập hũ gạo cứu đói Ngày đồng tâm diệt giặc đói Chia ruộng đất cho nơng dân Tăng ... nghĩa việc đẩy lùi gịăc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm Nhân dân ta đồn kết tạo sức mạnh to lớn để vượt qua khó khăn Nhân dân tin tưởng vào đảng Bác Hồ để làm cách mạng Bác bắt nhịp ca kết đồn Thø...
 • 10
 • 568
 • 1

bài giảng lịch sử 5 bài 12 vượt qua tình thế hiểm nghèo

bài giảng lịch sử 5 bài 12 vượt qua tình thế hiểm nghèo
... ngụn c lp A - 19 45 B 19 - - 19 45 C - 1930 Lch s Vt qua tỡnh th him nghốo Lch s Vt qua tỡnh th him nghốo Hon cnh nc ta sau cỏch mng thỏng Tỏm: - c sỏch giỏo khoa on: T cui nm 19 45 -> nghỡn cõn ... mng thỏng Tỏm nm 19 45, nc ta gp nhng khú khn gỡ ? Quõn Trung Hoa Quc dõn ng Hi Phũng 19 45 Quõn Phỏp Si Gũn 19 45 Ngi cht khụng kp chụn H chụn ngi th Xng ca nn nhõn trn 19 45 c ci tỏng t cỏc h ... tro chng nn tht hc H Ni 19 45 Lp Bỡnh dõn hc v Bỏc H thm lp Bỡnh dõn hc v Lch s Vt qua tỡnh th him nghốo Hon cnh nc ta sau cỏch mng thỏng Tỏm: Nhng gii phỏp a nc ta vt qua tỡnh th him nghốo: Diệt...
 • 17
 • 651
 • 1

bài 12 :vượt qua tình thế hiểm nghèo

bài 12 :vượt qua tình thế hiểm nghèo
... tháng 11 năm 2010 Lòch sử VƯT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO Mời em xem đoạn phim tư liệu số hình ảnh sau: Thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2010 Lòch sử VƯT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO Xương nạn nhân trận đói ... Chính phủ đưa nước ta vượt qua tình hiểm nghèo Thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2010 Lòch sử VƯT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO Đọc thông tin sách giáo khoa đoạn: “Để cứu đói  hết bài Thảo luận nhóm trả ... tháng 11 năm 2010 Lòch sử VƯT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO Phát động phong trào chống nạn thất học Hà Nội 1945 Thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2010 Lòch sử VƯT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO Một lớp bình dân học...
 • 27
 • 149
 • 0

Vận dụng phương pháp kể chuyện trong dạy học phần lịch sử môn lịch sử địa lớp 5

Vận dụng phương pháp kể chuyện trong dạy học phần lịch sử môn lịch sử và địa lý lớp 5
... Chương 2: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP KỂ CHUYỆN TRONG DẠY HỌC PHẦN LỊCH SỬ MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ LỚP CÁC NGUYÊN TẮC KHI VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP KỂ CHUYỆN TRONG DẠY HỌC PHẦN LỊCH SỬ MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ LỚP ... luận thực tiễn đổi phương pháp dạy học, vận dụng phương pháp kể chuyện dạy học Lịch sử môn Lịch sử Địa lớp Tiến hành vận dụng phương pháp kể chuyện vào dạy học Lịch sử môn Lịch sử Địa ... chuyện dạy học phần Lịch sử môn Lịch sử Địa lớp 27 2 .5 Thuận lợi khó khăn việc vận dụng phương pháp kể chuyện vào dạy học phần Lịch sử môn Lịch sử Địa lớp 28 Chương 2: Vận dụng phương...
 • 78
 • 297
 • 1

SKKN nâng cao hiệu quả giảng dạy môn lịch sử thông qua khai thác kênh hình khi dạy lịch sử việt nam từ đầu thế kỉ x đến thế kỉ XV

SKKN nâng cao hiệu quả giảng dạy môn lịch sử thông qua khai thác kênh hình khi dạy lịch sử việt nam từ đầu thế kỉ x đến thế kỉ XV
... kiến kỉ đến kỉ XV) XI -XV Một số loại vũ khí Quá trình hình thành phát triển Phát triển hoàn chỉnh nhà kỉ X- nhà nước phong kiến (Từ kỉ X nước phong kiến kỉ XV Đê quai vạc đến kỉ XV) XI -XV Công x y ... môn Lịch sử thông qua khai thác kênh hình dạy Lịch sử Việt Nam từ kỉ X đến kỉ XV. ” II Mục đích nghiên cứu: Sử dụng lược đồ, sơ đồ, tranh ảnh có nội dung phù hợp vào giảng để cung cấp thêm hình ảnh, ... Nam từ kỉ X đến kỉ XV Nghiên cứu sử dụng sơ đồ, đồ tranh ảnh phù hợp để nâng cao kết học tập môn lịch sử học sinh lớp 10 trường THPT số Văn Bàn học xong chương Việt Nam từ kỉ X đến kỉ XV có...
 • 43
 • 116
 • 0

Lich s­u tuan 12 bai: Vuot qua tinh the hiem ngheo

Lich s­u tuan 12 bai: Vuot qua tinh the hiem ngheo
... ngày tháng 11 năm 2010 Lòch sử VƯT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO Hoàn cảnh nước ta sau cách mạng tháng tám: Những giải pháp đưa đất nước ta vượt qua tình hiểm nghèo Quan sát hình ảnh hình kết hợp đọc ... 2010 Lòch sử VƯT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO Quân Trung HoanQuốicởdâni9/1945 Hải Phòng 1945 Quân Anh đế Pháp Gò đảnn 1945 Quân Sà Sà Gò g Thứ ba ngày tháng 11 năm 2010 Lòch sử VƯT QUA TÌNH THẾ HIỂM ... Nội) Dân đói năm 1945 Thứ ba ngày tháng 11 năm 2010 Lòch sử VƯT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO Hoàn cảnh nước ta sau cách mạng tháng tám: Quan sát hình ảnh hình kết hợp đọc sgk đoạn “Từ cuối 1945 -> nghìn...
 • 18
 • 799
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng câu hỏi phát vấn khi dạy bài 17 chiến thắng lịch sử điện biên phủ sách giao khoa lịch sử và địa lý lớp 5bài 12 vượt qua tình thế hiểm nghèo có phimtạo biểu tượng lịch sử cho học sinh dân tộc thiểu số hsdtts ở sơn la khi dạy bài 9 cách mạng mùa thu và bài 10 bác hồ đọc tuyên ngôn độc lập sgk lịch sử và địa lý lớp 5chuẩn bị bài sau vượt qua tình thế hiểm nghèolich s­u tuan 12 bai vuot qua tinh the hiem ngheosử dụng trò chơi học tập trong dạy học môn lịch sử và địa lý lớp 4câu hỏi và câu trả lời bài vượt qua tình thế hiểm nghèosử dụng và khai thác kênh hình trong dạy học địa lýskkn khai thác kênh hình trong dạy học môn lịch sử tham khảo haygiao an dien tu mon dia ly lop 5 bai vung bien nuoc taài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn lịch sử và địa lý lí thcs 2014báo cáo dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng mon lich su va dia li lop 4 5tai lieu bai thi trang nguyen nho tuoi lop 5 lich su va dia lysách giáo khoa lịch sử lớp 12một số nét khái quát về lịch sử và địa lý ai cậpBAO CAO KET QUA GIAO DICH CO PHIEUBIEN BAN HOP H C NAM 2016T.TR XIN Y KIEN BO SUNG H C 2016Tuần 8. Nghe-viết: Các em nhỏ và cụ giàBáo cáo của Ban Kiểm soát BAO CAO BKS (1)TTR CAC NOI DUNG XIN Y KIEN HC 2016MOI THAM DU H C THUONG NIEN 2016Xem Báo cáo tài chính tháng 6 BAO CAO TCKTDon xin cap so_a Vu Don de nghi A VuTuần 8. Ôn chữ hoa: GTuần 1. Ôn về từ chỉ sự vật. So sánhManagerial economics 3rd by froeb ch14Managerial economics 3rd by froeb ch18Managerial economics 3rd by froeb ch20Managerial economics 3rd by froeb ch22DE THI DIEN TAP 2017 HOA HOC CHINH THUC MA DE 132DE THI DIEN TAP 2017 HOA HOC CHINH THUC MA DE 357DE THI DIEN TAP 2017 HOA HOC CHINH THUC MA DE 357DE THI DIEN TAP 2017 HOA HOC CHINH THUC MA DE 485Đồ án ngành hệ thống điện vương xuân mừng