TỔNG hợp 500 câu hỏi THI THỬ đại học QUỐC GIA hà nội – PHẦN ĐỊNH LƯỢNG môn toán hay

Đề thi thử đại học quốc gia Nội (1)

Đề thi thử đại học quốc gia Hà Nội (1)
... công dân: Nhà phút) nước pháp luật; Hàng hóa – tiền tệ - thị trường; Kinh tế hàng hóa; Công nghiệp hóa, đại hóa đất nước; Nhà nước xã hội chủ nghĩa; Các sách giáo dục – đào tạo, khoa học – công ... tích, suy luận, đánh giá, giải vấn đề thông qua lĩnh vực Địa lý 10 Năng lực tư định tính với cấp độ hiểu,vận dụng, phân tích, suy luận, đánh giá, giải vấn đề thông qua lĩnh vực Giáo dục công ... thông qua lĩnh vực Giáo dục công dân Lịch sử: Lịch sử giới cận - Trắc nghiệm – đại Lịch sử Việt lựa chọn, Nam cận – đại đáp án Tư định Địa lý: Địa lý tự nhiên, Địa tính Kiến lý dân cư, Chuyển...
 • 2
 • 183
 • 2

Đề thi thử đại học quốc gia Nội (2)

Đề thi thử đại học quốc gia Hà Nội (2)
... tỉnh: A Tĩnh B Quảng Bình C Quảng Trị D Thừa Thi n - Huế Câu 26: Tăng trưởng kinh tế là: A Sự gia tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) khoảng thời gian định B Sự gia tăng tổng sản phẩm quốc gia (GNP) ... phẩm quốc gia (GNP) khoảng thời gian định C Sự gia tăng thu nhập bình quân đầu người khoảng thời gian định D Cả A, B, C Câu 27: Trường Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh thành lập vào năm nào? A 1987 B ... quyền lực nhà nước thuộc Nhân dân mà tảng là: A Liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân B Liên minh giai cấp nông dân đội ngũ trí thức C Liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông...
 • 15
 • 114
 • 0

Đề thi thử đại học quốc gia Nội (3)

Đề thi thử đại học quốc gia Hà Nội (3)
... khoáng t Ch n câu tr l i đ t vào m ch g c a r theo nh ng đư ng nào? A: Gian bào thành tế bào B: Tế bào chất gian bào C: Thành tế bào tế bào chất D: Tế bào chất nhân tế bào 26 Hình thái gi i ph ... giới tính 14 Các nhà khoa h c phát hi n r ng tính tu i c a thi n th ch rơi vào Trái đ t giá tr thu đư c g n gi ng Ngư i ta tin r ng v t th h M t tr i (bao g m c M t tr i) đ u hình thành t i th i ... 238 238 206 đ nguyên t c a Pb U m t m u thi n th ch 1,04 Bi t chu kỳ bán rã c a U thành Pb sau m t chu i phân rã 4,47 t năm Tính tu i (t năm) c a m u thi n th ch bi t ban đ u hoàn toàn 206 Pb...
 • 9
 • 122
 • 2

Đề thi thử đại học quốc gia Nội (4)

Đề thi thử đại học quốc gia Hà Nội (4)
... cá tra, cá basa nhiều nước? Chọn câu trả lời A: An Giang – Kiên Giang B: Tiền Giang – Hậu Giang C: Hậu Giang – Kiên Giang D: Tiền Giang – An Giang 39 Kháng chiến lâu dài đặc điểm chung hai đấu ... thắng B: Được quốc tế ủng hộ C: Có nhà quân thi n tài D: Sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc 11 Cuộc cách mạng mang màu sắc tư sản cuối kỷ XIX đưa quốc gia châu Á phát triển thành nước đế quốc chủ nghĩa ... nước xã hội chủ nghĩa chi viện D: Việt Nam nhân dân giới ủng hộ 19 Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thành lập năm quốc gia Inđônêxia, Mã Lai, Thái Lan, Xing–ga–po, Philippin vào: Chọn câu trả...
 • 9
 • 93
 • 1

Đề thi thử đại học quốc gia Nội (5)

Đề thi thử đại học quốc gia Hà Nội (5)
... vào ch tr ng 48 Hàm s Ch n câu tr l i có hai m c c tr giá tr c a m là: A: B: C: < m < D: < m < 49 Tìm giá tr nh nh t c a m cho hàm s đ ng bi n R Đi n vào ch tr ng 50 Nguyên hàm c a hàm s Ch n câu ... lư t trung m c a c nh AA’, BC CD Thi t di n t o b i m t ph ng (MNK) v i hình h p là: Ch n câu tr l i A: Lục giác B: Tam giác C: Ngũ giác D: Tứ giác 35 Tìm m đ hàm s đ t c c ti u t i m có hoành ... = D: x = Phương trình ti p n c a đ th hàm s Ch n câu tr l i qua m M(1;0) là: A: B: C: D: B t phương trình Ch n câu tr l i có nghi m là: A: B: C: D: Cho hàm s Giá tr y'(0) b ng: Ch n câu tr l...
 • 9
 • 93
 • 2

Đề thi thử đại học quốc gia Nội (6)

Đề thi thử đại học quốc gia Hà Nội (6)
... biên học cổ điển Hệ thống học Niu-tơn vận hành tốt hai trăm năm; đến mức, cuối kỉ XIX, nhiều nhà vật lí tin vấn đề thời gian trước sách giáo khoa Vật lí khép lại mà viết thêm Có thể vấn đề nảy ... nhận Chọn câu trả lời A: văn hóa – khoa học B: khoa học – văn học C: khoa học – nghệ thuật D: nghệ thuật – văn học 14 Tác phẩm KHÔNG thuộc giai đoạn văn học từ 1945 đến 1975? Chọn câu trả lời ... giải vấn đề giới C: Thuyết học cổ điển giải vấn đề xảy vật lí D: Thuyết học cổ điển học thuyết xuất sắc thời đại 10.3 Theo đoạn trích, “hai đám mây” hình ảnh thể hai vấn đề nào? Chọn câu trả lời...
 • 13
 • 90
 • 2

Đề thi thử đại học quốc gia nội tư duy định lượng

Đề thi thử đại học quốc gia hà nội tư duy định lượng
... Câu 15 Cho hàm số y  2x3  3x  , tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Hàm số hàm số chẵn B Hàm số hàm số lẻ C Hàm số hàm số không chẵn không lẻ D Hàm số hàm số vừa chẵn vừa lẻ Câu 16 Với x hàm số y  ... điểm A  0,1  ,B,C cho BC  10 :……………… Câu 13 Cho hàm số f  x   x3  3x2  , đạo hàm hàm số âm A x  C  x  B x  D m  2 Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(2;3;-4), ... Một trường có 55 đoàn viên học sinh tham gia dự đại hội Đoàn trường, khối 12 có 18 em, khối 11 có 20 em khối 10 có 17 em Đoàn trường muốn chọn em để bầu vào ban chấp hành nhiệm kỳ Số cách chọn...
 • 6
 • 227
 • 0

Đề thi thử đại học quốc gia nội tư duy định lượng

Đề thi thử đại học quốc gia hà nội tư duy định lượng
... ……… Câu 38: Hàm số y  f ( x)  x2  x  Trong mệnh đề sau , mệnh đề sai “ x 1 A Hàm số f(x) nghịch biến [  2;0] B Hàm số tăng khoảng (0; ) C Hàm số đạt cực đại x  2; y  2 D Hàm số đạt ... …3… Câu 38: Hàm số y  f ( x)  x2  x  Trong mệnh đề sau , mệnh đề sai “ x 1 A Hàm số f(x) nghịch biến [  2;0] B Hàm số tăng khoảng (0; ) C Hàm số đạt cực đại x  2; y  2 D Hàm số đạt ... Khóa Luyện đề thi ĐHQGHN: Môn Toán (Thầy Nguyễn Bá Tuấn) Fb: https://www.facebook.com/NguyenBaTuan.gvToan - Trang | - Khóa Luyện đề thi ĐHQGHN: Môn Toán (Thầy Nguyễn Bá Tuấn) ĐỀ THI THỬ ĐÁNH GIÁ...
 • 18
 • 221
 • 0

Đề thi thử đại học quốc gia nội tư duy định lượng 04

Đề thi thử đại học quốc gia hà nội tư duy định lượng 04
... Câu 15 Cho hàm số y  2x3  3x  , tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Hàm số hàm số chẵn B Hàm số hàm số lẻ C Hàm số hàm số không chẵn không lẻ D Hàm số hàm số vừa chẵn vừa lẻ Câu 16 Với x hàm số y  ...   : x  y  z  Câu 15 Cho hàm số y  2x3  3x  , tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Hàm số hàm số chẵn B Hàm số hàm số lẻ C Hàm số hàm số không chẵn không lẻ D Hàm số hàm số vừa chẵn vừa lẻ Fb: https://www.facebook.com/NguyenBaTuan.gvToan ... - Trang | - Hocmai.vn Khóa Luyện đề thi ĐHQGHN: Môn Toán (Thầy Nguyễn Bá Tuấn) ĐỀ THI THỬ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 04 ĐÁP ÁN Giáo viên: NGUYỄN BÁ TUẤN Phần định lượng 11 D 21 20 31 1187790 41 -2...
 • 13
 • 206
 • 0

Tổ chức công tác quan hệ quốc tế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa họchội nhập trong Đại học Quốc gia Nội

Tổ chức công tác quan hệ quốc tế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hội nhập trong Đại học Quốc gia Hà Nội
... hệ quốc tế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học hội nhập Đại học Quốc gia nội , làm sáng tỏ vai trò công tác quan hệ quốc tế việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa ... tế trường đại học - 8- Tổ chức công tác quan hệ quốc tế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiờn cứu khoa học hội nhập ĐHQGHN - Đối tƣợng nghiên cứu : công tác quan hệ quốc tế việc nâng cao chất ... tác quan hệ quốc tế việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học hội nhập; - 9- Tổ chức công tác quan hệ quốc tế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiờn cứu khoa học hội nhập ĐHQGHN...
 • 91
 • 185
 • 0

Đề thi mẫu đại học quốc gia nội năm 2016 phần khoa học tự nhiên (đánh giá năng lực)

Đề thi mẫu đại học quốc gia hà nội năm 2016 phần khoa học tự nhiên (đánh giá năng lực)
... tồn dao động điện từ tự Hiệu điện cực đại cường độ dòng điện cực đại qua mạch U0 I0 Tại thời điểm Facebook.com/ThiThuDaiHoc - Trang 23 www.DeThiThuDaiHoc.com - Đề Thi Thử Đại Học hiệu điện hai tụ ... 206 Pb 238U mẫu thi n thạch 1,04 Biết chu kỳ bán rã 238U thành 206 Pb sau chuỗi phân rã 4,47 tỉ năm Tính tuổi (tỉ năm) mẫu thi n thạch biết ban đầu hoàn toàn 206 Pb Facebook.com/ThiThuDaiHoc ... cư tỷ lệ giới tính (D) PHẦN (B): KHOA HỌC XÃ HỘI (55 PHÚT) ww w Câu 101 Sự gia tăng dân số tự nhiên nước ta năm qua KHÔNG dẫn đến kết sau đây? Tăng cường đầu tư phát triển giáo dục mầm non (A)...
 • 9
 • 333
 • 1

Đề mẫu tiếng anh thi vào Đại Học Quốc Gia Nội

Đề mẫu tiếng anh thi vào Đại Học Quốc Gia Hà Nội
... which can be both harmful and beneficial Đề mẫu thi tuyển sinh Đại học môn tiếng Anh Trang 11/11 ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH Thời gian làm bài: Tổng số câu hỏi: Dạng câu ... anything in mind? e Remember I asked the chef for the recipe? f Oh, we forgot to invite her! A e-c-d-f-b-a B f-b-a-c-d-e C c-e-d-b-f-a D c-d-e-a-b-f Đề mẫu thi tuyển sinh Đại học môn tiếng Anh ... those games may have on the person involved Đề mẫu thi tuyển sinh Đại học môn tiếng Anh Trang 10/11 Câu 77: Chọn 01 cụm từ câu 04 lựa chọn cho sẵn để điền vào chỗ trống số (1) A While some games...
 • 14
 • 257
 • 0

Đề thi mẫu Đại học Quốc gia Nội

Đề thi mẫu Đại học Quốc gia Hà Nội
... …………………… đề cao cá tính sáng tạo, đề cao “cái tôi” cá nhân Chọn câu trả lời A: Văn học viết nói chung B: Văn học dân gian Facebook.com/Hocmai.vnOnline C: Văn học trung đại D: Văn học đại Câu: Nhà văn ... cá tra, cá basa nhiều nước? Chọn câu trả lời A: Tiền Giang – Hậu Giang B: Tiền Giang – An Giang C: An Giang – Kiên Giang D: Hậu Giang – Kiên Giang 30 UNCLOS chữ viết tắt tên gọi đây? Chọn câu trả ... biên học cổ điển Hệ thống học Niu-tơn vận hành tốt hai trăm năm; đến mức, cuối kỉ XIX, nhiều nhà vật lí tin vấn đề thời gian trước sách giáo khoa Vật lí khép lại mà viết thêm Có thể vấn đề nảy...
 • 39
 • 258
 • 0

Đánh giá việc áp dụng đề cương môn học của giảng viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ tại Đại học Quốc gia Nội. ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục

Đánh giá việc áp dụng đề cương môn học của giảng viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ tại Đại học Quốc gia Hà Nội. ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG TÊN ĐỀ TÀI ĐÁNH GIÁ VIỆC ÁP DỤNG ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRONG ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TẠI ĐẠI HỌC QUỐC ... trung vào việc đánh giá việc áp dụng đề cương môn học giảng viên đào tạo bậc đại học theo học chế tín trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Nội Ý nghĩa nghiên cứu đề tài Tôi hy vọng rằng: đề ... chọn đề tài nghiên cứu: Đánh giá việc áp dụng đề cương môn học giảng viên đào tạo theo học chế tín Đại học Quốc gia Nội ” Mục đích nghiên cứu đề tài * Mục đích đề tài là: Tiến hành đánh giá...
 • 110
 • 242
 • 0

Đồ án song ngữ - Đại học quốc gia Nội, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY GOLDSUN FOCUS MEDIA

Đồ án song ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY GOLDSUN FOCUS MEDIA
... không chấm làm chữ ký • Học viên nhận điểm vi phạm cam đoan ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC TÊN ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY GOLDSUN FOCUS MEDIA GIẢNG VIÊN HƯỚNG ... giúp hoàn thiện chiến lược cho công ty thời gian tới 2, Mục đích: Mục đích đồ án phân tích chiến lược kinh doanh công ty thực tế dựa mô hình Delta đồ chiến lược; sau đánh giá chiến lược phù hợp ... thiết quan trọng công ty Page 2  Vũ Minh Tuấn Đồ án tốt nghiệp Vì vậy, chọn đề tài: Phân tích đánh giá chiến lược kinh doanh công ty Goldsun Focus Media dựa mô hình Delta đồ chiến lược số đề xuất...
 • 47
 • 164
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thi thử đại học quốc gia hà nộiđề thi thử đại học quốc gia hà nội 2015đề thi thử đại học quốc gia hà nội 2014lịch thi thử đại học quốc gia hà nội 2014đề thi thử đại học quốc gia hà nội 2013thi thử đại học quốc gia hà nội 2015đề thi thử đại học quốc gia hà nội 2012đáp án đề thi thử đại học quốc gia hà nộiđáp án đề thi thử đại học quốc gia hà nội 2015địa điểm thi trường đại học quốc gia hà nộiđịa điểm thi trường đại học quốc gia hà nội 2015luyện thi vào đại học quốc gia hà nộiđịa điểm thi trường đại học quốc gia hà nội năm 2015đề thi thử đại học sư phạm hà nội 2012đề thi thử đại học sư phạm hà nội 2013ĐỀ án tốt NGHIỆP CCLLCT nâng cao hiệu quả hoạt động của ban nội chính thành ủy hải phòng giai đoạn 2016 2020Phật giáo nguyên thủy với tư tưởng giai thoátTaxation of individuals 5th edition spilker test bankThe basics of communication 2nd edition duck test bankBài giảng dinh dưỡngThe basics of social research 6th edition babbie test bankGiới thiệu chung về quản lí chât lượngBÀI GIẢNG TIÊU CHUẨN HÓA VÀ LUẬT THỰC PHẨMTIÊU CHUẨN QUỐC GIA VÀ CÁC VẤN ĐỀ NGHIỆP VỤ TRONG XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIAKỹ năng cơ bản sử dụng máy tính cầm tay casio giải nhanh toán 10The brief american pageant a history of the republic 8th edition kennedy test bankThe challenge of democracy american government in global politics the essentials 9th edition janda test bankThe changing earth exploring geology and evolution 6th edition monroe test bankTechnology in action complete 8th edition evans test bankTechnology now your companion to SAM computer concepts 1st edition corinne hoisington test bankThe marriage and family experience intimate relationships in a changing society 12th edition strong test bankThe economics of money banking and financial markets 10th edition mishkin test bankTexas politics today 2013 2014 edition 16th edition maxwell test bankThe american nation a history of the united states combined volume 14th edition carnes test bankThe economy today 13th edition schiller test bank