Tư tưởng của phạm quỳnh về vấn đề xây dựng nền văn hóa dân tộc

tưởng của Phạm Quỳnh về vấn đề xây dựng nền văn hóa dân tộc

Tư tưởng của Phạm Quỳnh về vấn đề xây dựng nền văn hóa dân tộc
... TRONG TƯ TƯỞNG CỦA PHẠM QUỲNH VỀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA DÂN TỘC 2.1 Quan niệm Phạm Quỳnh sở xác lập cho việc giải vấn đề xây dựng văn hóa dân tộc 2.1.1 Về khái niệm văn hóa mối quan hệ văn hóa ... VẤN ĐỀ XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA DÂN TỘC 2.1 Quan niệm Phạm Quỳnh sở xác lập cho việc giải vấn đề xây dựng văn hóa dân tộc 2.1.1 Về khái niệm văn hóa mối quan hệ văn hóa với trị 2.1.2 Về văn hóa phƣơng ... KIỆN, TIỀN ĐỀ CHO SỰ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG CỦA PHẠM QUỲNH VỀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA DÂN TỘC 1.1 Những điều kiện, tiền đề khách quan: Bối cảnh trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tưởng Việt Nam...
 • 101
 • 118
 • 0

tưởng của phạm quỳnh về vấn đề xây dựng nền văn hóa dân tộc

Tư tưởng của phạm quỳnh về vấn đề xây dựng nền văn hóa dân tộc
... VẤN ĐỀ XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA DÂN TỘC 2.1 Quan niệm Phạm Quỳnh sở xác lập cho việc giải vấn đề xây dựng văn hóa dân tộc 2.1.1 Về khái niệm văn hóa mối quan hệ văn hóa với trị 2.1.2 Về văn hóa phƣơng ... đối mặt với vấn đề văn hóa dân tộc thời đại toàn cầu hóa Với lý đó, chọn vấn đề “Tƣ tƣởng Phạm Quỳnh vấn đề xây dựng văn hóa dân tộc làm đề tài luận văn thạc sỹ Lịch sử nghiên cứu vấn đề Là học ... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN HOÀNG MINH QUÂN TƯ TƯỞNG CỦA PHẠM QUỲNH VỀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA DÂN TỘC Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành: Triết học Mã số: 60 22 03...
 • 17
 • 59
 • 0

tưởng hồ chí minh về quá trình xây dựng nền văn hóa mới ở việt nam

tư tưởng hồ chí minh về quá trình xây dựng nền văn hóa mới ở việt nam
... thống Việt Nam giai đoạn cách mạng dân tộc – dân chủ 3.1 Xây dựng văn hóa Việt Nam, Hồ Chí Minh xuất phát từ nguyên lý tưởng mới, trước hết nguyên lý tưởng truyền thống đại Nền văn hóa phải ... đẹp văn hóa dân tộc hấp thụ văn hóa tiến giới để xây dựng văn hóa Việt Nam có tính chất dân tộc, khoa học đại chúng” 133 Đây tưởng văn hóa bao quát Hồ Chí Minh nhằm cải biến, cấu lại văn hóa ... văn hóa thống ưu tiên xã hội, văn hóa bác học thường chịu ảnh hưởng nhiều văn hóa Trung Quốc 2.4 Văn hóa Trung Hoa tưởng hệ tưởng Nho-Phật-Lão ảnh hưởng mạnh văn hóa truyền thống Việt Nam...
 • 7
 • 1,089
 • 11

tưởng hồ chí minh về quá trình xây dựng nền văn hóa mới ở việt nam pptx

Tư tưởng hồ chí minh về quá trình xây dựng nền văn hóa mới ở việt nam pptx
... thống Việt Nam giai đoạn cách mạng dân tộc – dân chủ 3.1 Xây dựng văn hóa Việt Nam, Hồ Chí Minh xuất phát từ nguyên lý tưởng mới, trước hết nguyên lý tưởng truyền thống đại Nền văn hóa phải ... đẹp văn hóa dân tộc hấp thụ văn hóa tiến giới để xây dựng văn hóa Việt Nam có tính chất dân tộc, khoa học đại chúng” 133 Đây tưởng văn hóa bao quát Hồ Chí Minh nhằm cải biến, cấu lại văn hóa ... văn hóa thống ưu tiên xã hội, văn hóa bác học thường chịu ảnh hưởng nhiều văn hóa Trung Quốc 2.4 Văn hóa Trung Hoa tưởng hệ tưởng Nho-Phật-Lão ảnh hưởng mạnh văn hóa truyền thống Việt Nam...
 • 8
 • 388
 • 0

Luan van chuyen de TƯỞNG hồ CHÍ MINH về văn hóa, đạo đức chuan

Luan van chuyen de tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về văn hóa, đạo đức chuan
... CHƯƠNG VII TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI I TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA Khái niệm văn hóa theo tưởng Hồ Chí Minh a Định nghĩa văn hóa - Văn hóa khái ... xa hoa…” => tưởng đạo đức Hồ Chí Minh có bước phát triển so với tưởng đạo đức truyền thống Nội dung tưởng Hồ Chí Minh đạo đức 26 a Quan điểm vai trò sức mạnh đạo đức - Đạo đức cách mạng ... trình đổi ta giai đoạn II TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC Nguồn gốc tưởng đạo đức Hồ Chí Minh a Giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc: - Truyền thống coi trọng đạo đức dân tộc “Người trồng...
 • 53
 • 1,247
 • 1

tưởng hồ chí minh về văn hóavấn đề bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc

tư tưởng hồ chí minh về văn hóa và vấn đề bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc
... đời sống văn hoá tinh thần nhân dân Đây quan điểm bảo tồn sắc văn hoá dân tộc có chọn lọc Hồ Chí Minh tưởng bảo tồn vốn quý văn hoá dân tộc thể sắc lệnh bảo tồn tất cổ tích toàn cõi Việt Nam ... thần tưởng bảo tồn văn hoá dân tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh không phủ nhận tác động, ảnh hưởng lẫn văn hoá dân tộc mà ngược lại, khẳng định giao hoà văn hoá dân tộc khác lại thúc đẩy phát triển văn ... chọn lọc tinh hoa văn hoá nhân loại Những tưởng lớn Chủ tịch Hồ Chí Minh văn hoá kim nam cho việc xây dựng văn hoá tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, sở hội nhập giao lưu với văn hoá khác giới,...
 • 5
 • 433
 • 0

Tiểu luận triết học đề tài tưởng Hồ Chí MInh về văn hóa

Tiểu luận triết học đề tài Tư tưởng Hồ Chí MInh về văn hóa
... dân, hợp với nguyện vọng, đậm đà tính nhân văn, văn hóa quần chúng xây dựng Trang Giáo án môn tưởng Hồ Chí Minh Tạ Văn Sang Hồ chí minh lĩnh vực văn hóa? Ở nội dung dẫn câu chuyện thơ: “Vì lợi ... Giáo án môn tưởng Hồ Chí Minh Tạ Văn Sang Văn hóa thuộc lĩnh vực nào? Văn hóa với kinh tế trị có mối quan hệ với nhau? Tính chất văn hóa “nhất thành bất biến” mà thay ... không khẳm Đâm thằng gian bút chẳng tà” Lý ng niên gì? c Quan điểm chức văn hóa: văn hóa có ba chức chủ yếu sau: - Một là, bồi dưỡng lý ng, tưởng đắn, tình cảm cao đẹp: - Hai là, mở...
 • 11
 • 776
 • 2

CHƯƠNG VII: TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI CỦA XÃ HỘI MỚI ppsx

CHƯƠNG VII: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI CỦA XÃ HỘI MỚI ppsx
... Bác Hồ ký sắc lệnh công bố Hiến pháp mới, 31-121959 Bác Hồ báo cáo kỳ họp thứ Quốc hội khóa I, 20-9-1955 Bác Hồ báo cáo kỳ họp thứ khóa I, 2-3-1946 (Hồ Chí Minh) i biu quc hi khúa I biu quyt thụng ... cỏc nguyờn tc xõy dng o c CM 30:QcaHCMvvaitrũcaconngi vchinlctrngngi 30.1 Vaitrũca conngi 30.2 Chinlc trngngi 30.1Vaitrũcaconngi Conngi lvnquý nht Conngival mctiờuval nglccaCM 30.2Chinlctrngngi ... 28.2.2Cn,kim,liờm,chớnh,chớcụngvụt 28.2.3Thngyờuconngisngcútỡnhngha 28.2.4Cútinhthnqucttrongsỏng Chủ tịch HCM kỳ họp thứ QH khóa III, 205-1968 Ch tch H Chớ Minh luụn quan tõm n vic xõy dng Quc hi v Hin phỏp Bác Hồ ký sắc lệnh...
 • 22
 • 1,249
 • 18

slide thuyết trình chủ đề tưởng hồ chí minh về văn hóa

slide thuyết trình chủ đề tư tưởng hồ chí minh về văn hóa
... hai dòng văn hóa rõ rệt: văn hóa dân gian; văn hóa bác học _Văn hóa Trung Hoa hệ tưởng Nho- Phật- Lão ảnh hưởng mạnh văn hóa truyền thống Việt Nam Định nghĩa văn hóa Hồ Chí Minh: - Văn hóa sáng ... định c Quan điểm chức văn hóa Chức văn hóa phong phú đa dạng Theo Hồ Chí Minh văn hóa có chức sau: Quan điểm Hồ Chí Minh số lĩnh vực văn hóa a) Văn hóa giáo dục Hồ Chí Minh phê phán giáo dục ... I Khái niệm văn hóa theo tưởng Hồ Chí Minh a Định nghĩa văn hóa Thực trạng văn hóa Việt Nam trước cách mạng tháng 8: _Đó văn hóa theo chủ nghĩa dân tộc chật hẹp, phát triển cạnh chủ nghĩa bành...
 • 16
 • 4,483
 • 46

luận văn hay đại học sư phạm tưởng hồ chí minh Đảng ta vận dụng tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước ta hiện nay (1986 nay)

luận văn hay đại học sư phạm tư tưởng hồ chí minh Đảng ta vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước ta hiện nay (1986 nay)
... Chương tưởng Hồ Chí Minh văn hóa Chương Đảng ta vận dụng tưởng Hồ Chí Minh văn hóa nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa (1986 - nay) 6 NỘI DUNG Chương 1.1 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA CƠ ... đề tài Đảng ta vận dụng tưởng Hồ Chí Minh văn hóa nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa nước ta (1986 - nay) ” để làm khóa luận tốt nghiệp Lịch sử nghiên cứu Trong tưởng Hồ Chí Minh văn hóa có ... giải pháp vận dụng tưởng Hồ Chí Minh văn hóa nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa nước ta Đối ng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu - Đối ng nghiên cứu: tưởng Hồ Chí Minh văn hóa 5 - Phạm vi...
 • 69
 • 765
 • 2

TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA VÀ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC HỘI NHẬP VĂN HÓA ĐỐI VỚI LỐI SỐNG CỦA THANH NIÊN, SINH VIÊN HIỆN NAY.

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA VÀ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC HỘI NHẬP VĂN HÓA ĐỐI VỚI LỐI SỐNG CỦA THANH NIÊN, SINH VIÊN HIỆN NAY.
... tài: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA VÀ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC HỘI NHẬP VĂN HÓA ĐỐI VỚI LỐI SỐNG CỦA THANH NIÊN, SINH VIÊN HIỆN NAY 1 Những vấn đề chung văn hóa 1.1 Khái niệm văn hóa Khái niệm văn ... ta 3 Tác động việc hội nhập văn hóa đến lối sống sinh viên 3.1 Hội nhập văn hóa 3.1.1 Định nghĩa hội nhập văn hóa Giao lưu hội nhập văn hóa ng phổ biến xã hội loài người, quy luật vận động ... phú ngoại diên rộng Chính mà có nhiều định nghĩa khác văn hoá Trong tưởng Hồ Chí Minh khái niệm văn hóa hiểu theo nghĩa rộng, hẹp hẹp Theo nghĩa rộng, Hồ Chí Minh nêu văn hóa toàn giá trị vật...
 • 47
 • 497
 • 0

LUẬN văn vận dụng tưởng hồ chí minh về văn hoá vào việc giữ gìn và phát huy di sản văn hoá của dân tộc êđê ở đắk lắk trong giai đoạn hiện nay

LUẬN văn vận dụng tư tưởng hồ chí minh về văn hoá vào việc giữ gìn và phát huy di sản văn hoá của dân tộc êđê ở đắk lắk trong giai đoạn hiện nay
... triển sáng tạo tưởng Hồ Chí Minh -văn hoá nhân dân, lấy hạnh phúc đồng bào, dân tộc sở 1.3 Giá Trị Lý Luận Thực Tiễn Của ng Hồ Chí MINH Về VĂN Hoá tưởng Hồ Chí Minh văn hoá chiếm vị ... Xuất phát từ lý trên, tác giả chọn đề tài: "Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh văn hoá vào việc giữ gìn phát huy di sản văn hoá dân tộc Êđê Đắk Lắk giai đoạn nay" làm đề tài luận văn thạc sĩ, chuyên ... công tác giữ gìn, phát huy di sản văn hoá dân tộc giai đoạn - Thực trạng văn hoá dân tộc Ê Đê Đắk Lắk giai đoạn 4.2 Phạm vi nghiên cứu - tưởng Hồ Chí Minh văn hoá có phạm vi rộng, luận văn này,...
 • 99
 • 83
 • 0

Đề tài tiểu luận Phân tích tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục và sự vận dụng tưởng đó trong viêc xây dựng nền giáo dục Việt Nam hiện nay

Đề tài tiểu luận Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục và sự vận dụng tư tưởng đó trong viêc xây dựng nền giáo dục Việt Nam hiện nay
... thu tưởng Mác- Lênin vận dụng trải nghiệm mình, Hồ Chí Minh có qun niệm mẻ văn hóa giáo dục, phù hợp với “nội tạng” người Việt Nam ta Nội dụng tưởng Hồ Chí Minh văn hóa giáo dục Hồ Chí Minh ... DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ giáo dục đào tạo, Giáo trình tưởng Hồ CHí Minh, nxb Chính Trị Quốc Gia, 2012 PGS.TS Nguyễn Mạnh ng, Tưởng Hồ Chí Minh Nhận thức vận dụng, nxb Pháp, ... tổng hợp kinh nghiệm Đảng ta, phân tích cách đắn đặc điểm nước ta VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG NÀY TRONG VIỆC XÂY DỰNG NỀN GIÁO II a DỤC HIỆN NAY Thực trạng giáo dục Việt Nam Thành tựu Nhu cầu học tập...
 • 11
 • 1,225
 • 2

Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đời sống vào việc giáo dục đạo đức mới, lối sống mới, nếp sống mới cho học sinh, sinh viên hiện nayx

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đời sống vào việc giáo dục đạo đức mới, lối sống mới, nếp sống mới cho học sinh, sinh viên hiện nayx
... ng Hồ Chí Minh lại có ý nghĩa vô quan trọng việc xây dựng chỉnh đốn Đảng nước ta SV: Nguyễn Thị Lan Anh-C14BH1 Trang tưởng Hồ Chí Minh Chính vậy, em chọn đề tài: Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh ... Trang tưởng Hồ Chí Minh 1.1 Cơ sở lý luận thực tiễn hình thành tưởng Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản 1.1.1 Cơ sở lý luận Hồ Chí Minh hình thành phát triển sở chủ nghĩa Mác - Lênin, có tưởng ... luận TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng tưởng Hồ Chí Minh trường ĐH Bách Khoa HN – NXB văn học, 2007 Giáo trình Tưởng Hồ Chí Minh Bộ giáo dục & Đào tào – NXB Chính trị Quốc gia, 2009 http://www.bqllang.gov.vn...
 • 23
 • 15,774
 • 378

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề tư tưởng hồ chí minh về văn hóavận dụng tư tưởng hồ chí minh ve van hoa trang phuc cua sinh viende tai nghien cu tu tuong ho chi minh ve van hoa va y nghia doi voi viec giu gin va phat huy ban sac van hoa viet nam hien nayslide thuyết trình chủ đề tư tưởng hồ chí minh về văn hóađề tài tư tưởng hồ chí minh về văn hóađiểm của chủ nghĩa mác lênin và tư tưởng hồ chí minh về văn hóa ngoại giao và giao lưu văn hóa quốc tếtư tưởng hồ chí minh về văn hóatu tuong hcm ve van hoa; tư tưởng hồ chí minh về văn hóavận dụng tư tưởng hồ chí minh về văn hóatiểu luận tư tưởng hồ chí minh về văn hóaphân tích tư tưởng hồ chí minh về văn hóathuyết trình tư tưởng hồ chí minh về văn hóakhái niệm tư tưởng hồ chí minh về văn hóaluận văn tư tưởng hồ chí minh về văn hóaquan điểm tư tưởng hồ chí minh về văn hóaPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học