Soạn bài lớp 11: Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

Soạn bài Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

Soạn bài Ôn tập văn học trung đại Việt Nam
... tuồng, …), loại bắt nguồn từ văn học Trung Quốc (thơ luật Đường, chiếu, ca) Về nội dung Nội dung tác phẩm văn học chơưng trình phản ánh chân thật diện mạo người Việt nam giai đoạn kỉ XVIII – kỉ ... 13 Bài ca ngất ngưởng 14 Bài ca phong cảnh Hương Sơn 15 Chiếu cầu hiền 16 Xin lập khoa luật Nguyễn Khuyến Thơ thất ngôn Tâm yêu nước tình yêu quê hương trí thức Hán học Nguyễn Thơ thất ngôn – ... lập khoa luật) + Thu phục người hiền tài để giúp triều đại nghĩa (Chiếu cầu hiền) - Con ngơừi Việt nam giàu tính nhân văn: + Nâng niu tôn trọng xót thương bạn bè qua đời (Khóc Dương Khuê) + Thương...
 • 3
 • 28,336
 • 145

Hướng dẫn soạn bài : Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

Hướng dẫn soạn bài : Ôn tập văn học trung đại Việt Nam
... văn học Trung Qu ốc (th luật Đường, chiếu, ca) Về nội dung Nội dung tác phẩm văn học ch ơưng trình phản ánh chân thật diện mạo người Việt nam giai đoạn kỉ XVIII – kỉ XIX với đặc điểm sau đây: ... lập khoa luật) + Thu phục người hiền tài để giúp triều đại ngh ĩa (Chiếu cầu hiền) - Con ngơừi Việt nam giàu tính nhân văn: + Nâng niu tôn trọng xót thương bạn bè qua đời (Khóc Dương Khuê) + ... Hương Sơn) Về hai tác gia văn họcNguyễn Đình Chiểu Nguyễn Khuyến Đi ểm giống hai tác gia: tác gia tiêu biểu cho văn học giai đoạn nửa cuối kỉ XIX; có lòng yêu nước, dùng văn chương làm vũ khí chiến...
 • 9
 • 450
 • 0

ôn tập văn học trung đại việt nam (ngữ văn 11)

ôn tập văn học trung đại việt nam (ngữ văn 11)
... từ ngữ, tính ước lệ - Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc: Đảm bảo nghiêm ngặt thể - Nêu tên tác loại văn tế, mang tinh thần thời đại, mang tính phẩm VHTĐ gắn đại, vượt hẳn văn tế thông thường liền với tên ... kí Bài ca ngất ngưởng Văn té nghĩa loại văn học? sĩ Cần Giuộc Sa hành đoản ca Chiếu cầu hiền Tế cấp bát điều Luyện tập * Hoạt động - Bài tập trắc nghiệm Hướng dẫn HS luyện tập lớp kiểm tra BT trắc ... Lãn Ông Câu - Giá trị nội dung thơ văn Nguyễn Đình Chiểu: Đề cao đạo lí nhân nghĩa, yêu nước chống giặc ngoại xâm - Giá trị nghệ thuật: Tính chất đạo đức - trữ tình Màu sắc Nam Bộ qua ngôn ngữ,...
 • 8
 • 2,411
 • 7

CHUYÊN ĐỀ ÔN TẬP VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM LỚP 9

CHUYÊN ĐỀ ÔN TẬP VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM LỚP 9
... đề Dạng đề từ 2- điểm Đề 1: Nêu vai trò vị trí văn học trung đại văn học Việt Nam * Gợi ý: - Văn học trung đại có vai trò vị trí quan trọng mốc đầu tiên, chặng đường văn học Về sau đặc tính văn ... tiên, chặng đường văn học Về sau đặc tính văn học đại bắt nguồn từ văn học trung đại - Nội dung tư tưởng văn học trung đại có tính chất bao trùm nên văn học dân tộc phản ánh lòng yêu nước, lòng căm ... hưởng văn họcTrung Quốc tạo nên đặc trưng riêng văn học dân tộc Hầu hết tác phẩm thời kỳ viết chữ Nôm phong phú thể loại III Bài tập nhà Dạng đề từ 2-3 điểm Đề 1: Hệ thống tác phẩm văn học trung đại...
 • 55
 • 4,255
 • 16

Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

Ôn tập văn học trung đại Việt Nam
... đạo Giá trị nhân đạo thể tác phẩm văn chơng gọi giá trị nhân văn - Văn học trung đại Việt Nam thờng biểu tiếng nói nhân văn trân trọng phẩm giá ngời, đồng tìh thông cảm với khát vọng ngời, đồng ... phẩm học: Chuyện ngời gái Nam Xơng Nguyễn Dữ đoạn trích học Truyện Kiều (Nguyễn Du), em làm rõ điều * Học sinh phải vận dụng kiến thức học văn kiểu văn nghị luận văn học để giải vấn đề đặt : số ... viết soi chiếu Chuyện ngời gái Nam Xơng để phân tích biểu cụ thể nội dung nhân văn tác phẩm Từ đánh giá đóng góp Nguyễn Dữ vào tiếng nói nhân văn văn học thời đại ông - Tuy cần dựa vào số phận...
 • 33
 • 5,695
 • 31

ÔN TẬP VĂN HOC TRUNG ĐAI VIỆT NAM

ÔN TẬP VĂN HOC TRUNG ĐAI VIỆT NAM
... đạo Giá trị nhân đạo thể tác phẩm văn chơng gọi giá trị nhân văn - Văn học trung đại Việt Nam thờng biểu tiếng nói nhân văn trân trọng phẩm giá ngời, đồng tìh thông cảm với khát vọng ngời, đồng ... ngi gỏi Nam Xng th hin nim cm thng i vi s phn oan nghit cua ngi ca ngi ph n Vit Nam di ch phong kin, ng thi khng nh v p truyn thng ca h Tập làm văn Giá trị nhân đạo chuyện ngời gái Nam Xơng ... viết soi chiếu Chuyện ngời gái Nam Xơng để phân tích biểu cụ thể nội dung nhân văn tác phẩm Từ đánh giá đóng góp Nguyễn Dữ vào tiếng nói nhân văn văn học thời đại ông - Tuy cần dựa vào số phận...
 • 33
 • 3,202
 • 12

ÔN TẬP VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM

ÔN TẬP VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM
... đạo Giá trị nhân đạo thể tác phẩm văn chơng gọi giá trị nhân văn - Văn học trung đại Việt Nam thờng biểu tiếng nói nhân văn trân trọng phẩm giá ngời, đồng tìh thông cảm với khát vọng ngời, đồng ... phẩm học: Chuyện ngời gái Nam Xơng Nguyễn Dữ đoạn trích học Truyện Kiều (Nguyễn Du), em làm rõ điều Gợi ý: * Học sinh phải vận dụng kiến thức học văn kiểu văn nghị luận văn học để giải vấn đề đặt ... viết soi chiếu Chuyện ngời gái Nam Xơng để phân tích biểu cụ thể nội dung nhân văn tác phẩm Từ đánh giá đóng góp Nguyễn Dữ vào tiếng nói nhân văn văn học thời đại ông - Tuy cần dựa vào số phận...
 • 31
 • 1,190
 • 3

Ôn tập văn học Trung đại Việt Nam

Ôn tập văn học Trung đại Việt Nam
... vấn đáp, Chạy giặc, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc,… + Về nghệ thuật: tính chất đạo đức - trữ tình; màu sắc Nam Bộ - Về văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc + Trước Nguyễn Đình Chiểu, văn học dân tộc chưa có ... lập khoa luật ),…Chủ nghĩa yêu nước văn học nửa cuối tk XIX mang âm hưởng bi tráng qua sáng tác Nguyễn Đình Chiểu 2/ Câu - Có thể nói chủ nghĩa nhân đạo văn học giai đoạn từ TK XVIII đến nửa đầu ... I/ NỘI DUNG 1/ Câu - Bên cạnh nội dung yêu nước có giai đoạn văn học trước, hai giai đoạn văn học ( từ TK XVIII đến nửa đầu TK XIX nửa cuối TK XIX ) xuất nội dung mới: ý thức...
 • 10
 • 670
 • 2

ÔN TẬP VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM ( T2 ) pot

ÔN TẬP VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM ( T2 ) pot
... linh, hoạt văn học co… chữ Hán, ) b Quan niệm thẩm mĩ: Hướng đẹp khứ, thiên cao cả, tao nhã, ưa sử dụng điển cố, điển tích, thi liệu Hán học ( vd điển tích, điển cố bài: Lục Vân Tiên ( Kiệt, Trụ, ... Vân Tiên ( Kiệt, Trụ, U lệ, ), Bài ca ngắn , Khóc Dương Khuê, ) c Bút pháp nghệ thuật: thiên ước lệ, tượng trưng ( Vd Bãi cát hình ảnh tượng trưng cho đường danh lợi, nhọc nhằn, gian khổ Những người ... Những người tất tả bãi cát người ham công danh, sẵn sàng công danh mà chạy ngược, xuôi, ) d Thể loại: Các thể loại có kết cấu định hình tính ổn định cao Đó thể văn hành chính, chức bia, chiếu, biểu,...
 • 3
 • 1,505
 • 4

ÔN TẬP VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM ( t1 ) potx

ÔN TẬP VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM ( t1 ) potx
... dung giai đoạn văn học trước, hai giai quan trọng đoạn văn học ( từ TK XVIII đến nửa đầu TK XIX nửa cuối TK XIX ) xuất nội dung mới: ý thức vai trò hiền tài đất nước ( chiếu cầu hiền ), tư tưởng ... nghĩa quân, ca ngợi công đức người hi sinh quê hương đất nước,… Củng cố Nhắc lại giá trị nội dung văn học trung đại Phân tích giá trị nội dung tác phẩm học chương trình 11 Dặn dò Học bài, soạn tiếp ... tân đất nước ( Xin lập khoa luật ), …Chủ nghĩa yêu nước văn học nửa cuối tk XIX mang âm hưởng bi tráng qua sáng tác Nguyễn Đình Chiểu Câu Gợi ý: - Có thể nói chủ nghĩa nhân đạo văn học Nhóm trình...
 • 5
 • 594
 • 2

Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

Ôn tập văn học trung đại Việt Nam
... người nông dân nghĩa sĩ III Ôn tập phương pháp Một số đặc điểm quan trọng thi pháp (đặc điểm nghệ thuật) văn học trụng đại Việt Nam Đặc điểm thi pháp Nội dung biểu Tư nghệ thuật Theo kiểu mẫu, công ... Nguyễn Đình Chiểu, văn học Việt Nam chưa có hình tượng nghệ thuật hoàn chỉnh người anh hùng nông dân nghĩa sĩ Sau Nguyễn Đình Chiểu lâu chưa có hình tượng nghệ thuật Vì lần văn học dân tộc có tượng ... thất ngôn bát cú  Sáng tạo: Thi đề, hình ảnh, từ ngữ, tính ước lệ  Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc: Đảm bảo nghiêm ngặt thể loại văn tế, mang tinh thần thời đại, mang tính đại, vượt hẳn văn tế thông...
 • 4
 • 470
 • 0

ÔN tập văn học TRUNG đại VIỆT NAM

ÔN tập văn học TRUNG đại VIỆT NAM
... sống), số văn tế có nội dung trào lộng, đả kích, châm biếm • Văn tế trung đại Việt Nam đời, tồn tại, phát triển từ kỷ XVIII đến đầu kỷ XX Và đóng góp văn tế trung đại văn học Việt Nam thật đề ... tuồng Đường thi Loại hình văn học độc đáo sáng tạo Kịch tuồng Lối trình bày dùng nhiều thể văn học Ngôn ngữ Độc thoại, đối thoại dạng thơ câu văn, dùng nhiều từ Hán Việt Nội dung Cuộc đấu tranh ... thuật ca trù Kết hợp phần ngâm nói nhạc riêng THẾ NÀO LÀ THƠ HÁT NÓI ? Phần văn ngôn từ hát nói Thể thơ độc đáo văn học Việt Nam THƠ HÁT NÓI Tên gọi, gốc gác, đặc điểm thể hát nói THỂ HÁT NÓI Khổ...
 • 34
 • 362
 • 0

ôn tap van hoc trung dai lop 11

ôn tap van hoc trung dai lop 11
... Bố cục học Tiết A, Nội dung văn học Trung đại I, nội dung yêu nước nhân đạo Ii, luyện tập khắc sâu kiến thức Tiết B, Nghệ thuật văn học trung đại I, tư duy, quan điểm thẩm mĩ,,bút pháp, ... ngng, A, nộI DUNG CủA VĂN HọC TRUNG ĐạI II, Luyện tập 1, xem hình đọc thơ Ao thu lnh lo nc Mt chic thuyn cõu to teo (Thu iu Nguyn Khuyn) Eo sèo mặt nước buổi đò đông (Thng v Tỳ Xng) B nh l tr ... quan điểm thẩm mĩ,,bút pháp, thể loại Ii, luyện tập khắc sâu kiến thức A, nộI DUNG CủA VĂN HọC TRUNG ĐạI I,nội dung yêu nước,nhân đạo 1/ Cõu - Bờn cnh nhng ni dung yờu nc ó cú cỏc giai on hc...
 • 22
 • 4,126
 • 9

Ôn tập văn học trung đại - lớp 11

Ôn tập văn học trung đại - lớp 11
... khoa thi Hương hứng nhân đạo văn học giai đoạn có biểu - So với giai đoạn trước cảm mới? hứng yêu nước văn học giai đoạn có biểu mới? CU HI 1: Dành cho nhóm 1-2 - Nêu điểm nội dung yêu nước tác ... Bài tập dành cho nhóm hoạt động: Hãy thống kê nhanh hệ thống tác giả, tác phẩm, thể loại văn học trung i thuộc chương trình Ngữ văn 11 Tác giả Lê Hữu Trác Tác phẩm ... hiền; Chạy giặc; Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc; Xin lập khoa luật; Bài ca phong cảnh Hương Sơn; Câu cá mùa thu; Vịnh khoa thi Hng - So với giai đoạn trước cảm hứng yêu nước văn học giai đoạn có biểu...
 • 15
 • 1,602
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: soan bai on tap van hoc trung dai viet namôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11soạn ôn tập văn học trung đại việt nam 11văn 11 bài ôn tập văn học trung đại việt namôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 nâng caoôn tập văn học trung đại việt nam lớp 9ôn tập văn học trung đại việt nam 11ôn tập văn học trung đại việt nam ngữ văn 11ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 10ôn tập văn học trung đại việt nam 11 violetôn tập văn học trung đại việt nam lớp 7ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 9 gồm 1 trangôn tập văn học trung đại việt nam lớp 9 gồm 2 trangôn tập văn học trung đại việt namphương pháp ôn tập văn học trung đại việt namCái trống trường emThực tập sinh lý bệnh miễn dịchQUẢN lí QUÁ TRÌNH dạy họcVật lí 9 bài 42: Thấu kính hội tụsứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhânChuyên đề hóa hữu cơ phần este lipit của tác giả lưu huỳnh văn longChuyên đề hóa hữu cơ phần dẫn xuất halogen ancol phenol của tác giả lưu huỳnh văn longBài tham luận về bạo lực học đườngxử lý kim loại nặng bằng mùn cưaKH DDDH 2017 2018 (1)Sang kien kinh nghiem THAO LUAN NHOMSưu tầm các bài toán hayDapan Tài liệu sưu tầm(file word) trọn bộ tài liệu trắc nghiệm toán 10file word bộ đề trắc nghiệm ôn học kỳ 1 lớp 11Dạy học Ngữ văn theo chủ đề tích hợpTOEIC 600 WORDS SHORTENEDCặp phạm trù nguyên nhân kết quả94933445 hướng dẫn cai đặt va sử dụng gemNghiên cứu bào chế liposome amphotericin b bằng phương pháp bốc hơi pha đảo