Xác định lượng vết một số kim loại nặng trong mẫu hải sản vùng biển đông bắc việt nam bằng phương pháp khối phổ cao tần cảm ứng plasma

Xác định lượng vết một số kim loại nặng trong mẫu hải sản vùng biển đông bắc việt nam bằng phương pháp khối phổ cao tần cảm ứng plasma

Xác định lượng vết một số kim loại nặng trong mẫu hải sản vùng biển đông bắc việt nam bằng phương pháp khối phổ cao tần cảm ứng plasma
... "Xác định lƣợng vết số kim loại nặng mẫu hải sản vùng biển Đông bắc Việt Nam phƣơng pháp khối phổ cao tần cảm ứng Plasma " với mục tiêu cụ thể sau : Nghiên cứu tối ƣu hóa điều kiện phân tích kim ... điều kiện phân tích kim loại hải sản; Xây dựng quy trình phân tích định lƣợng kim loại nặng phƣơng pháp ICP-MS; Xác định kim loại nặng hải sản theo tập quán sống sinh vật biển đối tƣợng nghiên ... thuộc công suất cao tần 35 Hình 3.3 Đƣờng chuẩn định lƣợng nguyên tố kim loại nặng 39 Hình 3.4 Sơ đồ xác định kim loại nặng hải sản 47 Hình 3.5 Biểu đồ biểu diễn hàm lƣợng kim loại nặng 54 Hình...
 • 88
 • 222
 • 1

xác định đồng vị kẽm trong mẫu sinh hóa bằng phương pháp khối phổ cao tàn cảm ứng plasma tt

xác định đồng vị kẽm trong mẫu sinh hóa bằng phương pháp khối phổ cao tàn cảm ứng plasma tt
... thành phần đồng vị kẽm 1.2.1 Phương pháp phân tích phổ khối plasma cảm ứng (ICP – MS) 1.2.1.1 Nguyên tắc phép đo phổ khối ICP - MS 1.2.1.2 nghiên cứu phân tích đồng vị kẽm phương pháp ICP- ... giá phương pháp phép đo ICP – MS ……………….…… … 34 3.2.1 Đường chuẩn xác định đồng vị ……………… 34 3.2.2 Kết xác định giới hạn phát giới hạn định lượn.… …… 35 3.2.3 Đánh giá độ xác phép đo xác định ... kẽm viên thuốc .43 3.2.5.2 Phân tích đồng vị kẽm mẫu phân 43 3.2.5 Phân tích đồng vị kẽm mẫu huyết tương .43 3.2.5 Phân tích đồng vị kẽm mẫu nước tiểu 43 Kết luận ...
 • 8
 • 110
 • 0

xác định đồng vị kẽm trong mẫu sinh hóa bằng phương pháp khối phổ cao tàn cảm ứng plasma

xác định đồng vị kẽm trong mẫu sinh hóa bằng phương pháp khối phổ cao tàn cảm ứng plasma
... khối plasma cảm ứng (ICP-MS) Các phương pháp phân tích phổ khối xác định đồng vị (kể đồng vị phóng xạ đồng vị bền) dựa tỷ số khối lượng/điện tích (m/z) chúng Phương pháp phân tích phổ khối đời Thompson ... phát đồng vị kẽm mẫu sinh học tốn thời gian chiết tách giàu mẫu Do vậy, nhiều năm gần phổ biến phương pháp phân tích khối phổ plasma cảm ứng (ICP – MS) [20] 1.2.1 Phƣơng pháp phân tích phổ khối plasma ... định đồng vị kẽm mẫu sinh hóa phương pháp khối phổ cao tần cảm ứng plasma ICP-MS” nhằm xây dựng qui trình phân tích đồng vị bền kẽm phương pháp ICP-MS, đối tượng sinh học gồm mẫu huyết tương,...
 • 80
 • 273
 • 0

Nghiên cứu và đánh giá hàm lượng một số kim loại nặng trong trầm tích đáy vùng cửa sông mê kông

Nghiên cứu và đánh giá hàm lượng một số kim loại nặng trong trầm tích đáy vùng cửa sông mê kông
... kim loại nặng thấp Do đó, việc nghiên cứu hàm lượng kim loại nặng tồn môi trường đặc biệt trầm tích đáy sông nơi cần thiết Với việc nghiên cứu tổng số cửa sông Kông, báo tập trung phân tích hàm ... pháp nghiên cứu 2.1 Vị trí, thời gian số lượng mẫu Vị trí lấy mẫu: vùng cửa sông Kông, bao gồm: cửa Hàm Luông, Cửa Đại, Cửa Cổ Chiên sông nhánh sông Hàm Luông (gọi chung vùng cửa sông Kông) ... đến việc tích tụ ô nhiễm hàm lượng kim loại nặng trầm tích đáy nơi Bảng Chỉ số pH EC trầm tích đáy vùng cửa sông Kông Điểm lấy mẫu Khoảng cách từ biển pH Độ dẫn điện, EC (ms/cm) Hàm Luông,...
 • 11
 • 258
 • 0

Xác định đồng thời hàm lượng kẽm, chì trong tôm, cá tại vùng biển cửa hội nghệ an bằng phương pháp vôn ampe hòa tan anot xung vi phân

Xác định đồng thời hàm lượng kẽm, chì trong tôm, cá tại vùng biển cửa hội  nghệ an bằng phương pháp vôn  ampe hòa tan anot xung vi phân
... Vinh - 2012 Trờng đại học vinh Khoa hóa học === === xác định đồng thời hàm lợng kẽm, chì tôm, vùng biển cửa hội - nghệ an phơng pháp vôn - ampe hòa tan anot xung vi phân khóa luận ... VụnAmpe hũa tan anot, cũn phng phỏp phõn tớch thỡ c gi l phng phỏp Vụn -Ampe hũa tan anot (ASV) Khi quột th quỏ trỡnh Vụn -Ampe hũa tan anot thỡ quột th t õm sang dng Trờn ng Vụn -Ampe hũa tan xut ... v phng phỏp Vụn -Ampe hũa tan cũn c gn thờm tờn k thut ghi nh Vụn -Ampe hũa tan dũng mt chiu, Vụn -Ampe hũa tan dũng xoay chiu, Vụn -Ampe hũa tan súng vuụng, Vụn -Ampe hũa tan xung vi phõn, Cỏc k...
 • 61
 • 569
 • 0

nghiên cứu đánh giá khả năng tách, làm giàu và xác định lượng vết một số ion kim loại của chất hấp phụ điều chế từ vỏ trấu

nghiên cứu đánh giá khả năng tách, làm giàu và xác định lượng vết một số ion kim loại của chất hấp phụ điều chế từ vỏ trấu
... - PHẠM THỊ LOAN NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TÁCH, LÀM GIÀU VÀ XÁC ĐỊNH LƯỢNG VẾT MỘT SỐ ION KIM LOẠI CỦA CHẤT HẤP PHỤ ĐIỀU CHẾ TỪ VỎ TRẤU Chuyên ngành: Hóa phân tích Mã số : 60440118 LUẬN ... lập cân hấp phụ - Nghiên cứu tìm chất rửa giải thể tích rửa giải phù hợp - Đánh giá khả tách, làm giàu xác định lượng vết ion kim loại chất hấp phụ cacbon điều chế từ vỏ trấu - Nghiên cứu khả tái ... cho dung lượng hấp phụ cao ổn định 3.4.2 Đánh giá khả hấp phụ PAN lên vật liệu cacbon điều chế từ vỏ trấu Để điều chế vật liệu cacbon điều chế từ vỏ trấu biến tính PAN tiến hành hấp phụ PAN lên...
 • 85
 • 138
 • 0

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG VỎ TRẤU BIẾN TÍNH LÀM PHA TĨNHCHO KỸ THUẬT CHIẾT PHA RẮN VÀ ỨNG DỤNG TRONG TÁCH,LÀM GIÀU, XÁC ĐỊNH LƯỢNG VẾT MỘT SỐ ION KIM LOẠI

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG VỎ TRẤU BIẾN TÍNH LÀM PHA TĨNHCHO KỸ THUẬT CHIẾT PHA RẮN VÀ ỨNG DỤNG TRONG TÁCH,LÀM GIÀU, XÁC ĐỊNH LƯỢNG VẾT MỘT SỐ ION KIM LOẠI
... loại Xuất phát từ suy nghĩ này, chọn đề tài nghiên cứu cho luận án Nghiên cứu sử dụng vỏ trấu biến tính làm pha tĩnh cho kỹ thuật chiết pha rắn ứng dụng tách, làm giàu, xác định lượng vết số ... hấp phụ ion kim loại vỏ trấu vỏ tr ấu biến tính Vật liệu Tác nhân xử lý Vỏ trấu H2O Vỏ trấu H2O Vỏ trấu Tác nhân biến tính Ion kim loại bị hâp phụ Dung lượng hấp phụ (mg/g) Mô hình sử dụng đường ... hồi với ion kim loại đạt cao 95%, độ lặp nhỏ 5% Cột chiết pha rắn tái sử dụng lần Đã đề xuất qui trình xác định lượng vết số ion kim loại đối tượng mẫu kết hợp làm giàu chiết pha rắn sử dụng vật...
 • 24
 • 219
 • 0

Xác định hàm lượng một số kim loại nặng trong bèo tây

Xác định hàm lượng một số kim loại nặng trong bèo tây
... Tân Thịnh có hàm lượng chì nhiều nhất, hàm lượng kẽm so với kim loại khác Ở hồ Thổ Hồng hàm lượng đồng nhiều nhất, hàm lượng kẽm So sánh hàm lượng kim loại vị trí lấy mẫu cây, hàm lượng chì biến ... cá Hàm lượng kim loại lại loài biến đổi tương đối đồng đều, cấp hàm lượng So sánh hàm lượng kim loại đồng, chì, kẽm, crôm, cadimi lấy ba vị trí khác nhận thấy: tổng hàm lượng kim loại bèo tây ... chồn rong xương cá Hàm lượng đồng, chì, cadimi bèo tây nhiều, rong đuôi chồn, rong xương cá có hàm lượng nhiều kẽm, cadimi, crôm Hàm lượng kim loại, tổng hàm lượng kim loại bèo tây, rong đuôi chồn,...
 • 6
 • 1,098
 • 14

Xác định hàm lượng một số kim loại nặng trong động vật nhuyễn thể ở khu vực hồ tây (2)

Xác định hàm lượng một số kim loại nặng trong động vật nhuyễn thể ở khu vực hồ tây (2)
... vi lượng cần thiết cho thể nồng độ nhỏ, mà tích lũy kim loại nặng lợi cho thể Chính vậy, đối tượng mục tiêu luận văn nghiên cứu xác định hàm lượng số kim loại nặng động vật nhuyễn thể khu vực Hồ ... - Lựa chọn đánh giá quy trình xử lý mẫu động vật nhuyễn thể - Ứng dụng phương pháp xác định hàm lượng As, Cd, Pb số mẫu động vật nhuyễn thể khu vực Hồ Tây – Hà Nội 2.2 Giới thiệu phương pháp ... tự động xác định đồng thời Cd, Cu, Pb số mẫu nước biển 1.6 Các phương pháp tách làm giàu hàm lượng vết kim loại Trong thực tế phân tích, hàm lượng chất có mẫu đặc biệt hàm lượng ion kim loại nặng...
 • 78
 • 634
 • 10

Xác định hàm lượng một số kim loại nặng trong động vật nhuyễn thể ở khu vực Hồ Tây - Phần 1

Xác định hàm lượng một số kim loại nặng trong động vật nhuyễn thể ở khu vực Hồ Tây - Phần 1
... nguyên tử • Abs: Absorbance: Độ hấp thụ • F-AAS: Flame - Atomic Absorption Spectrometry: Phép đo quang phổ hấp thụ nguyên tử lửa • GF-AAS: Graphite Furnace - Atomic Absorption Spectrometry: Phép ... detection: Giới hạn phát • LOQ: limit of quantitation: Giới hạn định lượng • ppb: part per billion: phần tỉ • ppm: part per million: phần triệu ... phổ hấp thụ nguyên tử lò Graphite • HG-AAS: Hydrie Generation- Atomic Absorption Spectrometry: Phép đo quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật hidrua hóa • GC-MS: Gas Chromatography Mas Spectroscopy:...
 • 4
 • 384
 • 5

Xác định hàm lượng một số kim loại nặng trong động vật nhuyễn thể ở khu vực Hồ Tây - Phần 2

Xác định hàm lượng một số kim loại nặng trong động vật nhuyễn thể ở khu vực Hồ Tây - Phần 2
... 0, 022 3 0, 022 0 0, 021 9 0, 022 1 0,94 HNO3 1% 0, 022 1 0, 021 9 0, 022 2 0, 022 1 0,69 HNO3 2% 0, 022 4 0, 022 3 0, 022 3 0, 022 3 0 ,26 HNO3 3% 0, 022 5 0, 022 5 0, 022 2 0, 022 4 0,76 Axit 46 %RSD Bảng 15: Khảo sát ảnh hưởng ... H2Y 2- = PbY 2- + 2H+ H2Y 2- (dư) + Zn2+ = ZnY 2- + 2H+ ZnInd + H2Y 2- = ZnY 2- + HInd (đỏ nho) (xanh) - Cách 3: Chuẩn độ thay dùng ZnY 2- , thị ET-OO Do phức PbY 2- bền ZnY 2- pH = 10 nên Pb2+ đẩy Zn2+ ... vi lượng cần thiết cho thể nồng độ nhỏ, mà tích lũy kim loại nặng lợi cho thể Chính vậy, đối tượng mục tiêu luận văn nghiên cứu xác định hàm lượng số kim loại nặng động vật nhuyễn thể khu vực Hồ...
 • 78
 • 468
 • 3

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐỘNG VẬT NHUYỄN THỂ Ở KHU VỰC HỒ TÂY

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐỘNG VẬT NHUYỄN THỂ Ở KHU VỰC HỒ TÂY
... động vật tích tụ số chất ô nhiễm, đặc biệt kim loại nặng thể chúng với hàm lượng cao nhiều lần so với hàm lượng môi trường bên Vì chọn đề tài : Xác định hàm lượng số kim loại nặng động vật nhuyễn ... vi lượng cần thiết cho thể nồng độ nhỏ, mà tích lũy kim loại nặng lợi cho thể 30 Chính vậy, đối tượng mục tiêu luận văn nghiên cứu xác định hàm lượng số kim loại nặng động vật nhuyễn thể khu vực ... - Lựa chọn đánh giá quy trình xử lý mẫu động vật nhuyễn thể - Ứng dụng phương pháp xác định hàm lượng As, Cd, Pb số mẫu động vật nhuyễn thể khu vực Hồ Tây – Hà Nội 31 2.2 Giới thiệu phương pháp...
 • 79
 • 585
 • 1

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐỘNG VẬT NHUYỄN THỂ Ở KHU VỰC HỒ TÂY

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐỘNG VẬT NHUYỄN THỂ Ở KHU VỰC HỒ TÂY
... pháp quang phổ khối lượng Plasma cao tần cảm ứng • HCL: Hollow Cathode Lamp: Đèn catot rỗng • LOD: limit of detection: Giới hạn phát • LOQ: limit of quantitation: Giới hạn định lượng • ppb: part ... Cuối em xin cảm ơn gia đình bạn bè, động viên cổ vũ để hoàn thành tốt luận văn Học Viên Nguyễn Thị Vinh MỤC LỤC MỤC LỤC .3 CÁC CHỮ VIẾT TẮT DÙNG TRONG LUẬN VĂN • AAS: Atomic Absorption ... tích thày cô khoa giảng dậy truyền đạt kiến thức bổ ích, giúp em tích lũy kiến thức cần thiết làm sở cho em sử dụng luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn K.S Nguyễn Thị Hạnh Khoa xét nghiệm Trung tâm...
 • 4
 • 435
 • 0

Xác định hàm lượng một số kim loại nặng trong động vật nhuyễn thể ở khu vực Hồ Tây

Xác định hàm lượng một số kim loại nặng trong động vật nhuyễn thể ở khu vực Hồ Tây
... vi lượng cần thiết cho thể nồng độ nhỏ, mà tích lũy kim loại nặng lợi cho thể Chính vậy, đối tượng mục tiêu luận văn nghiên cứu xác định hàm lượng số kim loại nặng động vật nhuyễn thể khu vực Hồ ... - Lựa chọn đánh giá quy trình xử lý mẫu động vật nhuyễn thể - Ứng dụng phương pháp xác định hàm lượng As, Cd, Pb số mẫu động vật nhuyễn thể khu vực Hồ Tây – Hà Nội 2.2 Giới thiệu phương pháp ... tự động xác định đồng thời Cd, Cu, Pb số mẫu nước biển 1.6 Các phương pháp tách làm giàu hàm lượng vết kim loại Trong thực tế phân tích, hàm lượng chất có mẫu đặc biệt hàm lượng ion kim loại nặng...
 • 77
 • 368
 • 0

Xác định hàm lượng một số kim loại nặng chì, cadimi, kẽm và đồng trong một số loài nhuyễn thể ở vùng biển cửa lò nghệ an bằng phương pháp cực phổ

Xác định hàm lượng một số kim loại nặng chì, cadimi, kẽm và đồng trong một số loài nhuyễn thể ở vùng biển cửa lò  nghệ an bằng phương pháp cực phổ
... Cu số loài nhuyễn thể phơng pháp cực phổ 3.2 Kết xác định đồng thời hàm lợng Pb, Cd, Zn, Cu số loài nhuyễn thể vùng biển Cửa Lò- Nghệ An phơng pháp cực phổ 3.2.1 Kết xác định hàm ... phép hàm lợng đồng kẽm thực phẩm Bảng 3.1: Kết xác định hàm lợng đồng (Cu) số loài nhuyễn thể vùng biển Cửa Bảng 3.2: Kết xác định hàm lợng chì (Pb) số loài nhuyễn thể vùng biển Cửa ... Bảng 3.3: Kết xác định hàm lợng cadimi (Cd) số loài nhuyễn thể vùng biển Cửa Bảng 3.4: Kết xác định hàm lợng kẽm (Zn) số loài nhuyễn thể vùng biển Cửa Danh mục hình Hình...
 • 49
 • 460
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: xác định hàm lượng một số kim loại nặng trong động vật nhuyễn thể ở khu vực hồ tây13 4 hàm lượng một số kim loại nặng trong nước kênh rạch của13 5 hàm lượng ppm của một số kim loại nặng trong đất gần công ty orion hanelnghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạcnghiên cứu xác định hàm lượng vết selen trong một số loại nấm linh chi vùng bắc trung bộ bằng phương pháp von ampe hòa tan catot xung vi phânứng dụng kĩ thuật chiết pha rắn và phương pháp phân tích hóa lý hiện đại để xác định và đánh giá hàm lượng một số ion kim loại nặng trong mẫu nướcxác định cơ sở dữ liệu một số kim loại nặng độc hại trong đất tại một số vùng trung bộ và miền bắc việt nammức giới hạn tối đa cho phép của một số kim loại nặng và độc tố trong sản phẩm rau tươi theo quyết định số 867 1998 qđ bytkhảo sát ảnh hưởng của nồng độ ion sắt ii đến khả năng cố định một số kim loại nặng zn cu pb as cd mnlý thuyết sắt và một số kim loại quan trọngbài tập sắt và một số kim loại quan trọngsắt và một số kim loại quan trọngnghiên cứu sự tạo phức màu của cupferron một số kim loại nangnghiên cứu sự tạo phức màu của một số kim loại nặng với thuốc thử hữu cơ bằng phương pháp trắc quang và ứng dụng phân tích đánh giá môi trườngchuyên đề 13 lý thuyết sắt và một số kim loại quan trọngPhap lenh chong ban pha gia s20 2004Hướng dẫn thi hành điều lệ đảngin ấn đại dương phát hành cuốn kinh nghiệmĐo lường sự thỏa mãn của khách hàng sử dụng dịch vụ điện thoại di động thuê bao trả trước tại trung tâm thông tin di động khu vực II (TP HCM) VMS mobifone (đính kèm file spss)Hồ sơ một số vụ việc cạnh tranh không lành mạnh09 KN TVE 01 Quyet dinh va Bao cao cuoi cung (ban cong khai)Báo cáo hoạt động thường niên năm 2010Cục Quản lý cạnh tranhPDF Discover Magazine October 2016 | Science of Aging PDF DownloadTuần 11 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhANH XA VA GIAI TICH TO HOPOBJECTIVE PRACTICE TEST OF UNIT 4100 CÁCH CHỮA BỆNH ĐAU LƯNGbai giang hoc go muoi ngonPhương thức quản lý hành chính nhà nướcBài thực hành 9. Tạo biểu đồ để minh hoạBài 4. Sử dụng các hàm để tính toánSKKN toan lop 3 2017 v thuan HTBỨng phó sự cố hóa chất - Công ty Ajinomoto Việt NamĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN THỐNG KÊ BẢO HIỂM