TỔNG hợp và ỨNG DỤNG vật LIỆU từ TÍNH TRONG xử lý ASEN và PHẨM NHUỘM

Tổng hợp ứng dụng vật liệu từ tính trong xử Asen phẩm nhuộm

Tổng hợp và ứng dụng vật liệu từ tính trong xử lý Asen và phẩm nhuộm
... ph cht ụ nhim hu c 17 1.3 X ụ nhim asen 18 1.3.1 c tớnh ca asen v nc ụ nhim asen 18 1.3.2 Mt s phng phỏp x ụ nhim asen 23 1.4 X phm nhum mụi trng nc 25 1.4.1 ... mng i vi ngi [19] Asenit (As III) thng c hn l Asenat (As V) c tớnh ca cỏc hp cht asen i vi sinh vt di nc tng theo dóy: asin> asenit>asenat>hp cht asen hu c C ch bin i sinh hc ca asen c th ngi rt ... Asen hu c Cỏc hp cht asen( V) (R-AsO3H2) ớt nh hng n hot tớnh ca enzim nhng nhng iu kin thớch hp chỳng cú th kh v dng asen( III) c hn Cỏc hp cht asen( III) bao gm aseno v asenoso Cỏc hp cht aseno...
 • 64
 • 150
 • 0

TỔNG hợp ỨNG DỤNG vật LIỆU từ TÍNH TRONG xử ASEN PHẨM NHUỘM

TỔNG hợp và ỨNG DỤNG vật LIỆU từ TÍNH TRONG xử lý ASEN và PHẨM NHUỘM
... tạo vật liệu có hoạt tính cao, có nhiều đặc tính ưu việt nghiên cứu chế tạo: Tổng hợp ứng dụng vật liệu từ tính xử asen phẩm nhuộm CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Vật liệu từ tính ứng dụng xử nước ... CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Vật liệu từ tính ứng dụng xử nước ô nhiễm 1.1.1 Vật liệu ôxit sắt từ 1.1.2 Vật liệu tổ hợp cacbon - ôxit sắt từ Error! Bookmark not defined 1.1.3 Vật ... để làm vật hấp phụ từ tính Sắt từ hợp chất quan trọng kĩ thuật ứng dụng để chế tạo vật liệu từ, vật liệu xúc tác, phụ gia, chất màu Trong xử nước thải hạt Fe3O4 sử dụng để loại bỏ asen nước...
 • 15
 • 76
 • 0

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VẬT LIỆU NANO TiO2 VÀO XỬ MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG NƯỚC

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VẬT LIỆU NANO TiO2 VÀO XỬ LÝ MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG NƯỚC
... lớn Vấn đề nan giải ! Nghiên cứu ứng dụng vật liệu nano TiO2 vào xử số hợp chất hữu nước MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU  Điều chế nghiên cứu tính chất vật liệu xúc tác quang TiO2  Pha tạp khảo sát ...  Nghiên cứu phương pháp để phủ lớp TN1-3 lên vật mang khảo sát vật mang khác (tấm kính, gạch men,…) để ứng dụng công trình xử khác  Nghiên cứu sâu mở rộng mô hình xử nước thải để áp dụng ... LUẬN  Đã tổng hợp pha tạp thành công N vào vật liệu nano TiO2 Sau pha tạp N làm dịch chuyển phổ hấp thụ ánh sáng vật liệu sang vùng ánh sáng khả kiến kết nghiên cứu cho thấy vật liệu thu có hoạt...
 • 30
 • 558
 • 0

NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG vật LIỆU NANO tio2 vào xử một số hợp CHẤT hữu cơ TRONG nước

NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG vật LIỆU NANO tio2 vào xử lý một số hợp CHẤT hữu cơ TRONG nước
... 3,20 TiO2 (h+) Bảng so sánh số tốc độ phản ứng •OH O3 số hợp chất hữu môi trường nước [18] Bảng Hằng số tốc độ phản ứng •OH O3 số hợp chất hữu môi trường nước Hợp chất hữu Anken chứa clo Chất hữu ... tinh thể kéo theo khác tính chất vật tính chất hoá học Bảng nêu số tính chất vật TiO2 dạng anatase rutile Bảng Một số tính chất vật TiO2 dạng anatase rutile Tính chất Hệ tinh thể Nhóm không ... 2.4 Một số ứng dụng quang xúc tác vật liệu Nano TiO2 có nhiều ứng dụng xử nước thải, khử mùi làm không khí, chống rêu mốc, tiêu diệt tế bào ung thư, chế tạo pin mặt trời,… Chúng thử nghiệm ứng...
 • 60
 • 236
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng vật liệu cuo tio2 nhằm xử hợp chất hữu cơ 2,4 d trong môi trường nước

Nghiên cứu ứng dụng vật liệu cuo tio2 nhằm xử lý hợp chất hữu cơ 2,4 d trong môi trường nước
... not defined 1.2 Tính chất hóa tình trạng ô nhiễm 2,4- D 2,4, 5-TError! Bookmark not defined 1.2.1 Đặc điểm tính chất 2,4- D 2,4, 5-TError! Bookmark not defined 1.2.2 Sự phân hủy hợp chất 2,4- D 2,4, 5-T ... defined 1.2.3 Tình trạng ô nhiễm 2,4, 5-T 2,4- D Việt namError! Bookmark not defined 1.3 Phƣơng pháp xử hợp chất hữu nƣớcError! Bookmark not defined 1.3.1 Một số phƣơng pháp xử hợp chất hữu ... Bookmark not defined 1.1.3 Vật liệu TiO2 biến tính Error! Bookmark not defined 1.1.4 Kỹ thuật cố định xúc tác Error! Bookmark not defined 1.1.5 Các ứng d ng chất xúc tác quang TiO2 xử môi trƣờng...
 • 38
 • 118
 • 0

Nghiên cứu ứng dựng vật liệu Fe0 nano để xử nitrat trong nước

Nghiên cứu ứng dựng vật liệu Fe0 nano để xử lý nitrat trong nước
... hưởng nồng độ nitrat ban đầu đến hiệu xử vật liệu Fe0 nano thể Bảng Bảng Lượng nitrat xử 1g vật liệu Fe0 nano hiệu suất xử phụ thuộc vào nồng độ nitrat ban đầu STT Nồng độ nitrat ban đầu ... khảo sát khả xử Fe0 nano với nước bị gây nhiễm nitrat nhân tạo Với mục đích xác định chế xử Fe0 nano nitrat, nghiên cứu bố trí thí nghiệm cho Fe0 nano tác dụng trực tiếp với nitrat gây nhiễm ... Tập 29, Số (2013) 16-23 Hình Nồng độ nitrat sau xử hiệu suất xử nitrat Fe0 nano theo thời gian Kết nghiên cứu Hình cho thấy, hiệu suất xử nitrat Fe0 nano tăng dần theo thời gian tăng nhanh...
 • 8
 • 113
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu polyme trên cơ sở polyvinyl ancol (PVA) biến tính với tinh bột, ứng dụng làm màng sinh học trong xử điều trị vết thương

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu polyme trên cơ sở polyvinyl ancol (PVA) biến tính với tinh bột, ứng dụng làm màng sinh học trong xử lý và điều trị vết thương
... polyvinyl ancol (PVA) biến tính với tinh bột, ứng dụng làm màng sinh học sử dụng việc điều trị xử vết thương Trên sở mục tiêu đề tài, nội dung luận án gồm: [1] Nghiên cứu tổng hợp polyme PVA biến tính ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - NGUYỄN HƯỜNG HẢO NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU POLYME TRÊN CƠ SỞ POLYVINYL ANCOL (PVA) BIẾN TÍNH VỚI TINH BỘT, ỨNG DỤNG LÀM MÀNG SINH HỌC TRONG ... 41 1.10 ỨNG DỤNG CỦA VẬT LIỆU TRÊN CƠ SỞ POLYVINYL ANCOL BIẾN TÍNH VỚI TINH BỘT 41 1.10.1 Ứng dụng làm màng sinh học che phủ vết thương, vết bỏng 41 1.10.2 Ứng dụng làm màng bao...
 • 146
 • 666
 • 8

Luận án tiến sĩ Nghiên cứu tổng hợp vật liệu polyme trên cơ sở Polyvinyl ancol (PVA) biến tính với tinh bột, ứng dụng làm màng sinh học trong xử điều trị vết thương (TT)

Luận án tiến sĩ Nghiên cứu tổng hợp vật liệu polyme trên cơ sở Polyvinyl ancol (PVA) biến tính với tinh bột, ứng dụng làm màng sinh học trong xử lý và điều trị vết thương (TT)
... cứu tổng hợp polyme sinh học giới Việt Nam, khái niệm biến tính polyme phương pháp biến tính polyme, giới thiệu chung vật liệu polyme sở polyvinyl ancol biến tính với tinh bột, nguyên vật liệu ... thấy: màng PVA biến tính với tinh bột biến tính tính chất tốt so với màng PVA với tinh bột không biến tính 3.1.3 Ảnh hưởng thành phần tham gia phản ứng đến tính chất màng PVA biến tính với tinh ... điều trị vết thương 3.1.2 Ảnh hưởng tinh bột biến tính đến tính chất vật liệu PVA biến tính tinh bột Bảng 3.3 Ảnh hưởng tinh bột biến tính đến tính chất PVA/TB STT Tính chất Màng PVA/tinh...
 • 24
 • 233
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu polyme trên cơ sở Polyvinyl ancol (PVA) biến tính với tinh bột, ứng dụng làm màng sinh học trong xử điều trị vết thương

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu polyme trên cơ sở Polyvinyl ancol (PVA) biến tính với tinh bột, ứng dụng làm màng sinh học trong xử lý và điều trị vết thương
... polyvinyl ancol (PVA) biến tính với tinh bột, ứng dụng làm màng sinh học sử dụng việc điều trị xử vết thương Trên sở mục tiêu đề tài, nội dung luận án gồm: [1] Nghiên cứu tổng hợp polyme PVA biến tính ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - NGUYỄN HƯỜNG HẢO NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU POLYME TRÊN CƠ SỞ POLYVINYL ANCOL (PVA) BIẾN TÍNH VỚI TINH BỘT, ỨNG DỤNG LÀM MÀNG SINH HỌC TRONG ... 41 1.10 ỨNG DỤNG CỦA VẬT LIỆU TRÊN CƠ SỞ POLYVINYL ANCOL BIẾN TÍNH VỚI TINH BỘT 41 1.10.1 Ứng dụng làm màng sinh học che phủ vết thương, vết bỏng 41 1.10.2 Ứng dụng làm màng bao...
 • 146
 • 621
 • 2

Nghiên cứu tách, chiết chitin từ vỏ tôm biến tính để ứng dụng làm vật liệu hấp phụ trong xử nước thải

Nghiên cứu tách, chiết chitin từ vỏ tôm và biến tính để ứng dụng làm vật liệu hấp phụ trong xử lý nước thải
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NGHIÊN CỨU TÁCH, CHIẾT CHITIN TỪ VỎ TÔM VÀ BIẾN TÍNH ĐỂ ỨNG DỤNG LÀM VẬT LIỆU HẤP PHỤ TRONG XỬ LÝ NƢỚC THẢI KHÓA LUẬN ... Nghiên cứu tách, chiết Chitin từ vỏ tôm biến tính để ứng dụng làm vật liệu hấp phụ xử nƣớc thải NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về luận, thực tiễn, số liệu ... chất hấp phụ gọi chất bị hấp phụ Ngƣợc với trình hấp phụ trình giải hấp phụ Đó trình chất bị hấp phụ khỏi lớp bề mặt chất hấp phụ Hiện tƣợng hấp phụ xảy lực tƣơng tác chất hấp phụ chất bị hấp phụ...
 • 73
 • 507
 • 1

Tài liệu CHẾ TẠO ỨNG DỤNG HẠT NANÔ TỪ TÍNH TRONG Y SINH HỌC ppt

Tài liệu CHẾ TẠO VÀ ỨNG DỤNG HẠT NANÔ TỪ TÍNH TRONG Y SINH HỌC ppt
... làm hạt nanô từ tính Hạt nanô từ tính dùng y sinh học thường dạng chất lỏng từ (CLT), hay gọi nước từ Một CLT gồm ba thành phần: hạt nanô từ tính, chất hoạt hóa bề mặt (CHHBM), dung môi Hạt nanô ... tụ ỨNG DỤNG CỦA HẠT NANÔ TỪ TÍNH Các ứng dụng hạt nanô từ chia làm hai loại: ứng dụng thể thể Chúng trình b y số ứng dụng tiêu biểu nhiều ứng dụng nghiên cứu Phân tách chọn lọc tế bào ứng dụng ... nanô, sinh học nanô, đó, vật liệu nanô sử dụng để chẩn đoán điều trị bệnh Lý sinh học nanô nghiên cứu mạnh mẽ nhờ vào khả ứng dụng linh hoạt hiệu vật liệu nanô [2] Trong n y, xin trình bày...
 • 18
 • 356
 • 3

ứng dụng vật liệu bao bì trong thực phẩm thủy sản

ứng dụng vật liệu bao bì trong thực phẩm và thủy sản
... chất oxy hóa khử B NỘI DUNG I Vật liệu bao sử dụng nước trái Chai thủy tinh: số chai thủy tịnh đựng nước trái B NỘI DUNG I Vật liệu bao sử dụng nước trái Chai thủy tinh:  Ưu điểm : - Không ... sáng tia cực tím vào thực phẩm - Bao kim loại có tính chất chịu nhiệt độ cao khả truyền nhiệt cao B NỘI DUNG I Vật liệu bao sử dụng nước trái Kim loại:  Ưu điểm: - Bao kim loại có bề ... thương hiệu B NỘI DUNG I Vật liệu bao sử dụng nước trái thường có nhiều loại dùng nhiều như: Chai nhựa Chai thủy tinh Lon kim loại B NỘI DUNG I Vật liệu bao sử dụng nước trái Chai nhựa:...
 • 22
 • 470
 • 2

Đề tài: Ứng dụng vật liệu bao bì trong thực phẩm thủy sản potx

Đề tài: Ứng dụng vật liệu bao bì trong thực phẩm và thủy sản potx
... chất oxy hóa khử B NỘI DUNG I Vật liệu bao sử dụng nước trái Chai thủy tinh: số chai thủy tịnh đựng nước trái B NỘI DUNG I Vật liệu bao sử dụng nước trái Chai thủy tinh:  Ưu điểm : - Không ... sáng tia cực tím vào thực phẩm - Bao kim loại có tính chất chịu nhiệt độ cao khả truyền nhiệt cao B NỘI DUNG I Vật liệu bao sử dụng nước trái Kim loại:  Ưu điểm: - Bao kim loại có bề ... thương hiệu B NỘI DUNG I Vật liệu bao sử dụng nước trái thường có nhiều loại dùng nhiều như: Chai nhựa Chai thủy tinh Lon kim loại B NỘI DUNG I Vật liệu bao sử dụng nước trái Chai nhựa:...
 • 22
 • 437
 • 0

BÁO CÁO HỘI NGHỊ VẬT TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI,HÀ NỘI-CHẾ TẠO ỨNG DỤNG HẠT NANÔ TỪ TÍNH TRONG Y SINH HỌC

BÁO CÁO HỘI NGHỊ VẬT LÝ TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI,HÀ NỘI-CHẾ TẠO VÀ ỨNG DỤNG HẠT NANÔ TỪ TÍNH TRONG Y SINH HỌC
... Báo cáo Hội nghị Vật toàn quốc lần thứ VI, Hà Nội 23-25/11/2005 Từ khóa: Vật liệu nanô; Hạt nanô từ; Chất lỏng từ; sinh học MỞ ĐẦU Công nghệ nanô thay làm thay đổi sống nhờ vào khả ... bình thường ứng dụng quan trọng khác hạt nanô từ tính Báo cáo Hội nghị Vật toàn quốc lần thứ VI, Hà Nội 23-25/11/2005 [10] Nguyên tắc hoạt động hạt nanô từ tính có kích thước từ 20-100 nm ... chế vật cho hạt siêu thuận từ Với hạt siêu thuận từ, áp dụng từ trường xoay chiều hạt hưởng ứng tác dụng từ trường Sự hưởng ứng thể chuyển động quay vật quay mô men từ hạt Hai trình quay...
 • 18
 • 200
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng vật liệu từ mềmnghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu bằng phương pháp oxy hóa và ứng dụng làm chất hấp phụ trong xử lý nước thảiứng dụng vật liệu sinh học trong chấn thương chỉnh hình amp nha khoaứng dụng vật liệu sinh học trong nha khoaskkn ứng dụng bản đồ tư duy trong quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở trường trung học sơ sởứng dụng công nghệ vi sinh trong xử lý nước thảiứng dụng phép biến đổi wavelet trong xử lý ảnhứng dụng công nghệ sinh thái trong xử lý chất thải chăn nuôi heo tại trang trạiứng dụng kỹ thuật sinh thái trong xử lý môi trườngkế toán tổng hợp nhập kho nguyên vật liệu và công cụ dụng cụnghiên cứu ứng dụng vật liệu mới trong sửa chữa hư hỏng mặt đường bê tông nhựa trên địa bàn thành phố đà nẵngkế toán tổng hợp nhập xuất nguyên vật liệu công cụ dụng cụxây dựng chiến lƣợc về nguồn cung ứng nguyên vật liệu từ nay đến 2010ứng dụng vật liệu oxit sắt và vật liệu mang trong xử lý môi trường nướcứng dụng vật liệuPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học