Truyền thông trong các sự kiện nghệ thuật ở việt nam năm 2012 (khảo sát 03 sự kiện nghệ thuật nhiếp ảnh, đồ họa và điêu khắc nổi bật năm 2012)

Truyền thông trong các sự kiện nghệ thuật Việt Nam năm 2012 (Khảo sát 03 sự kiện nghệ thuật Nhiếp ảnh, Đồ họa Điêu khắc nổi bật năm 2012)

Truyền thông trong các sự kiện nghệ thuật ở Việt Nam năm 2012 (Khảo sát 03 sự kiện nghệ thuật Nhiếp ảnh, Đồ họa và Điêu khắc nổi bật năm 2012)
... giả lựa chọn nghiên cứu đề tài Truyền thông kiện nghệ thuật Việt Nam năm 2012 (khảo sát ba kiện nghệ thuật nhiếp ảnh, tranh đồ họa nghệ thuật điêu khắc bật năm 2012) với mục đích nghiên cứu tìm ... truyền thông kiện nghệ thuật nói chung kiện nghệ thuật nhiếp ảnh, đồ họa điêu khắc nói riêng Lịch sử nghiên cứu đề tài Các loại hình nghệ thuật mà cụ thể nghệ thuật nhiếp ảnh, tranh đồ họa nghệ ... 2: KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CỦA BA SỰ KIỆN NHIẾP ẢNH, ĐỒ HỌA, ĐIÊU KHẮC NĂM 2012 2.1 Giới thiệu ba kiện Nhiếp ảnh, Đồ họa, Điêu khắc bật năm 2012 2.1.1 Cuộc thi Triển lãm “Ảnh ý tưởng” 2.1.2...
 • 144
 • 302
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học thiết chế xã hội truyền thống của các tộc người thiểu số việt nam

Báo cáo nghiên cứu khoa học  thiết chế xã hội truyền thống của các tộc người thiểu số ở việt nam
... hệ Truyền thống tốt đẹp hạn chế thiết chế hội truyền thống tộc người thiểu số 4.1 Những truyền thống tốt đẹp - Truyền thống cộng đồng làng bản: Nền tảng hội tộc người thiểu số Việt Nam ... (1978), "Các dân tộc người Việt Nam" (các tỉnh phía Bắc), Nxb Khoa học hội, Hà Nội 10 Viện Dân tộc học (1984), "Các dân tộc người Việt Nam" (các tỉnh phía Nam) , Nxb Khoa học hội, Hà Nội ... tộc người phụ thuộc (Khơ Mú, Xinh Mun ) Tuy nhiên, tộc người bảo tồn mức độ định thiết chế hội - Các tộc người sống xen kẽ với có ảnh hưởng lẫn thiết chế hội Do đó, có tộc người thiết chế...
 • 14
 • 237
 • 0

Bàn về hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất trong các tập đoàn kinh tế Việt nam.doc

Bàn về hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất trong các tập đoàn kinh tế ở Việt nam.doc
... điểm tập đoàn kinh tế Thực giới, tập đoàn kinh tế đợc tổ chức theo mô hình khác mang tên gọi khác Tuy cha có khái niệm thống nhng rút đặc điểm chung tập đoàn kinh tế : Tập đoàn kinh tế tổ hợp ... hoạt động tập đoàn kinh tế, thấy xu hớng hoạt động kinh doanh đa ngành tỏ phổ biến Tính đa dạng t cách pháp nhân: Về t cách pháp nhân tập đoàn kinh tế, tập đoàn kinh tế pháp nhân kinh tế gồm ... nhiên tập đoàn kinh tế lại chủ thể kinh tế nắm giữ chủ yếu kinh tế nớc phát triển, nh Hoa Kỳ hay Cộng đồng Châu Âu - Đối chiếu với báo cáo tài hợp tập đoàn Hoa Kỳ ta thấy : Báo cáo tài hợp phải...
 • 44
 • 660
 • 4

Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước một số các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trong các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam hiện nay

Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước và một số các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trong các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay
... nờn mt phn nh ca nú cho ton nn kinh t phỏt trin Hiu qu kinh doanh cao nht s b vo kinh doanh l ti thiu v t hiu qu kinh doanh cao nht Nõng cao hiu qu s dng tc l mt hỡnh thc tit kim ti a s b v s dng ... s T ú: a Hiu qu = Kt qu - Chi phớ = Doanh thu Chi phớ = Li nhun b Hiu qu = Kt qu/Chi phớ Hoc cú th s dng : Hiu qu s dng ton b = doanh thu Tổng số vốn sử dụng bình quân kỳ Ch tiờu ny cũn c gi ... kinh doanh 2.1.2 Thi k i mi kinh t t 1986 n nay: Chuyn sang nn kinh t th trng cú s qun tr điu tiột cu nh nc, cỏc DNNN c t ch động sn xut kinh doanh T õy tr thnh sng cũn ca mi DNNN 17 Trong...
 • 45
 • 573
 • 2

Ứng dụng kỹ thuật chứng khoán hoá trong các ngân hàng thương mại Việt Nam

Ứng dụng kỹ thuật chứng khoán hoá trong các ngân hàng thương mại ở Việt Nam
... hưởng lãi) Chứng khoán: Ngân hàng nắm giữ chứng khoán hoá mục tiêu kinh doanh đa dạng hoá tài sản Các loại chứng khoán ngân hàng nắm giữ: Chứng khoán phủ, chứng khoán ngân hàng khác, Chứng khoán ... nhuận ngân hàng Do đó, logic công nghệ chứng khoán hoá khoản thu từ phát hành chứng khoán tái sử dụng để tạo khoản tín dụng chấp khoản tín dụng lại tiếp tục chứng khoán hoá Thông qua chứng khoán hoá ... toán ngoại bảng, sở ngân hàng (thông qua trung gian) phát hành chứng khoán MBS Những nhà đầu tư chứng khoán MSB ngân hàng đầu tư chứng khoán MBS ngân hàng đầu tư, ngân hàng thương mại mua toàn hay...
 • 51
 • 552
 • 2

Thực trạng giải pháp hoàn thiện công tác huy động sử dụng vốn trong các doanh nghiệp Nhà nươc Việt nam

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác huy động và sử dụng vốn trong các doanh nghiệp Nhà nươc ở Việt nam
... công tác huy động sử dụng vốn doanh nghiệp Nhà nớc Đối với công tác huy động vốn Thu hút vốn đầu t có vai trò lớn doanh nghiệp, vốn doanh nghiệp thực hoạt động sản xuất kinh doanh Đảm bảo vốn ... chu kỳ kinh doanh II Nội dung công tác huy động vốn doanh nghiệp Nhà nớc Huy động vốn nguồn huy động vốn 1.1 Huy động vốn : Trong trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần có lợng vốn lớn, ... khoảng 1- 1/5%/năm Quản lý sử dụng vốn Doanh nghiệp Nhà nớc 2.1 Quản lý sử dụng vốn mục tiêu quản lý sử dụng vốn 2.1.1 Quản lý sử dụng vốn : Quản lý sử dụng vốn doanh nghiệp Nhà nớc đợc quy định rõ...
 • 19
 • 379
 • 0

bàn về hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất trong các tập đoàn kinh tế Việt Nam

bàn về hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất trong các tập đoàn kinh tế ở Việt Nam
... điểm tập đoàn kinh tế Thực giới, tập đoàn kinh tế đợc tổ chức theo mô hình khác mang tên gọi khác Tuy cha có khái niệm thống nhng rút đặc điểm chung tập đoàn kinh tế : Tập đoàn kinh tế tổ hợp ... hoạt động tập đoàn kinh tế, thấy xu hớng hoạt động kinh doanh đa ngành tỏ phổ biến Tính đa dạng t cách pháp nhân: Về t cách pháp nhân tập đoàn kinh tế, tập đoàn kinh tế pháp nhân kinh tế gồm ... nhiên tập đoàn kinh tế lại chủ thể kinh tế nắm giữ chủ yếu kinh tế nớc phát triển, nh Hoa Kỳ hay Cộng đồng Châu Âu - Đối chiếu với báo cáo tài hợp tập đoàn Hoa Kỳ ta thấy : Báo cáo tài hợp phải...
 • 44
 • 283
 • 0

GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM
... trạng rủi ro tín dụng công tác quản rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam - Chương : Giải pháp kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng hoàn thiện công tác quản rủi ro tín dụng ngân hàng ... : GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 38 3.1 .Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro ... ngân hàng riêng biệt CHƯƠNG : THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1.Thực trạng rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại...
 • 28
 • 351
 • 3

Thực trạng giải pháp hoàn thiện công tác huy động sử dụng vốn trong các Doanh nghiệp Nhà nuớc Việt Nam

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác huy động và sử dụng vốn trong các Doanh nghiệp Nhà nuớc ở Việt Nam
... CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Đối với công tác huy động vốn Thu hút vốn đầu tư có vai trò lớn doanh nghiệp, vốn doanh nghiệp thực hoạt động sản xuất kinh doanh ... kinh doanh II NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Huy động vốn nguồn huy động vốn 1.1 Huy động vốn : Trong trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần có lượng vốn ... VỀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VIỆT NAM I VỐN VÀ VAI TRÒ CỦA VỐN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP Khái niệm phân loại vốn 1.1 Khái niệm : Trong kinh tế quốc dân, Doanh...
 • 19
 • 326
 • 0

ứng dụng kỹ thuật chứng khoán hoá trong các ngân hàng thương mại việt nam

ứng dụng kỹ thuật chứng khoán hoá trong các ngân hàng thương mại ở việt nam
... hởng lãi) Chứng khoán: Ngân hàng nắm giữ chứng khoán hoá mục tiêu kinh doanh đa dạng hoá tài sản Các loại chứng khoán ngân hàng nắm giữ: Chứng khoán phủ, chứng khoán ngân hàng khác, Chứng khoán ... số vấn đề sau: - Lý thuyết chung chứng khoán hoá - Điều kiện để thực chứng khoán hoá thành công - ứng dụng kỹ thuật chứng khoán hoá vào ngân hàng thơng mại Việt Nam Tất nhiên vấn đề mẻ nớc ta phơng ... ngoại bảng, sở ngân hàng (thông qua trung gian) phát hành chứng khoán MBS Những nhà đầu t chứng khoán MSB nh ngân hàng đầu t chứng khoán MBS nh ngân hàng đầu t, ngân hàng thơng mại mua toàn hay...
 • 40
 • 229
 • 0

Niềm tin vào dịch vụ ngân hàng điện tử: Ảnh hƣởng của các thuộc tính website đặc tính của ngân hàng truyền thống tới niềm tin của khách hàng Việt Nam

Niềm tin vào dịch vụ ngân hàng điện tử: Ảnh hƣởng của các thuộc tính website và đặc tính của ngân hàng truyền thống tới niềm tin của khách hàng ở Việt Nam
... NIỀM TIN CỦA KHÁCH HÀNG VÀO DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ: NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC ĐẶC TÍNH CỦA WEBSITE VÀ CÁC ĐẶC TÍNH TRUYỀN THỐNG CỦA NGÂN HÀNG TỚI NIỀM TIN VỦA KHÁCH HÀNG Phần I: Thông tin ... Đề cƣơng nghiên cứu NIỀM TIN VÀO DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ: ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC THUỘC TÍNH WEBSITE VÀ ĐẶC TÍNH CỦA NGÂN HÀNG TRUYỀN THỐNG TỚI NIỀM TIN CỦA KHÁCH HÀNG VIỆT NAM Nêu vấn đề: Trong ... cao niềm tin khách hàng dịch vụ ngân hàng điện tử? nững yếu tố ảnh hưởng đến niềm tiên họ vào dịch vụ ngân hàng điện tử? Đó lí nhóm định chọn đề tài : "Niềm tin vào dịch vụ ngân hàng điện tử: Ảnh...
 • 14
 • 293
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "MỘT SỐ KẾT QUẢ TỪ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ TRONG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM" pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Dự án “Hỗ trợ triển khai chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả ; Dự án Nghiên cứu tổng sơ đồ tiết kiệm lượng Việt Nam”; Dự án Chương trình thí điểm tiêu chuẩn dán ... dụng lượng hiệu Hướng dẫn sử dụng lượng hiệu ngành công nghiệp khu vực châu Á - Phần 2: Làm để trở nên hiệu sử dụng lượng 4 Báo cáo thực theo Chương trình mục tiêu Quốc gia sử dụng lượng tiết ... riêng cấp chứng nhận lượng tòa nhà Trên số ví dụ điển hình công tác quản lý nghiệp vụ thuộc chương trình tiết kiệm sử dụng lượng hiệu công trình xây dựng Thực tế xây dựng loạt tiêu chuẩn, quy định,...
 • 7
 • 384
 • 1

Đánh giá tác động việc áp dụng phần mềm kế toán đến tính hữu ích của hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam

Đánh giá tác động việc áp dụng phần mềm kế toán đến tính hữu ích của hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp dịch vụ ở Việt Nam
... ke toan khdng co thdng tin ke todn he thong thdng tin ke loan anh hudng den tinh hQu ich ciia he thdng thdng tin cung cap Ddc tinh chat lUpng cua thdng tin ke ke loan cac doanh nghiep dich vu ciia ... loan deri tinh hQu ich cua hp cung cap thdng tin phuc vy quyet dmh va chile thohg thong tin kETtoan ndng kiem soat (hinh 1) NhQng nam ve trudc, he thdng thdng tin ke De he thdng thdng tin ke toan ... cho rang thdng tin dUdc cung cap d DN sau ^p he thdng thdng tin ke toan cac doanh nghiep dung phan mem ke loan cd tfnh dang tin cdy cho djch vu Clia Viet Nam, cung cap cac thdng tin nha quan tr|...
 • 10
 • 135
 • 1

motif li tán trong thần thoại truyền thuyết của các tộc người thiểu số việt nam

motif li tán trong thần thoại và truyền thuyết của các tộc người thiểu số ở việt nam
... thức motif li tán thần thoại truyền thuyết tộc người thiểu số Việt Nam Chương MOTIF LI TÁN TRONG CẤU TẠO CỐT TRUYỆN THẦN THOẠI VÀ TRUYỀN THUYẾT CỦA CÁC TỘC NGƯỜI THIỂU SỐ VIỆT NAM (42 trang) ... 2.3 Các dạng thức motif li tán thần thoại truyền thuyết tộc người thiểu số Việt Nam 43 2.3.1 Các dạngthứccủa motif li tán thần thoại 44 2.3.2 Các dạng thức motif li tán truyền ... thuyết trình tộc người; thứ ba thần thoại, truyền thuyết tộc người thiểu số mối quan hệ trình tộc người; thứ tư tiêu chí để xác định motif li tántrong thần thoại truyền thuyết tộc người thiểu số...
 • 142
 • 121
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số giải pháp nhằm huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong các doanh nghiệp công nghiệp ở việt namthống kê các nhà máy thủy điện ở việt namthống kê các loại hình doanh nghiệp ở việt namluận văn nâng cao hiệu quả quản trị công ty trong các công ty cổ phần ở việt namchữ thái một sản phẩm trí tuệ của xã hội bản mường một di sản văn hóa truyền thống lâu đời của dân tộc thái ở việt namquy định về hợp đồng bảo hiểm trong các văn bản hiện hành ở việt namli thực trạng về quản trị rủi ro tín dụng trong các ngân hàng thương mại ở việt namcơ sở lý luận của việc quản lí các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học môn địa lý ở các trường trung học phổ thônggiá trị truyền thống trong lịch sử phát triển dân tộc việt namthuc trang mot so nghe truyen thong cua cac dan toc thieu so o mien nui phia bacthực trạng quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học môn địa lý ở trường thpt văn lãngbai 2 lich su truyen thong cua quan doi cong an nhan dan viet nambàn về bài thơ sóng xuân quỳnh có ý kiến cho rằng bài thơ thể hiện vẻ đẹp tâm hồn vừa truyền thống vùa hiện đại của người phụ nữ việt namphân tích sự tác động qua lại giữa pháp luật với đạo đức trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội ở việt nam hiện naynhân vật nữ trong truyện ngắn của các nhà văn nữ đương đại việt nam qua sáng tác của dạ ngân y ban nguyễn thị thu huệ nguyễn ngọc tưDuthaochuandauracaodang QTKD.pdfRút gọn thuộc tính trong bảng quyết định theo tiếp cận tập thô mờ (tt)Chuong i §1 khai niem khoi da dien + BT (2 tiet)Chuong i §2 phep doi xung qua mp (3 tiet)Giáo án vật lý 10 chuẩn chương 3Dự đoán giới tính người dùng mạng xã hội dựa trên nội dung bài viết (tt)TS2012 CaoHoc Don phuc khaoHoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại viettel (LV thạc sĩ)TBKQdiemPhucKhaoCH9 2017ThacSi2017 QD diem trung tuyen thac si 2017 1606quyết địnhCông tác đánh giá thực hiện công việc tại tổng công ty dịch vụ viễn thông vnptvinaphone (tt)QD 165.PDFNghiên cứu mô hình và giải thuật lựa chọn đối tác tiềm năng cho bài toán thương lượng tự động trong hệ đa tác tử (tt)Bài 14. Hoạt động thần kinh (tiếp theo)ThongBaoTS BS Dot2CV đi số 175Giáo án vật lý 10 chuẩn chương 6Giáo án vật lý 10 chuẩn chương 7Xây dựng thư viện điện tử dựa trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây tại trường cao đẳng y tế ninh bình (LV thạc sĩ)