đồ án chưng ethanol nước

ĐỒ ÁN Chưng luyện Nước – Axit axetic

ĐỒ ÁN Chưng luyện Nước – Axit axetic
... = 0,596g/cm 3), tan nhiều nước: lít nước 00C 200C hòa tan tương ứng 1176 lít 762 lít khí NH3 GVHD: Trương Văn Minh Trang 12 Đồ Án Mơn Học QTTB Lớp: CDHO4LT − NH3 tan nước phát nhiều nhiệt cho ... phản ứng cộng Amoniac cộng hợp với nhiều chất: nước , axít muối − Quan trọng phản ứng cộng với nước Khi tan nước, NH tác dụng với nước theo sơ đồ sau: NH3 + HOH ↔ NH4+ + OH- − Sự xuất ion OH- ... Minh Trang Đồ Án Mơn Học QTTB Lớp: CDHO4LT AL: biểu diễn theo phương trình Leva AL= 10 − Giá trị sử dụng sổ tay tương ứng với số loại vật chêm chất lỏng sử dụng nước L’ suất lượng nước cho đơn...
 • 37
 • 558
 • 0

đồ án chưng luyện nước – acid acetic

đồ án chưng luyện nước – acid acetic
... dụng tháp mâm xun lỗ để chưng cất hệ Nước Acid acetic Chưng luyện Nước Acid acetic I.2 GVHD: Hồng Trung Ngơn GIỚI THIỆU SƠ BỘ VỀ NGUN LIỆU : I.2.1 Acid acetic: Acid acetic nóng chảy 16,6oC, ... N gàyHT 25/06/05 N gàyBV 28/06/05 11 T P 12 13 14 Chưng luyện Nước Acid acetic GVHD: Hồng Trung Ngơn Hỗn hợp Nước Acid acetic có nồng độ nước 30% (theo phần khối lượng), nhiệt độ khoảng 300C ... xF 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 Hình 1: Đồ thị cân pha hệ Nước Acid acetic Dựa vào hình ⇒ yF* = 0,705 Trang Chưng luyện Nước Acid acetic Tỉ số hồn lưu tối thiểu: R = GVHD: Hồng Trung...
 • 61
 • 71
 • 0

đồ án chưng cất hệ ethanol-nước

đồ án chưng cất hệ ethanol-nước
... thành đồ án Tuy nhiên, trình hoàn thành đồ án sai sót, em mong q thầy cô góp ý, dẫn ĐAMH Quá Trình Thiết Bò GVHD : Vũ Bá Minh CHƯƠNG I : TỔNG QUAN I LÝù THUYẾT VỀ CHƯNG CẤT: Phương pháp chưng cất ... Khác với cô đặc, chưng cất trình dung môi chất tan bay hơi, cô đặc trình có dung môi bay Khi chưng cất ta thu nhiều cấu tử thường cấu tử thu nhiêu sản phẩm Nếu xét hệ đơn giản có hệ cấu tử ta thu ... không tan nước Vậy: hệ Etanol – Nước, ta chọn phương pháp chưng cất liên tục cấp nhiệt gián tiếp nồi đun áp suất thường ĐAMH Quá Trình Thiết Bò GVHD : Vũ Bá Minh Thiết bò chưng cất: Trong sản xuất...
 • 66
 • 1,130
 • 4

ĐỒ ÁN CẤP THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ: công trình nhà chung cư tại Gia Lâm - Hà Nội

ĐỒ ÁN CẤP THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ: công trình nhà chung cư tại Gia Lâm - Hà Nội
... thoỏt nc c ging Ton b tớnh toỏn c th hin bng v bng di õy: SVTH: Kiu Hng 47MN2 - MSSV: 5604.47 15 Đồ án cấp thoát n ớc nhà Thắng GVHD: Nguyễn Đức 1.4 Tớnh toỏn b t hoi Thit k b t hoi khụng cú ngn ... 1000 Vi: - a: Lng cn thi trung bỡnh ca mt ngi ngy, a = 0,65 (l/ng.ng) - T: Thi gian gia hai ln x cn, chn T = 360 (ngy) - W1: m ca cn ti, W1 = 95% - W2: m ca cn ó lờn men, W2 = 90% - b : H s ... ng ng cn thit S lng ng ng cn thit c tớnh theo cụng thc: SVTH: Kiếu Hng 47MN2 - MSSV: 5604.47 16 Đồ án cấp thoát n ớc nhà Thắng Fm i 495 n = max = = 3,21 (ng) 154,09 Fgh GVHD: Nguyễn Đức Thit k...
 • 17
 • 1,670
 • 6

đồ án chưng cất hệ methanol-nước

đồ án chưng cất hệ methanol-nước
... gián tiếp Vậy hệ methanol - nước, ta nên chọn phương pháp chưng cất liên tục cấp nhiệt gián tiếp Thiết bò chưng cất: Trong sản xuất thường dùng nhiều loại thiết bò khác để tiến hành chưng cất ... Trang Đồ án môn học GVHD: Thầy Mai Thanh Phong Từ số liệu bảng ta xây dựng đồ thò t-x,y cho hệ Methnol- nước Đồ thò đồ thò t-x,y cho hệ Methnol- nước Do ta chọn trạng thái nhập liệu vào tháp chưng ... Hay y = 0,788.x + 0,194 y= Đồ thò 2: đồ cân pha hệ Methanol-nước áp suất 1atm Trang 12 Đồ án môn học GVHD: Thầy Mai Thanh Phong CHƯƠNG 4: I Thiết kế chế tạo tháp chưng cất Đường kính tháp: Phần...
 • 58
 • 382
 • 0

đồ án-chưng cất hệ aceton nước

đồ án-chưng cất hệ aceton nước
... kg thép CT3 Tổng tiền : triệu đồng -Cần khoảng 30 cút inox để nối hệ thống đường ống hệ thống chưng cất giá cút 30.000 đồng /cút Vậy tổng số tiền mua cút 900 ngàn đồng Tóm lại ta có bảng sau : ... đồ thò T-xy ta có nhiệt độ pha tương ứng Từ ypcất = 0,798 (phân mol) TG (cất) = 82oC Từ ypchưng = 0,317 (phân mol) TG(chưng) = 103,3oC Khối lượng phân tử trung bình pha phần chưng phần cất Mpcất ... ẩn nhiệt hóa hơi nước áp suất bão hòa at -Chọn thiết bò có số ống n = 62 ống , đường kính ống 20x2mm, xếp theo kiểu đường tròn đồng tâm a -Hệ số cấp nhiệt từ nước đến thành ống: Hệ số cấp nhiệt...
 • 46
 • 331
 • 0

Đồ án chưng luyện liên tục hỗn hợp metylic nước

Đồ án chưng luyện liên tục hỗn hợp metylic nước
... 130 215 60 20 30 Chn chán âåỵ : Ta chn chán â kiãøu III, våïi ti trng trãn mäüt chán l 14118,75 N nãn ta chn chán âåỵ cọ cạc säú liãûu sau : Ti trng cho phẹp trãn mäüt chán Gcp = 25 000 N > G ... liãn tủc häùn håüp rỉåüu metylic - nỉåïc Pháưn : TÊNH THIÃÚT BË PHỦ I.Tênh toạn thiãút bë ngỉng tủ häưi lỉu : Âãø náng cao kh nàng phán tạch cạc cáúu tỉí quạ trçnh phán tạch ta cáưn tảo quạ trçnh ... (1-y’1).rb våïi y’1 = yW l thnh pháưn cáúu tỉí dãù bay håi (metylic) pha håi cán bàòng våïi pha lng sn pháøm âạy Dỉûa vo âäư thë âỉåìng cán bàòng (H.1) ỉïng våïi x W= 0,0113 ta cọ yW= 0,08 pháưn...
 • 54
 • 209
 • 0

Đồ án chưng cất aceton nước bằng tháp mâm chóp

Đồ án chưng cất aceton nước bằng tháp mâm chóp
... chêm: Tháp mâm gồm thân tháp hình trụ, thẳng đứng, phía có gắn mâm có cấu tạo khác nhau, pha lỏng pha cho tiếp xúc với Gồm có : mâm chóp, mâm xuyên lỗ , mâm van Thường sử dụng mâm chóp - Tháp ... λacetone = racetone + tD Cacetone nước = rnước + tD Cnước rnước, racetone , Cacetone , C nước tra bảng I.212 bảng I.153 (Sổ tay tập ) tD=57.3 oC Cacetone = 2296.06 ( J/Kg.độ ) Cnước = 4187.94 ... đoạn, thu Acetone đỉnh hỗn hợp nước, Isopropyl Alcol ( ) đáy Công nghệ chưng cất hỗn hợp Acetone Nước : Ta có Acetone chất lỏng tan vô hạn nước nhiệt độ sôi Acetone ( 56.9 0C 760 mmHg) Nước ( 100...
 • 83
 • 725
 • 4

Đồ án chưng cất acit actic nước.

Đồ án chưng cất acit actic nước.
... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 14 CHƯƠNG I : TỔNG QUAN I LÝù THUYẾT VỀ CHƯNG CẤT: Phương pháp chưng cất : Chưng cất qua ùtrình phân tách hỗn hợp lỏng (hoặc khí lỏng) thành cấu tử riêng biệt ... mâm 37 mâm cất, 12 mâm chưng mam nhập liệu CHƯƠNG III :TÍNH TOÁN –THIẾT KẾ THÁP CHƯNG CẤT I ĐƯỜNG KÍNH THÁP :(Dt) Dt = 491 492 493 494 495 496 497 498 74 (m)(t2 tr181) Đường kính đoạn cất : a ... chọn phương pháp chưng cất liên tục cấp nhiệt gián tiếp nồi đun áp suất thường 17 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 Thiết bò chưng cất: Trong sản...
 • 58
 • 213
 • 0

Đồ án xử lý nước thải bia

Đồ án xử lý nước thải bia
... Xử học gồm quá trình mà nước thải qua không thay đổi tính chất hóa học sinh học Xử học nhằm nâng cao chất lượng hiệu xử các bước 1.1 Song chắn rác Nước thải dẫn vào hệ thống xử ... lượng nước thải cần thiết phải xác định tổng lượng nước thải/ ng.đ, lưu lượng nước thải theo ngày, sự biến thiên lưu lượng nước thải theo giờ, ca, mùa vụ sản xuất Về thành phần nước thải: ... thùng chứa bia, chai, box; nước bia rơi vãi công đoạn rót bia chai, lon; nước thải công đoạn lọc dịch nha, tách chất lơ lửng men bia Nói chung nước thải sản xuất bia chứa hàm lượng chất...
 • 91
 • 949
 • 5

Đồ án xử lý nước thải bệnh viện

Đồ án xử lý nước thải bệnh viện
... thống xử nước thải cho Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh 4.5 Trạm xử nước thải Bệnh viện Nhiệt Đới 4.6 Trạm xử nước thải Bệnh viện Nguyễn Trãi 4.7 Trạm xử nước thải Bệnh viện ... lượng bệnh viện lượng nước thải tăng theo Do đó, vấn đề xử nước thải bệnh viện cần quan tâm 2.2 TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN Hiện trạng hệ thống xử nước thải bệnh viện ... thống xử nước thải cho Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh 4.2.2 Nhận xét v Qua bệnh viện khảo sát, hầu hết trạm xử nước thải bệnh viện tình trạng hoạt động tốt v Công nghệ xử nước thải...
 • 46
 • 1,703
 • 4

Đồ án xử lý nước thải mủ cao su

Đồ án xử lý nước thải mủ cao su
... án xử Việc lựa chọn sơ đồ cơng nghệ xử dựa vào yếu tố sau đây: • • • • • • • • • Cơng su t trạm xử Thành phần đặc tính nước thải Mức độ cần thiết xử nước thải Tiêu chuẩn xả nước thải ... xử học  Phương pháp xử hóa học hóa Trang 19 [Type the document title]u  Phương pháp xử sinh học Các phương pháp cơng trình thường sử dụng xử nước thải cao su Hệ thống xử nước ... định Mức độ xử tùy thuộc vào yếu tố sau:  Xử để tái sử dụng  Xử để thải mơi trường Hầu thải xử để thải mơi trường, trường hợp u cầu xử phụ thuộc vào nguồn tiếp nhận nước thải quy...
 • 77
 • 3,373
 • 56

Xem thêm