bán trắc nghiêm ôn tập hình sự

Câu hỏi bán trắc nghiệm ôn tập luật thương mại 2

Câu hỏi bán trắc nghiệm ôn tập luật thương mại 2
... TIẾN THƯƠNG MẠI Xúc tiến thương mại loại dịch vụ thương mại  Sai, hoạt động xúc tiến thương mại cho thương nhân tự thực ko phải dịch vụ thương mại * KHUYẾN MẠI: 1- Mục đích khuyến mại ko nhằm ... khuyến mại đăng kí, thông báo xin phép Trong đó: + thủ tục xin phép thực hình thức khuyến mại mà pháp luật chưa dự liệu chưa liệt kê luật thương mại 20 05 + Thủ tục đăng kí ko đòi hỏi thương nhân ... khuyến mại hình thức thuốc lá, rượu cồn từ 30 độ trở lên… 5.Hoạt động khuyến mại thương nhân thuộc điều chỉnh Luật Thương mại 20 05  Sai Khoản điều 100 LTM quy định thương nhân ko đc khuyến mại...
 • 20
 • 16,274
 • 421

Trắc nghiệm ôn tập Quang hình

Trắc nghiệm ôn tập Quang hình
... chiết suất n = vào nước có chiết xuất n' = hình tam giác vuông ABC nhúng gần hết Mặt AC vuông góc với mặt thoáng nước Tính góc ABC cho tất chùm sáng tới vuông góc với AB hoàn toàn tới mặt AC A 450 ... góc chiết quang lăng kính B Đo góc giới hạn igh lăng kính môi trường C Đo chiết xuất đo góc chiết quang D Đo chiết xuất lăng kính 12) Một lăng kính có góc chiết quang A = 60 đặt không khí Tia ... ảnh võng mạc mắt không điều tiết 4) Trong trường hợp sau, trường hợp mắt nhìn thấy vật xa vô cực ? I Mắt tốt, không điều tiết II Mắt cận thò không điều tiết III Mắt viễn thò không điều tiết IV...
 • 8
 • 166
 • 1

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập marketing căn bản có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập marketing căn bản có đáp án
... Thông tin từ quan nhà nước 13 Câu hỏi mà phương án trả lời chưa đưa sẵn bảng câu hỏi câu hỏi thuộc loại câu hỏi? a Câu hỏi đóng b Câu hỏi mở - Đáp án c thể câu hỏi đóng, câu hỏi mở d Câu hỏi ... Fb.com/hainh.tmdt 13 Câu hỏi mà phương án trả lời chưa đưa sẵn bảng câu hỏi câu hỏi thuộc loại câu hỏi? a Câu hỏi đóng b Câu hỏi mở c thể câu hỏi đóng, câu hỏi mở d Câu hỏi cấu trúc 14 Thứ ... thảo bảng câu hỏi Quy trình đánh giá vị lựa chọn nhãn hiệu định mua Cấu trúc thi trắc nghiệm marketting Bài thi gồm 50 câu làm 60' khoảng 15 câu chọn phương án đúng,10 câu điền từ,10 câu kết...
 • 44
 • 4,668
 • 21

PHẦN TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP LÝ 12 ( tt ) Quang hình gương doc

PHẦN TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP LÝ 12 ( tt ) Quang hình gương doc
... chiếu hậu a) (I), (IV) b) (II), (III) c) (IV), (II) 529 Gương cầu lồi có ứng dụng sau: a) (I), (IV) b) (V), (II) c) (II), (III) d) (I), (II) e) (I), (II), (IV), (V) d) (I), (II) e) Tất câu sai ... tia tới a) (I), (II) b) (II), (III) c) (I), (V) d) (I), (IV) e) (II), (IV) 519 Trong loại gương, gương cho ảnh ảo cao vật sang đặt cách gương đoạn d  a) Gương phẳngb) Gương cầu lõm c) Gương cầu ... xạ tương ứng số tia tới a) (I), (II) b) (II), (III) c) (III), (IV) d) (I), (IV) e) Có thể dùng hai bất kỳ năm tia phản xạ năm tia tới 518 Khi vẽ ảnh điểm sáng nằm trục gương cầu, ta dùng hai tia...
 • 10
 • 196
 • 0

Trắc nghiệm ôn tập môn lịch sử Đảng ppsx

Trắc nghiệm ôn tập môn lịch sử Đảng ppsx
... thành lập Đảng đầu năm 1930? a) Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng Đông Dương cộng sản liên đoàn b) Đông Dương cộng sản Đảng An Nam cộng sản Đảng áp án c) An Nam cộng sản Đảng Đông Dương ... thành lập Đảng đầu năm 1930? a Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng Đông Dương cộng sản liên đoàn b Đông Dương cộng sản Đảng An Nam cộng sản Đảng c An Nam cộng sản Đảng Đông Dương cộng ... đoàn kết dân tộc đảng Lao Động Việt Nam xác định Đại hội II A Công nhân nông dân B Công nhân, nông dân tư sản dân tộc C Công nhân, nông dân, lao động trí thức đáp án D Công nhân, nông dân tiểu tư...
 • 41
 • 197
 • 1

Các dạng câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn marketing căn bản

Các dạng câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn marketing căn bản
... chúng đông đảo e Thông tin từ quan Nhà nớc 13 Câu hỏi mà phơng án trả lời cha đợc đa sẵn bảng câu hỏi câu hỏi thuộc loại: a Câu hỏi đóng b Câu hỏi mở X c Có thể câu hỏi đóng, câu hỏi mở d Câu hỏi ... Làm phong phú thêm kho thông tin doanh nghiệp Dữ liệu sơ cấp đợc thu thập cách cách dới đây? a Quan sát b Thực nghiệm c Điều tra vấn d Tất cách nêu X Câu hỏi đóng câu hỏi: a Chỉ có phơng án trả ... (c) e Không câu Câu câu sau nói nghiên cứu marketing? a Nghiên cứu marketing tốn chi phí tiến hành vấn cao b Các doanh nghiệp cần có phận nghiên cứu marketing cho riêng c Nghiên cứu marketing...
 • 15
 • 549
 • 1

Một Số Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ôn Tập Marketing Căn Bản

Một Số Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ôn Tập Marketing Căn Bản
... tương đồng 7 Môi trường Marketing doanh nghiệp định nghĩa là: a Một tập hợp nhân tố kiểm soát b Một tập hợp nhân tố kiểm soát c Một tập hợp nhân tố bên doanh nghiệp d Một tập hợp nhân tố kiểm soát ... Câu hỏi lựa chọn: Chọn phương án trả lời Trong yếu tố sau đây, yếu tố không thuộc môi trường Marketing vi mô doanh nghiệp? a Các trung gian Marketing b Khách hàng c Tỷ ... chúng không bênh vực cho: a Chủ nghĩa tiêu dùng b Chủ trương bảo vệ môi trường phủ c Sự mở rộng quyền hạn dân tộc thiểu số d Một doanh nghiệp thị trường tự – Đáp án Văn hoá yếu tố quan trọng Marketing...
 • 7
 • 352
 • 2

Bài tập trắc nghiệm ôn tập kỳ II

Bài tập trắc nghiệm ôn tập kỳ II
... tinh khiết không khí Hiện tượng thí nghiệm là: A có tiếng nổ mạnh B tượng C cháy, sinh nhiều khói trắng D cháy, lửa màu xanh Hợp chất sau bazơ: A Đồng (II) nitrat B Kali clorua C Sắt (III) sunfat ... nước dư làm cho quỳ tím chuyển chuyển thành: A màu xanh B màu đỏ C màu tím D màu 12 Khử 12g sắt (III) oxit khí hiđro nhiệt độ cao 1/ Thể tích khí hiđro cần dùng (đo đktc): A 5,04 lít B 7,56 lít...
 • 2
 • 252
 • 0

câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kì 2 lớp 11

câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kì 2 lớp 11
... x x2 1 /2 Tính giới hạn xlim ( x x + + x ) 1 /2 -2 -1 /2 2 Tính giới hạn lim ( x + x x ) x -2 2 Tính giới hạn lim ( x +22 ) x x x -1 -1 /2 Tính giới hạn lim x + x x 2x 7 /2 -5 /2 -1 /2 1 /2 Tính ... 3 /2) nghiệm R Vô nghiệm khoảng (0; 3 /2) nghiệm [2; 3] Phơng trình x3 19x - 30 = có số nghiệm Đúng nghiệm Đúng nghiệm Đúng nghiệm nghiệm Tính đạo hàm hàm số y = x x + 2x x2 x + 1 x2 ... Tính f (2) 108 96 27 81 Cho hàm số f(x) = (x + 1)4 Tính f (2) 108 96 27 81 Cho hàm số y =1/2x2 + x + Tính y 2y y -1 Cho hàm số y = cos2x Tính y -2cos2x Cos2x 4cos2x 2cosx Qua đờng thẳng a vuông góc...
 • 11
 • 947
 • 5

Hóa 10TN - Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập HKII

Hóa 10TN - Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập HKII
... O2 Cl2 C HI Cl2 D NH3 HCl Câu 72: dãy sau xếp theo thứ tự tính khử ion halogen tăng dần? A F- < Cl -...
 • 16
 • 608
 • 10

Đề kiểm tra trắc nghiêm ôn tập học kỳ I

Đề kiểm tra trắc nghiêm ôn tập học kỳ I
... u = U sint (V) ( v i U0 không đ i) Nếu (L ) = phát biểu sau sai? C A Hiệu i n hiệu dụng hai đầu i n trở đạt cực đ i B Hiệu i n hiệu dụng hai đầu i n trở tổng hiệu i n hiệu dụng hai đầu ... hai đầu tụ i n C Công suất toả nhiệt i n trở R đạt cực đ i D Cờng độ hiệu dụng dòng i n mạch có giá trị cực đ i 025: [] Cho đoạn mạch i n xoay chiều gồm hai phần tử X Y mắc n i tiếp Khi ... hai đầu đoạn mạch hiệu i n xoay chiềucó giá trị hiệu dụng U hiệu i n hiệu dụng hai đầu phần tử X U, hai đầu phần tử Y 2U Hai phần tử X Y tơng ứng A tụ i n cuộn dây không cảm B cuộn cảm i n...
 • 6
 • 529
 • 1

Trắc nghiệm ôn tập chương VIII

Trắc nghiệm ôn tập chương VIII
... viên phấn cho bạn lên viết tiếp Nhóm nhiều PTPư điểm cao Chú ý: không chen lấn Khat vong tuoi tre.wma Phần II: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm sau: Câu 1: Cho sơ đồ:A B Al  B  C NaCl  D  C Các ... Kỳ) cho thân cảm xúc thị giác người xem: "Mỗi nhìn, bạn nhìn chấm riêng rẽ, thị giác ngoại biên tập hợp chúng lại với trộn lẫn màu sắc, bạn chuyển động mắt chung quanh tạo nên thay đổi nhìn" Christopher...
 • 16
 • 257
 • 0

Trắc nghiệm ôn tập ngoại ngữ

Trắc nghiệm ôn tập ngoại ngữ
... ngôn ngữ chưa bao gồm tất biểu đạt chức mà minh hoạ điển hình Khi giảng dạy ôn tập, giáo viên tìm thêm biểu đạt khác để giúp người học có khả thực đầy đủ chức liệt kê 10 PHẦN II - CÁC VẤN ĐỀ NGỮ ... thông báo với chị năm chị không tăng lương ………………………………………………………………………………… Đây vấn đề khó khăn mà phải đương đầu ………………………………………………………………………………… Cuộc sống nông thôn có tốt thành phố hay không ... thiên nhiên người thực vô hạn, nhân tố trợ lực khoa học Không du khách tới Anh trở mà không giành khoảng thời gian Stratford – upon – Avon Không nghi ngờ nữa, Stratford biết đến nhiều thành phố nơi...
 • 24
 • 288
 • 0

Trắc nghiệm ôn tập k2 và các môn

Trắc nghiệm ôn tập k2 và các môn
... vật c Ảnh cao vật d Ảnh vuông góc với vật o • 48.Hồ thuỷ lợi Dầu Tiếng vùng Đông Nam Bộ nằm thượng lưu sông: a Bé c Vòm Cỏ Đông b Đồng Nai d Sài Gòn o x + y = Câu 49 : Nghiệm hệ phương trình: ... Giảm công suất nguồn điện C/ Tăng hiệu điện hai đầu đường dây tải điện D/ Cả A, C o 9.Tỉnh sau không giáp với Đông Nam Bộ a Đăk Lăk c Long An b Lâm Đồng d Bình Thuận o Câu 10: Cặp số ( 1;-3) nghiệm ... động kinh tế vùng Đông Nam Bộ : a Biên Hoà c Thành phố Hồ Chí Minh b Bà Rịa- Vũng Tàu d Cả ba o • Câu 28:Trên dây dẫn tải công suất điện,nếu tăng hiệu điện truyền tải lên gấp đôi công suất hao phí...
 • 227
 • 222
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm ôn tập phát sinh sự sốngcâu hỏi trắc nghiệm ôn tập marketing căn bảnbài tập trắc nghiệm môn luật hình sựtrắc nghiệm ôn tập môn marketing căn bảnbài tập trắc nghiệm môn luật hình sự 1trắc nghiệm ôn tập tin học nghề thcs soạn thảo văn bản bài ôn 1câu hỏi trắc nghiệm ôn tập sinh học49 cau trac nghiem ôn tập công nghệ 12 học kì 2trắc nghiệm ôn tập hóatrắc nghiệm ôn tập vật lí 10trắc nghiệm ôn tập sinh học lớp 12trắc nghiệm ôn tập nvnhhcâu hỏi trắc nghiệm ôn tập quản trị chất lượngcâu hỏi trắc nghiệm ôn tập luật kinh tếcâu hỏi trắc nghiệm ôn tập kinh tế vi môĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh