Đồ án tốt nghiệp tính toán chuyển động chương trình và thiết kế robot MMR

Đồ án tốt nghiệp tính toán chuyển động chương trình thiết kế robot MMR

Đồ án tốt nghiệp tính toán chuyển động chương trình và thiết kế robot MMR
... Tính toán chuyển động chương trình thiết kế robot MMR Đồ án tốt nghiệp PHẦN I TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC VÀ MÔ PHỎNG CHUYỂN ĐỘNG ROBOT MMR -2- Tính toán ch h huyển độ chươ trình thiết kế robot MMR ... 42 Tính toán ch h huyển độ chươ trình thiết kế robot MMR ộng ơng t Đồ án tốt ng ghiệp Hình 2.7 H Hì 2.8 ình 43 Tính toán chuyển động chương trình thiết kế robot MMR Đồ án tốt nghiệp Phương trình ... (2.39) Tính toán chuyển động chương trình thiết kế robot MMR Đồ án tốt nghiệp CHƯƠNG XÂY DỰNG PHẦN MỀM TÍNH TOÁN VÀ MÔ PHỎNG Để giải toán học ta sử dụng nhiều phần mềm tính toán khác Trong đồ án...
 • 90
 • 614
 • 4

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Tính toán chuyển động chương trình thiết kế robot MMR docx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Tính toán chuyển động chương trình và thiết kế robot MMR docx
... Tính toán chuyển động chương trình thiết kế robot MMR Đồ án tốt nghiệp Tính toán động học, mô chuyển động robot MMR ( Mini Mobile Robot ) thiết kế, chế tạo mẫu robot MMR Đồ án chia thành ... chương trình thiết kế robot MMR Đồ án tốt nghiệp PHẦN I TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC VÀ MÔ PHỎNG CHUYỂN ĐỘNG ROBOT MMR -2 - Tính toán ch h huyển độ chươ trình thiết kế robot MMR ộng ơng t Đồ án tốt ng ghiệp ... 42 Tính toán ch h huyển độ chươ trình thiết kế robot MMR ộng ơng t Đồ án tốt ng ghiệp Hình 2.7 H Hì 2.8 ình 43 Tính toán chuyển động chương trình thiết kế robot MMR Đồ án tốt nghiệp Phương trình...
 • 91
 • 271
 • 0

Đồ án tốt nghiệp tính toán chuyển động chương trình thiết kế robot MMR

Đồ án tốt nghiệp tính toán chuyển động chương trình và thiết kế robot MMR
... Đồ án tốt nghiệp Tính toán chuyển động chương trình thiết kế robot MMR PHẦN I TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC VÀ MÔ PHỎNG CHUYỂN ĐỘNG ROBOT MMR -2- Đồ án tốt nghiệp Tính toán ch uyển động chương trình thiết ... Hình Robot Hipo Hình 1.3 Robot Puma Đồ án tốt nghiệp Tín h toán ch uyển động chương trình thiết kế robot MMR Hình 1.4 robot Kuka H ình 1.5 La ser Robotic Trong đồ án em xin chọn mô hình robot MMR ... , ch o trước rotyp = Từ giải phương trình ẩn số Đồ án tốt nghiệp Tính toán chuyển động chương trình thiết kế robot MMR Các phương trình động học robot MMR sau: f1 := 0.13 (cos(q1) cos(q2) cos(q3)...
 • 107
 • 252
 • 0

thiết kế đồ án tốt nghiệp tính toán chống sét cho đz trạm biến áp 11035kv châu khê – từ sơn – bắc ninh

thiết kế đồ án tốt nghiệp tính toán chống sét cho đz và trạm biến áp 11035kv châu khê – từ sơn – bắc ninh
... sét đánh trực tiếp trạm biến áp 110/35 kV Châu Khê - Bắc Ninh 3.1-Khái niệm chung Trạm biến áp phận quan trọng hệ thống truyền tải phân phối điện Đối với trạm biến áp 110/35kV Châu Khê - Bắc Ninh ... sáng làm giá đỡ cho cột thu lôi dây dẫn điện phải đợc cho vào ống chì chôn đất 3.3- Tính toán thiết kế, phơng án bố trí cột thu lôi Với yêu cầu thiết kế hệ thống chống sét cho trạm 110kV dựa vào ... cao áp Tính toán nối đất cho trạm 110/35 kv Châu Khê - Bắc Ninh 4.1- Giới thiệu chung số vần đề kỹ thuật tính toán nối đất trạm biến áp Nhiệm vụ nối đất tản dòng điện xuống đất để đảm bảo cho...
 • 77
 • 560
 • 0

(Đồ án tốt nghiệp) Tính toán thép sàn công trình Nam Nhac

(Đồ án tốt nghiệp) Tính toán thép sàn công trình Nam Nhac
... Đồ án tốt nghiệp Chung cư a15 – Thanh Xn – Hà Nội  Âäúi våïi cạc ä sn cọ tỉåìng âàûc trỉûc tiãúp lãn sn khäng cọ dáưm âåỵ nãn xem ti trng âọ phán bäú lãn sn v phán bäú âãưu • Diãûn ... 198 18 36 197,7 198 18 36 74,9 198 18 36 18 198 36 18 198 36 SVTH: Phan Nguùn Nam Nhảc – Låïp 00X1A Trang 12 Đồ án tốt nghiệp S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 0,7 0,7 0,7 Chung ... sinh, phng tàõm: 150kG/m2 Sn loải B:Ban cäng, Lägia: 200 kG/m2 SVTH: Phan Nguùn Nam Nhảc – Låïp 00X1A Trang 13 Đồ án tốt nghiệp Chung cư a15 – Thanh Xn – Hà Nội Sn loải C: Hnh lang, snh: 300 kG/m2...
 • 6
 • 224
 • 0

Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế máy ủi, công suất động cơ 112 kW

Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế máy ủi, công suất động cơ 112 kW
... thiết kế máy ủi, công suất động 112 kW Hình 2.15 Biểu đồ quan hệ Q-L tùy theo góc quay lưỡi ủi ϕ SV: Đoàn Hữu Trình 46 Lớp: Máy xây dựng A-44 Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế máy ủi, công suất ... trọng lượng máy ủi, nhiên lại hoạt động hiệu c Hoạt động cấu lái máy ủi SV: Đoàn Hữu Trình 17 Lớp: Máy xây dựng A-44 Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế máy ủi, công suất động 112 kW Thông thường ... Lớp: Máy xây dựng A-44 Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế máy ủi, công suất động 112 kW côn dẫn động cho cần (2) quay làm quay bánh hành tinh (4), bánh (1) cố định nên bánh (4) làm quay bánh...
 • 136
 • 3,772
 • 55

Đồ án tốt nghiệp : Tính toán động học thuận robot dư dẫn động bằng phương pháp khalil phương pháp gradient thu gọn

Đồ án tốt nghiệp : Tính toán động học thuận robot dư dẫn động bằng phương pháp khalil và phương pháp gradient thu gọn
... ti b mụn tính toán động học thu n robot d dẫn động phơng pháp khalil phơng pháp gradient thu gọn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHNG TNH TON NG HC THUN RễBT ... kp 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2.3 Bi toỏn ng hc thun ca Robot khõu phng ... kp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Qu o bn kp 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2.4 Bi toỏn ng hc thun ca Robot PPR...
 • 97
 • 335
 • 0

đồ án tốt nghiệp tính toán chi tiết về giá chống thuỷ lực di động xà chỉnh thể xích treo kiểu ZH18001624ZL

đồ án tốt nghiệp tính toán chi tiết về giá chống thuỷ lực di động xà chỉnh thể xích treo kiểu ZH18001624ZL
... Chất Đồ án tốt nghiệp Chơng Giới thiệu giá chống thuỷ lực di động chỉnh thể xích treo kiểu ZH/1800/16/24/ZL 2.1 Đặc điểm chung của giá xích Giá chống thuỷ lực di động chỉnh thể xích treo kiểu ... Địa Chất Đồ án tốt nghiệp Tổ hợp giá chống xi lanh: giá chống thuỷ lực di động chỉnh thể kiểu xích xi lanh đẩy tiến, cụm chi tiết dầm tiến gơng, cột chống hai chi u, liên kết giá, chỉnh giá, hệ ... Van chi u cha đóng kín có dung dịch bị hở Kiểm tra thay van chi u 34 Nguyễn Khắc Lĩnh 34 Lớp: Máy & thiết bị mỏ k53 Chơng tính toán chi tiết giá chống thuỷ lực di động chỉnh thể xích treo kiểu...
 • 87
 • 766
 • 8

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT SỬA CHUA UỐNG HƯƠNG DÂU

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT SỬA CHUA UỐNG HƯƠNG DÂU
... lượng vào dây chuyền sữa chua uống hương dâu 4.2.3 Tính cân vật chất cho dây chuyền sản xuất phô mai Năng suất: No= 3,3 sản phâm/ca Yêu cầu sản phâm: Tổng chất khô 40% có 1% muối Trong sản xuất ... x dâu x hương x Sữa chua - x x x x x x x x - - - -: Nhà máy không sản xuất Bảng 4.3: Biểu đồ sản xuất cho mặt hàng năm (tính cho năm 2010) Tháng Số ngày sản xuất 25 20 27 25 24 Sữa chua uống hương ... 11 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:ThS NGUYỄN THỊ LAN PHẦN CHỌN VÀ THUYẾT MINH SƠ ĐỒ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SVTH: TRẦN THỊ QUỲNH TÚ- 05H2B 11 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 3.1 GVHD:ThS NGUYỄN THỊ LAN Dây chuyền sản xuất...
 • 137
 • 619
 • 2

Đồ Án Tốt Nghiệp Tinh toán máy ép cọc thủy lực di chuyển bước lực ép 500 tấn

Đồ Án Tốt Nghiệp Tinh toán máy ép cọc thủy lực di chuyển bước lực ép 500 tấn
... c.Trọng lợng máy 520 cần ép lực ép lớn 500 để đảm bảo ổn định máy ép cọc nghiêng Trong trình ép cọc nghiêng cặp xilanh ép ép phụ có làm việc đồng thời không đồng thời nh trình ép cọc thẳng 2.3.2.3 ... kẹp cọc hai cặp xilanh ép ép phụ làm việc đồng thời Khi ép với lực 2500 KN sử dụng bàn kẹp cặp xilanh ép Nh hai trình ép cặp xilanh làm việc lực ép 2500 KN Để ép đợc cọc phải có đủ lực ma sát cọc ... xilanh nâng hạ máy (gồm xilanh) Có hai cặp chân đế di chuyển máy nằm cạnh máy Cặp chân đế di chuyển ngang có tác dụng di chuyển máy theo phơng ngang cặp chân đế di chuyển dọc di chuyển máy theo phơng...
 • 92
 • 409
 • 0

Đồ án tốt nghiệp Tính toán phụ tải cân bằng công suất

Đồ án tốt nghiệp Tính toán phụ tải và cân bằng công suất
... 12,43 T bng ta cú th ph ti a phng : S [MWA] UF 17,75 15,98 13,31 12,43 10,65 10 14 18 24 t, [h] Phụ tải cấp điện áp máy phát 1.2.2.Tớnh toỏn ph ti v cõn bng cụng sut cp in ỏp trung Pmax=80 MW cos ... SUT MVA 112.5 135 127.5 150 120 T bng ta cú th: S [MWA] UT 100 90 85 70 70 10 14 18 24 t, [h] Phụ tải cấp điện áp trung 1.2.3.Cụng sut phỏt ton nh mỏy Cụng sut t ton nh mỏy 250 MVA S lng mỏy phỏt: ... 187,5 225 250 212,5 175 Ta cú th ph ti S [MWA] NM 250 225 212,5 187,5 175 12 14 20 24 t, [h] Phụ tải ton nh máy điện 1.2.4.Cụng sut t dựng ton nh mỏy Cụng sut t dựng ca nh mỏy cho bi cụng thc:...
 • 72
 • 374
 • 0

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng thương mại Bắc Nam pdf

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng và thương mại Bắc Nam pdf
... hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 5.1 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp a) Đối tượng hạch toán 11 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất ... Công ty xây dựng thương mại Bắc Nam Phần I Những lý luận chung hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty xây dựng thương mại Bắc Nam Cơ sở lý luận chi phí sản xuất tính giá ... hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp Đối tượng phương pháp hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 5.1 Đối tượng hạch toán chi sản xuất tính giá thành sản phẩm xây...
 • 67
 • 227
 • 0

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp: "Hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty In Nông nghiệp Công nghiệp thực" pptx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp:
... hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty In Nông nghiệp Công nghiệp thực phẩm I Đánh giá chung tình hình tổ chức hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty 28 ... công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty In Nông nghiệp Công nghiệp thực phẩm I Đánh giá chung tình hình tổ chức hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản ... tổ chức hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Phần 2: Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty In Nông nghiệp Công nghiệp thực phẩm Phần 3:...
 • 74
 • 254
 • 0

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp ppt

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp ppt
... luận hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xâp lắp .3 I Những vấn đề chung chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1.1 Chi phí sản xuất loại chi phí sản xuất 1.2 Giá thành ... ngành sản xuất khác mà giá thành sản phẩm xây lắp có khái niệm khác -Giá thành dự toán Giá thành dự toán tổng số chi phí dự toán để hoàn thành khối lượng xây lắp Giá thành dự toán =Giá trị dự toán ... 1.2 Giá thành sản phẩm loại giá thành sản phẩm .5 1.3 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm II Hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 2.1 Đặc...
 • 63
 • 211
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đồ án tốt nghiệp dự toán xây dựng công trình địa điểm tp hcmđồ án tốt nghiệp tình hình xuất khẩu hạt điềuđồ án tốt nghiệp điện toán đám mâyđô án tốt nghiệp hạch toánđồ án tốt nghiệp hộp số tự độngđồ án tốt nghiệp dự toánđồ án phân tích tình hình lao động tiền lương và đưa ra một số giải phápcâu hỏi bảo vệ đồ án tốt nghiệp nghành địa chất chất công trìnhcâu hỏi bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngành kỹ sư chất công trìnhđồ án tốt nghiệp chuyên ngành mạng máy tínhđồ án tốt nghiệp chuyên ngành kế toándo an tot nghiep ky su xay dung ngan hang dong a thu dau1 tinh binh duongđồ án tốt nghiệp điện tự động công nghiệp nghiên cứu hệ thống điều khiển giám sát nhiệt độ bằng máy tính đồ án tốt nghiệp điện tự động công nghiệp trang bị điện điện tử dây chuyền cán thép nhà máy cán thép việt nhật đi sâu nghiên cứu hệ thống điều khiển giám sát lò nhiệtdo an tot nghiep chuyen nganh trac dia cong trinh dh mo dia chatMẫu bìa luận văn mau bia luan vandown loadLich hoc lop rieng dot 1 2016thông báoDown load CV đi số 1712Thông báo CV đi số 179825 câu trắc nghiệm vị trí tương đối của 2 đường thẳng có lời giải.Tuần 8. Kì diệu rừng xanhHàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phânThực trạng bệnh tiêu chảy và kiến thức, thức hành của bà mẹ trong phòng chống bệnh tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện vị xuyên, tỉnh hà giang năm 2014Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏTuần 9. Đất Cà MauNghiên cứu ảnh hưởng của pharselenzym đến khả năng sinh sản của lợn nái, sinh trưởng của lợn thịt giống ngoại và sự tồn dư selen trong sản phẩm thịt tại bắc giangViết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phânBài 46-47. Lắp mạch điện đơn giảnBài thuyết trình: Tìm hiểu dây chuyền sản xuất methanolỨng dụng công nghệ tin học và phương pháp máy toàn đạc điện tử chỉnh lý bản đồ địa chính tờ số 15 tỷ lệ 1500 phường quang trung thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyênỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 11000 tại xã nhạo sơn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúcĐánh giá kết quả thực hiện đề án nông thôn mới tại xã điền công thành phố uông bí tỉnh quảng ninhĐánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại xã đắc sơn thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 – 2015