Đồ án tốt nghiệp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ rôtô dây quấn bằng phương pháp điện trở xung ở mạch rôtô

Đồ án tốt nghiệp điều chỉnh tốc độ động không đồng bộ rôtô dây quấn bằng phương pháp điện trở xung mạch rôtô

Đồ án tốt nghiệp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ rôtô dây quấn bằng phương pháp điện trở xung ở mạch rôtô
... hiểm Phương pháp điều chỉnh xung điện trở khắc phục số nhược điểm mở khả tự động hoá hệ thống, phương pháp triển phương pháp biến trở đồ nguyên lý phương pháp điều chỉnh xung điện trở ~ ... trượt S động Như để điều chỉnh tốc độ động KĐB ta điều chỉnh thông số Sau ta lần lược giới thiệu phương pháp điều chỉnh tốc độ động KĐB: Điều chỉnh tốc độ động KĐB cách thay đổi tần số: - Sơ đồ nguyên ... ưu điểm - Điện trở thay đổi vô cấp a) - Điện trở thay đổi tự động thay đổi tự động độ rộng xung điện trở δ - Dể dàng tự động hoá Trên thực tế có nhiều sơ đồ để điều chỉnh xung tốc độ động KĐB...
 • 96
 • 232
 • 0

Tài liệu Luận văn: Điều chỉnh tốc độ động không đồng bộ Rôtô dây quấn bằng phương pháp điện trở xung mạch Rôtô pdf

Tài liệu Luận văn: Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ Rôtô dây quấn bằng phương pháp điện trở xung ở mạch Rôtô pdf
... hiểm Phương pháp điều chỉnh xung điện trở khắc phục số nhược điểm mở khả tự động hoá hệ thống, phương pháp triển phương pháp biến trở Sơ đồ nguyên lý phương pháp điều chỉnh xung điện trở ~ ~ ... - Điện trở thay đổi vô cấp - Điện trở thay đổi tự động thay đổi tự động độ rộng xung điện trở δ - Dể dàng tự động hoá Trên thực tế có nhiều sơ đồ để điều chỉnh xung tốc độ động KĐB pha rôto dây ... truyền động điều chỉnh tốc độ dùng động không đồng khai thác mạnh Xuất phát từ vấn đề nêu khuôn khổ đồ án tốt nghiệp, đồ án nghiên cứu: "ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ RÔTÔ DÂY QUẤN BẰNG...
 • 90
 • 585
 • 0

điều chỉnh tốc độ đông không đồng bộ roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung mạch roto

điều chỉnh tốc độ đông cơ không đồng bộ roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung ở mạch roto
... chiều Điều chỉnh tốc độ động KĐB rôto dây quấn cách thay đổi điện trở mạch rôto : Đối với động rôto dây quấn thờng điều chỉnh tốc độ cách thay đổi điện trở rôto để thay đổi hệ số trợt S, việc điều ... chọn mạch động lực I Chọn mạch động lực : Qua chơng I kết hợp với yêu cầu đề tài ta thấy việc điều chỉnh tốc độ động KĐB rôto dây quấn phơng pháp xung điện trở mạch rôto tối u Điều chỉnh tốc độ ... hiểm Phơng pháp điều chỉnh xung điện trở khắc phục đợc số nhợc điểm mở khả tự động hoá hệ thống, phơng pháp triển phơng pháp biến trở Sơ đồ nguyên lý phơng pháp điều chỉnh xung điện trở Sinh viên:...
 • 75
 • 561
 • 2

Đề tài: Điều chỉnh tốc độ động không đồng bộ Rôtô dây quấn bằng phương pháp điện trở xung mạch Rôtô pdf

Đề tài: Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ Rôtô dây quấn bằng phương pháp điện trở xung ở mạch Rôtô pdf
... truyền động có số lần khởi động, dừng máy đảo chiều Điều chỉnh tốc độ động KĐB rôto dây quấn cách thay đổi điện trở mạch rôto : Đối với động rôto dây quấn thường điều chỉnh tốc độ cách thay đổi điện ... truyền động điều chỉnh tốc độ dùng động không đồng khai thác mạnh Xuất phát từ vấn đề nêu khuôn khổ đồ án tốt nghiệp, đồ án nghiên cứu: "ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ RÔTÔ DÂY QUẤN BẰNG ... hiểm Phương pháp điều chỉnh xung điện trở khắc phục số nhược điểm mở khả tự động hoá hệ thống, phương pháp triển phương pháp biến trở Sơ đồ nguyên lý phương pháp điều chỉnh xung điện trở ~ ~...
 • 90
 • 276
 • 0

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ điều chỉnh tốc độ động roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ điều chỉnh tốc độ động cơ roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung
... xung iu khin ph thuc loi van ng lc c s dng 50 Đồ án tốt nghiệp Trờng Đại học Bách Khoa Hà Nội Van ng lc l Tiristor, xung iu khin cn cú l xung kim vi sn trc dc thng ng Van ng lc l Tranzitor, xung ... hai xung liờn tip m tiristor T 28 Đồ án tốt nghiệp Trờng Đại học Bách Khoa Hà Nội cú b bm tn s c nh, ta gi khụng i khong thi gian gia hai xung k tip m tiristor T, v iu chnh khong thi gian gia xung ... s Đ mch ng lc ca h iu chnh xung in tr rụto nh sau: i D id L R ig T iT ig1 UT T1 uc (+) iT1 (_) C UT1 27 L D Hỡnh 18 S mch ng lc ca h iu chnh xung in tr rụto Đồ án tốt nghiệp Trờng Đại học Bách...
 • 91
 • 697
 • 4

Đồ án tốt nghiệp thiết kế hệ điều chỉnh tốc độ động roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung

Đồ án tốt nghiệp thiết kế hệ điều chỉnh tốc độ động cơ roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung
... ca r le nhit loi GTH(k)-40 Đồ án tốt nghiệp Trờng Đại học Bách Khoa Hà Nội Chng III Tớnh toỏn thit k mch iu khin A La chn phng ỏn thit k mch iu khin 46 Đồ án tốt nghiệp Trờng Đại học Bách Khoa ... T1 ig1 t t t t t uc iT1 ig iT uT uT1 khởi động với ig1 dẫn khóa chu kỳ t t Hỡnh 19 Gin cỏc ng cong dũng in v in ỏp iu khin xung in tr rụto 27 Đồ án tốt nghiệp Trờng Đại học Bách Khoa Hà Nội Nh ... t ng húa h thng, ngi ta dựng phngKphỏp Riu chnh xung in tr x Rx Rx Rx 20 Hỡnh 13 S nguyờn lý h iu chnh xung in tr v in tr xung Rx Đồ án tốt nghiệp Trờng Đại học Bách Khoa Hà Nội õy l mt phng...
 • 89
 • 357
 • 0

Đồ án tốt nghiệp thiết kế hệ điều chỉnh tốc độ động roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung

Đồ án tốt nghiệp thiết kế hệ điều chỉnh tốc độ động cơ roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung
... iu chnh xung in tr õy l mt phỏp phỏt trin ca phng phỏp bin tr S U~ lý ca phng phỏp ny nh sau: R Rx Rx K Rx Rx Hỡnh 13 S nguyờn 26 lý h iu chnh xung in tr v in tr xung Rx Đồ án tốt nghiệp Tr-ờng ... mch Đồ án tốt nghiệp Tr-ờng Đại học Bách Khoa Hà Nội T mch in thay th hỡnh n gin húa ca ng c khụng ng b ta thy, ni khỏng vo mch stato, dũng in stato v rụto u gim xung, ú mụmen M ca ng c gim xung ... t Đồ án tốt nghiệp Tr-ờng Đại học Bách Khoa Hà Nội Nh phn trờn, ta ó chn phng phỏp gi nguyờn tck v thay i thi gian úng t Tc l ta s cp cho cỏc tiristor cỏc xung iu khin cú tn s c nh fck nhng xung...
 • 105
 • 349
 • 0

Thiết kế hệ điều chỉnh tốc độ động không đồng bộ ba pha rôto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung

Thiết kế hệ điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha rôto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung
... ỏn l ng c khụng ng b ba pha rụto dõy qun ta thy phng phỏp iu chnh tc dựng in tr xung rụto l thớch hp nht CHNG II CHN V TNH TON MCH NG LC A CC THễNG S CA NG C KHễNG NG B BA PHA RễTO DY QUN Pm = ... bi toỏn thit k l loi ng c ba pha s dng in ỏp U1 = 380 V vi tn s f = 50 Hz v iu chnh tc ng c bng cỏch iu chnh xung in tr mch rụto Do vy, ng c c mc trc tip vo li in ba pha cú in ỏp U1 = 380 V vi ... cỏc thit b to xung ng h (X h) cú tn s cao Khi in ỏp anụt tiristor (UAT) i du t (-) sang (+), b m bt u m xung ng h S lng xung m (n.Xh) khụng i cho mi chu k Khi s lng xung m thỡ phỏt xung iu khin...
 • 86
 • 679
 • 3

điều chỉnh tốc độ động roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung

điều chỉnh tốc độ động cơ roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung
... 50 Hz điều chỉnh tốc độ động cách điều chỉnh xung điện trở mạch rôto Do vậy, động đợc mắc trực tiếp vào lới điện ba pha có điện áp U1 = 380 V với tần số f1 = 50 Hz Ta điều chỉnh tốc độ động không ... cấu trúc động phức tạp III Điều chỉnh tốc độ động không đồng cách thay đổi điện áp đặt vào stato Điều chỉnh tốc độ động không đồng cách điều chỉnh trở kháng mạch stato a Nguyên lý điều chỉnh Từ ... phơng pháp để điều chỉnh tốc độ Kết luận: Từ việc phân tích u, nhợc điểm phơng pháp điều chỉnh tốc độ động không đồng với động yêu cầu đồ án động không đồng ba pha rôto dây quấn ta thấy phơng pháp...
 • 86
 • 150
 • 0

Điều chỉnh tốc độ động không đồng bộ rô to dây cuốn bằng phương pháp điện trở xung mạch roto

Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ rô to dây cuốn bằng phương pháp điện trở xung mạch roto
... chiều Điều chỉnh tốc độ động KĐB r to dây quấn cách thay đổi điện trở mạch r to : Đối với động r to dây quấn th-ờng điều chỉnh tốc độ cách thay đổi điện trở r to để thay đổi hệ số tr-ợt S, việc điều ... nguyên lý điều chỉnh xung tốc độ động r to dây quấn với chuyển mạch r to có mắc thêm chỉnh l-u dòng điện r to ph-ơng pháp mạch r to có mắc thêm chỉnh l-u cầu pha không điều chỉnh đầu chỉnh l-u ... - Điện trở thay đổi vô cấp - Điện trở thay đổi tự động thay đổi tự động độ rộng xung điện trở - Dể dàng tự động hoá Trên thực tế có nhiều sơ đồ để điều chỉnh xung tốc độ động KĐB pha r to dây...
 • 84
 • 736
 • 0

Đồ án tốt nghiệp - Điều chỉnh tốc độ động một chiều kích từ độc lập

Đồ án tốt nghiệp - Điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều kích từ độc lập
... Đồ án tốt nghiệp CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP 1.1 khái qt chung: Động điện chiều cho phép điều chỉnh tốc độ quay liên ... tìm mối quan hệ tốc độ với thơng số khác động để từ đưa phương pháp điều khiển Động điện chiều kích từ độc lập dòng kích từ độc lập với dòng phần ứng Vì ni hai nguồn chiều độc lập với I U I u ... điều chỉnh mơ men điện từ động M = kφIư sức điện động quay động Eư=kφω Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội Đồ án tốt nghiệp I I U E C kt kt U kt Hình 1-4 :Sơ đồ nối dây điều chỉnh kích từ động điện chiều...
 • 71
 • 728
 • 0

Đồ án tốt nghiệp: Điều chỉnh tốc độ động rôtor lồng sóc

Đồ án tốt nghiệp: Điều chỉnh tốc độ động cơ rôtor lồng sóc
... chiều chuyển động sức điện động hình vẽ Chiều lực điện từ xác địng theo qui tắc bàn tay trái trùng với chiều quay n1 Tốc độ n máy nhỏ tốc độ từ trường quay n 1, tốc độ khơng có chuyển động tương ... đối, dây quấn khơng có sức điện động dòng điện cảm ứng, lực điện từ Độ chênh lệch tốc độ từ trường quay tốc độ máy gọi tốc dộ trượt n2 n2 = n1 – n Hệ số trượt tốc độ là: n n1 -n s= = n1 n1 Trường ... vòng/phút p Trang: Đồ án tốt nghiệp Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Trung Cư CHƯƠNG II: KÍCH THƯỚC CHỦ YẾU Tốc độ đồng bộ: p= 60.f1 60.50 = =2(vøong / phùut) n1 1500 đó: n1 =1500 tốc độ động f1 =50 hz...
 • 67
 • 330
 • 0

Nghiên cứu điều kiện xác định asen trong không khí khu vực làm việc bằng phương pháp điện hóa

Nghiên cứu điều kiện xác định asen trong không khí khu vực làm việc bằng phương pháp điện hóa
... Asen không khí công bố, việc nghiên cứu xây dựng quy trình xác định Asen không khí Việt Nam việc làm cần thiết Trong luận văn chọn đề tài : Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định Asen không khí khu ... nay, nước ta chưa có tiêu chuẩn phương pháp thống cho việc xác định Asen môi trường không khí để áp dụng cho PTN chuyên ngành Việc xác định Asen không khí phương pháp so mầu, AsH3 với bạc dietyl ... K1: Khu vực băng chuyền 16 K2: Khu vực nghiền bi K3: Khu vực tuyển K4: Khu vực máy đập phản kích K5: Khu vực văn phòng Khu khai thác K6: Khu vực lò – khu tây Metit K7: Miệng giếng K1- Lò khu...
 • 23
 • 397
 • 0

nghiên cứu điều kiện xác định asen trong không khí khu vực làm việc bằng phương pháp điện hóa

nghiên cứu điều kiện xác định asen trong không khí khu vực làm việc bằng phương pháp điện hóa
... HỌC TỰ NHIÊN Vũ Thị Thanh Phƣơng NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH ASEN TRONG KHÔNG KHÍ KHU VỰC LÀM VIỆC BẰNG PHƢƠNG PHÁP ĐIỆN HÓA Chuyên ngành: Hóa phân tích Mã số: 60 44 29 LUẬN VĂN THẠC ... xác định Asen không khí Việt Nam việc làm cần thiết Trong luận văn chọn đề tài : Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định Asen không khí khu vực làm việc xí nghiệp luyện kim màu phương pháp vonampe ... trình xác định Asen không khí khu vực làm việc phương pháp von-ampe hòa tan catot 2.3 Những vấn đề nghiên cứu - Trong luận văn tiến hành nghiên cứu số vấn đề liên quan đến việc phân tích tổng As không...
 • 82
 • 354
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế hệ điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha rôto dây quấn bằng phương pháp điện trở xungđồ án tốt nghiệp tài chính ngân hàngđồ án tốt nghiệp điều hòa không khíđồ án tốt nghiệp điều khiển thiết bị trong nhà qua đường dây điện thoạiđồ án tốt nghiệp điều khiển thiết bị qua internetđồ án tốt nghiệp điều chế tín hiệu truyền hình số mặt đất chuẩn dvbtđồ án tốt nghiệp tài chính doanh nghiệpdo an tot nghiep nganh xay dung dan dung phan cau thang bođồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng full bao gồm toàn bộ bản vẽthiết kế mạch băm xung dùng trong điều chỉnh tộc độ động cơ không đồng bộ 3 pha loại rôto dây quấn theo phương pháp thay đổi điện trở mạch rôtođề án tốt nghiệp tài chính ngân hàngluận án tốt nghiệp tài chính ngân hàngđồ án khả năng khử màu thuốc nhuộm bằng phương pháp điện phânđo ph bằng phương pháp điện hóađánh giá độ sai số trong phân tích tồng nitơ tn bằng phương pháp kjeldahl và persulfateBài 20. Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỷ X-XVBài 15. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)Bài 14. Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt NamBài 8. Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam ÁBài 6. Các quốc gia Ấn Độ và văn hoá truyền thống Ấn ĐộBài 6. Các quốc gia Ấn Độ và văn hoá truyền thống Ấn ĐộBài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-maBài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-maBài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-maBài 3. Các quốc gia cổ đại phương ĐôngBài 1. Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thuỷBài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 -1953)Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XXCÁC PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANOdây truyền sản xuất xi măngHydrazinLiên kết ion và liên kết kim loại trong chất rắnNHỰA NHIỆT RẮN POLYESTER KHÔNG NO VÀ ỨNG DỤNG TRONG VẬT LIỆU COMPOSITEPHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐÁNH GIÁ sản xuất sạch hơnSẢN XUẤT SUPEPHOTPHAT đơn