Học tốt hóa học 12 phần 1

Giáo trình hóa học 12 (Phần 1) pot

Giáo trình hóa học 12 (Phần 1) pot
... http://www.simpopdf.com giáo án hoá học 12 năm chuẩn kiến thức kỹ năm học 2011-2 012 liên hệ đt 01689218668 Tiết 3: lipit I Mục tiêu học: Kiến thức: - HS biết: Lipit gì? Tính chất hóa học chất béo - HS ... năm I Mục tiêu học: Kiến thức: - Ôn tập, củng cố, hệ thống hóa kiến thức ch-ơng hóa học đại c-ơng vô (Sự điện li, Nitơ - Photpho, Cacbon - Silic) ch-ơng hóa học hữu (Đại c-ơng hóa hữu cơ, hidrocacbon, ... nhiều dung mối hữu nhẹ n-ớc Hoạt đông Tính chất hóa học Tính chất hóa học: * Dựa vào kiến thức học, yêu cầu - Có tính chất nh- este HS rút tính chất hóa học a Phản ứng thủy phân n-ớc: H2SO4 đ chất...
 • 12
 • 244
 • 1

tom tat ly thuyet chuong 3 hinh hoc 12 phan 1

tom tat ly thuyet chuong 3 hinh hoc 12 phan 1
...   a) Định nghĩa: Cho   a, b   a b a2 a3 b2 b3 ; a (a1, a2 , a3 ) b (b1, b2 , b3 ) , a3 a1 b3 b1 ; a1 a2 b1 b2 a2b3 a3b2 ; a3b1 a1b3; a1b2 a2b1 Chú ý: Tích có hướng hai vectơ vectơ, tích ... cầu Cho hai mặt cầu S1(I1, R1) S2(I2, R2) I1I R1 R2 (S1), (S2) I1I R1 R2 (S1), (S2) ngồi I1I R1 R2 (S1), (S2) tiếp xúc I1I R1 R2 (S1), (S2) tiếp xúc ngồi R1 R2 I1I R1 R2 (S1), (S2) cắt theo đường ... (0 ;1; 0), k    a phương b (b 0) (0; 0 ;1)   a kb (k a1 kb1 a2 kb2 a3 kb3 a1 b1 R) a2 b2 a3 b3 , (b1, b2 , b3 0) Trang  a.b  a2  cos(a, b ) b  a 2 a1 a2 a3    a a1.b1 a2 b2 a3 b3 ...
 • 11
 • 583
 • 2

Giáo án điện tử sinh học:Sinh học lớp 12- Bài giảng sinh học 12 phần 1 potx

Giáo án điện tử sinh học:Sinh học lớp 12- Bài giảng sinh học 12 phần 1 potx
... PTC : F1 : F2 :  PTC :  F1 : F2 : c Nhận xét giải thích - F2 = F2 + baotổ hợp thu + = 16 nhiêu tổ hợp? = giao tử ♂ F1 x giao tử ♀ F1 Để F2 thu 16  F1 phảihợpKG F1 dị có tử tổ hợp F1 phải ... :  F1 : Hãy giải thích kết thí nghiệm? F2 : 15 /16 hạt đỏ 1/ 16 hạt trắng Giải thích: - F2 = 15 + = 16 tổ hợp = giao tử ♂ F x giao tử ♀ F1  F1 dị hợp tử cặp gen, vd : AaBb  F1 : ... tự: Sự di truyền màu da người: Với KG AaBbCc tạo số giao tử: C 1/ 8 ABC c 1/ 8 ABc C 1/ 8 AbC c 1/ 8 Abc C 1/ 8 aBC c 1/ 8 aBc C 1/ 8 abC c 1/ 8 abc B A b B a b C Ý nghĩa : Tương tác gen làm: + Xuất...
 • 21
 • 454
 • 0

Binh pháp Sinh học 12 Phần 1 - Đặng Sinh (sưu tầm)

Binh pháp Sinh học 12 Phần 1 - Đặng Sinh (sưu tầm)
... BINH PHP SINH HC 12 LI M U: BINH PHP SINH HC 12 i hon cnh ch cũn thỏng na l tt c cỏc s t s bt u vo mt cuc chinh chin nhng ... (hoa ) x ()aa (hoa trng ) GP : A ; a F1: Aa 10 0 % hoa F1 x F1 : Aa (hoa ) x Aa(hoa ) 1 1 GF1: A: a ; A: a 2 2 AA : Aa F2 : TLPLKG: : aa 4 trang 10 ... TRUYN CP PHN T 2 .1 C ch nhõn ụi ADN 2 .1. 1 C ch nhõn ụi sinh vt nhõn s C ch Din bin í ngha ca quỏ trỡnh nhõn ụi -V trớ : din nhõn t bo -Thi im : din ti kỡ trung gian + Bc 1: Thỏo xon phõn t...
 • 10
 • 99
 • 0

Giáo án hoá học 12 - chương 1 - Sự điện li - Bài 4 - PHẢN ỨNG TRAO ĐỒI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI potx

Giáo án hoá học 12 - chương 1 - Sự điện li - Bài 4 - PHẢN ỨNG TRAO ĐỒI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI potx
... luận chung II - KẾT LUẬN Phản ứng xảy dung dịch chất điện li phản ứng ion Phản ứng trao đổi dung dịch chất điện li xảy ion kết hợp với tạo thành chất sau : - Chất kết tủa - Chất điện li yếu Hoạt ... PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI Trang Chương : SỰ ĐIỆN LI Hoạt động : Phản ứng tạo thành nước GV biểu diễn thí nghiệm : Nhỏ vài giọt dd Phản ứng tạo thành chất điện li yếu ... PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI Hoạt động : Phản ứng tạo thành chất kết Phản ứng tạo thành chất kết tủa tủa  Thí nghiệm : HS tiến hành thí nghiệm : Nhỏ dd Na 2SO4 vào...
 • 4
 • 496
 • 2

Giáo án hoá học 12 - chương 1 - Sự điện li - Bài 5 - AXIT, BAZƠ VÀ MUỐI. PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI pps

Giáo án hoá học 12 - chương 1 - Sự điện li - Bài 5 - AXIT, BAZƠ VÀ MUỐI. PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI pps
... = 10 .10 −9 M [OH − ] = 1, 0 .10 5 M , Môi trường kiềm Trong dung dịch kiềm phenolphtalein có màu hồng Hoạt động : Ôn tập phản ứng trao đổi Phản ứng trao đổi ion dung dịch chất ion dung dịch chất ... dịch chất điện li điện li xảy ion kết hợp với tạo GV : Cùng với HS trao đổi với điều kiện thành chất sau : xảy phản ứng trao đổi ion dung dịch - chất kết tủa chất điện li - chất điện li yếu GV ... dụng - chất khí điều kiện vào giải tập 4, 5, 6, SGK trang 22 – 23 Phương trình ion rút gọn cho biết chất phản ứng dung dịch chất điện li Trong phương trình ion rút gọn, người ta loại bỏ ion không...
 • 4
 • 557
 • 2

Đề cương ôn thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học lớp 12 - Phần 1 pptx

Đề cương ôn thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học lớp 12 - Phần 1 pptx
... h p Câu 23: ð i v i t ng gen riêng r t n s ñ t bi n t nhiên trung bình -6 A 10 -4 -2 B 10 ñ n 10 -4 C 10 -6 -4 D 10 ñ n 10 Nhân t ñi u ki n thúc ñ y trình ti n hoá: Câu 24: A Các ch cách li B ... c th Câu 3: Công ngh ADN tái t h p không tr c ti p s n xu t ñư c h p ch t sinh h c sau ñây : A Văcxin ch ng b nh virut gây B Hoocmôn sinh trư ng t nhiên c a ñ ng v t C Hoocmôn sinh trư ng t ... lí, sinh thái n sinh lí, hóa sinh n di truy n Câu 39: ð i v i th c v t, ñ ng v t nhiên c n ñ c bi t ý ñ n tiêu chu n A hình thái B ñ a lý - sinh thái C sinh - hóa sinh D di truy n loài sinh...
 • 15
 • 375
 • 4

ÔN HOA HOC LỚP 12 HOÁ VÔ CƠ – PHẦN 1 pot

ÔN HOA HOC LỚP 12 HOÁ VÔ CƠ – PHẦN 1 pot
... c d a d b d c c d b b a 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 11 0 11 1 11 2 11 3 11 4 11 5 d a a d c d b b a d b a b d c 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 b a b b c d c b b d 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... c c d d b d c d a b 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 c b d d a a c b c b 91 92 93 94 95 96 97 98 99 10 0 d a c b c a b a b b 11 6 11 7 11 8 11 9 12 0 12 1 12 2 12 3 12 4 12 5 b c d a b d c a d b ... dung dịch nước vôi có hòa tan 3,7 gam Ca(OH)2, thu gam kết tủa trắng Trị số V là: a) 0,896 lít b) 1, 344 lít c) 0,896 lít 1 ,12 lít d) (a) (b) (Ca = 40; O = 16 ; H = 1; C = 12 ) 12 5 Cho 1 ,12 lít khí...
 • 13
 • 197
 • 0

Xem thêm