LIÊN văn bản TRONG KỊCH lưu QUANG vũ

Liên văn bản trong kịch Lưu Quang . Luận văn ThS. Văn học

Liên văn bản trong kịch Lưu Quang Vũ . Luận văn ThS. Văn học
.. . thuật kịch Lưu Quang (Phan Trọng Thành) Luận văn Đặc điểm kịch Lưu Quang Vũ, Mảng kịch dựa tích truyện dân gian Lưu Quang Vũ, Thế giới nghệ thuật kịch Lưu Quang Vũ, Thế giới nhân vật kịch Lưu Quang .. . VỀ LÍ THUYẾT LIÊN VĂN BẢN VÀ HÀNH TRÌNH SÁNG TÁC KỊCH CỦA LƢU QUANG VŨ 16 1.1 Khái lược chung lí thuyết liên văn 16 1.2 Hành trình sáng tác kịch Lưu Quang 24 Chương 2: LIÊN VĂN BẢN QUA HỆ THỐNG .. . ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN HỒNG YẾN LIÊN VĂN BẢN TRONG KỊCH LƢU QUANG Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận văn học Mã số: 6 0.2 2 0.1 20...
 • 120
 • 597
 • 4

Khảo sát đặc điểm ngôn ngữ đối thoại trong kịch lưu quang và vai trò của nó với việc tạo ra tính mạch lạc của văn bản kịch luận văn ths ngôn ngữ học 60 22 01 pdf

Khảo sát đặc điểm ngôn ngữ đối thoại trong kịch lưu quang vũ và vai trò của nó với việc tạo ra tính mạch lạc của văn bản kịch  luận văn ths ngôn ngữ học 60 22 01 pdf
... NGÔN NGỮ ĐỐI THOẠI TRONG KỊCH LƢU QUANG VŨ 2.1 Các dạng ngôn ngữ đối thoại kịch Lƣu Quang Theo thống kê khảo sát đối thoại kịch Lưu Quang thể hình thức bản: đối thoại đơn tuyến (hay gọi đối ... 1.3.2.3 Kiểu 3: Mạch lạc theo nguyên tắc cộng tác………………….32 Chương 2: Đặc điểm ngôn ngữ đối thoại kịch Lưu Quang ….34 2.1 Các dạng ngôn ngữ đối thoại kịch Lưu Quang … …… 34 2.1.1 Đối thoại đơn ... tham thoại (dẫn nhập) cặp thoại - Như biết đặc trưng kịch nói là: + tính hành động + tính đối thoại Tính hành động kịch bộc lộ lời nói Nguyễn Thu Hiền – K52 Ngôn ngữ 22 Luận văn tốt nghiệp Tính đối...
 • 131
 • 360
 • 0

Thế giới nhân vật trong kịch lưu quang luận văn ths văn học 60 22 32 pdf

Thế giới nhân vật trong kịch lưu quang vũ  luận văn ths văn học 60 22 32 pdf
... KỊCH LƯU QUANG 32 2.1 Một số đặc điểm nhân vật kịch Lưu Quang 32 2.2 Các loại hình nhân vật kịch Lưu Quang 33 2.2.1 Nhân vật tiên phong - Nhân vật bảo thủ 34 2.2.2 Nhân vật bi kịch - Nhân ... kiểu nhân vật định kịch Lưu Quang kiểu nhân vật bi hùng kịch, nhân vật tiên phong, nhân vật phân thân, nhân vật tự ý thức, nhân vật cố sự, nhân vật định hình, nhân vật tình tiết… Bản thân kịch ... tiếp cận với kịch 31 Chương 2: CÁC LOẠI HÌNH NHÂN VẬT KỊCH LƯU QUANG VŨ 2.1 Một số đặc điểm nhân vật kịch Lưu Quang Kịch Lưu Quang đề cập đến nhiều vấn đề đời sống, vậy, nhân vật kịch ông “cõi...
 • 110
 • 286
 • 0

Những giá trị nội dung xã hội và nghệ thuật trong kịch Lưu Quang

Những giá trị nội dung xã hội và nghệ thuật trong kịch Lưu Quang Vũ
... Lu Quang Tiểu kết T nghệ thuật đặc biệt Lu Quang thể cá tính nghệ sĩ sáng tác kịch Với t nghệ thuật đặc biệt ấy, Lu Quang xây dựng thành công kịch mang giá trị nội dung hội nh giá trị ... cứu kịch văn học mà bàn giá trị nội dung hội quan tâm đến giá trị nội dung hội quan thiết tới thời cuộc, giá trị nghệ thuật mà thấy bổ ích cho ngời sáng tác kịch Phơng pháp nghiên cứu Trong ... đột kịch Lu Quang 2.2.2.6 Ngôn ngữ kịch Lu Quang 2.2.2.7 Các thể tài kịch Lu Quang 12 2.2.3 Những giá trị mỹ học kịch Lu Quang Vũ: 2.2.3.1 Cái đẹp kịch Lu Quang Vũ: 2.2.3.2 Cái bi kịch...
 • 14
 • 1,013
 • 3

Nhân vật phụ trong kịch Lưu Quang docx

Nhân vật phụ trong kịch Lưu Quang Vũ docx
... Trương Ba - Da hàng thịt… Nét đặc sắc kịch Lưu Quang thể nhân vật phụ Dù không khắc hoạ sâu sắc, phong phú nhân vật chính, qua hành động, qua lời thoại, nhân vật phụ xuất lướt qua sân khấu mà có ... Các nhân vật góp phần làm cho tranh đời sống kịch Lưu Quang thêm phần sinh động, đa diện Viết họ, Lưu Quang có nhìn cảm thông, chia sẻ Ông thấy họ đáng thương đáng giận Các nhân vật phụ ... tưởng kịch, thực họ góp phần làm phong phú thêm giá trị nhân văn tác phẩm Nhân vật phụ kịch Lưu Quang sinh động hấp dẫn Tính hấp dẫn thể ngôn ngữ kịch làm nên giọng điệu, hành động nhân vật...
 • 8
 • 141
 • 2

Đặc điểm lời thoại nhân vật trong văn bản kịch lưu quang

Đặc điểm lời thoại nhân vật trong văn bản kịch lưu quang vũ
... chiếu lời thoại nhân vật nữ kịch Lưu Quang với lời thoại nhân vật nam mặt hình thức, ngữ nghĩa, so sánh đối chiếu lời thoại nhân vật nữ kịch Lưu Quang với đặc điểm lời thoại nhân vật nữ ... qua lời thoại nhân vật nữ văn kịch Lưu Quang Chương 3: Ngữ nghĩa lời thoại nhân vật nữ văn kịch Lưu Quang CHƯƠNG NHỮNG GIỚI THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN ĐỂ TÀI 1.1 VÀI NÉT VỂ LƯU QUANG v ũ VÀ KỊCH ... QUA LỜI THOẠI NHÂN VẬT Nữ TRONG VĂN BẲN KỊCH L u QUANG v ũ 2.1 THỐNG KÊ VÀ PHÂN LOẠI Khảo sát lời thoại nhân vật văn kịch Lưu Quang Vũ, có kết thống kê sau: Số lượt thoại Số lượt thoại nhân vật...
 • 102
 • 93
 • 0

Sự thống nhất giữa cảm hứng sử thi và cảm hứng đời tư, thế sự trong thơ lưu quang luận văn thạc sĩ ngữ văn

Sự thống nhất giữa cảm hứng sử thi và cảm hứng đời tư, thế sự trong thơ lưu quang vũ luận văn thạc sĩ ngữ văn
... luật văn Sự thống cảm hứng sử thi cảm hứng đời tư, thơ Lưu Quang Đối tượng nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Qua khảo sát tập thơ chủ yếu Lưu Quang là: Lưu Quang - Thơ đời, ... vị Lưu Quang đội ngũ nhà thơ hệ chống Mỹ 3.2.2 Phân tích nội dung cảm hứng sử thi, cảm hứng đời tư, thống chúng thơ Lưu Quang 3.2.3 Khảo sát hình thức biểu cảm hứng sử thi cảm hứng đời ... đại thơ Lưu Quang - vấn đề chưa nhiều người nghiên cứu ý mức 1.3 Trong thơ Lưu Quang Vũ, cảm hứng sử thi cảm hứng đời tư, có gắn bó, thống cao Trong hướng “đại tự sự , nhà thơ không quên thi n...
 • 103
 • 499
 • 1

Kịch lưu quang qua một số tác phẩm viết về vấn đề đổi mới (LV1184)

Kịch lưu quang vũ qua một số tác phẩm viết về vấn đề đổi mới (LV1184)
... vật số tác phẩm viết vấn đề đổi Lưu Quang - Chương 3: Ngôn ngữ số tác phẩm viết vấn đề đổi Lưu Quang NỘI DUNG CHƢƠNG XUNG ĐỘT TRONG MỘT SỐ TÁC PHẨM VIẾT VỀ VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI CỦA LƢU QUANG VŨ ... TRONG MỘT SỐ TÁC PHẨM VIẾT VỀ VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI CỦA LƢU QUANG VŨ 1.1 Khái niệm xung đột kịch 1.2 Đặc điểm xung đột kịch Lưu Quang 11 1.3 Xung đột số tác phẩm viết vấn đề đổi Lưu Quang ... tài nghiên cứu riêng vấn đề đổi Với đề tài Kịch Lƣu Quang qua số tác phẩm viết vấn đề đổi mới, luận văn tập trung khảo sát, nghiên cứu kịch Lưu Quang viết vấn đề đổi số phương diện bật thể...
 • 113
 • 213
 • 1

Luận văn thạc sĩ biểu tượng thiên nhiên trong thơ lưu quang

Luận văn thạc sĩ biểu tượng thiên nhiên trong thơ lưu quang vũ
... 2: Biểu tượng thiên nhiên gắn với bàu trời ừong thơ Lưu Quang Chương 3: Biểu tượng thiên nhiên gắn với cảnh vật mặt đất thơ Lưu Quang CHƯƠNG BIỂU TƯỢNG THƠ CA VÀ HÀNH TRÌNH SÁNG TÁC THƠ LƯU ... tượng nghiên cứu Biểu tượng thiên nhiên thơ Lưu Quang 6 3.2 Phạm vỉ nghiền cứu Tuyển thơ Lưu Quang Gió tình yêu thổi đất nước (Nxb Hội nhà văn - 2010) tập thơ Lưu Quang Thơ số nhà thơ ... với Lưu Quang biến loạn tâm hồn” (44) Ngoài số biểu tượng thiên nhiên khác xuất ừong viết nhà nghiên cứu số luận văn như: Biểu tượng thơ Lưu Quang Trần Thị Hường đề cập đến số biểu tượng...
 • 98
 • 212
 • 0

Liên văn bản trong sáng tác nguyễn huy thiệp 1

Liên văn bản trong sáng tác nguyễn huy thiệp 1
... Bng 1: Dõn s ca ngi Cao Lan qua cỏc thi k [32, 99] Thi im iu tra 1/ 3 /19 60 1/ 4 /19 74 1/ 10 /19 79 Ngi Cao Lan 22.543 41. 910 77 .10 4 1/ 4 /19 89 1/ 4 /19 99 1/ 4/2009 11 4. 012 14 7. 315 16 9. 410 Ngi Sỏn Chớ 14 .382 ... 13 1. 2 C s lý thuyt .17 1. 2 .1 Mt s khỏi nim c bn .17 1. 2.2 Hng tip cn 21 1.2.3 Lý thuyt nghiờn cu 21 1.3 Phng phỏp nghiờn cu 24 1. 4 Khỏi quỏt ... lch s 11 6 3.2.3 Giỏ tr kinh t 11 7 3.2.4 Giỏ tr xó hi i sng ng i 11 8 3.3 Bin i ca l hi truyn thng 11 9 3.3 .1 Bin i v khụng gian v hỡnh thc t chc l hi 11 9 3.3.2 Bin i...
 • 245
 • 131
 • 0

Cái tôi trữ tình trong thơ lưu quang

Cái tôi trữ tình trong thơ lưu quang vũ
... tình Thơ tình chiếm số lượng lớn nghiệp sáng tác Lưu Quang Trong viết mình, tác giả Quần Phương, Quang Vinh, Phạm Xuân Nguyên có phát chung thơ tình Lưu Quang Vũ: với Lưu Quang tình ... nhận thức chung trữ tình đến việc tìm hiểu nghiệp sáng tác Lưu Quang Chương Cái trữ tình thơ Lưu Quang qua nguồn cảm hứng tiêu biểu Chương Nghệ thuật thể trữ tình thơ Lưu Quang 11 Chương ... chung trữ tình đến việc tìm hiểu nghiệp sáng tác Lưu Quang 1.1 Khái niệm cái tôi cái trữ tình 1.1.1 Cái 1.1.2 Cái trữ tình 10 1.2 Các hình thức biểu trữ tình...
 • 121
 • 1,243
 • 11

Hình tượng cái tôi trữ tình trong thơ lưu quang

Hình tượng cái tôi trữ tình trong thơ lưu quang vũ
... a thơ Lưu Quang n n thơ hi n ñ i Vi t Nam Quang Chương 3: Ngh thu t bi u hi n hình tư ng tr tình thơ Lưu Quang 9 10 Chương Vây, b n ch t c a tr tình thơ th hi n NHÌN L I HÌNH TƯ NG CÁI ... s Nhưng Lưu TÌNH TRONG THƠ LƯU QUANG VŨ 3.1 Th thơ Đ nói v m t th thơ th ng nh t thơ Lưu Quang Quang cóp nh t t s ph n nh ng ngư i, ñ th y ñó bi t th t khó, b i anh th nghi m thơ t t c ... nh t v Lưu C o nh t kí thơ ñư c n hành Qu n Phương sau “Đ c thơ Quang ch ñ Ngư i cõi nh , v i nh ng trang vi t Lưu Quang ñ c bi t ý ñ n gi ng thơ Lưu Quang Vũ, c m ñ ng c a Bùi Minh,...
 • 13
 • 770
 • 1

Biểu tượng trong thơ lưu quang

Biểu tượng trong thơ lưu quang vũ
... thơ Lưu Quang trình bày chương sau CHƢƠNG 2: CÁC DẠNG BIỂU TƢỢNG TRONG THƠ LƢU QUANG VŨ 2.1 Những biểu tƣợng có nguồn gốc từ tự nhiên 2.1.1 Biểu tượng Nước Trong thơ Lưu Quang Vũ, biểu tượng ... phẩm thơ Lưu Quang biểu tượng mà đan cài số biểu tượng, chúng có quan hệ đẳng cấu, bổ sung tương phản với nhằm làm bật lên biểu tượng trung tâm - Thứ ba: Hệ thống biểu tượng thơ Lưu Quang ... giải mã hướng nghĩa biểu trưng hệ thống biểu tượng thơ Lưu Quang Vũ, rút số nhận xét sau: - Thứ nhất: Các biểu tượng thơ Lưu Quang mang tính đa nghĩa Thậm chí tác phẩm, biểu tượng thể tính chất...
 • 14
 • 914
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: quan niệm nghệ thuật về hiện thực và con người trong kịch lưu quang vũluận văn hình tượng cái tôi trữ tình trong thơ lưu quang vũkịch bản sân khấu lưu quang vũthế giới nghệ thuật kịch lưu quang vũhồn trương ba da hàng thịt kịch lưu quang vũtín hiệu thẩm mỹ mưa trong thơ lưu quang vũliên văn bản trong hồ anh tháiđặc điểm ngôn ngữ kịch lưu quang vũ qua vở kịch hồn trương ba da hàng thịtkhảo sát hiện tượng liên văn bản trong tập truyện lời tiên tri của giọt sương của nhật chiêukịch bản văn học của lưu quang vũhành động cầu khiến trong ngôn ngữ kịch của lưu quang vũlưu quang vũ nhà viết kịch nhà thơ – nhà văn sống mãi với độc giảthế giới nhân vật trong kịch của lưu quang vũliên kết văn bản trong wordcách lưu văn bản trong word 2003Bảng nhân 7Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tập thô trong phân lớp dữ liệu (tt)Đề-ca-mét. Héc-tô-mét.ThongBao KhongLKVietHungQuy dinh ve che do cong tac cua giang vien1942 QD DHHN Quy dinh quan ly tai san42 QD DHHN Quy che dao tao tien si Quy che43 QD DHHN Quy che dao tao Thac si Quy che16 2015 TT BGDT danh gia ket qua ren luyen04 2015 TTLT BGDDT BTC boi hoan hoc bong va chi phi dao tao04 2015 TTLT BGDDT BTC boi hoan hoc bong va chi phi dao tao06 VBHN BGDDT tieu chuan danh gia chat luong truong dh1146 QD DHHN Quy dinh keo dai thoi gian lam viec1145 QD DHHN quy dinh chuc nang nhiem vu cua cac don vi HANU2544 QD DHHN che do lam viec thoi gian nghi ngoi va nghi viec rieng47 2014 TT BGDDT quy dinh che do lam viec doi voi giang vien35 2014 TTLT BGDDT BTC ho tro chi phi hoc tap vi sv dan tocCHUONG 5 KHONG GIAN EUCLIDE VA DANG TOAN PHUONG16 2016 TT BGDT Day va hoc tieng nuoc ngoai18 BLDTBXH day va hoc mon giao duc quoc phong an ninh