Tín ngưỡng thờ thành hoàng ở thị xã từ sơn – bắc ninh và những vấn đề đặt ra hiện nay

Nghi lễ Hầu đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt những vấn đề đặt ra hiện nay

Nghi lễ Hầu đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt và những vấn đề đặt ra hiện nay
... vấn đề đặt nghi lễ Hầu đồng Đối tƣợng phạm vi nghi n cứu - Đối tượng nghi n cứu: Nghi lễ Hầu đồng tín ngưỡng thờ Mẫu người Việt đồng Bắc Bộ vấn đề đặt - Phạm vi nghi n cứu: Nghi lễ Hầu đồng người ... trạng nghi lễ Hầu đồng tín ngƣỡng thờ Mẫu ngƣời Việt đồng Bắc Bộ 2.1.1 Các khuynh hướng biến đổi nghi lễ Hầu đồng tín ngưỡng thờ Mẫu người Việt đồng Bắc Bộ Tín ngưỡng Thờ Mẫu người Việt đồng Bắc ... chọn đề tài Nghi lễ Hầu đồng tín ngưỡng thờ Mẫu người Việt đồng Bắc Bộ vấn đề đặt ” để nghi n cứu Tình hình nghi n cứu Việc nghi n cứu nghi lễ Hầu đồng người Việt đề tài mẻ, có nhiều học giả nghi n...
 • 99
 • 3,604
 • 13

Thực trạng vận tải đa phương thức việt nam những vấn đề đặt ra hiện nay

Thực trạng vận tải đa phương thức ở việt nam và những vấn đề đặt ra hiện nay
... giao thông vận tải thông tin tiền đề cho đời VTĐPT Cơ sở vật chất kỹ thuật vận tải đa phơng thức 3.1 Các phơng thức vận tải đa phơng thức a Vận tải Container vận tải đa phơng thức Vận tải Container ... phơng thức Tình hình áp dụng vận tải đa phơng thức Việt Nam Vận tải đa phơng thức hình thức vận tải tiên tiến, u việt hệ thống vận tải liên vận quốc tế, phục vụ hiệu cho buôn bán quốc tế Vận tải đa ... giải pháp phát triển vận tải đa phơng thức việt nam I Quan điểm phát triển vận tải đa phơng thức việt nam I 1.Mục tiêu vận tải đa phơng thức Mục tiêu chung vận tải đa phơng thức di chuyển hàng...
 • 68
 • 759
 • 9

VẬN DỤNG MÔ HÌNH TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC TP HỒ CHÍ MINH QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA HIỆN NAY

VẬN DỤNG MÔ HÌNH TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC Ở TP HỒ CHÍ MINH – QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA HIỆN NAY
... khác nước Thành phố có Tcty trực thuộc với công ty (công ty có vốn góp chi phối công ty mẹ) 202 công ty liên kết (công ty có vốn góp không chi phối công ty mẹ) CÁC TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC TP ... vốn hà nước thuộc TP HCM giai đoạn 2007-20 0; công ty mẹ tổng công ty công ty hoạt động độc lập theo hình thức công ty mẹ - công ty chuyển đổi theo hình thức công ty T HH thành viên công ty cổ ... hình công ty mẹ - công ty thúc đẩy tiến trình xếp đổi Tcty ới vai trò nhà đầu tư vào công ty con, chủ tịch H QT công ty mẹ đồng thời trưởng ban đạo cổ phần hóa công ty góp phần đẩy nhanh trình...
 • 7
 • 179
 • 1

Thực trạng đội ngũ chức sắc một số tôn giáo lớn nước ta những vấn đề đặt ra hiện nay

Thực trạng đội ngũ chức sắc một số tôn giáo lớn ở nước ta và những vấn đề đặt ra hiện nay
... tụn giỏo l mt nột c bit bn sc ca dõn tc Vit Nam ta, rt hin, rt nhõn vn, to nờn mt th mnh gúp phn c kt dõn tc ta gi nc v dng nc Ngy nay, chỳng ta ang k tc v phỏt huy nột bn sc cao quý ny T quc ... phỏt trin nn kinh t th trng theo nh hng XHCN nc ta hin nay, TS Ngụ Hu Tho ch nhim (HN, 1998); ti cp nh nc: Xu hng phỏt trin tụn giỏo hin nc ta v nhng t cho cụng tỏc lónh o, qun lý, GS.TS Lờ ... xut gia tu hnh gi l tiu hay iu Sau mt thi gian s, c tng chỳng ng ý, h c th gii Sa-di (Sranmanera), ngi nc ta quen gi l s bỏc Tip sau 10 nm hoc lõu hn, sa di, nu c tng chỳng nhn xột l cú t cỏch...
 • 131
 • 339
 • 0

Luận văn nghiên cứu chuyển cơ sở sản xuất ngành nghề từ khu dân cư đến nơi sản xuất tập trung thị từ sơn bắc ninh

Luận văn nghiên cứu chuyển cơ sở sản xuất ngành nghề từ khu dân cư đến nơi sản xuất tập trung ở thị xã từ sơn bắc ninh
... nghiên c u 1.3 ð i tư ng ph m vi nghiên c u CƠ S LÝ LU N VÀ TH C TI N CHUY N CƠ S XU T NGÀNH NGH T 2.1 S N KHU DÂN CƯ ð N KHU SXTT s lý lu n chuy n ngành ngh s n xu t phân tán khu dân khu ... t ngành ngh phân tán khu dân khu s n xu t t p trung 82 4.1.3 Hi u qu c a chuy n ngành ngh s n xu t khu t p trung 88 4.1.4 Th c tr ng gi i pháp kích thích chuy n ngành ngh phân tán dân khu ... vào khu SXTT? Xu t phát t th c t này, quy t ñ nh l a ch n ñ tài: Nghiên c u chuy n s s n xu t ngành ngh t khu dân ñ n nơi s n xu t t p trung th T Sơn, t nh B c Ninh 1.2 M c tiêu nghiên...
 • 162
 • 195
 • 0

tóm tắt luận án tín ngưỡng, tôn giáo vĩnh phúc - thực trạng, đặc điểm những vấn đề đặt ra

tóm tắt luận án tín ngưỡng, tôn giáo ở vĩnh phúc - thực trạng, đặc điểm và những vấn đề đặt ra
... - Luận ưu môn tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho SV - Điều tra, đánh giá thực trạng đạo đức SV thực trạng giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho SV trường ĐH, CĐ vùng Tây Bắc - Đề ... chẽ nội - ngoại khóa, kích thích động học tập đắn trò tận tụy gương mẫu thầy phải nhân tố cốt Những đóng góp luận án - Làm sáng tỏ số vấn đề giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh luận ưu môn tư tưởng Hồ ... đề xuất luận án Chƣơng CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CHO SINH VIÊN CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÙNG TÂY BẮC TRONG DẠY HỌC MÔN TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH 2.1 Cơ sở lí luận...
 • 24
 • 575
 • 0

phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ thị từ sơn (bắc ninh)

phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở thị xã từ sơn (bắc ninh)
... TRẠNG PHÁT TRIỂN DN VỪA VÀ NHỎ THỊ XÃ TỪ SƠN (BẮC NINH) TỪ NĂM 1999 -2011 2.1 Tổng quan DN vừa nhỏ thị Từ Sơn (Bắc Ninh) …………… 33 33 2.1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế, hội thị ... Cơ sở lý luận thực tiễn DN vừa nhỏ Chƣơng 2: Thực trạng phát triển DN vừa nhỏ thị Từ Sơn (Bắc Ninh) từ năm 1999-2011 Chƣơng 3: Một số giải pháp phát triển DN vừa nhỏ thị Từ Sơn (Bắc Ninh) ... SƠN (BẮC NINH) TỪ NĂM 1999-2011 2.1 Tổng quan DN vừa nhỏ thị Từ Sơn (Bắc Ninh): 2.1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế, hội thị Từ Sơn (Bắc Ninh) ảnh hƣởng đến phát triển DN vừa nhỏ: ...
 • 139
 • 189
 • 3

Tín ngưỡng, tôn giáo vĩnh phúc thực trạng, đặc điểm những vấn đề đặt ra

Tín ngưỡng, tôn giáo ở vĩnh phúc thực trạng, đặc điểm và những vấn đề đặt ra
... Vĩnh Phúc 3.4 Một số tượng tôn giáo Vĩnh Phúc Tiểu kết chương Chƣơng MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN, NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI TÍN NGƢỠNG, TÔN GIÁO VÀ CÔNG TÁC TÔN GIÁO VĨNH PHÚC 4.1 Một số đặc điểm ... tín ngưỡng Vĩnh Phúc (gồm tiết) Chương 3: Thực trạng tôn giáo tượng tôn giáo Vĩnh Phúc (gồm tiết) Chương 4: Một số đặc điểm bản, vấn đề đặt tín ngưỡng, tôn giáo công tác tôn giáo Vĩnh Phúc (gồm ... hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo phát triển du lịch nói chung, du lịch tâm linh nói riêng, chọn vấn đề: Tín ngưỡng, tôn giáo Vĩnh Phúc nay: Thực trạng, đặc điểm vấn đề đặt ra làm đề tài luận...
 • 161
 • 367
 • 5

Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất khoai tây vụ đông thị từ sơn bắc ninh

Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất khoai tây vụ đông ở thị xã từ sơn  bắc ninh
... khoai tây vụ đông thị Từ Sơn Bắc Ninh - Đánh giá hiệu kinh tế sản xuất khoai tây so với số vụ đông khác thị Từ Sơn - Đề xuất số biện pháp nhằm mở rộng diện tích nâng cao hiệu kinh tế sản xuất ... trạng sản xuất khoai tây vụ đông thị Từ Sơn - Bắc Ninh 4.2.1 Tình hình sản xuất khoai tây vụ đông thị Từ Sơn * Diện tích gieo trồng vụ đông thị Từ Sơn Bảng 4.2 Diện tích gieo trồng vụ đông ... đình tái sản xuất 25 4.3 Đánh giá hiệu kinh tế sản xuất khoai tây vụ đông thị Từ Sơn 4.3.1 Hiệu kinh tế sản xuất khoai tây vụ đông Từ Sơn Bằng số liệu điều tra theo dõi phòng kinh tế trung...
 • 46
 • 191
 • 0

Thị trường tài chính Việt Nam những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện Hiệp định thương mại Việt - Mỹ

Thị trường tài chính Việt Nam và những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện Hiệp định thương mại Việt - Mỹ
... Thị trờng tài Việt Nam vấn đề đặt trình thực HĐTMVM Hiệp định thơng mại Việt- Mỹ khắt khe so với trình độ phát triển thị trờng tài Việt Nam nhng yêu cầu đợc đặt Hiệp định mang lại cho thị ... Việt Nam thị trờng tài Việt Nam phải thay đổi để đáp ứng đợc yêu cầu đó? Để giải đáp phần vấn đề này, em xin chọn đề tài Thị trờng tài Việt Nam vấn đề đặt trình thực Hiệp định thơng mại Việt- ... trạng thị trờng tài Việt Nam vấn đề đặt trình thực Hiệp định thơng mại Việt - Mỹ I Thực trạng thị trờng tiền tệ Việt Nam Quá trình hình thành phát triển 1.1 Thị trờng tiền tệ (TTTT) Việt Nam trớc...
 • 95
 • 401
 • 0

Đăng ký nhãn hiệu tại thị trường nước ngoài (Hoa Kỳ) những vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Việt Nam

Đăng ký nhãn hiệu tại thị trường nước ngoài (Hoa Kỳ) và những vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Việt Nam
... kết vấn đề đặt doanh nghiệp xuất nhập Việt Nam Nhận thức tầm quan trọng vấn đề thực tiễn, em mạnh dạn chọn đề tài : “Một số vấn đề pháp lý liên quan tới đăng nhãn hiệu thị trường nước (Hoa Kỳ) ... CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HÀNG HOÁ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI THỊ TRƯỜNG HOA KỲ Những năm gần Hoa Kỳ thị trường lớn doanh nghiệp xuất nhập Việt Nam Thống kê Bộ Công Thương ... KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NHÃN HIỆU VÀ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI THỊ TRƯỜNG HOA KỲ I Khái niệm chung đăng bảo hộ nhãn hiệu : Nhãn hiệu hàng hoá: 1.1 Khái niệm: Nhãn hiệu hàng hóa xuất sớm, chí từ lúc...
 • 82
 • 328
 • 0

THỰC TRẠNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN

THỰC TRẠNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN
... ngân hàng thực đầy đủ báo cáo không sai sót nộp hạn II THỰC TRẠNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Một số quy định cho vay trung dài hạn Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ... định cho vay, gia hạn nợ 2 .Thực trạng tín dụng trung dài hạn ngân hàng ngoại thương Việt Nam 2.1 Tình hình huy động vốn trung dài hạn Trong năm qua, nguồn vốn ngân hàng ngoại thương tăng trưởng ... 2002 2.6% Thực năm gần ngân hàng ngoại thương có nhiều cố gắng việc nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn khoản nợ hạn hầu hết khoản vay trước năm 1999 theo dự báo ngân hàng tỉ lệ nợ hạn tiếp...
 • 23
 • 233
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá thực hiện phân cấp quản lý ngân sách giữa trung ương và tỉnh thành phố những vấn đề đặt ra hiện naytín ngưỡng thờ thành hoàng ở việt namtín ngưỡng tôn giáo ở vĩnh phúc hiện nay thực trạng đặc điểm và những vấn đề đặt rabản đồ thị xã từ sơn bắc ninhthị xã từ sơn bắc ninhubnd thị xã từ sơn bắc ninhkhu công nghiệp hanaka thị xã từ sơn bắc ninhbưu điện thị xã từ sơn bắc ninhbán đất thị xã từ sơn bắc ninhthành tựu hạn chế và những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh bến tremột vài nét về thực trạng và những vấn đề đặt ra trong giải quyết phúc lợi xã hội ở việt nam hiện naythực trạng công tác phát triển đảng trong thanh niên ở hải hà những năm qua kết quả và những vấn đề đặt rathực trạng và những vấn đề đặt ra trong việc phát huy vai trò của người phụ nữ trong xây dựng gia đình văn hóa ở ngoại thành hà nội hiện naycông tác giáo dục đạo đức lối sống cho thanh niên ở trường cao đẳng công nghệ viettronics hải phòng hiện nay thực trạng và những vấn đề đặt rađô thị hóa phát triển đô thị và những vấn đề đặt ra trong quản lý phát triển thị trƣờng bđs thành phố hải phòng đến năm 2020chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Ông ngoại