Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc tày ở tuyên quang hiện nay

Giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Tày Tuyên Quang hiện nay

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Tày ở Tuyên Quang hiện nay
... KHOA HC X HI V NHN VN HONG TH KIM OANH GIữ GìN PHáT HUY BảN SắC VĂN HóA DÂN TộC TàY TUYÊN QUANG HIệN NAY Lun Thc s chuyờn ngnh Trit hc Mó s: 60.22.03.01 Ngi hng dn khoa hc: ... TUYấN QUANG 2.1 Vi nột v dõn tc Ty Tuyờn Quang 2.1.1 Dõn s, ngun gc Dõn tc Ty l dõn c chim s ụng Tnh Tuyờn Quang Hin nay, Tuyờn Quang cú 181.937 ngi Ty chim 25% dõn s ton tnh Cú nhng huyn ca ... ngi 47 Chng 3: GI GèN V PHT HUY BN SC VN HO DN TC TY TUYấN QUANG HIN NAY - THC TRNG V GII PHP 80 3.1 Thc trng gi gỡn v phỏt huy bn sc hoỏ dõn tc Ty Tuyờn Quang hin 80 3.1.1 Thc...
 • 132
 • 718
 • 3

Kế thừa phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Tày Lạng Sơn hiện nay

Kế thừa và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Tày ở Lạng Sơn hiện nay
... phương 34 CHƯƠNG 2: KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC TÀY LẠNG SƠN HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN 2.1 Thực trạng việc kế thừa phát huy sắc văn hóa dân tộc Tày Lạng Sơn Trong lịch ... nhiều Kế thừa phát huy sắc văn hóa dân tộc Tày Lạng Sơn kế thừa nét văn hóa có ý nghĩa tích cực thúc đẩy phát triển cá nhân xã hội Vì vậy, nói kế thừa phát huy sắc văn hóa dân tộc Tày Lạng sơn ... xã hội hình thành nên sắc văn hóa dân tộc Tày Lạng Sơn 21 1.2.2 Bản sắc văn hóa dân tộc Tày Lạng Sơn 25 Chương 2: Kế thừa phát huy sắc văn hóa dân tộc Tày Lạng Sơn – Thực trạng nguyên...
 • 73
 • 263
 • 3

Vấn đề giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc giáy tỉnh lào cai hiện nay

Vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc giáy ở tỉnh lào cai hiện nay
... GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC GIÁY HIỆN NAY 1.1 MỘT SỐ NÉT VỀ BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC, BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC GIÁY 1.1.1 Một số nét sắc văn hóa dân tộc Để hiểu sắc văn hoá dân tộc trước ... Lào Cai 49 2.2 THỰC TRẠNG VIỆC GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC GIÁY LÀO CAI HIỆN NAY VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 2.2.1 Thực trạng việc giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc Giáy Lào Cai ... giữ gìn phát huy tốt sắc văn hóa dân tộc Giáy Lào Cai giai đoạn Kết nghiên cứu luận văn góp phần bổ sung làm sáng tỏ lý luận sắc văn hóa vấn đề giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc Giáy Lào Cai...
 • 107
 • 646
 • 1

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa trong giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc HMông Sa Pa – Lào Cai hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc HMông ở Sa Pa – Lào Cai hiện nay
... v.v Trong luận văn đó, tác giả trình bày quan điểm, tưởng Hồ Chí Minh văn hóa, văn hóa - nghệ thuật, giữ gìn sắc văn hóa dân tộc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh vào việc giữ gìn phát huy sắc văn ... sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc; - Nội dung tưởng Hồ Chí Minh giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc; - Phân tích, đánh giá thực trạng việc bảo tồn phát ... tồn phát huy sắc văn hóa dân tộc H’Mông Sa Pa Lào Cai; - Đề xuất phương hướng giải pháp nhằm giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc H’Mông Sa Pa Lào Cai theo tưởng Hồ Chí Minh Đối ng phạm...
 • 13
 • 272
 • 0

TOÀN CẦU HÓA - NHỮNG MẶT TÍCH CỰC TIÊU CỰC, ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN VIỆC GIỮ GÌN PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC

TOÀN CẦU HÓA - NHỮNG MẶT TÍCH CỰC VÀ TIÊU CỰC, ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN VIỆC GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC
... HIV - AIDS Toàn cầu hóa ảnh hưởng đến việc giữ gìn phát triển sắc văn hóa dân tộc Như phân tích, toàn cầu hóa tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực có văn hóa, đặc biệt Việt Nam, dân tộc văn hóa ... thù phát huy hiệu đấu tranh mang sắc, truyền thống dân tộc Văn hóa - Dân tộc hai phạm trù khác có liên hệ chặt chẽ, mật thiết với khác dân tộc khác văn hóa Bản sắc dân tộc thể tập trung sắc văn ... khuyến khích mở cửa tự xã hộii lục địa” (1) Từ cho thấy nguy đặt mối đe dọa thách thức lớn việc bảo vệ, giữ gìn phát triển sắc văn hóa dân tộc Những nguy cơ, thách thức toàn cầu hóa văn hóa dân...
 • 9
 • 7,920
 • 50

báo cáo khoa học 'giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá dân tộc việt nam trong thời kỳ hội nhập toàn cầu'

báo cáo khoa học 'giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc việt nam trong thời kỳ hội nhập toàn cầu'
... kinh tế – xã hội b Bản sắc văn hoá dân tộc gì? Bản sắc văn hoá dân tộc sắc thái gốc, đường nét, màu sắc riêng biệt trộn lẫn văn hoá Bản sắc dân tộc làm nên cốt lõi vững giúp cho văn hoá giữ tính ... mạo bị tiêu diệt văn hoá Việt Nam Giữ gìn sắc văn hoá dân tộc Việt Nam thời kỳ hội nhập toàn cầu Suốt chiều dài lịch sử dựng nước giữ nước sắc thái văn hoá dân tộc Việt Nam kết tinh đậm riêng biệt, ... tham gia hội nhập không sống tiện nghi mà phát triển văn hoá dân tộc Việt Nam ngày tiên tiến, đại đậm đà sắc dân tộc Để hoà vào trình độ phát triển giới giữ gìn sắc văn hoá dân tộc cần phát huy giá...
 • 4
 • 645
 • 7

Báo cáo khoa học: "Giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nước ta hiện nay" ppsx

Báo cáo khoa học:
... giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân tộc thời kỳ công nghiệp hoá - đại hoá nớc ta phát huy sức mạnh văn hoá dân tộc thực có tác dụng to lớn Đảng Nhà nớc đề nhiều chủ trơng phát triển văn hoá, phát huy ... hội đất nớc Giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân tộc thời kỳ công nghiệp hoá, đại Trên tảng sắc văn hoá dân tộc để tiếp nhận tinh hoa văn hoá mục tiêu quan trọng nghiệp cách mạng nớc ta Thực thắng ... nghĩa, đạo lí mạnh văn hoá dân tộc Việt Nam dân tộc ta 2.1 Trong lĩnh vực kinh tế Sức mạnh văn hoá dân tộc Việt Nam Phát triển kinh tế thị trờng, đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá theo định hớng...
 • 7
 • 506
 • 4

Báo cáo khoa học: "Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong giai đoạn hiện nay" doc

Báo cáo khoa học:
... vụ giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân tộc Việt Nam mối quan hệ với việc phát huy sắc văn hoá dân tộc Việt Nam, sở giữ gìn phát huy có hiệu Ba là, giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân tộc Việt Nam giai ... hiểu sắc văn hoá dân tộc trớc ảnh hởng xu hội nhập toàn cầu, để tránh lệch lạc trình giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân tộc đa số giải pháp nhằm nâng cao việc giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân tộc ... sắc văn hoá dân tộc v sắc văn hoá dân tộc Việt Nam Bản sắc văn hoá dân tộc sắc thái gốc đờng nét, màu sắc riêng biệt trộn lẫn văn hoá Bản sắc dân tộc làm nên cốt lõi vững giúp cho văn hoá giữ...
 • 6
 • 501
 • 6

Vai trò của đảng bộ huyện kim bôi hòa bình đối với việc giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mường trong thời kỳ đổi mới

Vai trò của đảng bộ huyện kim bôi  hòa bình đối với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mường trong thời kỳ đổi mới
... đạo Đảng huy n Kim Bôi - Hòa Bình việc giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc Mường CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC 1.1 Cơ sở lý luận việc giữ gìn phát ... Chương 1: Cơ sở khoa học việc giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc Chương 2: Vai trò Đảng huy n Kim Bôi - Hòa Bình việc giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc Mường thời kỳ đổi Chương 3: Những giải ... Bình việc giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc Mường Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu Vai trò Đảng huy n Kim Bôi - Hòa Bình việc giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc Mường...
 • 67
 • 486
 • 3

Giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc khi việt nam trở thành thành viên của WTO

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc khi việt nam trở thành thành viên của WTO
... trở thành thành viên WTO 2.1 Tầm quan trọng việc giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc Giữ gìn sắc văn hóa dân tộc giữ gìn cốt cách dân tộc trình phát triển dân tộc Theo nghĩa Hán - Việt cốt xương, ... hóa dân tộc biểu sống động cốt cách dân tộc qua bao thăng trầm lịch sử Giữ gìn sắc văn hóa dân tộc giữ gìn cốt cách dân tộc Cốt cách dân tộc coi "chất", "bộ gien" dân tộc giữ gìn sắc văn hóa dân ... mạnh, Việt Nam không chịu thấp kém" so với dân tộc khác Giữ gìn sắc văn hóa dân tộc tiếp tục phát huy tính sáng tạo dân tộc trình hội nhập quốc tế Giữ gìn sắc văn hóa dân tộc hướng tới văn hóa dân...
 • 27
 • 552
 • 0

Giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk hiện nay

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay
... HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP GIỮ GÌN, PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC VIỆT NAM TỈNH ĐẮK LẮK HIỆN NAY 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC VIỆT NAM TỈNH ĐẮK LẮK 3.1.1 Giữ gìn phát ... khái niệm sắc văn hóa dân tộc sắc văn hóa dân tộc Việt Nam; biểu đặc thù sắc văn hóa dân tộc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc; nhân ... TRẠNG GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC VIỆT NAM TỈNH ĐẮK LẮK TRONG NHỮNG NĂM QUA 2.1 KHÁI QUÁT CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI VIỆC GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC VIỆT NAM Ở...
 • 27
 • 443
 • 1

LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC: Giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc việt nam tỉnh đắk lắk hiện nay

LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC: Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc việt nam ở tỉnh đắk lắk hiện nay
... thù sắc văn hóa dân tộc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc; nhân tố tác động việc giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc Việt Nam tỉnh Đắk ... việc giữ gìn, phát huy sắc văn hóa dân tộc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk 124 KẾT LUẬN CHƯƠNG 130 Chương PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP GIỮ GÌN, PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC VIỆT NAM TỈNH ĐẮK ... DÂN TỘC VIỆT NAM TỈNH ĐẮK LẮK 1.1 QUAN NIỆM VỀ BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC VÀ BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC VIỆT NAM 1.1.1 Quan niệm văn hóa sắc văn hóa dân tộc Về khái niệm văn hóa Văn hóa lựa chọn...
 • 224
 • 432
 • 1

thực trạng của việc giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá dân tộc tại xa hồng thái - huyện na hang - tỉnh tuyên quang

thực trạng của việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc tại xa hồng thái - huyện na hang - tỉnh tuyên quang
... Minh với việc giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân tộc 17 CHƯƠNG .19 THỰC TRẠNG CỦA VIỆC GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC TẠI XÃ HỒNG THÁI - HUY N NA HANG - TỈNH TUYÊN QUANG ... Chí Minh với việc giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân tộc - Nghiên cứu thực trạng việc giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân tộc Hồng Thái - huy n Na Hang - tỉnh Tuyên Quang - Đề xuất giải pháp, kiến ... sau: - Chương Lý luận Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với việc giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân tộc - Chương Thực trạng việc giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân tộc xẫ Hồng Thái - Huy n Na Hang...
 • 45
 • 625
 • 0

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tân Yên – tỉnh Bắc Giang với sự nghiệp giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá dân tộc

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tân Yên – tỉnh Bắc Giang với sự nghiệp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc
... tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng CSVN, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vấn đề giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân téc Tư tưởng Hồ Chí Minh giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân téc a.Tư tưởng Hồ Chí Minh văn hoá: Văn ... vào thực tiễn để viết chuyên đề tốt nghiệp Với nỗ lực tâm huy t việc giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân téc em chọn chuyên đề: "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huy n Tân Yên tỉnh Bắc Giang với nghiệp giữ ... dựng bảo vệ phát huy sắc văn hoá dân téc CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUY N TÂN YÊN - TỈNH BẮC GIANG TRONG VIỆC GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TÉC I Vị...
 • 48
 • 224
 • 1

Thực trạng việc giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá dân tộc tại huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang

Thực trạng việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc tại huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang
... gìn sắc văn hoá dân tộc huy n Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang 3.3 Đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm phát huy vai trò đoàn TNCS Hồ Chí Minh huy n Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang việc giữ gìn phát huy sắc ... “hiện đại hoá Nhiệm vụ giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân tộc riêng mà chung tất người Nước ta nói chung huy n Chiêm Hoá, Tuyên Quang nói riêng việc giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân tộc niên vấn ... cho độc lập dân tộc chủ quyền lãnh thổ, độc lập kinh tế trị b Khái niệm văn hoá, văn hoá dân tộc, sắc văn hoá dân tộc, giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân tộc * Khái niệm văn hóa: Đặng Văn Thịnh K42C...
 • 56
 • 603
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giu gin va phat huy ban sac van hoa dan toc la phai la phai lam ginghị luận lam gi de giu gin và phat huy ban sac van hoa dan tocsang kien kinh nghiem giu gin va phat huy ban sac van hoa dan toc trong giang day mi thuat o truong tieu hocvai trò của sinh viên trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộcniên luận vai trò báo chí giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộcgắn phát triển con người hiện đại với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộcniên luận vai trò củtộca báo chí trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dângiữ gìn và phát huy bản sắc văn hóade tai nghien cu tu tuong ho chi minh ve van hoa va y nghia doi voi viec giu gin va phat huy ban sac van hoa viet nam hien naybảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc việt nam trong giai đoạn toàn cầu hóabảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong giai đoạn toàn cầu hóalịch góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia duy trì truyền thống và phát huy bản sắc văn hóa dân tộctầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộcgiữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộcbảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây