Xác định hệ số tích tụ pb và cd của cá rô phi (oreochromis niloticus), cá trôi (labeo rohita) và cá chép (cyprinus carpio) nuôi trong phòng thí nghiệm

Xác định hệ số tích tụ pb cd của phi (oreochromis niloticus), trôi (labeo rohita) chép (cyprinus carpio) nuôi trong phòng thí nghiệm

Xác định hệ số tích tụ pb và cd của cá rô phi (oreochromis niloticus), cá trôi (labeo rohita) và cá chép (cyprinus carpio) nuôi trong phòng thí nghiệm
... UYÊN XÁC ĐỊNH HỆ SỐ TÍCH TỤ Pb Cd CỦA CÁ RÔ PHI (OREOCHROMIS NILOTICUS), CÁ TRÔI (LABEO ROHITA) VÀ CÁ CHÉP (CYPRINUS CARPIO) NUÔI TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM Chuyên ngành: Sinh thái học Mã số: 60 ... nhiễm hệ số tích tụ Cd thịt phi bể thí nghiệm dao động từ 6,17 đến 7,57 Tuy nhiên hệ số tích tụ Cd phi không tỉ lệ thuận theo nồng độ Cd bể thí nghiệm Cụ thể bể có hệ số tích tụ cao ... (Oreochromis niloticus), Trôi (Labeo rohita) Chép (Cyprinus carpio) nuôi phòng thí nghiệm thực với mục tiêu sau: Đánh giá tích tụ chì cadimi thịt phi, trôi chép nuôi môi trường chứa...
 • 71
 • 332
 • 0

Phân tích các phương pháp xác định hệ số khuyếch tán ẩm hệ số thoát ẩm bề mặt của gỗ

 Phân tích các phương pháp xác định hệ số khuyếch tán ẩm và hệ số thoát ẩm bề mặt của gỗ
... Mật độ ẩm Toa độ theo chiều khuyếch tán ẩm Hình Gradient ẩm theo chiều dày gỗ (theo chiều khuyếch tán ẩm) Đại lượng đo lượng ẩm gỗ phương trình Fick biểu diễn vài hệ đơn vò khác Phổ biến hệ đơn ... Độ ẩm gỗ W: lượng ẩm gỗ x 100 /lượng gỗ khô kiệt Mật độ ẩm gỗ C: lượng ẩm/ đơn vò thể tích gỗ Tùy thuộc vào hệ đơn vò chọn cho biểu diễn lượng ẩm gỗ mà D có đơn vò (g/cm.s) hay Dc(cm2/s) hệ đơn ... lượng riêng gỗ( g/cm3) Việc xác đònh hệ số khuyếch tán ẩm theo phương pháp ổn đònh cho thấy phép tính toán học đơn giản Qua trường ẩm theo hướng khuyếch tán ẩm tốc độ dòch chuyển ẩm F theo dõi...
 • 6
 • 694
 • 1

Xác định hệ số khuếch tán ẩm hệ số thoát ẩm bề mặt của gỗ

Xác định hệ số khuếch tán ẩm và hệ số thoát ẩm bề mặt của gỗ
... ẩm ban đầu khác độ ẩm thăng cuối Hệ số tính gọi hệ số thực nghiệm xem hệ số khuyếch tán ẩm trung bình mẫu gỗ tương ứng vùng độ ẩm gỗ (W0 ÷ Wf) Xác đònh quan hệ D vào độ ẩm gỗ theo ptr sau: D(W) ... Độ ẩm gỗ W: lượng ẩm gỗ x 100 /lượng gỗ khô kiệt Mật độ ẩm gỗ C: lượng ẩm/ đơn vò thể tích gỗ Tùy thuộc vào hệ đơn vò chọn cho biểu diễn lượng ẩm gỗ mà D có đơn vò (g/cm.s) hay Dc(cm2/s) hệ đơn ... ẩm ban đầu, cuối cùng, thời điểm t; E, Etb: phần ẩm phần ẩm trung bình có khả bay giữ lại gỗ; σn/cosσn = Sa/D; S = F/ (Ca – Ce); Ca: mật độ ẩm bề mặt; x: vò trí gỗ (tại tâm gỗ x = 0, bề mặt gỗ...
 • 6
 • 1,021
 • 5

Đánh giá sự tích tụ kim loại nặng (cd, pb cu zn) của chép (cyprinus carpio) phi (oreochromis niloticus) trong lưu vực sông nhuệ đáy

Đánh giá sự tích tụ kim loại nặng (cd, pb cu và zn) của cá chép (cyprinus carpio) và cá rô phi (oreochromis niloticus) trong lưu vực sông nhuệ đáy
... - NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN ĐÁNH GIÁ SỰ TÍCH TỤ KIM LOẠI NẶNG (Cd, Pb, Cu, Zn) CỦA CÁ CHÉP (CYPRINUS CARPIO) VÀ CÁ RÔ PHI (OREOCHROMIS NILOTICUS) TRONG LƯU VỰC SÔNG NHUỆ - ĐÁY Chuyên ngành: Sinh thái ... tích tụ kim loại nặng (Cd, Pb, Cu Zn) chép (Cyprinus carpio) phi (Oreochromis niloticus) lưu vực sông Nhuệ - Đáy vô cần thiết, nhằm góp phần đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường, đánh ... tích tụ KLN Cd, Pb, Cu Zn nước trầm tích thuộc lưu vực sông (LVS) Nhuệ - Đáy Đánh giá mức độ tích tụ sinh học KLN mô mang, gan, thận, hai loài chép phi sông Nhuệ, sông Đáy ao nuôi thủy...
 • 96
 • 489
 • 2

Tìm hiểu một số chỉ tiêu sinh lý sinh thái chép (Cyprinus carpio L.) giai đoạn phôi, bột hương

Tìm hiểu một số chỉ tiêu sinh lý sinh thái cá chép (Cyprinus carpio L.) giai đoạn phôi, cá bột và cá hương
... thích ứng chép với điều kiện môi trường Xuất phát từ vấn đề nên đề tài Tìm hiểu số tiêu sinh sinh thái chép (Cyprinus carpio L.) giai đoạn phôi, bột hương thực 10 1.2 Mục tiêu nghiên ... KHOA SINH HỌC ỨNG DỤNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MÃ SỐ: 304 ĐỀ TÀI TÌM HIỂU MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ, SINH THÁI CÁ CHÉP GIAI ĐOẠN PHÔI, CÁ BỘT CÁ HƯƠNG Cán hướng ... chép giai đoạn bột 12,33 ± 0,29‰ • Ngưỡng độ mặn chép giai đoạn hương 13,17 ± 0,29‰ 41 5.2 Đề xuất Các kết thí nghiệm nghiên cứu bước đầu có lặp lại số giai đoạn phôi, bột hương...
 • 44
 • 611
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC TRỪ SÂU HOẠT CHẤT QUINALPHOS ĐẾN ĐỘ NHẠY CẢM CỦA MEN CHOLINESTERASE MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ CỦA CHÉP (CYPRINUS CARPIO) potx

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC TRỪ SÂU HOẠT CHẤT QUINALPHOS ĐẾN ĐỘ NHẠY CẢM CỦA MEN CHOLINESTERASE VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ CỦA CÁ CHÉP (CYPRINUS CARPIO) potx
... Hình 2: Biến đổi hoạt tính ChE theo thời gian 3.3 Thí nghiệm xác định tiêu sinh chép tiếp xúc với quinalphos Ảnh hưởng thuốc trừ sâu hoạt chất quinalphos đến tiêu hao oxy chép trình bày ... tăng nồng độ thuốc, tiêu hao oxy giảm theo gia tăng nồng độ 5.2 Đề xuất Độc tính thuốc trừ sâu quinalphos chép cao nên sử dụng thuốc trừ sâu quinalphos mô hình lúa -cá kết hợp ảnh hưởng đến sức ... mediathion chép (Cyprinus carpio) ngày, hoạt tính AChE não giảm 90–92% Trong nghiên cứu tại, hoạt tính ChE não chép nhạy cảm với thuốc trừ sâu quinalphos dù nồng độ thấp (0,0076 mg/L) Độ nhạy cảm...
 • 12
 • 385
 • 0

SỰ TÍCH LŨY MỘT SỐ KIM LOẠI TRONG CHÉP (Cyprinus carpio) NUÔI TẠI TRẠI NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

SỰ TÍCH LŨY MỘT SỐ KIM LOẠI TRONG CÁ CHÉP (Cyprinus carpio) NUÔI TẠI TRẠI NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
... hệ số tích lũy kim loại 403 Sự tích lũy số kim loại chép (Cyprinus carpio) nuôi trại nuôi trồng thủy sản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam Như vậy, kết nghiên cứu bước đầu cho thấy kim loại tích ... 0,01 0,01 399 Sự tích lũy số kim loại chép (Cyprinus carpio) nuôi trại nuôi trồng thủy sản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam Bảng Hàm lượng kim loại quan tổ chức chép Hàm lượng kim loại (mg/kg)* ... nồng độ cho phép 397 Sự tích lũy số kim loại chép (Cyprinus carpio) nuôi trại nuôi trồng thủy sản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam Bảng Hàm lượng kim loại mẫu bùn Hàm lượng kim loại (mg/kg) Đợt...
 • 12
 • 157
 • 0

Tìm hiểu một số chỉ tiêu sinh lý, sinh thái của chép (cyprinus carpio linaeus) giai đoạn phôi, bột hương

Tìm hiểu một số chỉ tiêu sinh lý, sinh thái của cá chép (cyprinus carpio linaeus) giai đoạn phôi, cá bột và cá hương
... KHOA THỦY SẢN TÌM HIỂU MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ, SINH THÁI CỦA CÁ CHÉP (Cyprinus carpio Linaeus, 1978) Ở CÁC GIAI ĐOẠN PHÔI, CÁ BỘT VÀ CÁ HƯƠNG CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Ts PHẠM MINH THÀNH SINH VIÊN THỰC ... hiểu số tiêu sinh lý, sinh thái chép (Cyprinus carpio Linaeus) giai đoạn phôi, bột hương thực 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Thu thập số số liệu cần thiết yếu tố môi trường, tiêu sinh lý, sinh ... chép 9,25±0,15 và5 ±0,06 bột chép 10,5±0 4,5±0,35 hương chép 11±0,11 4±0,06 Ngưỡng độ mặn (S,o/oo )của chép Phôi chép 13±0 o/oo bột chép 14,67±0,58 o/oo hương chép...
 • 51
 • 97
 • 0

Nghiên cứu quá trình tích lũy một số kim loại trong chép (cyprinus carpio) nuôi tại trại quang trung, trường đại học nông nghiệp hà nội

Nghiên cứu quá trình tích lũy một số kim loại trong cá chép (cyprinus carpio) nuôi tại trại quang trung, trường đại học nông nghiệp hà nội
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ********** BÙI THỊ BÍCH NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY MỘT SỐ KIM LOẠI TRONG CÁ CHÉP (CYPRINUS CARPIO) NUÔI TẠI TRẠI QUANG TRUNG, TRƯỜNG ... MS, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Nội 14 Phạm Luận (2006), Phương pháp phân tích phổ nguyên tử, NXB Đại học Quốc gia, Nội 15 Dƣơng Quang Phùng cộng (2007), Nghiên cứu quy trình ... Giới hạn cho phép kim loại nƣớc, trầm tích, chépError! Bookmark not defi 1.6 Mức độ tích lũy lũy sinh học kim loại [52]Error! Bookmark not defined 1.7 Khu vực nghiên cứu [2] Error!...
 • 18
 • 64
 • 0

đề tài ‟ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CÔNG THỨC THỨC ĂN LÊN TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TỶ LỆ SỐNG CỦA CHÉP (Cyprinus carpio, 1785) TỪ GIAI ĐOẠN HƯƠNG LÊN GIỐNG TẠI TRẠI NGỌT HƯNG NGUYÊN”

đề tài ‟ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CÔNG THỨC THỨC ĂN LÊN TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ CHÉP (Cyprinus carpio, 1785) TỪ GIAI ĐOẠN CÁ HƯƠNG LÊN CÁ GIỐNG TẠI TRẠI NGỌT HƯNG NGUYÊN”
... • Ảnh hưởng công thức thức ăn đến tăng trưởng tỷ lệ sống Chép (Cyprinus carpio Pinnaeus, 1785) từ giai đoạn hương lên giống nuôi giai Ảnh hưởng thức ăn tự chế đến tỷ lệ sống Chép ... nhận thấy nuôi Chép thức ăn công nghiệp tốc độ tăng trưởng tương đối cao , ổn định 3.3 Ảnh hưởng loại thức ăn đến tỷ lệ sống chép giai đoạn hương lên giống nuôi giai công thức thí nghiệm ... .29 3.2.2 Tăng trưởng khối lượng Chép 33 3.4.1 Hiệu kinh tế thí nghiệm ảnh hưởng thức ăn đến tốc độ tăng trưởng tỷ lệ sống Chép từ hương lên giống 40 DANH MỤC CÁC BẢNG...
 • 66
 • 602
 • 1

VI NHÂN GIỐNG BẢO TỒN CÂY VANI (VANILLA) TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

VI NHÂN GIỐNG VÀ BẢO TỒN CÂY VANI (VANILLA) TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
... VI NHÂN GIỐNG VÀ BẢO TỒN CÂY VANI (VANILLA) TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM MỤC LỤC GIỚI THIỆU 04 NGUYÊN VẬT LIỆU 07 PHƯƠNG ... nhiều giống trồng động vật hoang dã khác Ngày nay, người ta sản xuất hương vani tổng hợp hóa học, đa dạng gen loài Vanilla thu hẹp dần nên vi nhân giống bảo tồn giống điều tối quan trọng Hoa Vanilla ... Calospora vanillae… -5- Vi nhân giống chắn giúp phát triển số lượng lớn bệnh, với vi c bảo tồn giống trước tuyệt chủng điều cần thiết cách lý tưởng để tìm nhiều phương pháp ex-situ Phân bố Vanilla...
 • 20
 • 721
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC TRỪ SÂU HOẠT CHẤT QUINALPHOS ĐẾN HOẠT TÍNH MEN CHOLINESTERASE GLUTATHIONE-S-TRANSFERASE CỦA CHÉP (CYPRINUS CARPIO) ppt

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC TRỪ SÂU HOẠT CHẤT QUINALPHOS ĐẾN HOẠT TÍNH MEN CHOLINESTERASE VÀ GLUTATHIONE-S-TRANSFERASE CỦA CÁ CHÉP (CYPRINUS CARPIO) ppt
... sâu quinalphos không ảnh hưởng nhiều đến hoạt tính men GST chép (Cyprinus carpio) KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 5.1 Kết luận Giá trị LC50-96 thuốc trừ sâu hoạt chất quinalphos chép 0,76 mg/L Quinalphos ... gây ảnh hưởng đến hoạt tính men chép Theo Đỗ Thị Thanh Hương (1997) nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ thuốc Basudin (hoạt chất diazinon) khác lên hoạt động men AChE chép bể kính nồng độ thuốc ... Thơ 3.3 Ảnh hưởng quinalphos lên hoạt tính men cholinesterase glutathione-S-transferase 3.3.1 Ảnh hưởng quinalphos lên hoạt tính men cholinesterase Biến đổi hoạt tính ChE theo nồng độ thuốc thời...
 • 12
 • 315
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA OXY HÒA TAN LÊN TĂNG TRƯỞNG, TIÊU HAO OXY NGƯỠNG OXY CỦA CHÉP (CYPRINUS CARPIO) pptx

ẢNH HƯỞNG CỦA OXY HÒA TAN LÊN TĂNG TRƯỞNG, TIÊU HAO OXY VÀ NGƯỠNG OXY CỦA CÁ CHÉP (CYPRINUS CARPIO) pptx
... (kg) /tăng trọng (kg) Tỷ lệ sống (%) (survival rate-SR): SR (%) = 100x (số thu hoạch/số ban đầu) 2.2 Ảnh hưởng hàm lượng oxy hòa tan lên tiêu hao oxy ngưỡng oxy chép (Cyprinus carpio) Tiêu ... lượng oxy hòa tan đến tiêu hao oxy ngưỡng oxy Tiêu hao oxy trung bình chép hàm lượng oxy bão hòa khác khác (Hình 3) Tiêu hao oxy giảm từ 388 mg/kg/giờ xuống 212 mg/kg/giờ hàm lượng oxy nước ... nuôi mức oxy bão hòa 20% (1,5 mg/L) 50% (3,9 mg/L) hay nuôi chép môi trường oxy thấp tăng hệ số thức ăn tăng trưởng chậm Tiêu hao oxy ngưỡng oxy chép giảm thấp sống điều kiện 20% oxy...
 • 8
 • 294
 • 1

Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu hoạt chất quinalphos lên sinh lý, sinh hóa tăng trưởng của chép Cyprinus carpio Linnaeus, 1758

Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu hoạt chất quinalphos lên sinh lý, sinh hóa và tăng trưởng của cá chép Cyprinus carpio Linnaeus, 1758
... nghiên cứu sâu ảnh hưởng thuốc trừ sâu hoạt chất quinalphos đến tiêu sinh lý, sinh hóa tăng trưởng chép (Cyprinus carpio) nuôi bể ruộng lúa Luận án xác định thuốc trừ sâu hoạt chất quinalphos ... 2.9.4 Các nghiên cứu ảnh hưởng thuốc trừ sâu đến hoạt tính GST 24 2.9.5 Ảnh hưởng thuốc trừ sâu đến hoạt tính men tiêu hóa 24 2.10 Các nghiên cứu ảnh hưởng thuốc trừ sâu lên tăng trưởng 25 ... sinh hóa tăng trưởng điều kiện thí nghiệm bể ruộng lúa nghiên cứu Ảnh hưởng thuốc trừ sâu hoạt chất quinalphos lên sinh lý, sinh hóa tăng trưởng chép (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) ” thực...
 • 204
 • 327
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xác định hệ số tích luỹ sinh học bf as của câynuôi giữ và nhân giống san hô mềm trong phòng thí nghiệmxác định hệ thống chứng từ kế toán và tài sản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệpthuc hanh xac dinh he so ma sat lop 10 va loi giaixác định hệ số toả nhiệt khi ngưng tụ môi chất trongbiểu 8 phân loại và xác định hệ số kh1xác định hệ số công suất và dung lượng bùxác đinh hệ số giá trị và cho điểm các nhân tố conxác định hệ số phát thải của các chất ô nhiễm không khí từ nguồn dân sinh ở việt namxác định hệ sốthực hành xác định hệ số ma sátxác định hệ số ma sátcách xác định hệ số nền czxác định hệ số trượtxác định hệ số bámgiáo án TNXH lớp 3 HK2Văn hóa kinh doanh trong chiến lược phát triển của doanh nghiệpBÁO CÁO THỰC TẾ SẢN XUẤT NHÀ MÁY PHÂN ĐẠM HÀ BẮCÔn tập tư tưởng hồ chí minhSlide văn hóa kinh doanh (bản full)NHẬP MÔN CƠ ĐIỆN TỬ HỆ THỐNG THÔNG TIN GIÁM SÁTVai trò của Nhà nước đối với sự phát triển kinh tế của Nhật Bản trong thời kỳ tăng trưởng cao 19551973Thuyết trình phân tích vai trò của thanh tra giám sát ngân hàngTiểu luận phân tích tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách tiền tệXây dựng chiến lược phát triển cho Ban quản lý dự án đường sắt khu vực 1, giai đoạn 2016 2025.Phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính với khả năng sinh lợi trong các công ty xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamQuản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Sở Giao Dịch – Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt NamQuản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan làng ngang na tỉnh bắc ninh nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống (tt)Bài giảng địa lí 2MAI THUONG địa lý tự NHIÊN đại CƯƠNG 3Ảnh hưởng của hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU đến thương mại hàng giày dép của Việt NamNhững lỗi thường gặp trong tiếng anh phần 2Bài giảng địa lí kinh tế xã hội việt nam 2giáo án toán lớp 3 học kỳ 1Bài giảng thực hành công tác xã hội 2