NGHIÊN cứu BIẾN TÍNH ỐNG NANO CACBON BẰNG 8 – HYDROXYQUINOLINE và ỨNG DỤNG để TÁCH một số KIM LOẠI NẶNG KHỎI nước

Nghiên cứu biến tính ống nano cacbon bằng 8 hydroxyquinoline ứng dụng để tách một số kim loại nặng khỏi nước

Nghiên cứu biến tính ống nano cacbon bằng 8 hydroxyquinoline và ứng dụng để tách một số kim loại nặng khỏi nước
... nặng kim loại đồng, chì đề tài Nghiên cứu biến tính ống nano cacbon hydroxyquinoline ứng dụng để tách số kim loại nặng khỏi nước Cao häc Hãa – K23 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan vật liệu nano ... tiềm ứng dụng CNT việc xử lý nước sinh hoạt, đặc biệt loại bỏ kim loại nặng nước; chọn hướng nghiên cứu biến tính ống nano cacbon hydroxyquinoline thử nghiệm xử lý với hai đại diện kim loại nặng ... oxit biến tính chất hấp phụ tốt để tách ion kim loại nặng nước Các vật liệu mùn cưa, xơ dừa, trấu, vỏ loại đậu, bã mía… nghiên cứu cho thấy khả tách loại kim loại nặng hòa tan nước nhờ vào cấu...
 • 71
 • 266
 • 1

Nghiên cứu biến tính ống nano cacbon bằng 8-Hydroxyquinoline ứng dụng để tách một số kim loại nặng khỏi nước

Nghiên cứu biến tính ống nano cacbon bằng 8-Hydroxyquinoline và ứng dụng để tách một số kim loại nặng khỏi nước
... - Cao Thị Diệu NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH ỐNG NANO CACBON BẰNG – HYDROXYQUINOLINE VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ TÁCH MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG KHỎI NƯỚC Chuyên ngành: Hóa môi trường Mã số: 60440120 LUẬN VĂN THẠC ... nặng kim loại đồng, chì đề tài Nghiên cứu biến tính ống nano cacbon – hydroxyquinoline ứng dụng để tách số kim loại nặng khỏi nước Cao häc Hãa – K23 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan vật liệu nano ... tiềm ứng dụng CNT việc xử lý nước sinh hoạt, đặc biệt loại bỏ kim loại nặng nước; chọn hướng nghiên cứu biến tính ống nano cacbon – hydroxyquinoline thử nghiệm xử lý với hai đại diện kim loại nặng...
 • 74
 • 261
 • 1

Nghiên cứu chế tạo ống nano cacbon bằng phương pháp CVD ứng dụng làm cảm biến khí NH3

Nghiên cứu chế tạo ống nano cacbon bằng phương pháp CVD ứng dụng làm cảm biến khí NH3
... án là: Nghiên cứu chế tạo ống nano cac bon phương pháp CVD ứng dụng làm cảm biến khí NH3 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu luận án phương pháp thực nghiệm như: phương pháp CVD nhiệt ... VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT NHẠY KHÍ NH3 CỦA ỐNG NANÔ CÁC BON 3.1 Tổng hợp CNT sử dụng làm cảm biến khí 61 3.1.1 Nghiên cứu chế tạo điện cực cảm biến khí 62 3.1.2 Tạo màng nhạy khí ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGUYỄN QUANG LỊCH NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ỐNG NANO CACBON BẰNG PHƯƠNG PHÁP CVD ỨNG DỤNG LÀM CẢM BIẾN KHÍ NH3 Chuyên ngành: Vật liệu điện...
 • 138
 • 171
 • 0

LATS Nghiên cứu chế tạo ống nano cacbon bằng phương pháp CVD ứng dụng làm cảm biến khí NH3

LATS Nghiên cứu chế tạo ống nano cacbon bằng phương pháp CVD ứng dụng làm cảm biến khí NH3
... đáp cảm biến khí sở CNT phương pháp phủ hạt nanô kim loại Với mục đích nhiệm vụ đó, chọn tên đề tài nghiên cứu cho luận án là: Nghiên cứu chế tạo ống nanô bon phương pháp CVD ứng dụng làm cảm biến ... độ đáp ứng vào nồng độ khí NH3 nhiệt độ phòng cảm biến CNT/Ag, Co, Pt, Au 23 KẾT LUẬN Luận án thu kết sau: Đã tổng hợp thành công vật liệu MWCNT phương pháp CVD ứng dụng làm cảm biến khí NH3 nhiệt ... nhạy khí nhiệt độ phòng Phạm vi nghiên cứu: tổng hợp vật liệu CNT; thiết kế, chế tạo cảm biến sở vật liệu CNT khảo sát tính nhạy khí NH3 cấu trúc CNT cảm biến Nghiên cứu tăng cường độ đáp ứng...
 • 27
 • 142
 • 0

Nghiên cứu điều chế than tre ứng dụng xử lý một số kim loại nặng trong nước thải nhà máy mạ

Nghiên cứu điều chế than tre ứng dụng xử lý một số kim loại nặng trong nước thải nhà máy mạ
... đến việc Nghiên cứu điều chế than tre ứng dụng xử số kim loại nặng nước thải mạ Mục đích luận văn là: - Nghiên cứu điều chế than hoạt tính từ tre - Đánh giá tính chất đặc trưng than tre hoạt ... hạt than giảm làm tăng khả hấp phụ dung dịch than dung dịch kim loại nghiên cứu 3.3.6 Khảo sát khả hấp phụ than điều chế số kim loại nặng( Cu, Zn, Ni) nước thải mạ Nước thải mạ lấy xưởng mạ nhà máy ... độ kim loại giảm nhiều thoả mãn QCVN 24/2009 BTNMT Như hiệu sử dụng than để xử kim loại Cu, Zn, Ni nước thải mạ tốt, hiệu suất xử cao Kết thu cho thấy than điều chế ứng dụng thực tế để xử...
 • 18
 • 446
 • 3

nghiên cứu điều chế than tre ứng dụng xử lý một số kim loại nặng trong nước thải nhà máy mạ

nghiên cứu điều chế than tre ứng dụng xử lý một số kim loại nặng trong nước thải nhà máy mạ
... điều chế than hoạt tính từ tre, ứng dụng xử kim loại nặng nước chưa quan tâm nhiều Chính luận văn đề cập đến việc Nghiên cứu điều chế than tre ứng dụng xử số kim loại nặng nước thải mạ ... - Nghiên cứu điều chế than hoạt tính từ tre - Đánh giá tính chất đặc trưng than tre hoạt tính điều chế - Nghiên cứu khả ứng dụng than tre hoạt tính việc xử số kim loại nặng nước thải mạ ... nghiên cứu than tre hoạt tính chưa cho thấy hết khả ứng dụng than hoạt tính từ tre Do đó, luận văn xin trình bày việc nghiên cứu điều chế than tre ứng dụng than tre điều chế để xử số kim loại nặng...
 • 85
 • 275
 • 0

Nghiên cứu chế tạo, đặc trưng cấu trúc vật liệu ống nano cacbon gắn trên gốm ứng dụng để xử lý asen trong nước bị ô nhiễm

Nghiên cứu chế tạo, đặc trưng cấu trúc vật liệu ống nano cacbon gắn trên gốm và ứng dụng để xử lý asen trong nước bị ô nhiễm
... mặt vật liệu gốm xốp có gắn ống nano cacbon theo BET diện tích tăng lên ~ 20 lần (12,5 m2/g) so với vật liệu gốm xốp chưa gắn ống nano cacbon (0,6 m2/g) Khi đó, vật liệu bền vững để xử nước ô ... sát khả hấp phụ As vật liệu Vật liệu gốm xốp có gắn nano cacbon sử dụng làm vật liệu hấp phụ thân chúng sử dụng vật liệu lọc Để khảo sát khả hấp phụ vật liệu tiến hành nghiên cứu thời gian đạt ... khả hấp phụ gốm xốp sau gắn CNT tăng lên nhiều Khảo sát khả hấp phụ As vật liệu Vật liệu gốm xốp có gắn nano cacbon mục đích sử dụng nghiên cứu làm nhiệm vụ lọc thô, nhiên khả lọc vật liệu đóng...
 • 14
 • 491
 • 0

nghiên cứu chế tạo, đặc trưng cấu trúc vật liệu ống nano cacbon gắn trên gốm ứng dụng để xử lý asen trong nước bị ô nhiễm

nghiên cứu chế tạo, đặc trưng cấu trúc vật liệu ống nano cacbon gắn trên gốm và ứng dụng để xử lý asen trong nước bị ô nhiễm
... nc b ụ nhim Asen, chỳng tụi ó chn v thc hin ti: Nghiờn cu ch to, c trng cu trỳc vt liu ng nano cacbon gn trờn gm v ng dng x Asen nc b ụ nhim Chng 1: TNG QUAN 1.1 Vt liu 1.1.1 Vt liu nano ... s xut hin ca cỏc a giỏc l ng giỏc Cú hai loi ng nano cacbon l: ng nano cacbon n lp (SWCNT), c cu to bi mt lp nht cỏc nguyờn t cacbon v ng nano cacbon a lp (MWCNT), c cu to nh th bao gm nhiu ng ... nguyờn t Spectrometric CNT Carbon nanotube ng nano cacbon CVD Chemical vapor diposition Phng phỏp lng ng pha hi hoỏ hc MWCNT Multi layer carbon ng nano cacbon a lp nanotubes SEM Scanning electron...
 • 71
 • 144
 • 1

Nghiên cứu chế tạo, đặc trưng cấu trúc vật liệu ống nano cacbon gắn trên gốm ứng dụng để xử lý asen trong nước bị ô nhiễm

Nghiên cứu chế tạo, đặc trưng cấu trúc vật liệu ống nano cacbon gắn trên gốm và ứng dụng để xử lý asen trong nước bị ô nhiễm
... nc b ụ nhim Asen, chỳng tụi ó chn v thc hin ti: Nghiờn cu ch to, c trng cu trỳc vt liu ng nano cacbon gn trờn gm v ng dng x Asen nc b ụ nhim Chng 1: TNG QUAN 1.1 Vt liu 1.1.1 Vt liu nano ... s xut hin ca cỏc a giỏc l ng giỏc Cú hai loi ng nano cacbon l: ng nano cacbon n lp (SWCNT), c cu to bi mt lp nht cỏc nguyờn t cacbon v ng nano cacbon a lp (MWCNT), c cu to nh th bao gm nhiu ng ... nguyờn t Spectrometric CNT Carbon nanotube ng nano cacbon CVD Chemical vapor diposition Phng phỏp lng ng pha hi hoỏ hc MWCNT Multi layer carbon ng nano cacbon a lp nanotubes SEM Scanning electron...
 • 70
 • 110
 • 0

Nghiên cứu sử dụng khoáng sét biến tính làm vật liệu hấp phụ một số kim loại nặng trong nước thải

Nghiên cứu sử dụng khoáng sét biến tính làm vật liệu hấp phụ một số kim loại nặng trong nước thải
... thứ cấp, vật liệu có tách loại tốt kim loại nặng độc hại, làm giảm hàm lượng kim loại nặng nước thải Mặt khác vật liệu lại sẩn có rẻ tiền đất nước ta Trong số vật liệu hấp phụ khoáng sét kiểu ... khoáng sét sử dụng kết nghiên cứu ứng dụng tách loại Crom, NiKen nước thải số bể mạ Crom, NiKcn Nội dung nghiên cứu: 1.1 Tinh chế biến tính khoáng sét HC1 Na 2C nhiệt độ khác 1.2 Khả hấp phụ khoáng ... IIỌC T ự NI MÙN K H O A HOA IIỌC Nguyễn Khắc Phương NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG KHOÁNG SÉT BENTONIT LÀM VẬT LIỆU HÂP PHỤ MỘT SÔ KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC THẢI KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Hà...
 • 37
 • 236
 • 1

NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH PHỤ PHẨM TỪ CÂY ĐAY LÀM VẬT LIỆU SỬ LÍ MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC

NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH PHỤ PHẨM TỪ CÂY ĐAY LÀM VẬT LIỆU SỬ LÍ MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC
... QUA 1.1 Xử lý kim loại nặng nước vật liệu có nguồn gốc thực vật 1.1.1 Hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng nước Thuật ngữ kim loại nặng nguyên tố kim loại có tỷ trọng lớ g/cm3 Kim loạinặng tồn tro ... nghiên cứu tái chế phụ phẩm nông nghiệp, tro có p ụ phẩm từ câ đa để tạo vật liệu xử lý KLN tro ước Để óp v o ướng nghiên cứu tiềm ă , c ọn thực hiệ đề tài Nghiên cứu biến tính phụ phẩm từ đay làm ... sống thủ si Do đó, vật liệu có nguồn gốc thực vật cầ xử lý trước hấp phụ kim loại nặng 1.1.2.3 Một số p ươ Trong nhữ p áp điều chế vật liệu từ sinh khối thực vật ăm ầ đâ , việc sử dụng phế phẩm...
 • 94
 • 186
 • 0

NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH PHỤ PHẨM TỪ CÂY ĐAY LÀM VẬT LIỆU XỬ LÝ MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC

NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH PHỤ PHẨM TỪ CÂY ĐAY LÀM VẬT LIỆU XỬ LÝ MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC
... Nghiên cứu biến tính phụ phẩm từ đay làm vật liệu xử số kim loại nặng nước Đề tài tiến hành với mục đích biến tính phụ phẩm từ đay để xử số ion KLN (Cu2+, Ni2+, Zn2+) nước Nội dung nghiên ... khả xử KLN (Cu2+, Ni2+, Zn2+) nước vật liệu biến tính Chương – TỔNG QUAN 1.1 Xử kim loại nặng nước vật liệu có nguồn gốc thực vật 1.1.1 Hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng nước 1.1.2 Xử kim ... văn: Nghiên cứu biến tính phụ phẩm từ đay làm vật liệu xử số kim loại nặng nước MỞ ĐẦU Kim loại nặng (KLN) hợp chất chúng biết đến chất độc tồn lâu dài môi trường có khả tích lũy thể sinh vật...
 • 26
 • 89
 • 0

Nghiên cứu xác định một số kim loại nặng trong nước bằng phương pháp Von-Ampe hoà tan hấp phụ xung vi phân (DP - ADSV

Nghiên cứu xác định một số kim loại nặng trong nước bằng phương pháp Von-Ampe hoà tan hấp phụ xung vi phân (DP - ADSV
... trình kim loại loại nước tự nhiên khác 4) Phương pháp von - a m p e hoà tan hấp phụ xung vi phân phương pháp có (lộ nhay cao, chọn lọc xác thích hợp dể xác (lịnh kim loai nàng loại nước tự nhiên ... đề nghiên cứu tiếp Các kết nghiên cứu xác định Ni Co phương pháp von - am pe hoà tan hẫp phụ catôt xung vi plìAn dù ng m n g Hg cực đĩa q u a y phương pháp có độ nhạy, độ chọn lọc xác ca o hoàn ... đại xác định lượng vết siêu vết kim loại nặng phương pháp phân tích diện hoá hoà tan hấp phu lĩnh vực ứng dung phương pháp đỏ dặc hiệt phân tích nước đối tượng mổi trường 2) Đ ã nghi ên cứu điều...
 • 28
 • 197
 • 0

Nghiên cứu sự lắng đọng phát tán một số kim loại nặng trong nước thải từ quá trình khai thác làm giàu quặng thiếc tại xã châu thành, huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an

Nghiên cứu sự lắng đọng và phát tán một số kim loại nặng trong nước thải từ quá trình khai thác và làm giàu quặng thiếc tại xã châu thành, huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an
... cht thi gian ngn Nng cho phộp ca thic nc sinh hot Vit Nam l 0,2 mg/l 1.2.8 Mangan [14] Mangan (Mn) l kim loi mu trng xỏm, ging st dng nguyờn t t do, mangan l kim loi quan trng cỏc hp kim cụng ... l thộp khụng g Ngun thi chớnh ca mangan mụi trng l cỏc khu m, cỏc nh mỏy luyn kim, ch bin thộp khụng g, cỏc hot ng y t, nhum mu cho gm v thy tinh Mangan l kim loi tn ti rt nhiu trng thỏi oxy ... trn lan khụng kim soỏt Trong nhng nm gn õy, vic m rng u t cng nhng s phỏt trin mnh m ca kinh t nờn ó cú rt nhiu n v khai thỏc cựng tin hnh khai thỏc qung thic khu vc m cựng vi cụng ty c phn kim...
 • 62
 • 111
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu sự tạo phức màu của một số kim loại nặng với thuốc thử hữu cơ bằng phương pháp trắc quang và ứng dụng phân tích đánh giá môi trườngnghiên cứu sự tạo phức màu của cupferron một số kim loại nangnghiên cứu các thuật toán mã hóa khóa công khai và ứng dụng trong chữ ký điện tửnghiên cứu biến tính đất sét bằng dẫn xuất polyol béo và áp dụng trong tổng hợp nanocomposite với nhựa nền polyprolyennghiên cứu biến tínhnghiên cứu biến tính tinh bộtnghiên cứu tình hình bệnh suyễn lợn tại một số cơ sở chăn nuôi thuộc các tỉnh khu vực ðồng bằng sông hồng và xây dựng quy trình phòng trị bệnhluận văn nghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ xử lý amoni và kim loại nặng trong nướcnghien cuu bien tinh than hoat tinhnghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ xử lý amoni và kim loại nặng trong nướcnghiên cứu biến tính bã mía và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số hợp chất hữu cơnghiên cứu thụ tinh ống nghiệm ở bònghien cuu bien tinh tinh botnghiên cứu hình thái của nanô bạc bằng kính hiển vi điện tử truyền qua temnghiên cứu cấu trúc của nanô bạc bằng nhiễu xạ rơnghen xrdTB giao dich cua co dong noi bo Ong Do Manh Tuan 19112012Giay CNDKKD thay doi lan 9 ngay 30 7 2014BC KQKD thang 7 2014CV giai trinh KQSXKD Quy 1 nam 2014 tren BCTC hop nhat truoc kiem toanVăn bản số 374 công bố thông tinBiOn b n s( 561 TMT Thanh lap cong ty conThông báo so 925 TB-TMT-HDQT ngày 22 9 2014Giai trinh KQSXKD Quy 3 2014 tren BCTCVan ban so 1043 TMT-TCKT ngày 29 10 2014Nghi quyet cua Hoi dong quan tri so 1111 NQ-TMT-HDQT ngày 13 11 2014Công bo thông tin so 1236 TB-TMT-HDQT ngày 17 12 2014Công bó thông tin số 1278 TB-TMT-HĐQT ngày 05 10 2016 về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Phạm Hoàng Long - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần ô tô TMT kể từ ngày 05 10 2016Công bố thông tin số 1445 TB-TMT-HĐQT công ty cổ phần ô tô TMT đã nhận được giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 14Công văn số 195 TMT-TCKT v v giải trình số liệu trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016Công bố thông tin số 282 TB-TMT-HĐQT ngày 24 tháng 3 năm 2017Quyết định số 210 QĐ-TMT-HĐQT ngày 03 03 2016 .BCTC rieng TMT quy I 2012 (truoc kiem toan)Bao cao tai chinh hop nhat 6 thang nam 2013 (da soat xet)CV so 153 vv giai trinh BCTC rieng 2013 da duoc kiem toanBao cao tai chinh rieng quy 3 nam 2012 (truoc kiem toan)