Tích hợp tụ điện sắt điện màng mỏng pbzr0,4ti0,6o3 chế tạo bằng phương pháp dung dịch trên đế đơn tinh thể

Nghiên cứu tính chất của màng mỏng PZT cấu trúc nanô chế tạo bằng phương pháp dung dịch định hướng ứng dụng cho bộ nhớ sắt điện

Nghiên cứu tính chất của màng mỏng PZT cấu trúc nanô chế tạo bằng phương pháp dung dịch định hướng ứng dụng cho bộ nhớ sắt điện
... NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA MÀNG MỎNG PZT CẤU TRÚC NANÔ CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP DUNG DỊCH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHO BỘ NHỚ SẮT ĐIỆN Chuyên ngành: Vật liệu linh kiện nano Mã số: Chuyên ngành đào tạo ... qua nhớ Dựa sở phân tích này, tên đề tài nghiên cứu luận văn xác định là: Nghiên cứu tính chất màng mỏng PZT cấu trúc nano chế tạo phương pháp dung dịch định hướng ứng dụng cho nhớ sắt điện ... dịch, nghiên cứu tính chất đặc trưng màng mỏng Tối ưu tính chất màng mỏng ô-xít bán dẫn ITO cho kênh dẫn, để kết hợp với màng mỏng PZT việc chế tạo nhớ sắt điện - Chế tạo thử nghiệm nhớ sắt điện...
 • 77
 • 376
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng li tới độ dẫn ion li+ của màng mỏng lalitio chế tạo bằng phương pháp lắng đọng chùm tia điện tử (LV01446)

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng li tới độ dẫn ion li+ của màng mỏng lalitio chế tạo bằng phương pháp lắng đọng chùm tia điện tử (LV01446)
... tài: Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng Li tới độ dẫn ion Li+ màng mỏng LaLiTiO chế tạo phương pháp lắng đọng chùm tia điện tử Mục đích nghiên cứu - Xây dựng phát triển công nghệ chế tạo vật li u dẫn ... eV) [22] chế tạo màng LLTO lắng đọng xung laser C.L Li (0,32 eV) [30] chế tạo màng 42 lắng đọng chùm tia điện tử Vậy, phương pháp lắng đọng chùm tia điện tử, màng mỏng LLTO chế tạo Màng mỏng LLTO ... ion liti màng mỏng LLTO - Ảnh hưởng hàm lượng Li tới độ dẫn ion màng mỏng LLTO Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu công nghệ chế tạo màng mỏng LLTO phương pháp lắng đọng chùm tia điện tử - Khảo sát...
 • 54
 • 172
 • 0

Nghiên cứu tính chất điện sắc của màng nanô WO3 chế tạo bằng phương pháp điện hóa

Nghiên cứu tính chất điện sắc của màng nanô WO3 chế tạo bằng phương pháp điện hóa
... WO3 nhuộm màu phai màu dung dịch 1M HCl (a) với màng chế tạo phương pháp bốc bay chùm tia điện tử, (b) màng chế tạo phương pháp điện hoá (1- Màng sau chế tạo; 2- Màng trạng thái nhuộm màu; 3Màng ... vào màng Tiếp có số công trình [4,10] nghiên cứu tính chất điện sắc MnO2, tác giả nhận thấy tính chất điện sắc màng thể chất điện ly axít kiềm Quá trình tiêm ion điện tử vào màng hiệu ứng điện sắc ... trữ ion có tính chất điện sắc, tính chất đối ngược với lớp điện sắc (nói rõ lớp điện sắc chất catốt lớp tích trữ ion cần có tính chất điện sắc anốt ngược lại) Khi đặt điện trường lên điện cực suốt,...
 • 63
 • 404
 • 0

Nghiên cứu các màng mỏng từ cứng có dị hướng từ lớn được chế tạo bằng phương pháp điện hóa

Nghiên cứu các màng mỏng từ cứng có dị hướng từ lớn được chế tạo bằng phương pháp điện hóa
... »ĩ» » » *1* «t» > » «i» «La «1 I» Ị> NGHIÊN CỨU CÁC MÀNG MỎNG TỪ CỨNG CÓ DỊ HƯỚNG Từ LỚN ĐƯỢC CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HÓA MÃ SỐ: QG-05-05 CHỦ TRÌ ĐỂ TÀI: CÁC CÁN Bộ THAM GIA: G S T S K H ... BÁO CÁO TÓM TẮT BẰNG TIÊNG VIỆT Tcn đé tài: Nghiên cứu màng mỏng từ cứng dị hướng từ lớn chê tạo phương pháp điện hóa Mã số: QG-05-05 Chủ trì đề tài: GS TSKH Nguyễn Châu Các cán tham gia: ... để chế tạo thành công màng mỏng FePt CoPt lực kháng từ lớn Màng FePt CoPt sau chế tạo cấu truc trật tự tính từ mểm Sau ủ nhiệt thích hợp màng cấu trúc trật tư L10 với tính từ cứng...
 • 48
 • 130
 • 0

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " CÁC TÍNH CHẤT QUANG ĐIỆN CỦA MÀNG MỎNG ĐA LỚP TẠO BỞI PHƯƠNG PHÁP PHÚN XẠ MAGNETRON " pdf

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
... [4] Chế tạo màng mỏng tungsten oxyt phương pháp phún xạ magnetron RF.Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN tháng 10-2004 [5] Pin mặt trời màng mỏng (ZnO:Al)/ p-Si (111) tạo phương pháp phún xạ magnetron ... độ cao rào Báo cáo hội nghị vật lý toàn quốc lần [4] Tạo màng dẫn điện suốt ZnO: Al đế PET phương pháp phún xạ magnetron DC Báo cáo hội nghị vật lý toàn quốc lần 5.3 Các báo cáo khoa học hội nghị, ... nhiệm vụ đặt − Nghiên cứu chế tạo màng đa lớp khảo sát tính chất quang điện, ứng dụng chế tạo tế bào pin mặt trời chế tạo màng điện sắc − Đề nghị hổ trợ kinh phí để tiếp tục nghiên cứu ứng dụng...
 • 4
 • 321
 • 0

đồ án kỹ thuật vật liệu xây dựng Chế tạo màng mỏng ZnO; ZnO Co bằng phương pháp phun điện và nghiên cứu cấu trúc, một số tính chất của chúng

đồ án kỹ thuật vật liệu xây dựng Chế tạo màng mỏng ZnO; ZnO Co bằng phương pháp phun điện và nghiên cứu cấu trúc, một số tính chất của chúng
... mlB phun tĩnh điện tạo màng Màng Màng Màng Màng Màng Màng ZnO: ZnO: ZnO: ZnO: ZnO: ZnO: 1 %Co Màng ZnO 2 %Co 3 %Co 4 %Co 5 %Co 6 %Co XỬ LÝ NHIỆT Hình 2.1 Sơ đồ tạo mẫu 2.2 KHẢO SÁT CẤU TRÚC, TÍNH CHẤT ... sau: - Tìm hiểu chế tạo màng ZnO; ZnO: Co phương pháp phun điện với nồng độ pha tạp khác - Nghiên cứu số tính chất vật màng mỏng như: cấu trúc tinh thể, tính chất quang, tính chất từ… Khoá luận ... phương đơn giản 1.1.4 Tính chất điện, quang bán dẫn ZnO 1.1.4.1 Tính chất điện Tính chất cấu màng ZnO phụ thuộc nhiều vào công nghệ chế tạo Nhúm nghiên cứu [12] khảo sát phụ thuộc tính chất điện...
 • 44
 • 213
 • 0

Chế tạo và nghiên cứu tính chất cấu trúc, tính chất quang của bột ZnO chế tạo bằng phương pháp sol-gel và màng ZnO chế tạo bằng phương pháp phun tĩnh điện

Chế tạo và nghiên cứu tính chất cấu trúc, tính chất quang của bột ZnO chế tạo bằng phương pháp sol-gel và màng ZnO chế tạo bằng phương pháp phun tĩnh điện
... tạo nghiên cứu tính chất cấu trúc, tính chất quang bột ZnO chế tạo phương pháp sol-gel màng ZnO chế tạo phương pháp phun tĩnh điện ” Kế thừa công nghệ chế tạo bột màng ZnO Mục đích khóa luận: Chế ... Chế tạo: - Chế tạo mẫu bột ZnO phương pháp sol-gel - Chế tạo mẫu màng ZnO phương pháp phun tĩnh điện Nghiên cứu : - Khảo sát cấu trúc tinh thể bột ZnO nhiệt độ ủ khác - Khảo sát tính chất cấu ... trúc tính chất bề mặt mẫu màng nhiệt độ đế khác Đối tượng nghiên cứu: Bột ZnO, màng ZnO chọn làm đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu : - Các mẫu màng chế tạo phương pháp phun tĩnh điện...
 • 58
 • 1,206
 • 9

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát màng mỏng ôxit nhôm (al2o3) bằng phương pháp quang phổ

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát màng mỏng ôxit nhôm (al2o3) bằng phương pháp quang phổ
... nhiều tiềm ứng dụng dạng màng vật liệu chưa nghiên cứu chi tiết Chính thế, đề tài chọn cho luận án Nghiên cứu chế tạo khảo sát màng mỏng ôxit nhôm (Al2O3) phương pháp quang phổ Theo đó, nội dung ... anh phương pháp phún xạ magnetron RF sol gel Tạo màng mỏng Al2O3 với giếng xốp nano đế nhôm kim loại phương pháp điện hóa ứng dụng Thực nghiên cứu màng tạo phương pháp quang phổ hồng ngoại, quang ... CHƯƠNG : KHẢO SÁT MÀNG MỎNG Al2O3 THỰC HIỆN BẰNG ĐIỆN HÓA .125 7.1 Tạo màng điện hóa 125 7.2 Khảo sát màng điện hóa phổ hồng ngoại 127 7.3 Khảo sát màng điện hóa phổ...
 • 176
 • 286
 • 0

Luận văn tiến sĩ: Nghiên cứu chế tạo và khảo sát màng mỏng ôxit nhôm (Al2O3) bằng phương pháp quang phổ pot

Luận văn tiến sĩ: Nghiên cứu chế tạo và khảo sát màng mỏng ôxit nhôm (Al2O3) bằng phương pháp quang phổ pot
... nhiều tiềm ứng dụng dạng màng vật liệu chưa nghiên cứu chi tiết Chính thế, đề tài chọn cho luận án Nghiên cứu chế tạo khảo sát màng mỏng ôxit nhôm (Al2O3) phương pháp quang phổ Theo đó, nội dung ... anh phương pháp phún xạ magnetron RF sol gel Tạo màng mỏng Al2O3 với giếng xốp nano đế nhôm kim loại phương pháp điện hóa ứng dụng Thực nghiên cứu màng tạo phương pháp quang phổ hồng ngoại, quang ... 61 4.5 Tạo mẫu màng, đo phổ xử lý phổ đo 72 CHƯƠNG 5: KHẢO SÁT MÀNG MỎNG Al2O3 THỰC HIỆN BẰNG PHÚN XẠ RF 75 5.1 Tạo màng mỏng Al2O3 phún xạ RF 75 ii 5.2 Khảo sát chuyển...
 • 176
 • 288
 • 0

Báo cáo khoa học: Ảnh hưởng của nhiệt độ đế lên cấu trúc và tính chất điện của màng dẫn điện trong suốt SnO2:Sb được chế tạo bằng phương pháp phún xạ Magnetron phản ứng potx

Báo cáo khoa học: Ảnh hưởng của nhiệt độ đế lên cấu trúc và tính chất điện của màng dẫn điện trong suốt SnO2:Sb được chế tạo bằng phương pháp phún xạ Magnetron phản ứng potx
... sát giản đồ XRD để xét ảnh hưởng nhiệt độ đế lắng đọng màng lên cấu trúc màng Trên hình giản đồ XRD mẫu bột SnO2 mẫu màng SnO2:Sb chế tạo nhiệt độ đế khác với thơng số tạo màng cho bảng Kết phù ... 4.KẾT LUẬN Cơng trình chế tạo thành cơng màng dẫn điện suốt SnO2:Sb phương pháp phún xạ magnetron phản ứng kết hợp với q trình cấp nhiệt cho đế Màng có trạng thái kết tinh tốt Độ truyền qua cực đại ... qua màng SnO2:Sb chế tạo nhiệt độ khác (1) Trang 17 Science & Technology Development, Vol 12, No.17 - 2009 Bảng Các thơng số quang học màng SnO2:Sb chế tạo nhiệt độ khác Nhiệt độ đế (0C) Độ dày...
 • 6
 • 373
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "CÁC TÍNH CHẤT QUANG, ĐIỆN CỦA MÀNG DẪN ĐIỆN TRONG SUỐT ZnO: Al CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL-GEL" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Preferential Crystal Orientation, J Am Ceram Soc., 81 [6] 162232 (1998) [10] Xu Zi-qiang, Deng Hong, Al- doping effects on structure, electrical and optical properties of c-axis-orientated ZnO: Al thin ... polycrystalline wurtzite structure of ZnO: Al films annealed at 500oC in air The conductivity depends on environment annealling conditions, i.e the conductivity increases 103 times by vacuum annealing ... (neutral defects) v cỏc nguyờn t Al trung hũa in tớch s khụng tham gia vo vic to thnh electron t [10] S lng Al hot tớnh in mng cng gim nng pha Al cng ln (nhiu nguyờn t Al b trung hũa nng pha Al...
 • 7
 • 379
 • 0

Vật lý màng mỏng -Tính chất của màng mỏng Pb(Zr,Ti)O3 được chế tạo bằng phương pháp lắng tụ hơi hóa học hữu cơ kim loại dùng hệ thống cung cấp rắn

Vật lý màng mỏng -Tính chất của màng mỏng Pb(Zr,Ti)O3 được chế tạo bằng phương pháp lắng tụ hơi hóa học hữu cơ kim loại dùng hệ thống cung cấp rắn
... Các màng mỏng PZT lắng tụ thành công cách dùng MOCVD hệ thống cung cấp rắn, chế tự điều chỉnh xuất để hoạt động để giữ tỉ lượng thành phần màng, tỉ số đầu vào tiền chất nhiệt độ đế 620oC Màng lắng ... điện tính chất bề mặt chuyển tiếp khác Trong nghiên cứu này, tập trung vào chế tự điều chỉnh lắng tụ màng mỏng PZT cách dùng hệ cung cấp rắn xác định đặc tuyến dòng rò tụ điện màng mỏng Pt/PZT/Pt ... lập tiền chất hữu - kim loại Pb(DPM)2, Zr(DPM) 4, Ti(OiPr) 2(DPM)2 dùng tiền chất nguồn Pb, Zr Ti tương ứng Ar tạp chất cao (300sccm) dùng khí tải tiền chất hữu kim loại Khí O2 tạp chất cao (1000sccm)...
 • 9
 • 108
 • 0

nghiên cứu chế tạo màng mỏng ZnO loại P bằng phương pháp phún xạ Magnetron

nghiên cứu chế tạo màng mỏng ZnO loại P bằng phương pháp phún xạ Magnetron
... Sản phẩm sau nung có dạng đĩa tròn đường kính tất bia x p xỉ 7,7cm phù h p làm bia trình phún xạ magnetron tạo màng Chế tạo màng ZnO pha t p N từ bia gốm Màng ZnO pha t p N chế tạo phương ph p phún ... B.Yao, màng mỏng ZnO: N chế tạo phương ph p phún xạ magnetron RF điều kiện nhiệt độ 510K đế thạch anh xác định cấu trúc phương ph p nhiễu xạ tia X Hình 2.5 Phổ nhiễu xạ ZnO Hằng số mạng tinh thể ZnO: N ... N2, N2O Trong N N2O dùng nguồn pha t p N Các điều kiện phún xạ tạo màng p suất buồng p suất p suất phún xạ Khí phún xạ Đế phủ Khoảng cách phún xạ Công suất phún xạ RF Nhiệt độ đế < 5.10-6 torr...
 • 7
 • 1,391
 • 18

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " MÀNG MỎNG FERÍT CẤU TRÚC NANÔ: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẠ FERÍT VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG " ppt

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
... Masanori Abe , Màng mỏng ferít coban ( CoFe2O4) với lực kháng từ cao chế tạo phương pháp mạ ferít phun quay Tạp Chí Phát triển Khoa học & Công nghệ. ( ĐH Quốc Gia Tp Hồ Chí Minh), tập 8, số 01, trang ... Tổng hợp màng mỏng ferit Ni-Zn phương pháp mạ ferít Tạp Chí Phát triển Khoa học & Công nghệ ( ĐH Quốc Gia Tp Hồ Chí Minh), tập 8, số 01, trang 17-20, 2005 5.2 Các công trình hoàn thành công bố ... cứu sinh học, Tạp Cí Phát triễn Khoa học Công nghệ, Đại học QG Tp HCM [2] Nguyễn Công Phương Nam, Nguyễn Cửu Thị Hương Giang, Nguyễn Toàn Thắng, Nguyễn Công Hào, Nghiên cứu gắn kết ferít kích...
 • 3
 • 269
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyen de phan tich da thuc thanh nhan tu bang phuong phap dung hang dang thuctoán 8 bài 7 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứcphân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứctài liệu luận vănđánh giá độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện truyền tải 220kv do công ty truyền tải điện 3 quản lý vận hành bằng phương pháp không gian trạng thái docxmột số biện pháp giúp học sinh yếu môn toán lớp 8 phần phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứcvi khảo sát quá trình quá độ cơ học bằng phương pháp đồ thò và đồ thò giải tíchví dụ 2 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứcphân tích đa thức bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứcnghiên cứu tổng hợp oxit zno có kích thước nanomet bằng phương pháp đốt cháy và thử hoạt tính quang xúc tácxac dinh cd trong che xanh bang phuong phap pho hap thu nguyen tukết quả khảo sát khả năng bảo quản sản phẩm bằng phương pháp bao gói pe hút và không hút chân khôngphần ii ấp trứng gia cầm nhân tạo bằng phương pháp thủ công cổ truyền có cải tiến và ấp tự nhiên con mái ấpap trung gia cam nhan tao bang phuong phap thu cong va ap tu nhien con mai apnghiên cứu xây dựng quy trình nhân nhanh giống dứa đài nông 4 bằng phương pháp cấy mô trên quang tự dưỡngkết hợp nghiên cứu biến động thời vụ và dự báo bằng phương pháp ngoại suy để xác định mức độ thời vụ trong tương laiĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại