Bai giang An sinh XH

bài giảng an sinh xã hội

bài giảng an sinh xã hội
... giải pháp để tác động vào quan hệ hội nhằm giải vấn đề hội đặt ASXH phần sách hội - Bảo trợ hội: hệ thống sách chế độ, hoạt động Nhà nước cộng đồng hội nhằm giúp đỡ đối tượng yếu ... đình IV.Mục tiêu chức an sinh hội: • 1, Mục tiêu: hướng tới tất thành viên hội, bảo đảm an toàn cho thành viên họ gặp rủi ro, góp phần bảo đảm công bằng, ổn định hội phát triển bền vững ... Trợ giúp hội Đức BHXH Trợ giúp hội Thụy Điển BHXH Dịch vụ hội -Bảo hiểm y tế -Bảo hiểm hưu trí -Bảo hiểm TNLĐ -Bảo hiểm thất nghiệp -BHXH chăm sóc lâu dài -Trợ cấp nhỏ trợ cấp hội -Bảo...
 • 34
 • 450
 • 1

bài giảng an sinh xã hội

bài giảng an sinh xã hội
... giải pháp để tác động vào quan hệ hội nhằm giải vấn đề hội đặt ASXH phần sách hội - Bảo trợ hội: hệ thống sách chế độ, hoạt động Nhà nước cộng đồng hội nhằm giúp đỡ đối tượng yếu ... đình IV.Mục tiêu chức an sinh hội: • 1, Mục tiêu: hướng tới tất thành viên hội, bảo đảm an toàn cho thành viên họ gặp rủi ro, góp phần bảo đảm công bằng, ổn định hội phát triển bền vững ... Trợ giúp hội Đức BHXH Trợ giúp hội Thụy Điển BHXH Dịch vụ hội -Bảo hiểm y tế -Bảo hiểm hưu trí -Bảo hiểm TNLĐ -Bảo hiểm thất nghiệp -BHXH chăm sóc lâu dài -Trợ cấp nhỏ trợ cấp hội -Bảo...
 • 34
 • 315
 • 1

Bài giảng an sinh xã hội chương 7 nâng cao nhận thức về ASXH

Bài giảng an sinh xã hội chương 7  nâng cao nhận thức về ASXH
... chức, doanh nghiệp chức, 4/9/2014 13 IV Nâng cao nhận thức ASXH - Tài + Qui mô phạm vi hoạt động nâng cao nhận thức sách, chương trình ASXH khác Nguồn tài dành cho hoạt động nâng cao nhận thức ASXH ... trách nhiệm với thân cộng đồng XH 4/9/2014 IV Nâng cao nhận thức ASXH 4.1 Xây dựng kế hoạch nâng cao nhận thức ASXH - Lựa chọn loại thông tin cách thức để đưa thông tin hiệu tới đối tượng - Liên ... gia; ASXH 11 IV Nâng cao nhận thức ASXH - Hình thành địa điểm cung cấp thông tin: địa điểm đông người, thu hút ý - Công bố báo cáo tài định kỳ cho công chúng 4/9/2014 12 IV Nâng cao nhận thức ASXH...
 • 14
 • 244
 • 0

Bài giảng an sinh xã hội chương 5 quỹ dự phòng và chương trình xóa đói giảm nghèo

Bài giảng an sinh xã hội chương 5  quỹ dự phòng và chương trình xóa đói giảm nghèo
... đối xóa Nghèo tương đối giảm: giảm: giảm (thu hẹp) khoảng cách thu nhập hẹp) thành viên XH Xóa nghèo tuyệt đối 4/9/2014 Giảm nghèo tương đối XĐGN 17 2.1.3 Xóa đói giảm nghèo với ASXH Là phận quan ... khác có khó khăn tài II Chương trình xóa đói giảm nghèo 2.1 XĐGN với ASXH 2.2 Nội dung chương trình XĐGN 2.3 Tài XĐGN 4/9/2014 2.1 XĐGN với ASXH 2.1.1 Nguyên nhân đói nghèo a) - 4/9/2014 Khái ... – nghèo, nghèo, gia tăng bệnh dịch … 15 2.1 XĐGN với ASXH 2.1.2 Xóa đói giảm nghèo Là tổng thể biện pháp Nhà nước, nước, hội đối tượng thuộc diện nghèo đói nhằm tạo điều kiện tăng thêm thu...
 • 35
 • 243
 • 0

Bài giảng HSG SINH-NGHỆ AN 2007-2008

Bài giảng HSG SINH-NGHỆ AN 2007-2008
... để tạo ưu lai sử dụng lai phân tích - Củng cố gen có lợi loại bỏ gen có hại Câu Xác định tương quan trội -lặn : - Phép lai 1: Xét tỷ lệ tính trạng chiều cao F1 có thân cao: thân thấp chứng tỏ: ... tử bình thường 22A + X tạo hợp tử 44A + X → gây hội chứng Tớc nơ Biểu hiện: Nữ lùn, cổ ngắn, quan sinh sản phát triển, kinh nguyệt, thường trí Câu - Số tinh nguyên bào: 1048576 : = 262144 (TB)...
 • 4
 • 132
 • 0

bài giảng an toàn lao động & vệ sinh môi trường trong quản lý dự án & thi công công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

bài giảng an toàn lao động & vệ sinh môi trường trong quản lý dự án & thi công công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật
... vƯ sinh & AN TOAN LAO §éNG • Ph¶i cã lan can an ãl toμn cho mäi vÞ trÝ thi c«ng cã kh¶ n¨ng r¬i « ã ¨ i xng thÊp • Khu vùc nguy hiĨm cã rμo ch¾n vμ rμo ch¾n ®−ỵc s¬n mμu q Þ theo qui ®Þnh vỊ an ... ®éng & μ é BO BỐ TRÍ MẶT BẰNG HƠP LÝ BANG HP LY 57 58 Nhìn chung, công nhân toan toàn dự an đươc cung cấp dư án đeu cap thi t bò an toàn 59 NHĨM 02 60 61 ... vμo n¬i thi c«ng ci giã b i μo Mét sè nguyªn t¸c chung vỊ an toμn LD lËp nghiªn cøu kh¶ thi thi t kÕ tỉng mỈt b»ng thi c«ng Trong thi t kÕ tỉng mỈt b»ng (tiÕp theo): • C¸c yªu cÇu vỊ an toμn...
 • 53
 • 1,079
 • 1

Bài giảng an toàn vệ sinh thực phẩm

Bài giảng an toàn vệ sinh thực phẩm
... ng v sinh an toàn th c ph m c a B Y t ” Vi c s d ng ph gia th c ph m danh m c ph i b o - úng it ng th c ph m li u l ng không v t gi i h n an toàn cho phép - áp ng yêu c u k thu t, v sinh an toàn ... kinh doanh t i th tr ph m “danh m c” ph i ng Vi t Nam ph gia th c c ch ng nh n phù h p tiêu chu n ch t l ng v sinh an toàn th c ph m c a c quan có th m quy n Vi c s d ng ph gia th c ph m danh m ... m d ng toàn th gi i Vi t Nam, có tính mi n d ch c l c) ã cs an toàn cao 1.2.2.2 Virus viêm gan E (HEV-Hepatitis E Virus) c i m: - Viêm gan virus E (HEV) g i t t viêm gan E m t b nh lây lan qua...
 • 100
 • 409
 • 6

đề cương bài giảng an toàn vệ sinh công nghiệp bảo hộ lao động

đề cương bài giảng an toàn vệ sinh công nghiệp bảo hộ lao động
... HÀNH NỘI BỘ ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG AN TOÀN VỆ SINH CÔNG NGHIỆP Điều 29 Chương IV qui định hợp đồng lao động nội dung khác phải có nội dung điều kiện an toàn lao động, vệ sinh lao động Điều 23 Chương ... ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG AN TOÀN VỆ SINH CÔNG NGHIỆP - Phát hiện, đo, đánh giá điều kiện lao động xung quanh - Nghiên cứu, đánh giá tác động chủ yếu yếu tố môi trường lao động đến người - Đề xuất ... cách an toàn là khoảng không gian tối thiểu người lao động phương tiện, thiết bị, khoảng cách nhỏ chúng với để không LƯU HÀNH NỘI BỘ ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG AN TOÀN VỆ SINH CÔNG NGHIỆP bị tác động...
 • 19
 • 1,297
 • 2

BẢI GIẢNG AN TOÀN VÀ VỆ SINH TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG CÔNG TRÌNH NGẦM,PGS TS KS LÊ KIỀU

BẢI GIẢNG AN TOÀN VÀ VỆ SINH TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG CÔNG TRÌNH NGẦM,PGS TS KS LÊ KIỀU
... tiến độ hiệu kinh tế 1.4 Sự cố an toàn vệ sinh thi công công trình ngầm 1.4.1 Sự cố an toàn vệ sình thi công công trình ngầm Việt Nam Đặc điểm thi công đường hầm công trình, vị trí khác có điều kiện ... công trình ngầm phải huấn luyện kỹ thuật trang thi t bị bảo hộ an toàn lao động phù hợp với điều kiện thi công loại công trình ngầm 31 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN VÀ VỆ SINH TRONG THI CÔNG ... nước số – công trình thủy điện Ba Hạ 1.4.2 Sự cố an toàn vệ sinh thi công công trình ngầm Thế Giới Trong thi công hố đào sạt lở thành, hệ thống chắn giữ, gây lún nứt trí nghiêng sập công trình lân...
 • 64
 • 414
 • 5

bài giảng vệ sinh an toàn thực phẩm

bài giảng vệ sinh an toàn thực phẩm
... độc thực phẩm ngộ độc liên quan đến thực phẩm 23 ĐẠI CƯƠNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM Thực trạng ATVSTP Việt Nam mức báo động Nhiều người dân tỏ nghi ngờ khó chọn lựa thực phẩm an toàn, kể thực phẩm ... quản thực phẩm An toàn thực phẩm (food safety) An toàn thực phẩm (ATTP) khái niệm khoa học (có nội dung rộng khái niệm VSTP) hiểu khả không gây ngộ độc thực phẩm người 13 ĐẠI CƯƠNG VỀ AN TOÀN THỰC ... ĐỀ ĐẠI CƯƠNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM ! ! 1.1 Một số khái niệm chung Vệ sinh thực phẩm (food hygiene) Vệ sinh thực phẩm (VSTP) khái niệm khoa học để nói đến thực phẩm không chứa vi sinh vật gây bệnh...
 • 607
 • 824
 • 2

Bài Giảng Vệ sinh An Toàn thực phẩm trong Cty Thủy Sản

Bài Giảng Vệ sinh An Toàn thực phẩm trong Cty Thủy Sản
... AN TOÀN THỰC PHẨM: I Mọi sản phẩm dùng làm thực phẩm đến tay người tiêu dùng phải đảm bảo vệ sinh an toàn Đảm bảo vệ sinh sản xuất điều kiện vệ sinh tốt, không bị nhiễm vi trùng, ký sinh trùng ... đảm vệ sinh an toàn thực phẩm Để bảo đảm vệ sinh ATTP cá nhân phận phải làm gì? Các thủ tục cần tuân thủ vệ sinh cá nhân, nhà xưởng, dụng cụ sản xuất Các thủ tục cần tuân thủ đảm bảo vệ sinh ... Trang CÔNG TY TNHH ABC Nội dung: ● ● ● Phần 1: Phần mở đầu Phần 2 :Vệ sinh cá nhân Phần 3: Vệ sinh nhà xưởng vệ sinh dụng cụ sản xuất PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC...
 • 8
 • 385
 • 0

Bài giảng An toàn sinh học trong công nghệ thực phẩm

Bài giảng An toàn sinh học trong công nghệ thực phẩm
... thời gian dài, 16-24h PHƯƠNG PHÁP THANH TRÙNG VẬT LÝ Trong sản xuất đồ hộp thực phẩm, trùng trình quan trọng, có tác dụng định tới khả bảo quản chất lượng thực phẩm Đây biện pháp cất giữ thực phẩm ... THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP – Đh Cần Thơ  Vi sinh vật nhiễm tạp lương thực- thực phẩm GS.TS.Nguyễn Thị Hi ền  KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM NHANH TRONG KIỂM NGHI ỆM AN TOÀN V Ệ SINH TH ỰC PH ẨM- ĐH K Ỹ THU ẬT Y TẾ ... trúc số phân tử protein tế bào vi sinh vật làm ion hóa dung môi  Hiệu phụ thuộc vào thời gian xử lý, chiều dày thực phẩm lượng vi sinh vật nhiễm vào thực phẩm 2 Thanh trùng sóng siêu âm  Môi trường...
 • 22
 • 215
 • 0

bài giảng an toàn và vệ sinh bao bì thực phẩm

bài giảng an toàn và vệ sinh bao bì thực phẩm
... loại bao ghép nhiều vật liệu ký hiệu số (other) 252 10.3 TIÊU CHUẨN AN TOÀN VỆ SINH VẬT LIỆU CHẾ TẠO - THIẾT BỊ VÀ BAO BÌ Tiêu chuẩn an toàn vệ sinh vật liệu thiết bò bao gói chứa đựng thực phẩm ... cách, nhiễm vào thực phẩm Quyết đònh số 867/1998/QĐ-BYT ngày 4/4/1998 Tiêu chuẩn An toàn Vệ sinh Vật liệu Bao bì, màu dùng bao chứa thực phẩm màu dùng để in ấn nhãn hiệu trang trí bao bì, yêu ... bao bì: Sau in xong chuỗi bao cuộn lại thành cuộn to Khi đó, mực lớp dính vào mặt lớp bao cuộn chồng lên - In mặt bao hai lớp in lên mặt (mặt ngoài) lớp tiếp xúc thực phẩm loại bao bì...
 • 19
 • 184
 • 0

Bài giảng an toàn lao động vệ sinh môi trường trong quản lý dự án thi công công trình

Bài giảng an toàn lao động vệ sinh môi trường trong quản lý dự án thi công công trình
... giám sát an toàn An toàn cho ng-ời, thi t bị, vật dụng công tr-ờng thi công An toàn cho sử dụng lâu dài hạng mục dự án An toàn cho bên thứ ba, bao gồm công trình, vật kiến trúc kế cận công tr-ờng ... thực an toàn lao động Khi làm việc vào ban đêm nơi có ánh sáng yếu phải đảm bảo đủ ánh sáng Công tr-ờng cần có hiệu an toàn lao động nơi dễ nhìn để th-ờng xuyên nhắc nhở ng-ời tầm quan trọng công ... 36 giám sát an toàn thi công nhà cao tầng thi công xây chen An toàn lao động thi công đào đất máy: Trong thời gian máy hoạt động, cấm ng-ời lại mái dốc tự nhiên, nh- phạm vi hoạt động máy Khi...
 • 95
 • 247
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng vệ sinh và an toàn thực phẩmbài giảng an toàn sinh họcan toàn sinh học giáo trình an toàn sinh học bài giảng an toàn sinh họcbài giảng an toàn vệ sinh công nghiệpbài giảng an toàn lao động vệ sinh lao độngbài giảng an toàn lao độngbài giảng an toàn điệnbài giảng vi sinh vật họcbài giảng vi sinh đại cươngbài giảng vi sinh vậtbài giảng an toàn điênbài giảng vi sinh vật môi trườngbài giảng an ninh bản mậtbài giảng môn sinh 12bài giảng hóa sinh thực phẩmPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại