PHẦN MỀM MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Phân tích và xây dựng phần mềm Một Cửa Điện Tử dùng UML

Phân tích và xây dựng phần mềm Một Cửa Điện Tử dùng UML
... hành - Tích hợp với trang tin điện tử/ cổng thông tin điện tử Trong trường hợp quan chưa có trang tin điện tử, phần mềm Một cửa điện tử phải cung cấp phân hệ Trang tin điện tử để thực chức Phân ... hành nhà nước, phần mềm Một cửa điện tử công cụ tạo dựng môi trường làm việc cộng tác việc phối hợp giải thủ tục hành cho tổ chức, cá nhân Việc ứng dụng phần mềm Một cửa điện tử trình giải thủ ... Yêu cầu chức cụ thể ứng dụng cửa điện tử .2 Các phân hệ chức ứng dụng cửa điện tử .7 Phần 2: Biểu Đồ Thiết Kế Của Phần Mềm I Bảng vẽ mô hình Use-case 10 Phân hệ dành cho cán xử lý...
 • 87
 • 207
 • 1

PHẦN MỀM MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

PHẦN MỀM MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
... CÁC ĐIỂM MẠNH CỦA PHẦN MỀM 11  V.  GIẢI THƯỞNG 11  VI.  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂM HỢP NHẤT .12  Phần mềm Một cửa điện tử I GIỚI THIỆU PHẦN MỀM MỘT CỬA ĐIỆN TỬ I.1 Mục tiêu Hỗ ... thống cửa điện tử Công ty Cổ phần Công nghệ Tâm Hợp Nhất (UNITECH) Trang Phần mềm Một cửa điện tử II GIẢI PHÁP KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ II.1 Kiến trúc ứng dụng Hình 1: Kiến trúc ứng dụng Phần mềm Một ... hình chức Phần mềm Một cửa điện tử Diễn giải: Tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp từ công dân, tổ chức Công ty Cổ phần Công nghệ Tâm Hợp Nhất (UNITECH) Trang Phần mềm Một cửa điện tử Tiếp...
 • 14
 • 45
 • 0

Excel Phần 1:Sử dụng phần mềm bảng tính điện tử- Một số khái niệm và thao tác cơ bản với MS Excel pptx

Excel Phần 1:Sử dụng phần mềm bảng tính điện tử- Một số khái niệm và thao tác cơ bản với MS Excel pptx
... Khái niệm & thao tác MS Excel Khởi động Excel Màn hình làm việc Thoát khỏi Excel Khởi tạo bảng tính Địa chỉ, miền công thức Các thao tác soạn thảo Các thao tác với tập tin Một số hàm đơn ... – Tác dụng: Lặp lại thao tác vừa làm trước – Cách làm: Nhấn Ctrl+Y chọn Edit Redo… 06/28/14 GV: Huỳnh Phước Hải 27 Các thao tác với tệp • Tệp Excel phần mở rộng “xls” • Các thao tác với tệp ... Phước Hải Thoát khỏi Excel • Sử dụng Menu File – File  Exit • Kích chuột vào biểu tượng đóng ứng dụng góc bên phải hình 06/28/14 GV: Huỳnh Phước Hải Tạo bảng tính số thao tác • Để tạo tập tin...
 • 35
 • 253
 • 0

06.Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm bảng tính điện tử OpenOffice.org Calc

06.Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm bảng tính điện tử OpenOffice.org Calc
... Excel 75 Hướng dẫn sử dụng OpenOffice.org Calc GIỚI THIỆU OpenOffice.org Calc phần mềm bảng tính thuộc phần mềm OpenOffice.org phát triển Sun Microsystems cộng đồng mã nguồn mở OpenOffice.org ... thẻ tên bảng tính 12 Hướng dẫn sử dụng OpenOffice.org Calc Chương 03 XỬ LÝ DỮ LIỆU TRONG BẢNG TÍNH 3.1 Các kiểu liệu Trong ô chứa kiểu liệu, kiểu liệu ô phụ thuộc vào ký tự gõ vào Các kiểu liệu ... tên bảng tính (Calc) cần mở Khi Calc khởi động mở bảng tính vừa định 1.2 Màn hình làm việc Calc Sau khởi động, hình làm việc Calc có dạng sau: Hình Màn hình OpenOffice.org Calc Hướng dẫn sử dụng...
 • 79
 • 712
 • 2

Nghiên cứu và xây dựng phần mềm thư viện điện tử

Nghiên cứu và xây dựng phần mềm thư viện điện tử
... c Xây dựng phần mềm th viện điện tử - Phần mềm th viện điện tử đợc xây dựng dựa sở lý thuyết thực tiễn đ ã đ ợc nghiên cứu thông qua tài liệu qua khảo sát thực tế - Phần mềm th viện điện tử xây ... nghiên cứu xây dựng phần mềm Th Viện Điện Tử đạt đợc số kết khả quan nh: - Xây dựng thành công hệ thống thông tin th viện điện tử mạng LAN Học viện Công nghệ BC - VT Tuyển tập đề tài nghiên cứu ... tập đề tài nghiên cứu khoa học HS-SV - Nghiên cứu yếu tố cấu thành hệ thống th viện điện tử bao gồm yếu tố nhân sự, thiết bị viễn thông, phần mềm hệ thống phần mềm chuyên dụng - Nghiên cứu hoạt...
 • 4
 • 355
 • 3

Nghiên cứu ứng dụng web service xây dựng hệ thống một cửa điện tử

Nghiên cứu ứng dụng web service xây dựng hệ thống một cửa điện tử
... Ki n trúc c a Web Service bao g m t ng sau Hình 1-1: Ki n trúc Web Service M i quan h gi a thành ph n Web Service sau: Hình 1-2: Các thành ph n m t Web Service - 10 1.1.3 WSDL -Web Services Description ... ch v Web ñ tra c u h sơ Web Service cho h th ng m t c a ñi n t ñư c xây d ng n n t ng.NET bao g m thành ph n sau: Web server h tr vi c truy xu t ñ n Web Service WSDL mô t ch c c a d ch v Web ñư ... Web Service ñư c xây d ng n n t ng nh ng công ngh ñã ñư c ch p nh n • Web Service có d ng Module • Web Service có th công b (Publish) g i th c hi n qua m ng 1.1.1.3 Ưu ñi m h n ch c a d ch v Web...
 • 25
 • 343
 • 0

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng phần mềm bảng tính điện tử OpenOffice.org Calc pptx

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng phần mềm bảng tính điện tử OpenOffice.org Calc pptx
... Excel 75 Hướng dẫn sử dụng OpenOffice.org Calc GIỚI THIỆU OpenOffice.org Calc phần mềm bảng tính thuộc phần mềm OpenOffice.org phát triển Sun Microsystems cộng đồng mã nguồn mở OpenOffice.org ... thẻ tên bảng tính 12 Hướng dẫn sử dụng OpenOffice.org Calc Chương 03 XỬ LÝ DỮ LIỆU TRONG BẢNG TÍNH 3.1 Các kiểu liệu Trong ô chứa kiểu liệu, kiểu liệu ô phụ thuộc vào ký tự gõ vào Các kiểu liệu ... tên bảng tính (Calc) cần mở Khi Calc khởi động mở bảng tính vừa định 1.2 Màn hình làm việc Calc Sau khởi động, hình làm việc Calc có dạng sau: Hình Màn hình OpenOffice.org Calc Hướng dẫn sử dụng...
 • 79
 • 733
 • 0

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu ứng dụng web service xây dựng hệ thống một cửa điện tử pot

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu ứng dụng web service xây dựng hệ thống một cửa điện tử pot
... Ki n trúc c a Web Service bao g m t ng sau Hình 1-1: Ki n trúc Web Service M i quan h gi a thành ph n Web Service sau: Hình 1-2: Các thành ph n m t Web Service - 10 1.1.3 WSDL -Web Services Description ... ch v Web ñ tra c u h sơ Web Service cho h th ng m t c a ñi n t ñư c xây d ng n n t ng.NET bao g m thành ph n sau: Web server h tr vi c truy xu t ñ n Web Service WSDL mô t ch c c a d ch v Web ñư ... Web Service ñư c xây d ng n n t ng nh ng công ngh ñã ñư c ch p nh n • Web Service có d ng Module • Web Service có th công b (Publish) g i th c hi n qua m ng 1.1.1.3 Ưu ñi m h n ch c a d ch v Web...
 • 25
 • 406
 • 0

Đề tài xây dựng phần mềm giáo trình điện tử dạy học sinh thái học lớp 11

Đề tài xây dựng phần mềm giáo trình điện tử dạy học sinh thái học lớp 11
... xây dựng tài liệu dạy - học phần di truyền học chương III, IV, V - Sinh học lớp 12 THPT (Ban bản) nói riêng 7.6 Thiết kế tài liệu hướng dẫn giảng dạy phần d i truyền học chương III, IV, V - Sinh ... nhờ phần mềm ứng dụng, phần mềm lập trình, phần mềm Powerpoint phần mềm sử dụng rộng rãi, phần mềm dễ học, dễ sử dụng việc thiết kế giảng tương lai, phần mềm chiếm ưu Tuy nhiên, GV sử dụng phần ... THUYẾT KHOA HỌC Nếu xác định hạn chế tài liệu hướng dẫn dạy - học xây dựng thành công tài liệu hướng dẫn dạy - học theo hướng tích hợp TTĐPT nâng cao chất lượng dạy - học phần di truyền học chương...
 • 115
 • 1,386
 • 0

hệ thống phần mềm thư viện điện tử- thư viện số hilib 6.0

hệ thống phần mềm thư viện điện tử- thư viện số hilib 6.0
... http://www.phamhuynh.com http:/ /hilib. phamhuynh.com ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ PHẦN MỀM • Các thư viện gởi lại bảng đăng ký sử dụng phần mềm thư viện Hilib 6.0 cho Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM để công ty liên hệ tạo tài ... http:/ /hilib. phamhuynh.com NỘI DUNG Các nội dung chính: Hiện trạng Mô tả hệ thống Cấu hình hệ thống http://www.phamhuynh.com http:/ /hilib. phamhuynh.com CẤU HÌNH HỆ THỐNG • Công nghệ: Hệ thống ... thống http://www.phamhuynh.com http:/ /hilib. phamhuynh.com ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG • Để đăng nhập vào hệ thống phần mềm, người sử dụng vào website với địa http:/ /hilib. phamhuynh.com đăng nhập vào với...
 • 33
 • 2,040
 • 0

một cửa điện tử

một cửa điện tử
... HÌNH MỘT CỬA ĐIỆN TỬ .4 II.THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CƠ CHẾ "MỘT CỬA ĐIỆN TỬ" TẠI VIỆT NAM 16 MỤC LỤC I.KHÁI QUÁT CHUNG VỀ MÔ HÌNH MỘT CỬA ĐIỆN TỬ .4 II.THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CƠ CHẾ "MỘT CỬA ĐIỆN ... hệ thống "Một cửa điện tử" từ ngày 15/12/2007 Đây hệ thống "Một cửa điện tử" nước xây dựng với mục tiêu giám sát chất lượng dịch vụ công Từ ngày 15/12/2008, hệ thống "Một cửa điện tử" thức đưa ... Một cửa điện tử với xây dựng ISO: Xây dựng Một cửa điện tử tất yếu phải rà soát, chuẩn hóa quy trình giải thủ tục hành công Do vậy, để tiết kiệm phải gắn ISO với triển khai Một cửa điện tử ...
 • 42
 • 355
 • 2

Excel Phần 2:Sử dụng phần mềm bảng tính điện tử - Giới thiệu bảng tính và MS Excel pot

Excel Phần 2:Sử dụng phần mềm bảng tính điện tử - Giới thiệu bảng tính và MS Excel pot
... Giới thiệu bảng tính Microsoft Excel Bảng tính Microsoft Excel Các kiểu liệu Excel Cấu trúc liệu bảng tính 06/28/14 GV: Huỳnh Phước Hải Giới thiệu Microsoft Excel Phần mềm cho phép ... liệu bảng tính Tính toán – Tính trung bình – Tính tổng –… • Thống kê – Đếm số lượng – Tổng kết – Vẽ biểu đồ –… 06/28/14 GV: Huỳnh Phước Hải Dữ liệu Excel {1} • Dữ liệu số (number) – 123.456 – -1 23.456 ... cho phép người sử dụng: – Tạo lập thao tác bảng tính (spreadsheet) – Quản lý sở liệu đơn giản (simple database) – Thống kê tạo lập biểu đồ (graph) • Sản phẩm Microsoft • Thành phần Microsoft Office...
 • 12
 • 222
 • 0

Excel Phần 5:Sử dụng phần mềm bảng tính điện tử- Đồ thị doc

Excel Phần 5:Sử dụng phần mềm bảng tính điện tử- Đồ thị doc
... Đồ thị (Graph) Khái niệm đồ thị Chèn đồ thị vào bảng tính Các thành phần đồ thị Tác động lên đồ thị có Thêm liệu đường hồi quy vào đồ thị 28/06/14 GV: Huỳnh Phước Hải Khái niệm đồ thị Đồ thị ... Bước – chọn vị trí đặt đồ thị Đặt đồ thị trang tính có tên chart1 Đặt đồ thị trang tính có tên sheet1 Kích chuột vào nút Finish để hoàn tất trình chèn đồ thị vào trang tính 28/06/14 GV: Huỳnh ... đồ thị Value - Hiện giá trị lên đồ thị 28/06/14 GV: Huỳnh Phước Hải 12 Bảng liệu đồ thị Show data table - Hiển thị bảng liệu kèm đồ thị Show legend keys - Hiển thị ký hiệu (hình ảnh) giải 28/06/14...
 • 18
 • 211
 • 0

Các thành phần cơ bản của điện tử P1 doc

Các thành phần cơ bản của điện tử P1 doc
... nh~ mQt so sensor chuyen dich Manq Di~n tra bien dang l = !1:b- p khtmg Tebaodo ilp suat cMnh I .p11 11 Hinh 2.4 Ctim hie;l mall}.? op It/c Ilinh 2.5: Cam bit);) ,'I sai lip fl/c Cam bie'" hru ... cac vi trf c6 dQ s~ch cao va ll!c khich thich nho Sensor phan xQ (reflex sensor), hinh 29b: nh~ dip1g d6i tLCqng nhc, phan X...
 • 30
 • 204
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quy chế hệ thống một cửa điện tửmột cửa điện tửquy chế một cửa điện tửmột cửa điện tử liên thôngmột cửa điện tử tphcmmột cửa điện tử hậu giangmột cửa điện tử phụng hiệpmột cửa điện tử đà nẵngmột cửa điện tử bạc liêumột cửa điện tử là gìmột cửa điện tử tỉnh hậu giangmột cửa điện tử tại đà nẵnghệ thống một cửa điện tử là gìquy định về một cửa điện tửmột cửa điện tử cần thơbien ban dhdcd thuong nien nam 2017power card tricks 1Thư mời đại hội cổ đông năm 2017 TB moi DHCD 2017111Ban dang ky Giay Uy quyen English111BC hop nhat giua nien do signed111BC hop nhat giua nien do signedThS chuẩn đầu ra ch rhmThS chuẩn đầu ra ch cnyshchuẩn đầu ra 29 chuyên ngành chuyên khoa cấp II Sau đại học3 THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚIchuan dau ra td tien siThS chuẩn đầu ra ch tmhThS chuẩn đầu ra ch ytccDao tao | Tin tuc | Trường Đại học Hùng Vương CHAN NUOI TYđề cương ôn tập HKI môn công nghệ 11.Công văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAMau so 3 (BC tong ket TĐ kem HD so 67_HD-HCQG)Đề cương báo cáo kiểm điểm cấp ủyHướng dẫn số 78.CĐVC ngày 27.3.2017Công văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA